הנורמות החברתיות שמעבר לדין הפלילי

צילום מסך מתוך קלטת יאיר נתניהו המסרסר בחברתו, ערוץ 12
צילום מסך מתוך קלטת יאיר נתניהו המסרסר בחברתו, ערוץ 12

אין מי שלא מכיר את הסצנה הזו – על דוכן העדים ניצב עד הנחקר בחקירה נגדית, ועורך הדין המנהל את החקירה מבקש מהעד לענות לו תשובות בכן או לא בלבד.

ככלל, חקירה נגדית תפקידה להפריך את גרסת העד, למצוא בה פרצות, לפגוע באמינות העד. אחת השיטות הידועות היא לצמצמה לשאלות של כן או לא, נכון או לא נכון, אמת או שקר. צמצום השאלה לתשובה סגורה מבלי יכולת לתת לעד להרחיב אותה משרת את עורך הדין, כך שגם דברים מורכבים יהפכו בעזרת התשובה הסגורה לדברים פשוטים, שלא לומר מוחלטים.

חקירה נגדית תפקידה להפריך את גרסת העד, למצוא בה פרצות, לפגוע באמינות העד. אחת השיטות הידועות היא לצמצמה לשאלות של כן או לא, נכון או לא נכון, אמת או שקר

העד אינו יכול לטעון 'כן אבל', העד אינו יכול לטעון 'לא אבל', הוא נדרש רק לאשר או להכחיש. חקירה כזו מונעת עיסוק בשאלות שעורך הדין אינו מעוניין לעסוק בהן – ועורך דין טוב יכול, בעזרת שאלות אלה, לא רק לנתב את הדיון לפי רצונו -אלא גם לקבוע את התוצאות שלו. חקירה כזו יכולה למשל לטעת את הספק הסביר הנדרש לזיכוי בהליך הפלילי. חקירה כזו יכולה למוטט עדויות שלמות – מדובר בטכניקה מנצחת.

הטכניקה הזו איננה שמורה רק להליכים משפטיים – אפשר ליישם אותה בכל מקרה בו עולות שאלות מורכבות, שאלות בהן יש משתנים רבים ושהדרך לענות עליהן היא לבודד את המשתנים, להפוך את השאלה המורכבת לסדרה של שאלות קלות עם משתנה אחד בהן קל יותר לעסוק. כאשר הסברה היא שפתרון לכל אחת מהשאלות הקלות יוביל לפתרון השאלה הקשה.

מדענים וחוקרים עושים שימוש בטכניקה הזו – כשהצלחה בשימוש בה תלויה כמובן במציאת השאלה עליה מבקשים לענות. כך למשל עורך דין השואל חשוד: "האם נכון שהיית ביום ראשון בשעה שמונה בערב במועדון בו שהתה הקטינה X שנאנסה" ממקמת את העד במקום האירוע במקרה שהוא טוען שלא נכח במקום.

ומדוע אני כותבת באריכות על צמצום שאלות ארוכות לשאלה אחת קצרה? כי השבוע עלה על סדר היום הציבורי מקרה של קשר מיני בין כדורגלנים לבין נערות קטינות והמשטרה בודקת חשדות לניצול הקטינות בידי הכדורגלנים. אין זו הפעם הראשונה שמתפרסם סיפור עם חשד לניצול מיני של קטינות בידי ידוענים, כזה היה המקרה של אייל גולן.

הן במקרה של הכדורגלנים והן במקרה של אייל גולן יש עיסוק רב בשאלה האם הם ידעו או לא ידעו את גיל הנערות – ולא רק שיש עיסוק בשאלה הזו, אלא ששאלת ידיעת הגיל הפכה לשאלה הקרדינלית היחידה, וממנה גם נגזרת ההנחה שמידת אשמתם תלויה אך ורק בשאלה הזו. ידעו את גיל הקטינות – אשמים, לא ידעו את גיל הקטינות – צחים כשלג.

ולא רק שיש עיסוק בשאלת ידיעת הגיל, אלא שזו הפכה לשאלה הקרדינלית היחידה, וממנה נגזר שמידת אשמתם תלויה רק בה. ידעו את גיל הקטינות – אשמים, לא ידעו את גיל הקטינות – צחים כשלג

מהעיסוק בשאלה הזו לא רק נגזרת אשמתם או חפותם אלא שהאחריות מועברת לקטינות עצמן – הן היו צריכות ליידע את הכדורגלנים ואת אייל גולן על גילן ומשלא עשו כן, האשמה מוטלת עליהן לפחות באותה המידה בה היא מוטלת על הכדורגלנים ועל גולן אם לא למעלה מזה.

כמה הוטלה האשמה עליהן? נשות הכדורגלנים ואוהדיהם הפכו את הנערות למופקרות, לפתיניות, לנצלניות – והגברים הפכו באחת לגבר התנ"כי שחוה השיאה אותו לאכול מן התפוח שבגן עדן – היא פיתתה אותו והוא פותה – אין עליו כל אחריות.

ראשית, צמצום השאלה לשאלת ידיעת הגיל נועדה מלכתחילה להשאיר את הדיון בשאלה הפלילית בלבד, לגרום לכך שנחשוב שאם אין מדובר באירוע פלילי, הרי שהוא מותר או לפחות לא אסור.

אלא שטענה זו איננה נכונה – לכל חברה יש נורמות של התנהגות, של כללי עשה ואל תעשה, של כללי נכון ולא נכון, של כללי מותר ואסור שאינם חלק מהדין הפלילי והם מסדירים את החיים בחברה, ובלעדיהם חברה איננה יכולה להתנהל באופן תקין.

כמה הוטלה האשמה עליהן? נשות הכדורגלנים ואוהדיהם הפכו את הנערות למופקרות, לפתיניות, לנצלניות – והגברים הפכו באחת לגבר התנ"כי שאכל מן התפוח. היא פיתתה והוא פותה – אין עליו כל אחריות

לא כל איסור קבוע בדין הפלילי, ויתרה מכך, לא היינו רוצים שכל איסור יישפט רק דרך הדין הפלילי. גם כי זה יסרבל את החיים בחברה וגם כי זה יהפוך את החברה לחברה רעה. שהרי לא חסרות נורמות שאינן עולות כדי עבירה פלילית ובכל זאת החברה מתייחסת אליהן כאל נורמות אסורות. כזה הוא למשל ניצול קשישים לחתימה על עסקאות רכש טלפוניות בידי משווקים זריזים. המשווקים יכולים לטעון כי הקשיש נשמע רציונלי וכי הם לא חשדו כי מדובר בקשיש שאינו כשיר – אך החברה מסתייגת ממעשים אלה גם אם המשווק לא עבר כל עבירה פלילית. כזה הוא ניצול נערות למעשים מיניים בידי גברים שהם סלב – ניצול החורג מהעבירה הפלילית גרידא של מין עם קטינה ועובר לעבירה על נורמות התנהגות שאיננה קשורה רק לגיל הנערות.

שנית, גם כאשר אנחנו נשארים בתחום הפלילי, הרי שהדין הפלילי עצמו איננו פוטר מאשמה רק בשל חוסר ידיעה. יתרה מכך – בדין הפלילי ידועה דוקטרינת עצימת העיניים, המהווה תחליף למודעות. כאשר אדם טוען שלא היה מודע לנסיבות (במקרה זה גיל הקטינות) אך חשד בקיומן – הרי הוא מודע לקיום הנסיבה. כלומר אם הכדורגלנים חשדו שמדובר בקטינות אך נמנעו מלברר את גילן – הרי שמבחינת החוק הדבר משול למודעות, כך שלא ניתן להשתמש בחוסר המודעות כתרופה לפגם אי הידיעה.

ואחרון – חברה המעבירה את השיפוט מהזירה החברתית לבית המשפט בכל עניין ועניין, יכולה להביא לידי כך שיינתן הכשר למעשים בזויים רק כי הם אינם עולים כדי עבירה פלילית. בחברה כזו, לא רק שאייל גולן אינו משלם מחיר על מעשיו, אלא הוא זוכה לפרס על תרומתו לזמר העברי מידי בית המחוקקים, משל מדובר בגיבור תרבות.

באותה החברה נשמע את בנו של ראש הממשלה מנסה לסרסר בנערה, ולא רק שאינו משלם מחיר על ניסיון הסרסור לכאורה, אלא שאביו מטיף לנו על כך שפגענו בפרטיותו.

באותה החברה נשמע את בנו של ראש הממשלה מנסה לסרסר בנערה, ולא רק שאינו משלם מחיר על ניסיון הסרסור לכאורה, אלא שאביו מטיף לנו על כך שפגענו בפרטיותו

בחברה כזו, לכדורגלנים, לאייל גולן וליאיר נתניהו לא תהיה סיבה להיזהר או לשנות מהתנהגותם, כיוון שמבחינתם הם בסדר רק כי הם לא עמדו לדין פלילי.

ללא הוקעה חברתית של מי שסטה מנורמות התנהגות שנקבעו על ידי החברה – נראה יותר ויותר מעשים כגון אלה המעוררים שאט נפש, ושקיבלו תו תקן "לא פלילי", ואף נראה שמי שלא הוקע חברתית יעז להטיף מוסר לחברה או אף לתבוע את מי שיעז לבקר אותו.

ואת שתי התופעות האלה ראינו הן במקרה של אייל גולן והן במקרה של יאיר נתניהו. לכן אין לצמצם את הדיון במעשי הכדורגלנים לשאלת גיל הנערות והמודעות לגיל – להתנהגות הכדורגלנים ולהתנהגות אייל גולן אמור להיות מחיר חברתי כבד.

רינה ענתי היא בעלת דוקטורט לביוכימיה מהטכניון ובעלת תואר במנהל עסקים ובמשפטים מהמרכז הבינתחומי. במשך שנתיים שימשה כעוזרת מחקר של כבוד נשיא בית המשפט העליון בדימוס הפרופ' אהרן ברק. התמחתה בבית המשפט השלום בתל אביב. במקור מחצור הגלילית, כעת גרה במרכז, נשואה ואמא לשני בנים

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
נתניהו לימד את האוכלוסיה כי כוחנות ונהנתנות היא לגיטימית וכדאית . הוא בנה מערך פוליטי ותקשורתי הממלא את רצונותיו. בהיסטוריה אנו למדים כי היו עמים שהלכו אחר מנהיגם כדוגמתו הביאו להרס החב... המשך קריאה

נתניהו לימד את האוכלוסיה כי כוחנות ונהנתנות היא לגיטימית וכדאית . הוא בנה מערך פוליטי ותקשורתי הממלא את רצונותיו. בהיסטוריה אנו למדים כי היו עמים שהלכו אחר מנהיגם כדוגמתו הביאו להרס החברה . לאזרח שחושב אחרת נותרה היום הברירה לצאת לככרות ולרחובות. לא נצא דווקא בימים אלה שיש תחושה של ערעור יסודי, לא נצליח לשנות בימים של יציבות פוליטית.

עוד 1,030 מילים ו-1 תגובות
כל הזמן // יום ראשון, 12 ביולי 2020
מה שחשוב ומעניין עכשיו

הצעירים חזרו לרחוב, ואין להם שום כוונה להיות "לא פוליטיים"

בפעם הראשונה מזה זמן רב, הגיל הממוצע של המפגינים אמש בכיכר רבין לא שייט בין אוקיי בומר למתושלח ● דווקא על הרקע הזה, אי אפשר היה שלא להבחין בפער מטריד בין אלפי המפגינים בכיכר לבין מי שדיברו בשמם על הבמה ● בעוד המארגנים ניסו לנהל מחאה מהאו"ם, לצעירים ברחוב נמאס מהחרטא

עוד 705 מילים

האם עדנה ארבל נפלה קורבן לקונספירציה של אלי ציפורי?

בששי האחרון (מעריב, 3.7), כתב אלי ציפורי מאמר המסביר מדוע הסדר ניגוד העניינים של שופטי העליון אינו לגיטימי. לטענתו, העובדה ששופטים אחראים על פירוט רשימת המניעויות שלהם, מהווה פתח לניצול לרעה בידי שופטים.

מי שמכיר את ההיסטוריה של ציפורי, מבין שמדובר באדם שהיצמדות לעובדות ואמינות בדיווח אינן הצד החזק שלו. ב-2007, בהיותו סגן עורך העיתון "גלובס", ציפורי תרגם טור מ"הפייננשל טיימס״ ופירסם את התרגום כלשונו בעיתון, תוך שהוא לא מציין שהעתיק את הטור. לאחר בדיקה, ועדת האתיקה של מועצת העיתונות נזפה בציפורי ואילצה אותו לפרסם הבהרה בגלובס, בה הודה כי אכן העתיק את הטור.

מי שמכיר את ההיסטוריה של ציפורי, מבין שהיצמדות לעובדות ואמינות בדיווח אינן הצד החזק שלו. ב-2007, כסגן עורך "גלובס", ציפורי תרגם טור מ"הפייננשל טיימס״ ופירסם את התרגום כלשונו בעיתון – כטקסט שלו

לאחר שהחליט להפוך לשופרו של נתניהו, ציפורי החל בהפצת תיאוריות קונספירציה ארסיות ולא אמינות, תחילה מעל עמודי גלובס. לאחר שטורים אלה נפסלו, עבר לפרסם בעמוד הפייסבוק שלו.

ב-2019, לאחר שגלובס היו צריכים להתנער מדבריו הלא אמינים של ציפורי פעם אחר פעם, הוא פוטר מהעיתון. במקביל לסגנון החדש, הבוטה והקונספירטיבי, ציפורי הפך לחביבם של ראש הממשלה ובנו יאיר, שנוהגים לשתף את מאמריו. בגלל חוסר האמינות שלו הידרדר ציפורי מסגן עורך עיתון כלכלי מוביל, לעיתונאי המצוי בשוליים של התקשורת הישראלית, המפיץ ידיעות שקריות במטרה לשרת את הפטרון החדש שלו, בנימין נתניהו.

ועכשיו לעובדות שציפורי בוחר להתעלם מהן: שופטים כפופים לכללים ברורים בחוק ובכללי האתיקה בנוגע למניעת ניגוד עניינים. הרף הנדרש הוא ״חשש ממשי למשוא פנים״. סעיף 77 (א) לחוק בתי המשפט, קובע פסלות לשופט במידה וישנו חשש כזה.

כל בעל דין יכול לטעון למשוא פנים. במידה והשופט לא פוסל עצמו, הטענה מגיעה ישירות לנשיאת ביהמ״ש העליון. חוק נציב תלונות הציבור על שופטים משנת 2002 מאפשר לציבור להגיש תלונות נגד שופטים במגוון רחב של נושאים, ועל הנציב להעביר דין וחשבון (סעיף 27 (א) לחוק) מפורט על התלונות לשר המשפטים ולוועדה לבחירת שופטים בסוגיות שבהן הוא עסק.

ועדת האתיקה של שופטים מכתיבה נהלי אתיקה והשופטים כולם כפופים להם. ניתן לערער על כל החלטה של ביהמ״ש, וכל הפעילות של שופטים גלויה וחשופה לציבור בפרוטוקולים. יתר על כן, שופטים מיוזמתם פרסמו רשימת ניגודים עניינים, אף שהם לא מחויבים לה ע״פ חוק.

בגלל חוסר האמינות שלו הידרדר ציפורי מסגן עורך עיתון כלכלי מוביל, לעיתונאי המצוי בשוליים של התקשורת הישראלית, המפיץ ידיעות שקריות במטרה לשרת את הפטרון החדש שלו, בנימין נתניהו

עם זאת, יש להפריד בין הביקורת העניינית שנשמעת לגבי שופטים לבין קונספירציות המנסות להחליש את הלגיטימציה של מערכת המשפט כולה, כחלק ממערכה רחבה יותר להחלשת רשויות שלטון החוק, כפי שלדעתי עושה ציפורי.

כדי להדגים את טענותיו בדבר ניגוד עניינים, תוקף ציפורי את החלטותיה של פרקליטת המדינה ושופטת העליון לשעבר, עדנה ארבל, שפעלה בעקביות כדי לממש את תפיסת עולמה הנוגעת למעמד האישה, הן בהיבט של עבירות מין והן בהיבט מאבקי גירושין.

כפרקליטת מדינה, ארבל פעלה כדי להפחית את הענישה נגד תלונות סותרות או לא עקביות בנושא עבירות מין נגד נשים וגברים כאחד. הסיבה לכך, היא שלעיתים העד או העדה חשים רגשות אשם עמוקים לאחר התקיפה ואין להם את הכוח הנפשי הנדרש כדי להעיד נגד התוקף. זאת ועוד, פעמים רבות מופעל לחץ על מתלוננות לחזור בהן מן התלונה.

להעניש אותם על תלונת שווא, במידה שהם חוזרים בהם מתלונתם, רק יחמיר את מצבם הקשה וירתיע מתלוננים נוספות מלהתלונן.

אכן, יש במדיניות זו הקלה מסוימת בענישה נגד תלונות שווא, אך בגלל שתלונות שווא הן תופעה יחסית זניחה, ואילו תת דיווח על עבירות מין הוא תופעה רחבה, הוחלט על גיבוש המדיניות המדוברת.

ציפורי החליט להכפיש את שמה של ארבל בצורה מכוערת ולקשור בין המדיניות שהתוותה לגבי תלונות שווא, לבין הליך גירושין שבתה ניהלה, לאחר שנקבעה אותה מדיניות. מבלי להיכנס לפרטים אישיים, אין כל קשר בין פסיקתה של ארבל בנושאי מזונות והגנה על נשים, לבין התיאור שמופיע בכתיבתו של ציפורי.

בהמשך המאמר ציפורי חוזר לפסק דין של ארבל כשופטת עליון, בו היא טוענת שאב בסכסוך גירושין, גם אם הוא הורה משמורן, צריך לשלם דמי מזונות לגרושתו. העניין בתיק זה, שהגיע לשולחנה של השופטת ארבל, לא עסק בסוגיה של תשלומי המזונות, אלא בשאלה המשפטית של מינוי מומחה נוסף מטעם ביהמ״ש כדי לקבוע מי יהיה ההורה המשמורן.

עם זאת, יש להפריד בין ביקורת עניינית על שופטים לבין קונספירציות המחלישות את לגיטימצית מערכת המשפט, כחלק ממערכה רחבה יותר להחלשת רשויות שלטון החוק

ייתכן שציפורי התבלבל בין פסקי הדין שאותם ביקש לצטט. גם אם לשיטתו של ציפורי העובדה ששש שנים לאחר פרישתה של ארבל מהעליון, ניתן פסק דין ששינה את דיני המזונות, אין זה מלמד דבר מהדברים שציפורי טוען. מותר לבית המשפט לשנות הלכה; הלכה אינה משתנה בגלל עניין אישי של שופט כזה או אחר.

לא ניתן להתעלם מההקשר שבו נכתב הטור של ציפורי נגד השופטת ארבל. מדובר בחלק בלתי נפרד מהמערכה של נתניהו לרסק ולהחליש את מערכת המשפט כדי לחלץ את עצמו ממשפט. ציפורי הוא בסך הכל חייל קטן בצבא התעמולה של נתניהו – ואלו בדיוק המשקפיים בהם צריך לקרוא את הטורים שלו.

שמאלני ציוני גאה, תל אביבי, לומד משפטים ומלמד עברית. הוביל מחאות למען קהילת להט״ב, שיויון לנשים והדמוקרטיה הישראלית. גר עם הכלבה שלו, ירדנה.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
עוד 766 מילים ו-1 תגובות
עודכן לפני 5 שעות
זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

הקהילה היהודית האורתודוקסית בארצות הברית נערכת ליום שאחרי הקורונה ● על הפרק: קושי להמשיך להתקיים כלכלית בסגנון חיים שמבוסס על לימוד תורה, התייצבות לצד המפגינים נגד הגזענות כלפי שחורים (מחשש שההתפרצות הגזענית הבאה תהיה כלפי יהודים), והיערכות לגל של קשיים נפשים בקהילה בעקבות הריחוק החברתי

עוד 1,262 מילים

למקרה שפיספסת

אלפי מפגינים בככר רבין: "השטח בוער, רוצים כסף עכשיו"

פוליטיקאים לא נאמו במחאת העצמאים ומובטלי הקורונה נגד הממשלה ● אסף אמדורסקי: ביבי נוכל שצריך ללכת לכלא ● עובדות סוציאליות נעצרו מחוץ לאולפן ערוץ 12 אחרי שעיכבו את כניסת ישראל כ"ץ ● מייסד "אני שולמן" אביר קארה הכחיש שיתוף פעולה עם נתניהו והודה שהוא בקשר עם שר האוצר, אחרי שתועד מסתמס איתו בשידור

עוד 21 עדכונים

מאז נחקק ב-2017, חוק השקיות מעולם לא נאכף

שלוש שנים וחצי מאז עבר חוק השקיות, אחד ההישגים הגדולים של המשרד להגנת הסביבה, מתברר: החוק כלל לא נאכף, ומפירי החוק מעולם לא נקנסו ● זאת משום שלא הותקנו עד כה התקנות הדרושות כדי לאפשר אכיפה ● שלא במפתיע, ניכרת התרופפות בזמן האחרון בהקפדה על החוק בסופרמרקטים ● במשרד להגנת הסביבה מבטיחים שהשרה החדשה תדאג לאכיפה בהקדם

עוד 572 מילים

תגובות אחרונות

בלעדי מלחמות היהודים מגיעות לדובאי

הקהילה היהודית הזעירה של איחוד האמירויות עוד לא יצאה מארון הקודש בעקבות התחממות היחסים עם ישראל, וכבר קמה לה מתחרה מבית ● הרב לוי דוכמן ושותפו פתחו במסע יחצנות לפיו הקהילה החדשה שהקימו היא-היא קהילת יהודי דובאי האמיתית, והצליחו להרגיז את השלטונות באבו-דאבי, כמו גם את ותיקי היהודים במפרץ ● אבל יש להם גם תומכים: "המניין שלהם גדול, והעוף בשבת שינה את המשחק, כי בבית הכנסת הישן הכול צמחוני", אומר אחד מהם

עוד 1,770 מילים

סכסוך המים בין אתיופיה למצרים מגיע לנקודת רתיחה ● חוקר טרור עיראקי נרצח בפתח ביתו בבגדאד ● ארדואן מכין הפתעה למתנגדיו ● בישראל וברצועת עזה מציינים 6 שנים למבצע צוק איתן, ודבר לא השתנה ● ודוגמנית-העל ממוצא פלסטיני, בלה חדיד, גונבת את ההצגה לפוליטיקאים ● קסניה סבטלובה מסכמת שבוע במזרח התיכון

עוד 822 מילים
רן ברון

החברים של בן השופטת המאוימת, שנרצח בפיגוע, נזכרים בו

שני מכתבי איום ברצח שקיבלה השופטת ענת ברון מבהירים כי מי שחיבר אותם ידע על הפיגוע התאבדות שגדע את חייו של בנה ● רן ברון בן ה-23 היה אמור להופיע בליל הפיגוע בג׳ם סשן במועדון המייקס פלייס בתל אביב ● חבריו של רן כועסים על קמפיין ההסתה והאיומים נגד אמו ● אחד מהם, אביב אליאסי, הוא אחיו של "הצל": "אני יודע שאח שלי כותב על ענת ועל רן מתוך אהבה ומתוך כאב, אבל הוא טועה"

עוד 2,743 מילים

ברצף פסקי דין מהחודש האחרון, משדר נשיא בית המשפט העליון בארצות הברית קו מובהק של נטייה לצד הליברלי ● ג'ון רוברטס, שמונה לעליון לפני 15 שנה על ידי ג'ורג' בוש הרפובליקאי, מבקש כעת להפוך ללשון המאזניים של המוסד החשוב ● אחרי שהיה בדעת מיעוט נגד נישואים חד-מיניים, רוברטס הופך על רקע הכאוס בארה"ב ליותר ויותר ליברל - וטראמפ ממש לא אוהב את זה

עוד 1,448 מילים
אוצר מילים
מושגי יסוד להבנת המציאות הישראלית
כִּישָּׁלוֹן

הפעם הכישלון לא יישאר יתום. גם לא יהיה צורך בבדיקת רקמות כדי לגלות מי אבא שלו. בבוא השעה נבוא עימו חשבון

עוד 993 מילים

חברון הפכה לפצצת קורונה מתקתקת ברשות הפלסטינית

82% ממקרי הקורונה ברשות הפלסטינית מתרכזים סביב העיר חברון ● התנאים החברתיים הייחודים באזור הובילו להדבקה גבוהה יותר מאשר בשלוש הערים עם התחלואה הגבוהה ביותר בישראל גם יחד ● "לאנשים הייתה גישה כזאת שכאילו הכל ברצון האל, ומה שהוא רוצה – יקרה" ● "אבל הגורם החשוב ביותר בהתפשטות הווירוס הוא שאנחנו לא שולטים בנקודות הכניסה ובגבולות שלנו: המדינה שלנו מפורקת לחלקים"

עוד 992 מילים

מקורבי גנץ זועמים: נתניהו חותר לבחירות בתחילת השנה

דיווח: ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את הרעיון למנות את גדי איזנקוט לראש מערך ניהול הקורונה ● משך החקירות האפידמיולוגיות יקוצר, פחות אנשים ידרשו לבידוד ● נתניהו למקרון: "הסיפוח תואם את החוק הבינלאומי, נוסחאות העבר הובילו לכישלון" ● גורם בכיר בכחול לבן: "נתניהו מפזר כסף על האזרחים כדי להגיע לבחירות"

עוד 41 עדכונים
סגירה
בחזרה לכתבה