כשהפרדוקס שנקרא מדינה יהודית ודמוקרטית הופך לשאלת חיים ומוות

המשטרה מרחיקה מתאבלים חרדים בהלוויית האדמו"ר מפיטסבורג, הרב מרדכי לייפר, באשדוד. 5 באוקטובר, 2020 (צילום: פלאש90)
פלאש90
המשטרה מרחיקה מתאבלים חרדים בהלוויית האדמו"ר מפיטסבורג, הרב מרדכי לייפר, באשדוד. 5 באוקטובר, 2020

מדינת ישראל, שהוקמה כבית לאומי לעם היהודי, מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית. זו הגדרה שכל כולה פרדוקס, כי הדת מעצם טיבה איננה דמוקרטית. אני מניחה שהניסיון לפתור את הפרדוקס הזה הביא לידי כך שמדינת ישראל הדמוקרטית העניקה במתנה את הבעלות על הדת ליהדות האורתודוכסית. משמעות המתנה היא שהדת, האחריות על הדת, כולל סמכות השיפוט על כל ענייני הדת, ובפרט על ענייני הנישואים והגירושים העונקו לרבנות. ייתכן שהכוונה הראשונית היתה להעניק סמכות בנושאים דתיים הלכתיים לרבנים שממילא יש להם את הידע לעסוק בנושאים אלה ולכן הוענקה להם גם הסמכות לכך.

מדינה יהודית ודמוקרטית זו הגדרה שכולה פרדוקס, כי הדת מעצם טיבה איננה דמוקרטית. הניסיון לפתור את הפרדוקס הזה הביא לכך שמדינת ישראל הדמוקרטית העניקה במתנה את הבעלות על הדת ליהדות האורתודוכסית

בכל מקרה, מה שהחל כמחשבה תמימה, כמעט הייתי אומרת ילדותית, לנסות להפריד את הדת מהמדינה באמצעות הפרדת סמכויות שלטוניות, הפך לגולם שקם על יוצרו. החרדים לא הסתפקו בסמכות שניתנה להם והפכו את עצמם לכוח שלטוני רב עוצמה. כזה שבכוחו לקבוע האם תקום ממשלה. כוח שתרגם את זכות הבעלות למשמעות הכי טבעית שלה – לכסף, לעוצמה, לתקציבים.

ייתכן שהמטרה הראשונית של השתתפות בשלטון מצד החרדים היתה לשמור על הדת באמצעות שמירה על הקהילה החרדית ובאמצעות הטיפוח שלה. אלא שמהרגע בו הכוח השלטוני תורגם לכסף גדול, לשליטה על תקציבים, על משרות ועל כיבודים, הפך הכסף למטרה בפני עצמה.

המשמעות של זה היתה שהדת והשמירה על הדת הפסיקו לעמוד לנגד מנהיגי הקהילה החרדית כמטרה בפני עצמה. הדת הפכה למעשה לאמצעי להשגת התקציבים, לכלי לשליטה על הכסף. ומרגע שנוצרה ההתנגשות בין הרצון לקדם את הדת לבין השאיפה לרווח כספי, ומרגע שהדת הפכה לאמצעי לקבלת הכסף – נוצר מצב בו מנהיגי החרדים פעלו לא פעם בניגוד לטובת הקהילה שלהם. למעשה, הם פעלו במטרה לשמר את הכוח ואת הכסף של עצמם – פעולה בניגוד עניינים.

הפעילות כנגד טובתה של הקהילה התבטאה בסגירתה לעולם החיצון, סגירה כמעט טוטאלית, נאסרה כל טכנולוגיה שהיתה מביאה לקשר בין העולם החרדי הסגור לבין עולם החיצון. סגירה שהביאה גם לשחרור מחובות החלות על יתר האזרחים.

סגירה שהביאה לכך שהם פטורים מחובות כמו שרות בצבא. סגירה שהביאה לכך שהם פטורים מלימודי חול. סגירה שהביאה לכך שלמעשה ניטלה מהם היכולת שיש כל אדם לבחור בעבודה, במקצוע ולהתפרנס ממנו. מהחרדים ניטלה השליטה על החיים שלהם, השליטה האישית והפרטית הופקעה מהם והועברה להנהגה. הרבנים קובעים הכל, על פיהם יישק דבר.

ייתכן שמטרת ההשתתפות החרדית בשלטון היתה שמירת הדת והקהילה החרדית וטיפוחה. אלא שמרגע שהכוח השלטוני תורגם לכסף גדול, לשליטה על תקציבים, משרות וכיבודים, הפך הכסף למטרה בפני עצמה

כאמור ההתבדלות הקיצונית של החרדים הביאה לא פעם למתח עם המדינה הדמוקרטית ולעתירות לבג"ץ בשל פגיעה בזכות לשוויון, אבל למעשה לא התרחש שום אירוע שהוציא מידי ההנהגה החרדית את הסמכות לדון בעניינים שלהם. ייתכן שהסמכות הזו לא היתה נבחנת מעולם, אלא שאז הגיעה הקורונה.

הקורונה טרפה בבת אחת את הקלפים. מגיפה עולמית הביאה לכך שממשלות נוקטות בצעדים קיצוניים ובהם: סגר ומגבלות על החרות, מגבלות על הפרטיות, ומגבלות גם על חופש הדת של האזרחים. מגבלות שהמטרה שלהן היא להגן על האוכלוסייה מפני המגיפה. מגבלות שחלות על כלל הציבור וגם על הציבור החרדי – אלא שהציבור החרדי רגיל להישמע רק להוראות הרבנים.

מגבלות אלה וחוסר האפשרות והסמכות של הרבנים להחליט בעניינים הנוגעים לכלל החברה הביאו את ניגוד העניינים בו פועלת ההנהגה החרדית לשיא: על הכף האחת מונחת הטובה הבריאותית של הקהילה שלהם (ולא רק שלהם) ועל הכף השנייה מונח המשך השלטון שלהם כפי שהיה מוכר להם ולקהילה עד כה, שלטון ללא מיצרים. אם ההנהגה החרדית תוותר על הסמכות ההחלטה בענייני החרדים ולו באופן זמני, היא מסתכנת בכך שוויתור לא יהיה זמני, היא מסתכנת בראשה.

והמשך השלטון אכן מוטל על הכף. שכן המגפה הביאה לכך שהחברה החרדית, זו שנשמרה סגורה ומסוגרת – נחשפת בבת אחת לעולם החיצון. למשל הלמידה מרחוק באמצעות המחשב. למשל באמצעות האזנה לחדשות ולהוראות של השלטון החילוני, זה שהם הורגלו שלא להקשיב לו ושלא להתחשב בו. מדובר ברעידת אדמה עבור מנהיגי החרדים, רעידת אדמה שעלולה לשמוט את הקרקע מתחת ללגיטימציה של ההנהגה שלהם.

וההנהגה החרדית, החוששת מאיבוד השליטה, פועלת כנגד טובתה של הקהילה כולה. למשל בכך, שאיננה מונעת התקהלויות גם בימי החגים, ובכך גורמת לתחלואה רבה במגזר החרדי ואף למוות, בחברה שממילא חיה בצפיפות ועל כן רגישה יותרר להדבקה.

הקורונה טרפה את הקלפים וגרמה לממשלות לנקוט בצעדים קיצוניים ולהשית מגבלות, שמטרתן להגן על האוכלוסייה. המגבלות חלות על כלל הציבור, גם החרדי – אלא שהציבור החרדי רגיל להישמע רק להוראות הרבנים

פעילות ההנהגה החרדית נגד טובתה של הקהילה החרדית עצמה, בין אם זה על ידי התבדלות קיצונית ובין אם זה במניעת השכלה, אמנם פגעו באוכלוסייה החילונית – למשל בנטל השרות הצבאי הממושך, למשל בתשלום הקצבאות לתלמידי הישיבה להם לא זוכים הסטודנטים החילונים, וכן בשאר ההקלות שמקבל הציבור החרדי – אבל הפגיעה היתה כזו שהציבור החילוני למד לחיות עימה ולמד להבליג עליה.

 

אלא שהפעילות של ההנהגה החרדית כעת, זו שאינה פועלת חד משמעית למניעת התקהלויות אלא להיפך, מבקשת מהשלטון החילוני להתיר את ההתקהלויות ופוגעת בבריאות ובחיים – לא רק של האוכלוסייה החרדית, אלא של כלל האוכלוסייה במדינה. לכן ראוי היה לטפל בה ביד קשה ובלתי מתפשרת.

למשל – אפשר היה וצריך היה להפקיע את הטיפול בכל הקשור למגפה מידי ההנהגה החרדית בשל ניגוד העניינים החמור בו הם פועלים. ניגוד עניינים בו טובת ההנהגה איננה מתנגשת רק עם טובת הקהילה שלהם, אלא גם עם זו של החברה כולה. הפגיעה היא בכלל האזרחים. מדובר בפגיעה כלכלית אנושה, בפגיעה בריאותית ובפגיעה חברתית. פגיעה בכל מארג החיים – פגיעה קשה ובלתי מידתית.

אלא שבמקרה שלפנינו אין מדובר רק בניגוד העניינים של ההנהגה החרדית, לניגוד עניינים זה חבר גם ניגוד העניינים האינהרנטי בו פועל נתניהו, מעצם היותו נאשם בפלילים. ניגוד עניינים אשר הביא לכך שההחלטות שהתקבלו על ידי המערכת הפוליטית בישראל הן החלטות לא תמיד רציונליות. החלטות ממניעים פוליטיים צרים. החלטות שאינן לטובת כלל הציבור. החלטות שהן בגדר שערורייה. החלטות שהביאו לסגר שני (והפכו אותנו למדינה היחידה בה יש סגר שני כללי) ולחורבן כלכלי. החלטות שהיו אמורות להביא גם לידי החלטה שההנהגה החרדית איננה יכולה למלא את תפקידה בשעת מגיפה עולמית הפוגעת בכלל האוכלוסייה.

פעילות ההנהגה החרדית נגד טובת הקהילה החרדית אמנם פגעו באוכלוסייה החילונית, אבל הפגיעה היתה כזו שהציבור החילוני למד לחיות איתה. אבל כעת היא פוגעת בבריאות ובחיים של כלל האוכלוסייה במדינה

הקורונה צריכה להביא להפרדת הדת מהמדינה, היא הוכיחה שהפרדוקס בהגדרתנו כמדינה יהודית ודמוקרטית עלול להפוך לשאלה של חיים ומוות. בעיקר במקרים בהם כוח חיצוני פועל על כל החברה ואינו מפריד בין פרטיה, וכשניגוד העניינים בו פועלת ההנהגה של החברה החרדית אינו מוביל רק לחוסר שוויון כלכלי אלא שוחק גם את ערך קדושת החיים.

דוקטור לביוכימיה ומשפטנית, שימשה כעוזרת המחקר של הפרופ׳ אהרן ברק, במקור מחצור הגלילית.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
2
הגיגים, הגיגים,,, בלי לוגיקה, בלי ידיעות מבוססות,,, כדי לדבר על היהדות צריך ללמוד מה זה בעצם,,, תפתחי שלחן ערוך, היהדות מנהלת את האדם בכל עניין, נישואין וגרושין זה רק חלק קטן, אם תחפשי ... המשך קריאה

הגיגים, הגיגים,,, בלי לוגיקה, בלי ידיעות מבוססות,,,
כדי לדבר על היהדות צריך ללמוד מה זה בעצם,,,
תפתחי שלחן ערוך, היהדות מנהלת את האדם בכל עניין, נישואין וגרושין זה רק חלק קטן, אם תחפשי טוב, תראי שם רפואה, צבא, דיני נזיקין, דקדוק (לא אצל אליעזר בן יהודה) ואפילו אסטרונומיה, (במסכת ראש השנה כתוב אורך החודש בדיוק של אלפית השניה), רק בור ועם הארץ כותב מאמר בנושא שאין לו כל הבנה,
הכותב יצחק בן נון bennun88@walla.com

עוד 1,023 מילים ו-2 תגובות
כל הזמן // יום ראשון, 29 בנובמבר 2020
מה שחשוב ומעניין עכשיו

האמת על אסון לוקרבי עדיין לא נחשפה במלואה

רק אדם אחד הורשע בהפצצת טיסת פאן אם 103 מעל לוקרבי ב-21 בדצמבר 1988 - פיגוע הטרור הקשה ביותר שבוצע אי פעם בבריטניה ● עבד אל-באסט אל-מגרחי מת ב-2012 כשהוא טוען שהוא חף מפשע ● כעת משפחתו מנסה לטהר את שמו בבית משפט בסקוטלנד ● אבל יש מי שמתעקש להמשיך להסתיר עדויות מהותיות הקושרות את הפיגוע לאיראן ולחזית העממית לשחרור פלסטין

עוד 1,295 מילים

סנוניות ראשונות לשינוי כיוון פוליטי חיובי

בתגובה לקול קורא משותף של קבוצת אישים, שפנו לצאת "לדרך ישראלית שונה לגמרי מכל הדרכים שהביאו אותנו עד הנה. שותפות מהותית, עמוקה ומשמעותית, המחויבת לשלום בין העמים ומדינותיהם, מדינה לצד מדינה. סוף לכיבוש, לאיבה לאדנות ולזכויות היתר", ענתה "קבוצת  ברית" בחיוב להצעה.

המרכיבים הפוליטיים לתפיסתה שורטטו כלהלן:

  1. התחדשות אזרחית אמיצה המבוססת על זהות וערכים היסטוריים כמו גם על ראייה נועזת של העתיד.
  2. ביחס ל"שנת השחרור שלכם (ש)היתה לנו לשנת הטרגדיה, התשובה הינה – לא נשכח אבל נחיה עם הסליחה".
  3. הגוף הפוליטי נתפס כמרחב דמוקרטי אזרחי "המאפשר לכל צד לשמור על ייחודו ועם זאת לפעול עם האחרים למען הטוב הכללי המשותף".

הטוב הכללי המשותף בימינו מגדיר את המדינות המתוקנות כרפובליקות. ישראל חסרה כליל עקרון זה. לכאורה עולה מהסעיף הזה צידוד ברפובליקה ישראלית, העולה עם תביעת עמותת "אני ישראלי" להכיר בלאום הישראלי, אחת דתו או מוצאו האתני של האזרח (באשר בין העותרים היו אזרחים שבסעיף הלאום שלהם נרשם : ערבי, דרוזי, רוסי, ועוד). אך מתברר מהמשך הקול הקורא, שחברי הקבוצה אחוזים במיתוסי העבר, מעצם התייחסותם לצורך לפתוח סוגיה כמו "האיזון בין מדינה יהודית לבין מדינה דמוקרטית".

לא ניתן למצוא איזון בין המושגים באשר המדינה היהודית אינה מהווה מדינה מודרנית, כמו גם דמוקרטית, ולא יכולה להתקיים מדינה דמוקרטית ליברלית שאינה של כלל אזרחיה, שהם גם הלאום כמו גם הריבון בה.

לא ניתן למצוא איזון בין המושגים באשר המדינה היהודית אינה מהווה מדינה מודרנית, כמו גם דמוקרטית, ולא יכולה להתקיים מדינה דמוקרטית ליברלית שאינה של כלל אזרחיה, שהם גם הלאום כמו גם הריבון בה

על הלהטוטים המשפטיים סביב המדינה "היהודית הדמוקרטית" כתב אנטון שמאס את הדברים החדים והביקורתיים הבאים לפני יותר מדור, והם עדיין בתוקף:

"רק כאשר יחליט הרוב שבתעודת הזהות שלי ושלכם יהיה כתוב ישראלי (הכוונה ללאום כמו גם לאזרחות – י.ב.), רק אז תישמע יריית הפתיחה של חזון הדור הבא".

אך הקריאה האופטימית ביותר של המפה הישראלית כיום תוכיח לנו, שקריאת הכיוון איננה בכיוון הזה. כך שמדינת ישראל, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהכרזת העצמאות, חייבת לעבור רוויזיה (הכוונה להקדמת ההכרזה הנסבה על העם היהודי ומדינה יהודית – מתוך המקראה, ישראל לקראת המאה ה-21).

למרות  ביקורתי על אי צידוד מפורש בישראל כרפובליקה ישראלית של לאום אזרחי פתוח ומכיל, אחת דתו או מוצאו האתני של האזרח – מצויים בקול הקורא מספר עקרונות ראויים כמו: ערך שווה לבני האדם, מאבק בלאומנות היהודית והבדלנות הערבית תוך הצגת דרך שלישית (שאינה מפורטת מספיק ודומה שגם לא מספיק קוהרנטית). כמו גםשאיפה לשלום פנים ישראלי המתכתב עם הפיוס, כלומר – יצירת מנגנון של  איחוי קרעים.

יוסי ברנע הוא מוסמך האוניברסיטה הפתוחה בלימודי דמוקרטיה בין תחומיים. בעבר היה מזכיר עמותת "אני ישראלי" שפעלה להכרה בלאום הישראלי. כתב ביקורות על ספרים ומאמרים בכתבי עת ועיתונים שונים.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 390 מילים

תחקיר מפלגה ללא מרצ

לפעילים וחברי מרצ יש בטן מלאה על היו"ר ניצן הורוביץ ● הם מתארים תחושות הזנחה וניכור, מפלגה משותקת עם מסרים לא ברורים ולא משכנעים, שהפכו את מרצ לחסרת חשיבות ● פעילותו בכנסת מתוארת כעצלה ותבוסתנית, וזאת בימים שהוא בכלל מגיע למשכן ● "יש גל של אנשים שהשקיעו הרבה במפלגה, ומרגישים היום שזה נגמר" ● הורוביץ בתגובה: "טענות לא ראויות להתייחסות"

עוד 4,780 מילים

ינקלביץ: "בני גנץ תומך ונותן גיבוי למהלך החשוב הזה"

שטייניץ: "אני מקווה שבכחול-לבן לא רוצים להוביל לבחירות" ● ראש המל"ל לשעבר, יעקב נגל, מגיב לקריאות לוועדת חקירה בפרשת כלי השיט: "לא נפל שום פגם ברכש הצוללות״ ● 400 אלף תלמידי תיכון יחזרו הבוקר ללימודים ומנהלי בתי הספר טוענים שמתווה החזרה לא ישים ● ראש שירותי בריאות הציבור קראה אמש להפסיק את פתיחת הקניונים

עוד 21 עדכונים

למקרה שפיספסת

"מענק לכל אזרח" חשף את הבלוף הכלכלי של נתניהו

42% מכספי המענק שחולקו ביולי הוזרמו לכיסוי חובות ● רק כרבע מהמענק שימש ל"הנעת גלגלי הכלכלה" על ידי צריכה, כפי שקיווה ראש הממשלה ● מחקר של האוניברסיטה העברית מאשש את החשש: הזרמת חלק כה גדול מהמענק להחזר חובות מלמד על התדרדרות המצב הכלכלי של משקי הבית מאז נכנס נתניהו לתפקידו ב-2009, וחושף את הבלוף הכלכלי שמכר לאזרחים ● פרשנות

עוד 636 מילים

רגע לפני מלחמת אחים

לאחרונה נחשפנו לשפל חדש בשיח הישראלי: מפגין קילל משפחה שכולה ואיחל לה לאבד בן נוסף. במדינת ישראל מוכת השכול, שבה טובי הבנים מקריבים את חייהם למען קיומה של המדינה, חילל אזרח את קדושת ההקרבה ורמס ברגל גסה את שאריות הקונצנזוס הישראלי.

הגינויים לא איחרו להגיע, ובצדק. הושמעה גם התנצלות לא כל כך משכנעת. השאלה המטרידה שנותרה פתוחה היא: כיצד מגיעים לשפל שכזה? כיצד מסוגל אדם נורמטיבי לצלול לתהומות של שנאה ולדלות משם את הביטויים האיומים האלה?

הגינויים לא איחרו להגיע, ובצדק. הושמעה גם התנצלות לא כ"כ משכנעת. השאלה שנותרה פתוחה: כיצד מגיעים לשפל שכזה? כיצד מסוגל אדם נורמטיבי לצלול לתהומות שנאה ולדלות משם את הביטויים האיומים האלה?

ואולי נתן אותו מפגין עצמו חלק מהתשובה לכך, כשניסה להסביר בהתנצלותו כי עשה את הדברים ברגע של זעם, שבו לא חשב כל כך ולא שלט כל כך על דבריו. בצרפתית המילה זעם (Rage) היא גם שמה של מחלת הכלבת, שכידוע פוגעת במוח וגורמת לשיגעון. אדם המביא עצמו לידי זעם, עלול בעצם ללקות באי-שפיות זמנית על ביטוייה הקשים והקיצוניים.

האם יש בכך כדי לספק צידוק למי שנוהג כך? בעולם המשפט, אדם המבצע מעשה תחת השפעת סמים או שכרות, אינו פטור מאחריות פלילית. ההלכה המשפטית קובעת, כי מאחר שהיה מודע למעשיו בטרם הכניס עצמו מרצון למצב של חוסר שליטה, הוא היה צריך לקחת בחשבון שבהיותו תחת השפעת הסם או האלכוהול, הוא יתקשה להבחין בין טוב ורע ועלול שלא לשלוט בהתנהגותו.

הוא הדין באדם המסניף לעצמו את הסמים הנפשיים המזיקים: גאווה, תאווה, קנאה, שנאה וכעס. טבעם של רגשות אלה, שהם מעבירים אדם על דעתו. על משקל האימרה "כשהתותחים רועמים המוזות שותקות" הרי "כשהיצרים רועמים הערכים דוממים". אמרו חז"ל:

"הגאווה התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם"(רבי אליעזר הקפ"ר, מחשבת אבות).

עוד אמרו:

"שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם: עין הרע, יצר הרע ושנאת הבריות"(רבי יהושע בן חנניה).

ח"כ מיקי זוהר הסוגד לדבריו לכבוד, לכסף ולכוח, בוודאי יזהה כאן את מסוכנותם של מושגים אלה, השייכים למשפחה דומה.

האם המסקנה מן הדברים היא כי זו דרכו של עולם? כי זהו הטבע האנושי, ולפיכך נגזר עלינו לכעוס, לשנוא ולקנא, ולהיות צפויים לכל הביטויים המילוליים והפיזיים המתלווים לכך?

ייתכן כי התשובה טמונה באימרה נוספת של חז"ל:

"איזהו גיבור הכובש את יצרו".

בסופו של דבר, השליטה על היצר היא כולה בידינו. זאת אולי משמעות המושג "מותר האדם" שאנו מתהדרים בו, ולא תמיד בצדק. בין הגירוי הפועל על קצות עצבינו ובין התגובה שלנו, מצוי מרחב השליטה שלנו – שיקול-הדעת.

בסופו של דבר, השליטה על היצר היא בידינו. זאת אולי משמעות המושג "מותר האדם" שאנו מתהדרים בו, ולא תמיד בצדק. בין הגירוי הפועל על קצות עצבינו ובין התגובה שלנו, מצוי מרחב השליטה שלנו – שיקול-הדעת

אדם אינו אמור לפעול מתוך אוטומטיזם, שבו לחיצה על הכפתור המתאים גוררת תגובה ידועה מראש. מסננות מוחנו אמורות להיכנס לפעולה ולנתח את המידע, את אפשרויות התגובה ואת משמעותן ולבסוף אף לקבל את ההחלטה באשר לתגובה המתאימה. במרחב השליטה הזה מצויה גם אחריותנו למעשינו. על-פי סטיבן קובי המונח responsibility (אחריות) נוצר מצירוף המילים Response ו-Ability (יכולת תגובה).

הקנאה, השנאה והכעס אינם החוליה האחרונה בשרשרת התגובתיות שלנו, ובוודאי לא צריכים להיות החוליה הקובעת בשרשרת זו. דווקא בעת שהיצרים רועמים, אמורות להידלק במוחנו כל נורות האזהרה.

הן אמורות להצביע על ההשלכות ההרסניות של התגובות שהם מכתיבים ועל המדרון החלקלק שאליו נתדרדר אם ניתן להם לשלוט בנו: תחילתו בחוסר סובלנות, המשכו באלימות מילולית ובאלימות פיזית וסופו במלחמת אחים. והיו כבר היו דברים מעולם ("לא חרב בית המקדש אלא בשל שנאת חינם").

מול היצרים והסכנות הטמונות בהם עלינו להציב אלטרנטיבה ערכית להסדרת ההתנהגות בין בני-אדם בחברה האנושית. אלטרנטיבה זו, על פי המרכז לקידום ההגינות בישראל, היא ערך ההגינות: התייחסות לזולת בכבוד, ביושר ובהתחשבות, מבלי לנצל חולשות ומצוקות.

שונות? כן. מחלוקת? כן. ביקורת? כן. אבל בתוך כל אלה, גם הכרה בזכותו השווה של הזולת לדעה משלו ולחירותו לבטא אותה. הכרה נטולת זעם. נטולת שנאה. נטולת קללות.

במרחב השליטה הזה מצויה גם אחריותנו למעשינו. על-פי סטיבן קובי המונח responsibility (אחריות) נוצר מצירוף המילים Response ו-Ability (יכולת תגובה)

כך נראית חברה המקפידה בכבודו של אדם, כל אדם. כך נראית חברה הוגנת, שבה כולנו רוצים לחיות. כאשר צלילי ההגינות יישמעו במקומותינו, לא ירעמו התותחים של מלחמת האחים.

עו"ד אהוד פלג, משפטן ואיש חינוך, מייסד ומנהל המרכז לקידום ההגינות בישראל, יו"ר (משותף) של הועדה להגנת זכויות בעלי חיים בלשכת עורכי הדין בישראל

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 640 מילים
עודכן לפני 22 דקות

תגובות אחרונות

זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

קרעי מחמיא לעבאס: "דואג לאינטרס של הערבים, מקרב אותם"

הח"כ המקורב לנתניהו: "אנחנו דואגים לערבים יותר מממשלות השמאל, אבל לא נשב עם תומכי טרור בקואליציה" ● משרד הבריאות דן בביטול פתיחת הקניונים בעקבות תמונות של תורים צפופים ומאשים את הקניונים בחריגה ממתווה הפתיחה - הקניונים שלפו נתונים שמראים שהם נהגו לפי המתווה ● יעלון "ממשיכים לנסות להחליף את נתניהו בלי בחירות" ● ההפגנות נגד נתניהו נמשכות, 2,000 מפגינים בכיכר פריז

עוד 23 עדכונים
ריק דבלין

בשנה הבאה צפוי ה-FDA לאשר שימוש רפואי ב-MDMA לטיפול בנפגעי פוסט טראומה ● זאת, אחרי שתוצאות שלב 3 בניסוי הנערך בחלקו בישראל הראו כי החומר הפעיל באקסטזי יעיל באופן מובהק בטיפול במגוון הפרעות נפשיות ● המדובר בהישג אישי של ריק דבלין, שהקדיש מעל 40 שנה לחקר סמי הזייה ● "עברנו עשורים של תעמולה ופחד. אבל מדיקליזציה מובילה ללגליזציה"

עוד 1,986 מילים

חיסול פחריזאדה לא יגרום לאיראן לוותר על הפצצה

חיסולו שלשום של מי שכונה אבי הפצצה האיראנית מגיע בעיתוי מורכב, כשכל השחקנים במזה"ת ממתינים לחילופי השלטון בארה"ב ● ההתנקשות מציבה את ביידן בנקודת פתיחה שונה ממה שתיכנן - ואי אפשר שלא לתהות האם רק הזדמנות מבצעית נדירה היא שגרמה להחלטה לחסל את פחריזאדה, או שמא מישהו רצה לטרוף את הקלפים לפני לכתו של טראמפ ● פרשנות

עוד 884 מילים ו-1 תגובות

חלמוני ביצה, חציל, יוגורט וחמאת בוטנים הם רק חלק מהמרכיבים שמופיעים ב"מניפסט למרק עוף" שמציע מגוון פרוע למנה המאוד מסורתית ● "מרק עוף יהודי? זה משהו מיוחד", אומרת מחברת ספרי הבישול ג'ן לואיס, "אבל כל אחד מסביב לעולם חושב שמרק העוף שלו הוא ה-מרק עוף" ● ויש גם מתכון למרק עוף פלסטיני

עוד 763 מילים

למרות מאמצי ישראל, איראן ממשיכה להתבסס בסוריה ● איש משרד החוץ ביקש לברר למה תמונה של זמר מצרי עם עומר אדם מסעירה את המדינה: "ממה אתם כל כך מפחדים?" ● באיחוד האמירויות עשויים להקדים את חגיגות היום הלאומי השנה, לאחר ששרה בממשלה נבחרה על ידי ה-BBC לאחת ממאה הנשים המשפיעות בעולם ● קסניה סבטלובה מסכמת שבוע במזרח התיכון

עוד 1,095 מילים

סיור חורפי בטיילות של ירושלים

מסלולי טיול באוויר הפתוח של בירת ישראל מציעים סיפורים על בני מלוכה מרוסיה, נזירים מימי הביניים וקורבנות מתקופת התנ"ך, לצד גינות פורחות, פסלים מודרניים ונופים אורבניים ● מהכנסייה האורתודוקסית בעין כרם, דרך בית החולים לטיפול במצורעים ועד מטה האו"ם שבארמון הנציב

עוד 1,236 מילים
מירוץ 2020
המירוץ לבית הלבן / 54 ימים להשבעה

לכבוד החג, הברווז הצולע העניק חנינה לאמריקה

דונלד טראמפ הכיר השבוע סוף-סוף בכישלונו, גם אם לא הודה רשמית בהפסד ● כעת יכולה ארה"ב להתקדם לעידן חדש ולחשב את הנזקים וההשלכות של ארבע שנות ממשל טראמפ ● לא הכל הפיך, לא הכל התחיל אצל טראמפ ולא הכל נורא כל כך ● אבל יותר מהכל, אמריקה זקוקה כעת לחזור לערכים של מוסר בסיסי, כבוד הדדי ואמפתיה

עוד 1,389 מילים
אוצר מילים
מושגי יסוד להבנת המציאות הישראלית
פַאוּדָה

הצצה נדירה לסשן טיפול פסיכולוגי של ראש הממשלה החליפי בני גנץ

עוד 958 מילים ו-1 תגובות

לוועדת הבדיקה של גנץ אין שום סמכות ושום חשיבות

ועדת הבדיקה שגנץ הקים השבוע בפרשת הצוללות נידונה מראש לכישלון ● הוועדה לא תצליח לחקור כלום, עדי מפתח לא יתייצבו בפניה והיא לא תציף שום ראיה שלא עלתה כבר בתחקירים עיתונאיים או במסגרת החקירה הפלילית בתיק 3000 ● בנוסף לזה, היועמ"ש כבר תפס בעלות על עבודת הוועדה והבהיר כי הוא זה שיגדיר את גבולות הגזרה שלה ● ועדת וינוגרד לא תהיה פה ● פרשנות

עוד 1,085 מילים

הניו יורק טיימס: ישראל עומדת מאחורי חיסול המדען האיראני

אהוד ברק: הרברבנות בצמרת הפוליטית הנוכחית היא הפקרות ● אעידה תומא-סלימאן: הסלמה מסוכנת ● שקד: לא יהיו בחירות, גנץ יתקפל ● חברה בוועדת הבדיקה לצוללות פרשה בשל חשש לניגוד עניינים ● אדלשטיין: נשקול המשך פתיחת הקניונים עקב העומסים ● סקר מנדטים: הליכוד 30, ימינה 20, מפלגה בראשות חולדאי: 7 מנדטים ● לבני מעוניינת לשוב לפוליטיקה

עוד 38 עדכונים
סגירה
בחזרה לכתבה