זירת הבלוגים

לשיר זה כמו להיות פירר

נשים נרצחות בישראל בלי קשר לכישורי שירתן, אז שירה בציבור זה מה שבוער לכן? מה אתן? הגבעטרון?

פרט מתוך "גבעת המכשפות – הקדושה המעונה של סיילם", ציור של תומס סאטרווייט נובל, 1869

לא יודע מה כולם מתעלקים על הרב פירר. מה הוא כבר ביקש? שנשים לא ישירו בסביבתו. לא לאוזניו ולא מול עיניו הצדיקות. לשיר. זה הכל. הרי לשיר

"זה כמו להיות ירדן
אתה מתחיל למעלה בצפון
צונן, צעיר, שוצף ומתחצף"

…ועוד נשים…אז למה פירר צריך את זה? מבחינתו לשיר זה כמו להיות פירר. שליט יחיד. אבסולוטי. לטוב ולרע. כמו היחסים בין גבר לאישה על פי פירר ורבני ישראל הצדיקים לדורותיהם.

פירר יודע שהוא צדיק לעומת התפילה אותה ממלמלים כל בוקר בשחרית מיליוני גברים יהודים: "ברוך שלא עשני אישה", הוא פירר, לא משפיל נשים. הוא רק מבקש פעם בשנה במופע התנדבותי שלא ישירו

פירר הרי מכיר את ההלכה וההיסטוריה על בוריין. הוא יודע שהוא צדיק לעומת התפילה אותה ממלמלים כל בוקר בשחרית מיליוני גברים יהודים: "ברוך שלא עשני אישה", הוא פירר, לא משפיל נשים. הוא רק מבקש פעם בשנה במופע התנדבותי שלא ישירו.

היהדות של פירר הרי כבר המציאה אמירות ומעשים הרבה יותר חמורים כלפי נשות ישראל ונשים בכלל. במשנה למשל כבר כתבו חכמים גדולים מפירר "כל זמן שאדם מרבה שיחה עם אישה, גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהנום" (משנה,אבות, פ"א מ"ה).

אז לשיר?

היסטוריה שלמה, כבדה ופגאנית האשימה נשים בכישוף, בניאוף, בפיתוי, בזנות בנחיתות, הדירה אותן מחיי האנושות בכלל, לא נתנה להן לעסוק במשפט, בלימוד, בעבודה, ביכולת התבטאות והשתתפות בחיי החברה.

היהדות הרי היתה שם בכתבי "קודש" מחליאים כמו 'אישה חמת מלאה צואה' . נשים שועבדו לבעליהן, ספגו השפלות ונשללה מהן הזכות לתרבות ולהשכלה עד שנאלצו להסתגר בביתו של בעלן ולהיות תלויות בו עד סוף חייהן

היהדות הרי היתה שם בכתבי "קודש" מחליאים כמו 'אישה חמת מלאה צואה' . נשים שועבדו לבעליהן, ספגו השפלות ונשללה מהן הזכות לתרבות ולהשכלה עד שנאלצו להסתגר בביתו של בעלן ולהיות תלויות בו עד סוף חייהן.

פירר הרי לא המציא דבר. הוא ממשיך את דרכם של חכמי ההלכה שקבעו את יחסי הכוחות בין המינים. בין נשים לגברים. האישה לעולם נחותה מן הגבר וכפופה לו ברשות הפרט וחשודה תמיד בחוסר צניעותה.

נשים יהודיות הרי פסולות לעדות ומנועות מלהופיע בבתי דין כעדות או כעורכות דין או דיינות או שופטות. אז לשיר? זה מה שחסר לכן? שואל פירר. עזבו. ראיתן אישה בכנסת מטעם יהדות התורה או ש"ס? לא ראיתם. לא רק לשיר מונעים מהן, אלא להיבחר, לדבר, או להשתתף בקבלת החלטות על כל דבר הקשור לחיינו.

נשים יהודיות הרי פסולות לעדות ומנועות מלהופיע בבתי דין כעדות או כעורכות דין או דיינות או שופטות. אז לשיר? זה מה שחסר לכן? שואל פירר. עזבו. ראיתן אישה בכנסת מטעם יהדות התורה או ש"ס? לא ראיתם

חוקי המדינה, הנהגים, והנורמות בישראל 2019 עדיין לא מאפשרים לנשים להשתתף. לא רק בשירה… אלא לנוע בכל מקום במדינה, להיות חופשיות בלבושן ומראן בכל אירוע או טקס, לקבל הגנה מפני גברים אלימים, ללדת לפי בחירתן או לסרב ללדת, ולקבל תפקידים בהנהגת המדינה כשוות.

מוקדי הכוח הפוליטיים הדתיים המשפטיים והכלכליים ולעיתים גם התרבותיים, עדין נהנים מהגמוניה גברית, חוסמים נשים מ"לשיר" בדירקטוריונים בעיריות או בממשלה.

נשים נרצחות בישראל בלי קשר לכישורי השירה שלהן ולממשלה לא בוער לממן מוסדות הגנה לנשים מאוימות או טיפולי הרחקה לגברים הרוצחים. אז שירה בציבור? זה מה שבוער לכן. מה אתן? הגבעטרון?

נשים נרצחות בישראל בלי קשר לכישורי השירה שלהן, ולממשלה לא בוער לממן מוסדות הגנה לנשים מאוימות או טיפולי הרחקה לגברים הרוצחים. אז שירה בציבור? זה מה שבוער לכן. מה אתן? הגבעטרון?

פירר הוא צדיק. מטפל בכל חולה או חולת סרטן בלי הבדל דת או מין. כזה הוא. ולכן הוא רשאי להמשיך מסורת בת אלפי שנים של הדרה, השתקה, אפליה,קיפוח ושיעבוד נשים לגחמותיו של גבר דתי (או שלמה ארצי חמוד כזה חילוני לגמרי שמוכן לשיר לכבודו).

גבר שרק רוצה להנות מערב שירה גברי רוטט וחם בהיכל התרבות. תרבות צנועה האומרת בפשטות "והוא ימשול בך" (בראשית ג ט"ז) ויגיד לך אם לפתוח את הפה או לא, איפה ומתי. מאז ימי בראשית ועד מפעלותיו של פירר בימינו אנו, ואתן רק תאמרו אמן.