הרשת הקוסמית

הרשת הקוסמית (צילום: Virgo Consortium)
Virgo Consortium
הרשת הקוסמית

קיום הרשת הקוסמית סותר לכאורה את העקרון הקוסמולוגי, הקובע שהיקום הומוגני ואיזוטרופי, כלומר נראה דומה בכל מקום (הומוגני) וזהה בכל כיוון (איזוטרופי). איך יכול היקום להיות בו זמנית הומוגני ואיזוטרופי וגם בעל שילדה של צברי גלקסיות, שיוצרים קירות עצומים במרחב וחללים ענקיים ביניהם?

ההפתעה של הרשת הקוסמית היא שהגלקסיות לא מפוזרות במרחב באופן אקראי ואחיד כפי שציפו.

הפיזיקה של האנטי-חומר

תורת השדות הקוונטית מתארת מציאות מפתיעה. בנוסף לחומר המוכר לנו, יש חומר אחר, אנטי-חומר ויש גם את המרחב הריק, האין, שלמעשה אינו ריק. הוא מכיל זוגות של חלקיקי חומר ואנטי-חומר בלתי נראים, זוגות וירטואליים, פלוקטואציות אקראיות של מצב היסוד של המרחב הריק. באופן מפתיע לאנטי-חומר שגילה דיראק במקרה ולמצב היסוד של המרחב הריק שגילתה תורת השדות הקוונטית, המכיל את ים הזוגות הוירטואליים יש תפקיד מרכזי בטבע.

מאמינים שהיה מפץ גדול?

ליקום יש תאריך לידה, לפני בערך כ-13.819 מיליארד שנים. לפני המפץ הגדול לא היה מרחב, לא היה זמן, לא היה כלום. זוכה פרס הנובל בפיזיקה לשנת 2020 רוג'ר פנרוז, חושב אחרת. לדעתו קרינת הרקע הכמעט אחידה מכילה אותות לארועים שקרו לפני המפץ הגדול. הוא לא מאמין שהיתה תפיחה גדולה (אינפלציה) וגם לא מאמין שהמפץ הגדול קרה בנקודה יחידה במרחב. לדעתו היקום נצחי, אינסופי ומחזורי.

ליקום יש תאריך לידה, לפני בערך כ-13.819 מיליארד שנים. לפני המפץ הגדול לא היה מרחב, לא היה זמן, לא היה כלום. זוכה הנובל בפיזיקה ל-2020, רוג'ר פנרוז, חושב אחרת. לדעתו היקום נצחי, אינסופי ומחזורי

יש חדש על משטחי האופק

היקום הרבה יותר גדול מאופק הראייה שלנו. על פי חוק האבל, גלקסיות שרחוקות מאיתנו מעל 15 מיליארד שנה בערך נמצאות מעבר לאופק. הן מתרחקות מאיתנו במהירות גדולה ממהירות האור ולא נוכל אף פעם לראותן.

חומר וקרינה ממשיכים להיווצר במרכזים הגלקטיים הפעילים בכמויות לא ידועות. התיאור הזה מתאים יותר לקוסמולוגית המצב הקווזי יציב מאשר לקוסמולוגיית המפץ הגדול. לא כל החומר ביקום נוצר במפץ הגדול, יש חדש על משטחי האופק של חורים שחורים, המרכזים הגלקטיים הפעילים הם אולי מקורות הצמיחה וההתפשטות של היקום.

סילונים של מרכז גלקטי פעיל (הרקולס A) (צילום: Jens Maus)
סילונים של מרכז גלקטי פעיל (הרקולס A) (צילום: Jens Maus)

הפיזיקה של הסילונים

תומס ווילאום כותב שתהליך היצירה של הסילונים הנפלטים ממרכזים גלקטיים פעילים עדיין איננו ברור. מודל שתי הזרימות מציע שהסילון האקסטראגלקטי מורכב מזרימה ספירלית "איטית" (כחצי ממהירות האור) על המעטפת של אלקטרונים ופרוטונים, המואצים בשדה המגנטי הניצב למישור הדיסקה.

האלקטרונים והפרוטונים מגיעים בעיקר מהדיסקה הלוהטת שסובבת את החור השחור של המרכז הגלקטי הפעיל. מאחר שריכוזם הולך ופוחת במרכז הדיסקה, נוצר משפך המאפשר יצירת זרימה סילונית שנייה במרכז האלומה. הזרימה הסילונית של מרכז האלומה מורכבת מאלקטרונים ופוזיטרונים המואצים לכמעט מהירות האור.

תומס ווילום, מודל שתי הזרימות של הסילונים (איור: תומס ווילום, מודל שתי הזרימות של הסילונים)
תומס ווילום, מודל שתי הזרימות של הסילונים (איור: תומס ווילום, מודל שתי הזרימות של הסילונים)

זוגות האלקטרון-פוזיטרון המואצים על ידי הקרינה אלקטרומגנטית במרכז האלומה פולטים קרינת גאמא מאולצת, שיוצרת זוגות אלקטרון-פוזיטרון נוספים והתהליך מואץ ומועצם באופן לא לינארי. מודל שתי הזרימות הסילוניות מנסה להסביר את המיקוד הלא מובן של האלומה הסילונית, שנשמר למרחקים אקסטראגלקטיים של מיליוני פארסק בחלל.

מודל שתי הזרימות הסילוניות מנסה להסביר את המיקוד הלא מובן של האלומה הסילונית, שנשמר למרחקים אקסטראגלקטיים של מיליוני פארסק בחלל

הפיזיקה של הפוזיטרוניום המשונה וניוטרון הQED

זוגות האלקטרון-פוזיטרון יכולים לייצר קשר חזק, שהתגלה בפתרון מדויק של שתי משוואות דירק מצומדות על ידי הוראס קרייטר וצ'וק-יין וונג. אורך הקשר של הזוג הקשור קטן יותר בשני סדרי גודל מהרדיוס של אטום המימן, ואנרגיית הקשר של הזוג גדולה בחמישה סדרי גודל משל אטום המימן. קרייטר וואנג קראו למצב הקשור החדש של הפוזיטרוניום המצב המשונה.

זוגות של פוזיטרוניום במצב המשונה (וגם זוגות של קווארק ואנטי-קווארק) יכולים להיווצר בתהליך ההאצה של הסילונים תוך פליטת קרני גאמא נוספות ולהיות מוזרקים לחלל על ידי האלומות הסילוניות האקסטראגלקטיות.

ייתכן שמצב היסוד הקוונטי של המרחב הריק של היקום, מכיל זוגות פוזיטרוניום משונים, אולי לא לגמרי וירטואליים, והם צצים באופן ספונטני כפלוקטואציה אקראית של מצב היסוד של השדה הקוונטי של המרחב הריק.

הזוגות הוירטואליים יוצרים את התופעות הקוונטיות הקסומות של הטבע, את היציבות של האלקטרונים באטום, את קיום אנרגיית מצב היסוד השונה מאפס של השדות במרחב הריק, את עקרון אי-הוודאות של המכניקה הקוונטית, את כוחות ואן-דר-ואלס בין מולקולות נייטרליות, את כוח קזימיר של המרחב הריק, את קרינת הוקינג מחורים שחורים ואת האלומות במרכזם של הסילונים האקסטראגלקטיים.

צ'וק-יין וונג הציע השנה מודל לחלקיק חדש של חומר אפל, ניוטרון ה-QED. הניוטרון החדש בעל מבנה קווי של מיתר פתוח ומורכב משלושה קווארקים, שנקשרים לא על ידי כוחות גרעיניים אלא על ידי כוחות אלקטרומגנטיים. המסה של ניוטרון ה-QED היא בקירוב 44.5 מגהאלקטרון וולט וזה מתאים לחלקיק שנמצא בניסויים במאיצי חלקיקים ונקרא בוזון E38.

ניוטרון ה-QED יכול להיווצר במנגנון הקרינה של הוקינג של הפרדת חלקיקים ואנטי חלקיקים על משטח האופק של חורים שחורים, במרכזים הגלקטיים הפעילים, להיות מוזרק לחלל האקסטראגלקטי על ידי הסילונים ולהיות חלק מהשילדה של הרשת הקוסמית.

ייתכן שמצב היסוד הקוונטי במרחב הריק של היקום מכיל זוגות פוזיטרוניום משונים, אולי לא לגמרי וירטואליים, הצצים ספונטנית. הזוגות הוירטואליים יוצרים, בין השאר, את התופעות הקוונטיות הקסומות של הטבע

הרשת הקוסמית

התיאוריה של הרשת הקוסמית יחסית חדשה. לרשת הקוסמית בסקלה של מגהפארסק יש שילדה. צברים ענקיים של גלקסיות יוצרים קירות עצומים וחללים ענקיים ביניהם. עדות לקיום הרשת הקוסמית נצפתה לראשונה ב2014.

אי האחידות הקטנה של קרינת הרקע שנשתמרה למרות התפיחה אחרי המפץ הגדול נובע אולי מאי אחידות ביקום הקדום, שהביאה ליצירת הרשת הקוסמית האדירה.

הסבר אחר מתבסס על חומר אפל שיצר את השילדה של הרשת הקוסמית במיליוני השנים הראשונות אחרי המפץ הגדול, עוד לפני שנוצרו הכוכבים והגלקסיות ביקום. השילדה משכה גרביטציונית את החומר הנראה וכך נוצרה הרשת הקוסמית של צבירי הגלקסיות ביקום.

יתכן שלהיווצרות הרשת הקוסמית יש הסבר אלטרנטיבי שאינו מתבסס על תיאוריית המפץ הגדול ועל התפיחה הגדולה. יתכן שהרשת הקוסמית נוצרת בהדרגה במשך ביליוני שנים על ידי הסילונים של אלפי המרכזים הגלקטיים הפעילים שמייצרים ומאיצים זוגות של חלקיקים ואנטי-חלקיקים וחומר בכמויות לא ידועות, אולי גם ניוטרוני QED, ומייצרים צבירי גלקסיות חדשות באופן מתמשך.

היקום צומח, מתפשט ומייצר רשת קוסמית אדירה שנמשכת כנראה גם אל מעבר לאופק.

רמי רום הוא דוקטור לכימיה פיזיקלית, עורך פטנטים וחוקר עצמאי של מלחמת יום כיפור. מתמקד בעיקר בהשפעת הערוץ המדיני החשאי של קיסינג'ר ואיסמעאיל על המלחמה ובהתנהלות של שר הבטחון משה דיין במלחמה. פרסום קודם - תעלומת המפגש החשאי השלישי של קיסינג'ר ואיסמעאיל בספטמבר 1973, מערכות, גיליון נובמבר 2018: http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/5/114325.pdf

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 882 מילים ו-1 תגובות
כל הזמן // יום רביעי, 14 באפריל 2021
מה שחשוב ומעניין עכשיו

עשרות מדרגות אל הקבר ומעלית שטרם הותקנה ● מעברים צרים שאינם יכולים לשרת אנשים המתניידים על כיסא גלגלים ● קבלנים שחוסכים בהוצאות וסוגרים את אספקת המים ● ביום שבו רבבות ישראלים מגיעים לבתי הקברות ברחבי הארץ לטקסי יום הזיכרון, כדאי לשים לב לעובדה שהתנאים בחלקם רחוקים מלעמוד בסטנדרטים סבירים של שירות ציבורי במדינה מתוקנת

עוד 708 מילים

כולם רואים את הפיל שבחדר

כולם רואים את הפיל שבחדר – חוץ מהפוליטיקאים. אחרי 4 סבבי בחירות, כאשר פנינו לסבב החמישי, ברור לכולם כי שיטת הבחירות לא מתאימה לישראל, ואני מוסיף – הגיע זמן חוקה.

שיטת הבחירות מעודדת את הפלגנות ומעניקה עודף כוח לרסיסי מפלגות. המנצח בבחירות הוא לא מי שזכה לרוב הקולות, כלומר מי שבו העם בחר, אלא מי שכמעט לא עבר את אחוז החסימה ויש לו את כח הסחיטה של לשון המאזנים.

שיטת הבחירות מעודדת פלגנות ומעניקה עודף כוח לרסיסי מפלגות. המנצח בבחירות הוא לא מי שזכה לרוב הקולות, מי שבו העם בחר, אלא מי שכמעט לא עבר את אחוז החסימה ויש לו כח סחיטה של לשון מאזנים

מכאן, שלכאורה זאת שיטת בחירות דמוקרטית לעילא, אבל למעשה התוצאה לא דמוקרטית, כי המנצח מפסיד והמפסיד מנצח, ומי ששולט בסופו של דבר זה המיעוט, כשהרוב נמצא באופוזיציה.

אי אפשר לתקן את המצב בלי חוקה. ביחוד עכשיו, ברמת פוליטיקה כל כך ירודה, שחיסלה את חוקי היסוד שהם התשתית לחוקה. בלי חוקה, ההידרדרות שאנו חוזים בה היום תיצור מומנטום לצלילה.

חוקה לא הייתה מאפשרת את המצב לפיו מי שזכה בבחירות לא קיבל מנדט, ואת המדינה מנהלים רסיסי מפלגות שהם מיעוט בעם.

לצד הפיל הגדול, מסתובב בחדר פיל-פילון שגם הוא מזיק לא קטן, וקוראים לו "אג'נדה". האג'נדה היא ש"הימין הוא פטריוט והסמול הוא בוגד", שהימין הוא מזרחי ופריפרי והסמול הוא אשכנזי ופריבילגי, וש"הערבים הם טרוריסטים" והם פסולים מלבוא בקהל הממשלה.

פעם היה ויכוח גדול בין הימין לשמאל – על עתיד השטחים ופתרון הבעיה הפלסטינית. כעת הוויכוח הזה הסתיים, כי אין פרטנר פלסטיני, אבל האג'נדה חוגגת. אשר לבעיה העדתית, כל אחד מכיר ממשפחתו הקרובה כי כל העדות מתערבבות זו בזו, חוץ מן החרדים, וכי אין בעיה עדתית אמיתית. אבל זה לא משנה לאג'נדה.

ערביי ישראל נאמנים וכולנו רואים אותם בבתי החולים נלחמים נגד הקורונה, שכם אל שכם עם כל עם ישראל.

לצד הפיל הגדול, מסתובב בחדר פיל-פילון שגם הוא מזיק לא קטן, וקוראים לו "אג'נדה". האג'נדה היא ש"הימין הוא פטריוט והסמול הוא בוגד", שהימין הוא מזרחי ופריפרי והסמול הוא אשכנזי ופריבילגי

מה הוויכוח האמיתי היום? בעד שחיתות או נגד שחיתות. זאת האג'נדה, אבל מישהו צריך לספר זאת לפוליטיקאים. ברגע שזאת תהיה האג'נדה אפשר יהיה להקים את ממשלת השינוי (שינוי למה? שינוי למי?) כי את האג'נדה השקרית של ימין נגד שמאל ואשכנזים נגד מזרחיים תחליף האג'נדה האמיתית – מי בעד שחיתות ומי נגד שחיתות. עם הערבים.

פנחס ענברי הוא חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה לענייני המזרח התיכון ועיתונאי. הוא גם סופר ותסריטאי. ספרי העיון שחיבר עוסקים בבעיה הפלסטינית, והרומנים שחיבר יחד עם אשתו אביבה הם: "על גב סופה" על אתגרי הקהילות הנוצריות בגליל המערבי בימי המנדט הבריטי מול האיסלאם הרדיקלי ומעמד האישה, ו"שומר השאול" עוסק בשחיתות הישראלית.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 366 מילים

ארוכה הדרך הביתה

לוחמים משוחררים הנחשבים בריאים בנפשם ולא מוכרים במערכת הביטחון כהלומי קרב, מגיעים לטיפול במסגרת "מסע שחרור", או אז מתברר כי הם סובלים מהפרעת דחק פוסט-טראומטית ● מנהל התוכנית, ד"ר דני ברום: "הרבה לוחמים פוסט-טראומטיים נמנעים מליצור קשר מחודש עם משרד הביטחון שמזוהה אצלם עם הצבא, ולכן חשוב שמסגרות אחרות יוכלו לטפל בהם ובכל אלה שלא הוכרו כזכאים לטיפול"

עוד 1,056 מילים

צעקות לעבר נתניהו לאחר שאמר שתוקם ממשלה שתבנה אתר הנצחה; "בלי פוליטיקה״

יאיר נתניהו: הכל תוזמן ותוכנן מראש - מבזים אח שכול ● יאיר לפיד: הנופלים לא מתו בשביל שישראל תיראה ככה ● נכי צה״ל עמדו במחאה מול אגף השיקום בפ״ת; "סתם אדם לא שורף את עצמו״ ● מנכ״לית עמותה שטיפלה באיציק סעידיאן: יש מנגנון שלם שמשקיע הרבה כסף כדי להתעמר בפצועי צה״ל ובהלומי הקרב ● גנץ: אירוע קשה - לא אכנס לוויכוח שהוא ויכוח ארגוני

עוד 18 עדכונים

למקרה שפיספסת

לפיד עדיין בונה על בנט

גם בנט וגם לפיד מאמינים שנתניהו תקוע וללא אפשרות להקים קואליציה ● בנט, אומרים מקורביו, לא רוצה למשוך את הסאגה יותר מדי ויפעל להעברת המנדט לח"כ אחר אם נתניהו לא יצליח להתקדם אחרי 24 יום ● בינתיים, לפיד חזר מארה"ב מסבב פגישות עם יועצו האסטרטגי וכן עם נציגים של ממשל ביידן ● והפיצוץ בין גלעד קריב לח"כים החרדים הגיע הרבה יותר מהר מהצפוי ● פרשנות

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
ביבי עשה רבות למען ישראל, אך בתמורה למשכורת ולכל מה שנלווה למעמדו כראש ממשלה: הוא ינק ככל הניתן מהמדינה את כל מה שניתן. כלומר, כל עבודתו הייתה לא בהתנדבות, ואם היה הולך לעסקים, יש סיכוי... המשך קריאה

ביבי עשה רבות למען ישראל, אך בתמורה למשכורת ולכל מה שנלווה למעמדו כראש ממשלה: הוא ינק ככל הניתן מהמדינה את כל מה שניתן. כלומר, כל עבודתו הייתה לא בהתנדבות, ואם היה הולך לעסקים, יש סיכוי טוב שלא היה שורד ואף היה פושט רגל! לענייננו, הנזק גדול על התועלת. ביבי מנסה להחריב את ישראל במידה ואכן המשפט יתקדם והכיוון יהיה כלא; הנזק גדול על התועלת: ההרס שביבי מותיר אחריו גדול על כל הטוב שעשה – גדול בהרבה

עוד 745 מילים ו-1 תגובות

מועדון יום הזיכרון המצומצם

בדומה למימונה ולנוביגוד, קרב היום שבו גם יום הזיכרון יהפוך לנחלתם של מתי מעט. כבר כיום המציאות בשטח מעידה כי החילוניים והדתיים לאומיים הם היחידים שרואים בו עדיין מרכיב דומיננטי באתוס הציוני.

דקת הדומייה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל כבר מזמן לא מהווה עניין כלל ישראלי, אלא בעיקר סקטוריאלי. בדומה למימונה ולנוביגוד, כך גם הצפירה ביום הזיכרון הופכת בשנים האחרונות למזוהה יותר ויותר עם  קבוצות מסוימות מאוד בחברה הישראלית.

למעלה מ-25% מתלמידי היסודי בבתי הספר היהודים במדינת ישראל אינם עומדים בצפירה, ובצדק מבחינתם; הם אינם חשים זיקה לזיכרון ולדם החללים, שאינם מגיעים מבית מדרשם ואינם חלק מתבנית נוף מולדתם.

למעלה מ-25% מתלמידי היסודי בבתי הספר היהודים במדינת ישראל אינם עומדים בצפירה, ובצדק מבחינתם; הם אינם חשים זיקה לזיכרון ולדם החללים, שאינם מגיעים מבית מדרשם

האתוס השולט בחברה החרדית הוא, כי מי שבאמת שומרים על עם ישראל וחייליו מפני הקמים עלינו לכלותנו – הם לא חיילי צה"ל, אלא בראש ובראשונה אותם רבבות תלמידי סיירות התורה במוסדות החינוך החרדיים.

25% נוספים מכלל תלמידי מערכת החינוך לומדים בבתי הספר הערבים, שגם בהם, כאמור, העמידה בצפירה אינה רלוונטית כלל. אז נכון שהנוצרים במזרח התיכון מחוץ לישראל מהווים מיעוט נרדף, ושהסונים בסוריה מגורשים, נרצחים ונאנסים, אך מבחינת רובה המכריע של החברה הערבית, חיילי צה"ל עדיין מגלמים ביתר שאת את האויב והכובש.

הסטטיסטיקה אינה משקרת והמציאות בשטח מעידה כי הסקטורים החילוני והדתי לאומי הם היחידים שרואים ביום הזיכרון מרכיב גורדי באתוס הציוני. מה שמדהים בכל הסיפור הזה, הוא שמי שמייצר את המציאות הזו הם החילונים והדתיים לאומיים. הם הגורם הישיר למצב החדש, כמי שמממנים אותו וכמי שמתרפסים, כל אחד מסיבותיו האידאולוגיות והפוליטיות, בפני הבדלנות וחוסר הסולידריות שמפגינים החרדים והערבים כלפי מדינת ישראל.

כאשר ילד אינו לוקח שום חלק בעבודות הבית אלא רק עסוק בענייניו, הוא הופך לכפוי טובה כלפי כל מי שמסייע לו – "וישמן ישורון ויבעט". עלות ההסכם הקואליציוני האחרון של מפלגת יהדות התורה והליכוד הגיע לכ-8 מיליארד שקלים.

בחישוב גס אנו מדברים על הוצאה ממוצעת של 1300 ₪ עבור כל אזרח מעל גיל 20 בישראל. היות ש-20 בלבד מאוכלוסיית ישראל אמונה על תשלום של 90 אחוז ממיסי המדינה, מדובר בפועל בעלות שנתית המתקרבת לכ-5000 ₪ עבור כל אזרח במדינה שמשלם מיסים.

בעבר, היה מדובר במיעוט קטן, שלא שילם מיסים ולא שירת בצבא. אך היום המציאות התהפכה לחלוטין – כאשר אותם שוליים בדלניים משתמטים התרחבו לממדים מפלצתיים, כשמנגד שני הסקטורים שכורעים תחת נטל המס ומשרתים בצבא סוחבים על כתפיהם הצנומות והצרות את 90% הנותרים.

מי שמייצר את המציאות הזו הם החילונים והדתיים לאומיים, שמממנים ומתרפסים, כל אחד מסיבותיו האידאולוגיות והפוליטיות, בפני הבדלנות וחוסר הסולידריות שמפגינים החרדים והערבים כלפי המדינה

הציבורים החילוני והדתי לאומי אינם קורבנות של המציאות, אלא מי שיוצרים אותה. ציבורים שבוחרים לממן מציאות שונה מכל מה שהכרנו. לעצב אותה בכספם. מציאות שבה דקת הדומייה ביום הזיכרון הפכה לסוגיה סקטוריאלית צרה, שנוגעת לקבוצות מסוימות וחסרת כל ערך סנטימנטלי, רגשי ולאומי עבור מגזרים גדולים בחברה הישראלית.

ד"ר עוז גוטרמן הוא ראש חטיבת משאבי אנוש באקדמית גליל מערבי ומרצה בכיר באוניברסיטת בר אילן. מנהל קבוצת הפייסבוק מר מחר https://www.facebook.com/groups/326060588084664/

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 450 מילים
עודכן אתמול

תגובות אחרונות

זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

החשוד באיומים על בן-ארי: חבר הליכוד בקצרין ומעריץ של נתניהו

משה אלון, הנחקר בחשד כי שלח מכתב מאיים לתובעת הראשית במשפט נתניהו, הוא פעיל ליכוד ברמת הגולן, אשר התמודד בראש רשימת המפלגה בבחירות האזוריות ב-2018 ● אלון אף אירח את ראש הממשלה בביתו והצטלם איתו לסרטון משותף בו ברך את נתניהו: "שהקדוש ברוך הוא תמיד, אבל תמיד, ישמור עליך" ● בקצרין, הדעות על אלון חלוקות ● ראש המועצה: "אני מכיר את משה כאדם טוב"

עוד 664 מילים ו-2 תגובות

למרות המשבר, חברות הענק שרדו יפה

בדיקת זמן ישראל הדוחות השנתיים של חברות ישראליות הנסחרות בבורסה מגלים: 2020 לא הייתה רעה אליהן ● פוקס הכניסה יותר מ-3 מיליארד שקל ורשמה רווח נקי של 207 מיליון ● עזריאלי, גם אחרי ירידה גדולה, הרוויחה 189 מיליון שקל ● ההון של פתאל עומד על כמעט 2 מיליארד שקל, והמכירות של שטראוס הסתכמו ב-6.8 מיליארד ● "הרוויחו וחילקו דיבידנד בזמן שעובדים יצאו לחל"ת, זו חזירות"

עוד 2,649 מילים

ריבלין: "כדי לחזק את הבטחון עלינו להילחם עליו"

מנדלבליט: לא ניתן לכנס קבינט בלי שר משפטים מכהן ● ספינה בבעלות ישראלית הותקפה ליד האמירויות ● נתניהו ובנט נפגשו ● משרד הבטחון יבדוק את האירוע שבו נכה צה"ל הצית את עצמו ● עדות ישועה: יאיר נתניהו הסית את אמא שלו ואז הגיעו דרישות ● משרד המשפטים: ח"כ קריב פעל כחוק בכניסה לכותל עם ספר התורה

עוד 55 עדכונים

בטקס מרגש, פרש אתמול השופט חנן מלצר מבית המשפט העליון ● "חברי כאח לי", קראה לו הנשיאה אסתר חיות ● מלצר יחסר על כס השיפוט: הוא נחשב לרחב-אופקים, ידען וליברל ● וגם, יש לומר, איטי להחריד ● מבין פסקי הדין החשובים שהשאיר מאוחריו, אולי החשוב ביותר - זה שככל הנראה הורה על ביטול חוק פיצול תאגיד השידור הישראלי - נותר גנוז בלשכתו ● פרשנות

עוד 827 מילים ו-1 תגובות

עיריית דימונה מציגה: השכונה ירוקה - האנרגיה מזהמת

תושב דימונה בנה את ביתו בשכונת השחר בעיר - המוגדרת על ידי העירייה כשכונה ירוקה ● באופן טבעי, הוא ביקש לכסות את גג הבית בפאנלים סולאריים, אלא שהעירייה דחתה את הבקשה בנימוקים מוזרים, ביניהם הטענה שהפאנלים מכערים את העיר ● כעת הנושא ממתין להכרעת בית המשפט - אלא אם ראש העיר יתערב קודם לכן

עוד 572 מילים
פרס ישראל. אילוסטרציה

מתוך רצון להימנע מעימות נוסף מול הרשות המבצעת, בג"ץ אימץ את עמדתו של היועמ"ש לאפשר לשר החינוך פרק זמן של 30 יום לשקול את עמדתו לגבי הענקת פרס ישראל לפרופ' עודד גולדרייך ● ההחלטה שוברת מסורת רבת שנים לפיה בג"ץ לא מתערב בשיקולים המקצועיים של ועדת הפרס ● כעת, חזקה על גלנט שיעדיף להעניק את הפרס לגולדרייך במרתף אפלולי מאשר באירוע חגיגי ● פרשנות

עוד 1,085 מילים

הניתוח הצליח, החולה הוטרדה מינית

הטרדות מיניות, החפצה והתנהגות בריונית כלפי נשים הפכו לתופעה שכיחה במערכת הבריאות ● כולן סובלות מזה: רופאות, אחיות, מתמחות - ומטופלות ● ד"ר ליאור שחר אספה במשך שלוש שנים עדויות קשות בבתי החולים: "זה לא סוטה פה, סוטה שם. התופעה הזו רחבה ומושתקת" ● משרד הבריאות: "אנחנו עובדים על שיפור מתמיד של המנגנונים"

עוד 1,945 מילים ו-1 תגובות

הניסיונות להקמת ממשלה: בפעם השנייה בתוך פחות מיממה נתניהו ובנט ייפגשו

דיווח: הליכוד נמנע מלהביא להצבעה את הצעתו להקמת ועדה מסדרת, כי ימינה איימה שאם הנושא יועלה - תצביע יחד עם מתנגדי נתניהו ● אילן ישועה העיד בבית המשפט, שלבקשת נתניהו, ריאיון שקיים נערך מחדש ● גנץ: ביקשתי מהיועמ"ש לחקור את ההדלפות בנושא איראן ● יאיר גולן ממרצ קורא לאיחוד של מפלגתו עם העבודה ● בשבוע הבא הלימודים צפויים להתחדש ללא קפסולות

עוד 60 עדכונים

המרוץ המסוכן לנשיאות המדינה יוצא לדרך

עדותו של אילן ישועה לפני שבוע סיפקה הצצה מדהימה לדרך בה נבחר הנשיא המדינה ב-2014 ● אחד-אחד נפלו אז המועמדים - שלא לומר חוסלו - עד שראובן ריבלין, שנוא נפשו של נתניהו, נבחר לתפקיד ● בעוד 89 ימים יעזוב ריבלין את משכן הנשיא ● לכנסת נותרו חודשיים לבחור את הנשיא ה-11 ● זה לא יהיה נתניהו ● אבל מי יהיו המועמדים האמיצים להיכנס למרוץ? ● פרשנות

עוד 813 מילים

סבב השיחות האחרון בווינה בין איראן והמעצמות על החזרה להסכם הגרעין, שיתחדש ביום רביעי, מעיד כי ארצות הברית מגיעה למשא ומתן הזה מוחלשת מאי פעם ● כעת מנסים האמריקאים לפייס את איראן באמצעות קוריאה הדרומית - ובמקביל שר ההגנה האמריקאי הגיע היום לארץ במטרה לשכנע את הקברניטים בירושלים לאפשר מרחב תמרון נוח יותר לארצות הברית ● פרשנות

עוד 591 מילים ו-1 תגובות
סגירה
בחזרה לכתבה