זירת הבלוגים

על חצאי האמיתות של נציגי נובל אנרג'י ותומכיהם

עו"ד המייצג את נובל אנרג'י פותח לנו צוהר לגילדת עורכי הדין, המוכנים להכשיר כל שרץ בטיעוניהם

08/01/2020 06:30
הפגנה נגד הנישוב באסדת הגז לוויתן, היום בתל אביב (צילום: תומר נויברג, פלאש 90)

עו"ד יונתן קהת, שותף במשרד עורכי דין שמייצג את נובל אנרג'י האמריקאית, פותח לנו צוהר, בראיון קצר לאורה קורן בדה-מרקר, לגילדת עורכי הדין, המוכנים להשתמש כמעט בכל טיעון, גם אם כוזב, בפייק-עובדות ובחצאי אמיתות, כדי להכשיר כל שרץ.

אחד הטיעונים של קהת, טיעון הנמצא בשימוש גם במסרים של שרים ובכירים במשרדי הממשלה הוא, שהפעלת האסדה תאפשר את סגירת תחנת הכוח הפחמית בחדרה ותפחית הזיהום באזור בעשרות אחוזים.

אחד הטיעונים של קהת, הנמצא בשימוש גם במסרים של שרים ובכירים במשרדי הממשלה הוא, שהפעלת האסדה תאפשר את סגירת תחנת הכוח הפחמית בחדרה, ותפחית הזיהום באזור בעשרות אחוזים

את הזיהומים מתחנת הכח הפחמית בחדרה אפשר היה להפחית בעשרות אחוזים כבר לפני למעלה מעשר שנים – פשוט ע"י התקנת סולקנים.

את תחנת הכח הפחמית בחדרה אפשר היה לסגור לפני שלוש שנים אם היו מפתחים את שדה הגז תמר לפי התוכנית המקורית, וכך ניתן היה לספק גז שהיה מאפשר לסגור את התחנות הפחמיות ולהפעיל את כל תחנות הכוח הגזיות בארץ, כבר ב- 2016.

Noble Energy Presentation Tamar Capacity Expansion Sep2014

Noble Energy Presentation Tamar Capacity Expansion Sep2014

ולא פחות חשוב, הרוב המכריע של הגז מלוויתן מיועד לייצוא ולא לצריכה בישראל, וזו היתה הסיבה העיקרית לאישור מתווה הגז.

גם אם הטיעון של קהת היה נכון, שהפעלת האסדה תאפשר את סגירת תחנת הכח הפחמית בחדרה, הוא היה נכון שבעתיים אם האסדה היתה ממוקמת בלב ים. זו דוגמה לטיעון שהוא חצי אמת, שאינו לעניין מיקום האסדה ליד החוף.

גם אם הטיעון של קהת היה נכון, והפעלת האסדה היתה מאפשרת את סגירת תחנת הכח הפחמית בחדרה, הוא היה נכון שבעתיים אם האסדה היתה ממוקמת בלב ים. זו דוגמה לטיעון שהוא חצי אמת, שאינו לעניין מיקום האסדה ליד החוף

אורה קורן שהכירה את הנושא, אכן שואלת את השאלה "התחנות הפחמיות לא היו נסגרות בכל מקרה גם אם האסדה היתה ממוקמת בלב ים?". התשובה של קהת רוויה בכזבים ובחצאי אמת. לדבריו החלופה הכי סביבתית היא אסדה קרובה לחוף, שכן אחד מתוצרי הטיפול בגז הוא קונדנסט, שצריך לפנות אותו. אם האסדה היתה מעל המאגר במרחק של 120 ק"מ מהחוף, היה הכרח להעביר אותו במכליות ימיות לבז"ן.

אבל אין הכרח להעביר את הקונדנסט במכליות ימיות לבז"ן. אם האסדה היתה מעל המאגר במרחק של 120 ק"מ מהחוף, כפי שנובל רצתה עד 2014/15, אפשר היה למכור את הקונדנסט בשוק העולמי, כפי שעושים בשדות גז אחרים.

יתרה מזאת, יש בעיות קשות מאוד בהנחת צינור להולכת קונדנסט מהאסדה לבתי הזיקוק, מחשש לזיהום אקוויפרים וקידוחי מי השתייה של יקנעם. הפתרון הנוכחי הוא להעביר את הקונדנסט במיכליות כביש, ומדובר בכ-40 מיכליות ביום שינועו מחוף דור-נחשולים לבתי הזיקוק במפרץ חיפה. וכפי שאומר עו"ד קהת, הסכנה לשפך ודליפות גבוהה הרבה יותר בצורה זו.

כדאי שעו"ד קהת יקרא את הודעת דלק קידוחים מה-15 לדצמבר 2019: "בנוסף לחתימת הסכם בז"ן, חתמו שותפי לוויתן על הסכם, לפיו קונדנסט שיופק ממאגר לוויתן, כאמור לעיל, ישונע באמצעות מיכליות כביש ויימסר לרוכשת במתחם המיכלים של תש"ן".

אבל אין הכרח להעביר את הקונדנסט במכליות ימיות לבז"ן. אם האסדה היתה מעל המאגר במרחק של 120 ק"מ מהחוף, כפי שנובל רצתה עד 2014/15, אפשר היה למכור את הקונדנסט בשוק העולמי, כפי שעושים בשדות גז אחרים

בנושא זה כדאי להזכיר את דבריו של שאול מרידור, אז מנכ"ל משרד האנרגיה, בישיבת המועצה הארצית לתכנון ובניה 8 אוגוסט 2017:
"ונשאלה פה שאלה על הקונדנסט. יש הבדל דרמטי בין היכולת לטפל בכתם קונדנסט אם חס וחלילה יש התבקעות 10 או 12 ק"מ או מייל ימי מהחוף, ובין במרחק 90 ק"מ. ההשפעה של הקונדנסט על היכולת להכיל אירוע כזה במרחק גדול מהחוף, גדולה בהרבה, והשפעתו קטנה בהרבה מאשר במצב של 10 ק"מ מהחוף כמו באסדה של לווייתן. לכן לא נכון היה לעשות את זה. זו היתה העמדה של המשרד להגנת הסביבה. אגירה בים של הקונדנסט בלווייתן בגלל הקרבה לחוף שונה מהותית מכאשר מדובר ב-90 ק"מ מהחוף. הקונדנסט יגיע לאן שייקחו אותו ואין מגבלה ישראלית על לאן הוא יגיע".

עו"ד קהת מגיע לשיאו בטענה השקרית שהטכנולוגיה של אסדות צפות (FPSO) הממוקמות מעל פי הבאר אינה מיועדת למאגרים גדולים מהסוג של לווייתן ואינה מתאימה להם. יתכן ששכח שהלקוח שלו, נובל אנרג'י, הוא שתכנן להקים אסדה צפה באזור הקידוחים, מעל הבאר. עד היום לא ברור מי האחראי להחלטה להקים את אסדת הטיפול בקרבת החוף.

לטענת עו"ד קהת, הטכנולוגיה של אסדות צפות (FPSO) הממוקמות מעל פי הבאר אינה מיועדת או מתאימה למאגרים גדולים מהסוג של לוויתן. יתכן ששכח כי הלקוח שלו, נובל אנרג'י, הוא שתכנן להקים אסדה צפה באזור הקידוחים, מעל הבאר

עו"ד קהת דואג לא רק ללקוח שלו נובל אנרג'י, אלא, לכאורה, גם לציבור בישראל. לדבריו, "האינטרס הציבורי הוא שמתקני הטיפול בגז (כמו אסדה) יהיו במים הטריטוריאליים, ולא מעל פי הבאר (במים הכלכליים, מחוץ למים הטריטוריאליים), וזאת כדי שהמתקן יהיה נתון לרגולציה הדוקה ומחמירה".

מעניין לדעת אם אסדת תמר פטורה מהחוקים ומהרגולציה של ישראל, שכן היא נמצאת מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל.

גם הטיעון/הנימוק הזה של קהת אינו מחזיק מים. ממשלת ישראל היא שנתנה לתאגידי הגז את הזיכיונות לחפש גז בתחומי המים הכלכליים שלה, והיא יכולה בקלות לחייב את שותפי לוויתן לעמוד בכל התנ"סים (תוכניות לניהול וניטור סביבתי), ועדות רישוי לגז טבעי, היתרי בנייה, היתרי פליטה, שימוע ציבורי לכל ההיתרים הדרושים, שמונה קהת.

אם שותפי לוויתן יבחרו לטעון שאסדה שמוקמת מחוץ למים הטריטוריאליים פטורה מכל אלה, הממשלה יכולה לאסור עליהם, למנוע מהם, למכור גז בישראל ולייצוא.

אם שותפי לוויתן יבחרו לטעון שאסדה שמוקמת מחוץ למים הטריטוריאליים פטורה מכל הרגולציות הללו, הממשלה יכולה לאסור עליהם, למנוע מהם, למכור גז בישראל ולייצוא

אפשר להמשיך, אבל העקרון הפאוסטיאני במקרה זה ברור. עו"ד קהת מוכן למכור את מוחו ואת מהותו כדי להגן על נובל אנרג'י, ולהשתמש כמעט בכל טיעון גם אם הוא כוזב, פייק-עובדות, וחצאי אמת.