על חינוך ודמוקרטיה במדינת ההייטק

ראש העיר משה ליאון, יואב גלנט ובנימין נתניהו מבקרים בבית ספר בירושלים, אוגוסט 2020 (צילום: Marc Israel Sellem/POOL)
Marc Israel Sellem/POOL
ראש העיר משה ליאון, יואב גלנט ובנימין נתניהו מבקרים בבית ספר בירושלים, אוגוסט 2020

במדינה דמוקרטית יש שוויון זכויות וחובות לכלל האזרחים. כל האזרחים תורמים לביטחון המדינה ולכלכלתה ונהנים מזכויות שוות. במדינה דמוקרטית נותנים הזדמנויות שוות לכלל הילדים בחינוך ובקיום. גם לילדים שלא שפר עליהם גורלם, ואין ידי הוריהם משגת.

במדינה דמוקרטית, דואגים ללימודי 5 יחידות אזרחות מעמיקים בכל שלבי הלימוד של הילדים והנוער, הרבה לפני 5 יחידות במקצועות אחרים. כדי שזה יקרה, הממשלות שלנו צריכות להעלות את החינוך על ראש שמחתן. כשנשמע תואר כמו "ראש הממשלה ושר החינוך" מתישהו, נדע, שכנראה העניין הזה בכל זאת חדר את קירותיה האטומים של ממשלת ישראל.

במדינה יהודית ו/או דמוקרטית, אין מצב בו שליש מאזרחי המדינה, כולל כמיליון ילדים, נמצאים מתחת לקו העוני, ולא יתכן מצב בו בחינות המיצ"ב של ילדינו מעידות על רמת הישגים מתחת לכל ביקורת.

במדינה יהודית ו/או דמוקרטית, אין מצב בו שליש מאזרחי המדינה, כולל כמיליון ילדים, נמצאים מתחת לקו העוני, ולא יתכן מצב בו בחינות המיצ"ב של ילדינו מעידות על רמת הישגים מתחת לכל ביקורת

בעם היהודי בכל שנות קיומו כולל בשנות הגלות הארוכה והדוויה, האוריינות של קריאה וכתיבה ולימוד והעמקה היו ערך מרכזי וחשוב ביותר גם בימים של דלות קשה ורדיפות. אותה אוריינות היא שעמדה לנו ואפשרה לנו לשמור על ערכי התורה, לקיים חיים קהילתיים בכל תפוצות הגולה ולשמר אותנו כעם בעל שפה ותרבות אחידה במשך אלפי שנים. זאת למרות שלא ישבנו על אדמתנו ולא ישבנו במקום אחד.

אותה אוריינות עשתה טרנספורמציה במהלך המאות ה-19 וה-20 לתחומי המדעים למיניהם המאפשרים לנו להיות כיום בחזית המדעית, הטכנולוגית, הכלכלית, ולהקים צבא מודרני בין החזקים בעולם. והנה כיום, כאשר נפוצה הקלישאה הנבובה "מדינת הייטק" (בעיקר בפי נבחרנו), אובדת לנו אותה אוריינות.

בבחינות המיצ"ב, אנו בין המדינות המובילות בתחתית הרשימה. ילדינו מגיעים לחטיבה בלי ידע בהבנת הנקרא וחשבון בסיסי, שלא לדבר על שפה זרה ומדעים. אובדן האוריינות אצל ילדינו, מעבר לעוול הנגרם לכל ילד וילדה כאלה, מסכן את עתידה של המדינה – "היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה" (תלמוד בבלי, מסכת נדרים, דף פא, עמוד א).

אנו עם קטן ומדינה קטנה בלי משאבי טבע, ובכדי לשמר את יתרוננו היחסי בכל התחומים, אנו חייבים לדאוג לחינוכם ולימודם וטיפוחם של הדורות הצעירים, אבל משום מה, זה רק הולך ומתדרדר. כשלוקחים בחשבון את המצב בחברה הערבית, ובקהילה החרדית ההולכת וגדלה דמוגרפית ובה כלל לא לומדים לימודי ליבה, מצבנו הולך מן הפח אל הפחת.

בבחינות המיצ"ב אנו במדינות המובילות בתחתית הרשימה. ילדינו מגיעים לחטיבה בלי הבנת הנקרא, חשבון בסיסי, שפה זרה ומדעים. אובדן האוריינות אצל ילדינו, מעבר לעוול הנגרם להם, מסכן את עתיד המדינה

על החובה בחינוך ילדי ישראל כבר לפני אלפיים שנה, נאמר:

"אמר רב יהודה אמר רב: ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שאִלמלא הוא נשתכח תורה מישראל. שבתחילה, מי שיש לו אב מלמדו תורה. מי שאין לו אב לא היה למד תורה. מאי דרוש ולימדתם אותָם (דברים יא) – ולימדתם אָתֶם. התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים. מאי דרוש? כי מציון תצא תורה (ישעיהו ב). ועדיין מי שיש לו אב היה מעלו ומלמדו, מי שאין לו אב לא היה עולה ולמד. התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל פלך ופלך ומכניסין אותן כבן ט"ז כבן י"ז ומי שהיה רבו כועס עליו מבעיט בו ויצא, עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן, שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע". (תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף כא, עמוד א).

יתרה מזאת, הייתה חובה להעמיד מוסדות לימוד תינוקות של בית רבן בכל עיר ועיר, וחכמים ייחסו חורבן עיירות בארץ ישראל עקב הימנעותן ממימון מוסדות לימוד לילדי ישראל.

"תני ר' שמעון בן יוחאי, אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, דע שלא החזיקו בשכר סופרים ובשכר משנים, שנאמר על מה אבדה הארץ … על עזבם את תורתי" (מדרש רבה, מגילת איכה, פרק ב').

התלמוד מתאר את חשיבותם של 'תינוקות של בית רבן' באמרו:

"אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית המקדש … כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן – מחריבין אותה". (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קי"ט, עמוד ב').

מתוך אותה אוריינות שליוותה את עם ישראל בגולה במשך אלפיים שנות גלות, היום במדינת העם היהודי העצמאית, הגענו למצב בו במדד הבינלאומי בחינוך – בבחינות פיז"ה ילדי ישראל נמצאים בתחתית הרשימה. לאן ניקח את החרפה והכישלון הזה? סדר העדיפויות במדינה חייב להשתנות. המצב הזה אומר שאנחנו לא מדינה יהודית ולא מדינה דמוקרטית. אנחנו דומים יותר למדינת עולם שלישי במרכז אפריקה!

במדד הבינלאומי בחינוך, בחינות פיז"ה, ילדי ישראל נמצאים בתחתית. לאן ניקח את החרפה והכישלון? המצב הזה אומר שאנחנו לא מדינה יהודית ולא דמוקרטית. אנחנו דומים יותר למדינת עולם שלישי

ההתדרדרות במערכת החינוך, נגזרת ישירות מתהליך הרס הדמוקרטיה המביא לסדר עדיפויות לאומי לא ענייני, הנגזר מקונייקטורות פוליטיות סקטוריאליות של תן וקח, על חשבון הדמוקרטיה והמדינה.

לא רק החינוך הולך ויורד לטמיון, כל הגיבוש החברתי והאחריות ההדדית שאפיינו את המדינה בראשיתה הולך ונפרם, ומשליך קשות על חוסננו החברתי והביטחוני. ביטחונה של מדינת ישראל נגזר לא רק מעוצמת חיל האוויר שלה, הוא נגזר ראשית כל מחוסנה החברתי, מחוסנה של הדמוקרטיה שלצערנו הרב הולכת ונשחקת.

ולכן יש לחזור ולהזכיר למנהיגנו חזור ושנן:

  • מדינה דמוקרטית, היא מדינה בה הממשלה ונבחרי הציבור נבחרים לשרת את העם, ולא להיות מורמים מעם.
  • במדינה דמוקרטית, נבחרי הציבור נבחרים לדאוג למדינה ולאזרחיה ולא לעניינים הסקטוריאליים והאישיים שלהם.
  • במדינה דמוקרטית, החינוך עומד בראש סדרי העדיפויות.
  • במדינה דמוקרטית, לא מנהלים מלחמת חורמה נגד בית המשפט העליון, ואין שאיפה להשתלט עליו ע"י מינוי שופטיו.
  • במדינה דמוקרטית, יש איזונים ובקרות בין הרשויות. השלטון איננו פועל בכל כוחו למינוי שומרי הסף, כאלו שיהיו עושי דברו; ונבחרים שומרי סף בעלי עמוד שדרה ואומץ לב אזרחי, המכירים באחריות העליונה הנגזרת מתפקידם, עומדים על המשמר, ואינם חייבים דבר וחצי דבר למי שמינה אותם.
  • מדינה דמוקרטית איננה מתייחסת ל-20% מאזרחיה כאזרחים מדרגה שנייה ושלישית ומחוקקת חוקי לאום הפוגעים בשוויון ובדמוקרטיה.
  • במדינה דמוקרטית, אין משוא פנים בפני החוק גם לחברי הממשלה.
  • במדינה דמוקרטית, נציגי השלטון אינם צריכים עיתון יומי משלהם שממומן ע"י איילי הון.
  • במדינה דמוקרטית, השלטונות אינם פועלים במרץ להשתלט על ערוצי התקשורת.
  • במדינה דמוקרטית, נבחרי הציבור אינם משתלחים בשלטונות החוק כשזה מגיע לעניינים שאינם נוחים להם.

לא רק החינוך יורד לטמיון, אלא גם הגיבוש החברתי והאחריות ההדדית שאפיינו את המדינה בראשיתה. ביטחונה של המדינה נגזר לא רק מעוצמת חיל האוויר שלה, אלא מחוסנה החברתי ומחוסנה של הדמוקרטיה

כשהדמוקרטיה תתחיל בתהליך שיקום אצלנו, גם החינוך יתחיל לקבל את המיקוד הנדרש ויעלה לראש סדר העדיפויות שלנו. אנו חייבים לדאוג שאכן כך יהיה, אינשאללה!

יחיאל גלבוע הוא ד"ר לפילוסופיה של המדע ומהנדס פעיל בתעשיה הבטחונית והאזרחית שנים רבות. מודאג מאוד מתהליכי ההקצנה, הפילוג, הפערים הכלכליים ההולכים ומתרחבים, ומשחיקת הדמוקרטיה בשנים האחרונות.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 995 מילים
סגירה