בנהריה התעלמו מדוחות שהתריעו מפני הצפות

פרסום ראשון: הדוחות שחזו את אסון הגעתון

מעקב זמן ישראל עוד לפני שהחלה בניית קניון ארנה בנהריה, התריעו מהנדסים ומומחים כי תכניות הניקוז של הגעתון פגומות ועלולות לגרום לאסון ● "יש לדחות את התכנית החלקית, ולהחזיר אותה להשלמת תכנית מפעל ניקוז לנחל געתון כולו" ● כך כתב כבר ב-2010 ד"ר דן רוזנצוייג, המתמחה בניקוז ובשיטפונות, וציטט ועדות שחזו אותו תרחיש

רחובות מוצפים בנהריה בעקבות מזג האוויר הסוער. ינואר 2020 (צילום: David Cohen/Flash90)
David Cohen/Flash90
רחובות מוצפים בנהריה בעקבות מזג האוויר הסוער. ינואר 2020

הכתובת הייתה על הקיר: דוחות מומחים שהוגשו בזמן אמת מצביעים על כך שכבר בתחילת העשור הקודם, עוד לפני שהחלה בניית קניון ארנה בנהריה, התריעו מהנדסים ומומחים לתכנון סביבתי בפני העירייה, הרשויות והיזמים, כי תכניות הניקוז של הגעתון סביב פרויקט הקניון פגומות מיסודן, ועלולות לגרום לאסון בשכונות הסמוכות למתחם. כך עולה ממסמכים שהגיעו לידי זמן ישראל.

עם זאת, נראה כי בנהריה התעלמו מהאזהרות הללו ונמנעו משינוי התכנית.

בעת הסופה של שבוע שעבר, עלה נחל געתון על גדותיו והציף את חניון הקניון ואת השכונה הסמוכה לו. ההצפה גרמה למותו של מוטי בן-שבת, ללכידתם של כמה אנשים בקומת החניון, וכן לנזק כבד לרכוש.

מוטי בן-שבת, שטבע למוות בהצפות בנהריה ב-8 בינואר 2020
מוטי בן-שבת, שטבע למוות בהצפות בנהריה ב-8 בינואר 2020

נחל געתון, שחוצה את העיר ממזרח עד לחוף הים, סבל במשך יותר מעשרים שנה מהזנחה שיטתית של העירייה.

כפי שחשפנו בזמן ישראל, בתוואי נחל געתון בוצעה שורה של שינויים, חלקם במטרה לאפשר את בניית קניון ארנה בעיר, שבעניינו נוהלו כמה מאבקים אזרחיים, והוגשו כמה עתירות. בין השאר, הושם הנחל בתוך "מובל" (צינור בטון) בצידה המזרחי של העיר, וזאת כדי לאפשר את מעבר מסלולו של הנחל אל מתחת לקניון.

"אני פשוט ישבתי וחיכיתי שאסון יקרה", אמרה לזמן ישראל מומחית הסביבה אורית קרן-רייך, אחת ממובילות המאבק נגד הקמת הקניון.

הדוחות המקצועיים מאותה התקופה מגבים את התחושות הללו היטב. כך למשל, הזהיר מפני שיטפונות עתידיים, ד"ר דן רוזנצוייג, המתמחה בסוגיות של ניקוז ושיטפונות, ושימש במשך שנים כמנהל בכיר במשרד החקלאות.

כבר באוקטובר 2011 הגיש רוזנצוייג לבית שמשפט את דוח המהנדס שהכין, במסגרת אחת העתירות שהגישו התושבים נגד הקמת הקניון, וזאת לאחר שבחן את "תכנית ניקוז נחל געתון – מתחם קניון ארנה" ומצא שהיא מלאה בחורים.

נקודת הכניסה למובל בנהריה (צילום: אורית קרן-רייך)
נקודת הכניסה למובל בנהריה (צילום: אורית קרן-רייך)

"התכנית מבטלת/פוגעת בפשט ההצפה (המקטע המישורי משני צידיו של נחל המאפשר למים להתפשט בעת שיטפון, א"ה-ת"ג) הקיים הטבעי של הנחל. ביטולו/הקטנתו של פשט ההצפה, עלולים לפגוע בתפקודו של הנחל כעורק ניקוז וכממתן נזקי שיטפונות במעלה ובמורד כאחד…אין (בתכנית) כל התייחסות להצפות אפשריות".

רוזנצוייג לא הסתפק בבחינת הפגיעה בתוואי הנחל, ובחן גם את קוטר המובלים שנוצרו במיוחד עבור הנחל ממזרח לעיר ולכביש 4, ויוצרים צוואר בקבוק.

הוא מצא כי בעוד המובל מתחת לקניון מיועד להעברת מים בקצב של 45 מ"ק לשנייה, הרי שמזרחית לקניון, "במעלה, מכיוון שכונת שפרינצק, עובר הנחל במובל סגור בעל כושר העברה מוגבל בן 15 מ"ק לשנייה, המתחבר ישירות אל המובל הסגור בתכנית".

כבר ב-2008 מזהירה הוועדה ההנדסית מפני הצפות בעיר: "זרימת מים דרך רחובות של שכונת שפרינצק, במקרה של ספיקה בנחל יותר מ-15 מ"ק לשנייה, מציפים את המתחם המיועד לבנייה כבר כיום"

המשמעות של פערים אלה הטרידה את רוזנצוייג, והוא למעשה חזה הצפה מסיבית סמוך לנקודת החיבור של הקניון: "מה קורה לעודפי המים המגיעים מהמעלה? להיכן הם יתנקזו? האם יציפו את השכונה?"

אם היה ספק שהמצב בעקבות יישום תכנית המובל סביב הקמת הקניון החמיר, רוזנצוייג הבהיר זאת באופן חד משמעי: "כיום (ב-2011, א"ה-ת"ג), מיד לאחר אירוע הצפה, יש למים מוצא אל פשט ההצפה שבמורד. התכנית המוצעת תחמיר את מצב המעלה".

רוזנצוייג הדגיש כי הוא לא הראשון שהתריע מהטיפול הפגום בניקוז הנחל. הוא הזכיר כי כבר בהחלטות שקיבלה בנובמבר 2008 "הוועדה ההנדסית לשיפוט תכניות ניקוז" (המאשרת תכניות ניקוז עבור משרד החקלאות), נקבע כי "ביטול פשט ההצפה, מחמיר את המצב של צומת געתון ורחוב געתון".

כמו כן הזהירה הוועדה כי "זרימת מים דרך רחובות של שכונת שפרינצק, במקרה של ספיקה בנחל יותר מ-15 מ"ק לשנייה, מציפים את המתחם המיועד לבנייה כבר כיום".

הצפות בחניון קניון ארנה בנהריה, בעת השטפונות. ינואר 2020 (צילום: David Cohen/Flash90)
הצפות בחניון בנהריה, בעת השיטפונות. ינואר 2020 (צילום: David Cohen/Flash90)

רוזנצוייג סיכם: "התכנית אינה עונה ואינה משפרת ואולי אף מחמירה את בעיות הניקוז של נהריה… יש לדחות את התכנית החלקית כפי שהיא ולהחזיר אותה לרשות הניקוז להשלמת תכנית מפעל ניקוז לנחל געתון כולו" (ההדגשה במקור).

דוח נוסף שהגיש באוגוסט 2010 יורם אסידון, יועץ תכנון, תחבורה וסביבה, ונושא את הכותרת "קניון ארנה – השלכות תכנוניות, תחבורתיות, סביבתיות" העלה חשש כי העירייה ורשות הניקוז עסוקים בפיתוח הקניון הרבה יותר מאשר בעתיד הנחל.כ

להעמיד פני מופתע

בימים האחרונים מנסים כמה גורמים בשלטון המקומי – כולל מהנדס עיריית נהריה הנוכחי ומנכ"לית רשות הניקוז – להסביר כיצד "קשה היה לחזות" את עוצמות הגשמים שנראו בשבועיים האחרונים.

עם זאת, עיון במסמכים מראה כי כבר ב-2010 הציע אסידון לא להיות מופתעים:

"בהקשר זה יש לציין את השיטפונות הכבדים בנהריה, שאירעו מספר פעמים בשנים האחרונות וחידדו עוד יותר את הצורך לשמור על רצועת נחל פתוחה ורחבה ככל הניתן, שתאפשר לנחל להתמודד בהצלחה עם אירועי גשם חריגים (שמתרחשים בתדירות גבוהה יותר בשנים האחרונות)".

אסידון קשר במישרין בין התכניות להקמת הקניון לבין פגיעה בתפקודו של הנחל כמנקז מרכזי:

"בתצלומי האוויר מטה ניתן לראות את הקרבה הבעייתית בין תחום המבנה המתוכנן, לבין ציר הנחל, אשר עובר במרכז המתחם… מדובר במבנה שעשוי… למנוע מהנחל למלא את תפקידיו כאפיק ניקוז מרכזי של האזור".

אסידון ביקר את התכניות שהוצגו בפניו לנוכח הסתירות הרבות שמצא בהן, וציין כי אלה אינן ממלאות אחר הוראות החוק, כפי שהן באות לידי ביטוי בתמ"א 34 (תכנית מתאר ארצית), ומחייבות "הבטחת תפקודם של (נחלים) כעורקי ניקוז ופשטי הצפה להולכת מים, ולצמצום נזקי סחף והצפות הנגרמים מנגר עילי".

אסידון הבהיר בדוח כי "בכל תרחיש שהוצג בתכניות השונות, הנחל אינו מקבל את המרחב הדרוש לו הן כפשט הצפה והן לטובת מילוי התפקידים שהוגדרו בהוראות תמ"א 34". כמו כן הוא ציין: "קשה להסיק כי מטרות תמ"א 34 מתממשות לנגד עינינו".

זה לא אני – זה סבג

שפרה בן דוד, מנכ"לית רשות הניקוז הגליל המערבי, שאחראית לבניית המובל הבעייתי, מודה שהמובל צר, אך מסרבת לקשור בין עובדה זו לבין ההצפות בעיר.

"האמירות האלה, שהאסונות קרו בגלל המובל הצר או הקניון, הן לא אחראיות", אומרת בן דוד לזמן ישראל. "העיר גדלה, ולכן יש צורך בהרחבה של המובל ובהקמת מובלים נוספים. אנחנו פועלים מול הממשלה כדי שזה יקרה, לצד מהלכים נוספים שימנעו הצפות דומות בעתיד".

"התרענו בפני ראש העיר לשעבר, ז'קי סבג, ואמרנו שהפרויקטים הללו מגדילים את הסיכון להצפה בעיר. לדעתי זה לא עניין אותו בכלל. ואילו ראש העיר הנוכחי לא יכול לממן בתקציב הקיים את כל מה שצריך לעשות"

מה הקשר בין המובל לגדילת העיר? הרי לא מדובר במי השפכים עירוניים, אלא בעיקר במים שהגיעו מחוץ לעיר.

"מאז 1939 לא ירדו כאלה כמויות של גשם, ולכן האירוע הזה לא היה צפוי".

המובל שנכנס לקניון הוקם רק ב-2015. האם התרעתם על כך שהוא צר מדי?

"התרענו וחזרנו והתרענו בפני ראש העיר לשעבר, ז'קי סבג, ואמרנו שהפרויקטים הללו מגדילים את הסיכון לעליית פני הגעתון ולהצפה בעיר.

"התרשמתי שסבג לא הקשיב. לדעתי האישית, זה לא עניין אותו בכלל. ואילו ראש העיר הנוכחי לא יכול לממן בתקציב הקיים ברשותו את כל מה שצריך לעשות.

"האומדן הראשוני לתכנון ולביצוע הפרויקטים הנדרשים הוא 255 מיליון שקל, בתוספת תקורות של 50 מיליון שקל".

משאית צבאית מפנה תושבים מנהריה בגלל ההצפות. ינואר 2020 (צילום: Meir Vaknin/Flash90)
משאית צבאית מפנה תושבים מנהריה בגלל ההצפות. ינואר 2020 (צילום: Meir Vaknin/Flash90)

בן-דוד טוענת שרשות הניקוז פועלת במרץ בימים אלה ממש. "בתקופה של ראש העיר החדש הורדנו חלק מהגשרונים. אחד מהם הורד ביום שלישי שעבר, יום לפני ההצפה ולאור התחזית על הצפה, כי הוא היה ממש מסוכן. התרענו בפני ראש העיר שאם לא נפרק את הגשרון, כל החנויות ליד הגעתון יוצפו ורחובות שלמים יהפכו למשך כמה שעות לחלק מהים. היינו חייבים להוריד אותו וזה מה שעשינו.

"מהלכים אחרים שניסינו לעשות נתקעו מחוסר תקציב וגם מעיכוב באישורים. בימים הקרובים נגיש מסמך המלצות לדיון עם משרדי הממשלה על כמה פרויקטים".

מעיריית נהריה נמסר בתגובה: "ראש הממשלה נתניהו התחייב לקדם פרויקט להרחבה והובלה של המובלים בגעתון, הקמת מאגר מים, הסרת גשרונים וצעדים נחוצים נוספים שישפרו את זרימת המים בנחל וימנעו, יש לקוות, אסונות כדוגמת האסון שקרה בשבוע שעבר".

עוד 1,110 מילים
כל הזמן // יום שישי, 17 בינואר 2020
מה שחשוב ומעניין עכשיו

שר החוץ הבחרייני, ח'ליד בן אחמד אל-ח'ליפה, הודח במפתיע אחרי 15 שנה בתפקיד ● השנה הוא הצטלם עם שר החוץ ישראל כ"ץ, תקף את איראן בחריפות, והתראיין לזמן ישראל ולכלי תקשורת נוספים בארץ ● מומחים חוששים כי שילם את המחיר לאחר ש"הרחיק לכת יותר מדי" ● ובישראל מקווים כי פיטוריו לא יפגעו ביחסים העדינים בין המדינות

עוד 1,103 מילים
אוצר מילים
מושגי יסוד להבנת המציאות הישראלית
הַשְּׂמֹאל

זמן ישראל מציג: "ההולכים אל האבדון", קברט טראגי-קומי, תמונה אחרונה (בינתיים) ● בהשתתפות: שמאלנית נסערת, שמאלן קשוח, שמאלנית מאוכזבת ושמאלן סרקסטי

עוד 615 מילים

פרשנות חודש וחצי לבחירות, הליכוד והימין בכאוס מוחלט

החיבור הכפוי בימינה, מחיקת הבית היהודי, אירועי בקשת החסינות, הפיאסקו של מינוי השרים הבכירים, פרשת ביטן והיחסים המעורערים עם אדלשטיין - כל אלו הופכים את הליכוד והימין לזירה של התכתשויות ותככים, דווקא בימים שבהם צריך איחוד שורות ● שר בליכוד לזמן ישראל: "עם הטירוף הזה אי אפשר ללכת לבחירות"

עוד 691 מילים

גנץ: "מי שסוחר בביטחון המדינה לתועלת פוליטית – לא יכול להיות ראש ממשלה"

יושב ראש הוועדה המסדרת ניסנקורן פנה ליועץ המשפטי לכנסת בבקשה לקבל הבהרה לגבי הכינוס המתמהמה של המליאה ● איציק כהן מש"ס הודיע שלא יתמנה לשר השיכון; משולם נהרי ימונה לסגן שר הרווחה ● עיסאווי פריג' דחה הצעות לרוץ בכחול לבן וברשימה המשותפת ● יועז הנדל וצבי האוזר מכחול לבן דנו עם נפתלי בנט ואיילת שקד בהתמודדות ברשימת ימין דתית-חילונית

14:59 עריכה

חבר הכנסת מוטי יוגב, שאחרי כשבע שנות פעילות בכנסת, הודיע השבוע על פרישתו – מודה לתומכיו.

14:56 עריכה

מזכ"ל מפלגת העבודה, ערן חרמוני, הציע להדיח את חברי הכנסת איציק שמולי ועמר בר-לב מהרשימה, כשהשניים פעלו בניגוד לעמדת יושב הראש פרץ וקראו בפומבי לאיחוד עם מרצ. כך פרסמה היום סימה קדמון ב"ידיעות אחרונות".

שמולי, שהיה מהכוחות המניעים של המהלך, גייס את אנשי העבודה לשעבר אברהם (בייגה) שוחט, איתן כבל, יולי תמיר, עמרם מצנע ועוזי ברעם לשם כך. בישיבת סיעה, שהתקיימה השבוע, האשים פרץ את שמולי בחלקו בקמפיין ציבורי, שכלל פרסום מודעות בעיתונות ושלטי חוצות – למען האיחוד.

עוד מדווחת קדמון שסתיו שפיר, שפרשה השבוע מפעילותה הפוליטית, משוכנעת ששמולי פעל כדי שלא תהיה חלק מרשימת העבודה-גשר-מרצ. גם ניצן הורוביץ ותמר זנדברג, לפי הדיווח, לא הצטערו על דחיקתה החוצה.

14:36 עריכה

אחרי ש-25 חברי כנסת, מחמש סיעות שונות – כחול לבן, הרשימה המשותפת, ישראל ביתנו, העבודה-גשר ומרצ – פנו ליושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין בבקשה שיכנס את מליאת הכנסת ולא נענו, יושב ראש הוועדה המסדרת, אבי ניסנקורן, פנה היום ליועץ המשפטי לכנסת, איל ינון, בבקשה לקבל הבהרה לגבי מועד כינוס המליאה.

14:31 עריכה

בינתיים בטוויטר: בצלאל סמוטריץ' מעודד מהתמיכה שלה הוא זוכה, יואב גלנט – על האיום האיראני, עיסאווי פריג' תוקף את נפתלי בנט, ועוד.

14:13 עריכה

יושב ראש כחול לבן, בני גנץ: "מי שסוחר בביטחון המדינה לטובת תועלת פוליטית ומנצל את תפקידו הממלכתי בשביל גורלו האישי – לא יכול להיות ראש ממשלה".

מי שמוכן להשתמש בביטחון ישראל כדי להכניס את תומכי כהנא לכנסת – לא ראוי להיות ראש ממשלת ישראל.כמו בכל סוף שבוע, כמה…

פורסם על ידי ‏בני גנץ – Benny Gantz‏ ב- יום שישי, 17 בינואר 2020

14:06 עריכה

סגן שר האוצר יצחק כהן מש"ס הודיע ליושב ראש מפלגתו, אריה דרעי, שהוא מוותר על תפקיד שר הבינוי והשיכון – בשל הבעייתיות שנוצרה עם העברת יפעת שאשא ביטון לתפקיד שרת הרווחה. זאת על רקע הקשיים המשפטיים לערוך סבב מינויים בתקופת ממשלת מעבר.

מש״ס נמסר כי הוחלט שחבר הכנסת משולם נהרי, סגן שר הפנים, ימונה לסגן שר העבודה והרווחה עם סמכויות נרחבות, בדגש על טיפול באוכלוסיות מוחלשות.

13:10 עריכה

מעטים במערכת הפוליטית נדרשו היום להמלצותיה של ועדת סל התרופות, שפורסמו הבוקר – ביניהם, חברי הכנסת איציק שמולי מהעבודה-גשר-מרצ ויאיר לפיד מכחול לבן.

12:38 עריכה

מנהעשה בטוויטוספירה: עופר כסיף על התאבדות רופאים במרכז הרפואי סורוקה, יועז הנדל על ירושלים, יולי אדלשטיין על השפה העברית ועוד.

12:15 עריכה

חבר הכנסת לשעבר עיסוואי פריג' דחה הצעות שקיבל מכחול לבן ומהרשימה המשותפת. אחרי ששובץ במקום ה-11, הנחשב ללא ריאלי, ברשימת העבודה-גשר-מרצ, הוצע לפריג', איש מרצ, להשתלב במפלגות מתחרות, הצעות שאותן דחה. כמו כן הורה חבר הכנסת לשעבר לאנשיו שלא לתקוף את רשימת העבודה-גשר-מרצ. כך דיווח ערן זינגר בתאגיד השידור כאן.

עיסאווי פריג' בוועידת מרצ, השבוע (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)
עיסאווי פריג' בוועידת מרצ, השבוע (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)
11:26 עריכה

על רקע המשבר בציונות הדתית, בכחול לבן מתכוונים לפנות לציבור חובשי הכיפה – כך דיווח הבוקר אריק בנדר ב"מעריב".

הציבור הציוני-דתי יותר פתוח וליברלי מהנציגים הפוליטיים שלו, אמר חבר הכנסת יועז הנדל לעיתון. לדבריו, רבים סבורים שיש ליצור תחרות בענף הכשרות, שנשים צריכות לשרת בצבא ושללהט"בים מגיעות זכויות. בחשבון הפייסבוק שלו כתב הנדל שכחול לבן היא היחידה ששמה את אחדות ישראל לפני הכל.

יועז הנדל (צילום: פלאש 90)
הנדל ברמת גן בספטמבר האחרון (צילום: פלאש 90)
10:54 עריכה

המשטרה פתחה בחקירה בעקבות הצבת סמל תנועת כך – אגרוף קפוץ – על פסלו של בנימין זאב הרצל במחלף הסירה. בנוסף הוצבה הכתובת ""די לחנך להומופוביה. לכיבוש. לשנאה".

הפעילים שעומדים מאחורי המעשה אמרו לחדשות 12: "לא יכולנו לשתוק. כאזרחים, כהורים וכבני אדם, אסור לשבת בשקט כששר החינוך מפקיר את חיי ילדינו, וממשיכיו של כהנא מקבלים את המפתחות להנהגת המדינה. לא על הומופוביה, אפרטהייד ושנאה חלמו אבותינו ואמהותינו. הרצל היה הראשון להיאבק בהם. זה לא מה שחזה".

10:46 עריכה

ביום חמישי הקרוב ייערך ביד ושם פורום השואה העולמי, שבו יצוינו 75 שנים לשחרור מחנה אושוויץ. באירוע ישתתפו מלך ספרד פליפה השישי, מלך הולנד וילם אלכסנדר, מלך בלגיה פיליפ, הדוכס הגדול של לוקסמבורג אנדריי, הנסיך הבריטי צ'ארלס והנסיך הנורבגי הוקון מגנוס.

באירוע ייקחו חלק עשרות נשיאים, בהם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, נשיא צרפת עמנואל מקרון, נשיא גרמניה פרנק וולטר שטינמאייר, נשיא פורטוגל מרסלו רבלו דה סוזה, נשיא איטליה סרג'ו מטרלה, נשיא איסלנד גודני יוהאנסון, נשיא יוון פרוקופיס פבלופולוס, נשיא הונגריה יאנוש אדר. כן ישתתף סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס.

תליית דגלים בירושלים (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)
הכנות בירושלים לקראת אירועי השבוע הבא, אתמול (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

ערב הפורום ביד ושם יערוך נשיא המדינה קבלת פנים חגיגית לאורחים, שבה יופיעו הזמרים מירי מסיקה, עמיר בניון, דוד דאור ושלומי שבן. יותר מ-500 עיתונאים זרים יגיעו לסקר את האירועים. בקשתו של בני גנץ לשאת דברים, בדומה לראש הממשלה נתניהו – נדחתה על ידי יד ושם.

10:10 עריכה

יועז הנדל וצבי האוזר מכחול לבן נפגשו עם נפתלי בנט ואיילת שקד מהימין החדש ודנו עימם בהקמה של רשימת ימין דתית-חילונית. אולם המגעים לא הבשילו: הנדל והאוזר לא היו מוכנים להמליץ על בנימין נתניהו לראשות הממשלה, ובנט ושקד לא היו מוכנים להמליץ על בני גנץ. כך פרסם הבוקר עמית סגל בטורו ב"ידיעות אחרונות".

09:18 עריכה

פסלו של הרצל על מגדל המים בהרצליה הולבש בחולצה שעליה סמלה של תנועתו של מאיר כהנא, כך – ככל הנראה במחאה נגד התמודדותה של עוצמה יהודית בבחירות.

08:19 עריכה

ועדת הבחירות המרכזית מתכוונת לרכוש לקראת הבחירות, שייערכו במרץ, עוד מצלמות, כדי להגביר את הפיקוח על טוהר הבחירות. זאת בנוסף ל-1,800 המצלמות שרכשה לקראת הבחירות האחרונות. כך דיווח הבוקר גדעון אלון ב"ישראל היום".

07:21 עריכה

בסקר שנערך עבור תחנת הרדיו 103FM מקבלות מפלגות הבלוק של נתניהו 54 מנדטים, כחול לבן, הרשימה המשותפת והעבודה-גשר-מרצ זוכות ל-58 מושבים בכנסת, וישראל ביתנו – לשמונה. עוצמה יהודית, שלא עוברת את אחוז החסימה, מקבלת שני מנדטים.

לפי הסקר, 64% מהציבור מתנגדים למתן חסינות מפני העמדה לדין לראש הממשלה נתניהו; 36% מהציבור תומכים במהלך.

הסקר נערך על ידי מאגר מוחות בראשות פרופסור יצחק כ"ץ, באמצעות פאנל אינטרנטי. גודל הטעות הסטטיסטית – 4.4%.

עוד 16 עדכונים
עודכן עכשיו

סוגרים עשור

זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

לבנט מפריעה תמונת מחבל בסלון אבל אין לו בעיה לעבוד עם מורשעי המחתרת היהודית

שר הביטחון סירב לצרף את מפלגתו של איתמר בן-גביר לרשימת ימינה, בטענה שיש לראש עוצמה יהודית תמונה של הרוצח ברוך גולדשטיין בסלון ● אבל לבנט עצמו קשרים אישיים, מקצועיים ופוליטיים עם חברי המחתרת היהודית, אשר השתתפו בפיגועים נגד פלסטינים והורשעו בטרור, והוא קיים קשרים עקיפים עם מורשעים וחשודים נוספים במעורבות בטרור ● פרשנות

עוד 1,243 מילים

למקרה שפיספסת

נתוני התעסוקה כשהממשלה לא מתפקדת, האבטלה עולה

העלייה באבטלה היא תוצר לוואי של השיתוק הפוליטי, ושל ממשלת המעבר שאינה מוסמכת לבצע פרויקטים גדולים ● יש גם חדשות טובות: אוכלוסיות חדשות הצטרפו למעגל מחפשי העבודה - בעיקר נשים ערביות - וכעת הן נחשבות "מובטלות" ומשפיעות על הסטטיסטיקה ● ומה עם החרדים? ממשלת נתניהו עשתה הכל כדי להשאירם בבית

עוד 858 מילים

דבר התובעת

פאטו בנסודה, התובעת מהאג שהחליטה לפתוח בחקירת הנעשה בעזה בחשד לפשעי מלחמה (משני הצדדים), הפכה לאחת הנשים המושמצות בישראל ● כעת היא מגיבה לנתניהו שכינה אותה אנטישמית ("זו האשמה מצערת ולא מבוססת") למתקפות עליה בתקשורת הישראלית ("זה כמו שעורך דין עושה רצח אופי לעד") ומכחישה לחלוטין מעורבות בפשעי השלטון בגמביה ("אין לי מה להסתיר והמצפון שלי נקי") ● ובעיקר היא מנמקת בצורה בהירה ומפורטת את השיקולים שעמדו לנגד עיניה בקבלת ההחלטה הדרמטית, שמעוררת דאגה רבה בישראל

פאטו בנסודה, התובעת מהאג שהחליטה לפתוח בחקירת הנעשה בעזה בחשד לפשעי מלחמה (משני הצדדים), הפכה לאחת הנשים המושמצות בישראל ● כעת היא מגיבה לנתניהו שכינה אותה אנטישמית ("זו האשמה מצערת ולא מבוססת") למתקפות עליה בתקשורת הישראלית ("זה כמו שעורך דין עושה רצח אופי לעד") ומכחישה לחלוטין מעורבות בפשעי השלטון בגמביה ("אין לי מה להסתיר והמצפון שלי נקי") ● ובעיקר היא מנמקת בצורה בהירה ומפורטת את השיקולים שעמדו לנגד עיניה בקבלת ההחלטה הדרמטית, שמעוררת דאגה רבה בישראל

עוד 4,615 מילים

סקרי מנדטים בערוצי החדשות: ללא שינוי בגושים

בן גביר: "פרץ תקע לי סכין בגב. אני הצלתי לו את הקריירה" ● פרץ: "הפרתי את המילה שלי, מצטער על כך בכל ליבי" ● סמוטריץ' קרא לבן גביר לפרוש: "ריצה שלכם תוריד לטימיון קולות רבים" ● במערכת הפוליטית זועמים על החלטתו של סמוטריץ' לבטל קווי אוטובוס בשבת

עוד 48 עדכונים

פרופ׳ אשר כהן: הטראומה של אפריל הכניעה את בנט

כהן, מבר אילן, חוקר כבר שני עשורים את דפוסי ההצבעה של אנשי הציונות הדתית ● כתומך מוצהר של הימין החדש, כהן קיווה שמפלגתו של בנט תרוץ עצמאית, במקביל לרשימה חרד"לית הכוללת את רפי פרץ, סמוטריץ' ובן-גביר ● אמש, ברגע האחרון, החליטו מפלגות הימין להתאחד שוב - ללא עוצמה יהודית ● בראיון לזמן ישראל, כהן מזהיר: "איחוד רחב מקטין את הסיכוי של גוש הימין"

עוד 1,781 מילים

תקלה נרחבת בחשבונות העסקיים בפייסבוק

מעקב זמן ישראל בשבוע שעבר פרסמנו תלונות של ישראלים, שסיפרו כי הפסידו כסף רב לאחר שהחשבונות העסקיים שלהם בפייסבוק נחסמו במפתיע ● פייסבוק לא הגיבה לפנייתנו בנושא, אך מתשובה שלה לאחד הלקוחות עולה: מדובר בתקלה טכנית נרחבת, שעדיין לא נפתרה

לאחר שלא התקבלה תגובה רשמית מפייסבוק לדיווח בזמן ישראל על הניתוקים והחסימות מהם סובלים בעלי עסקים שמתבססים על פייסבוק כפלטפורמה שיווקית ופרסומית, מתברר כי מדובר בתקלה נרחבת ברשת החברתית.

בסוף השבוע פרסמנו כי מאות אנשי עסקים בארץ ובחו"ל נתקלים בבעיה בניסיונותיהם לנהל את חשבונות הפייסבוק שלהם בחודש האחרון:

בקשות חוזרות ונשנות לזיהוי של המשתמש מחדש, ניתוקים תכופים של החשבונות, בקשות לשינוי ססמה ואף שליחת תמונת הפרופיל המקורית של החשבון כדי לוודא את זהות המשתמש.

במקרים רבים, אחרי דפוס הפעולה הזה מצד פייסבוק, מגיעה גם החסימה. החסימה משתחררת במקרים מסוימים לאחר יצירת קשר עם פייסבוק והגשת בקשה לשחרור החשבון.

ואולם כמה אנשי עסקים בעלי תקציבי פרסום של אלפי דולרים ליום בפייסבוק, שעמם שוחחנו, אומרים כי חלק מהפניות פשוט לא נענו.

אביתר, שעובד בתחום הפרסום הדיגיטלי וסבל מהתופעה, פנה לחברה בבקשה לטפל בבעיה הניתוקים התכופים, וקיבל את התשובה הבאה:

"ממה שתיארת אני מבין שאתה חווה לצערנו תקלה שהינה תקלה נרחבת המתרחשת בשבוע האחרון במספר רב של חשבונות. הצוותים הטכניים שלנו עמלים על מציאת פתרון כולל ונשמח לעדכנך ברגע שהתקלה תתוקן".

ההודעה ששלחה פייסבוק בתגובה לתלונה על ניתוק חשבון
ההודעה ששלחה פייסבוק בתגובה לתלונה על ניתוק חשבון

מאז קבלת התגובה של פייסבוק הניתוקים בחשבון של אביתר הפסיקו, אולם תלונות של בעלי עסקים אחרים שחשבונם נחסם ממשיכות לזרום לזמן ישראל.

יתכן כי גל הניתוקים וחסימת החשבונות הנוכחי קשור לעדכון הכלים לבדיקת הפרטיות של החשבונות שערכה פייסבוק בתחילת החודש.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
עוד 200 מילים ו-1 תגובות

העגלים שניצלו מהשרפה באוסטרליה גססו בישראל

פעיל למען זכויות בעלי חיים תיעד עגלים גוססים ומתים במשלוח מאוסטרליה שהובא לארץ לפיטום ושחיטה ● התנאים שבהם מוחזקים העגלים עומדים בניגוד להבטחות משרד החקלאות ● ניסיונות חקיקה להפסקת המשלוחים החיים נתקעו בשל הבחירות ● ב-2019 הובאו מאוסטרליה 134 אלף עגלים וטלאים

עוד 1,225 מילים ו-1 תגובות

פלסטינים שמגישים תלונה במשטרה מקבלים טפסים רק בעברית ובאמהרית

"רוב האנשים מתייאשים אחרי כמה פעמים ומפסיקים ללכת למשטרה", אומר פיראס אל עלמי מארגון יש דין ● במשטרה טוענים כי לאחרונה החלו להנפיק טפסים בשפות נוספות ● אך רתיב נעאסאן - שהתלונן בימים האחרונים כי מתנחלים כרתו את עצי הזית שלו - קיבל טפסים רק בעברית ובאמהרית

לפני עשרה ימים נאלץ רתיב נעסאן להגיע שוב לתחנת משטרת בנימין על מנת להגיש תלונה. זה קרה אחרי שממנהלת התיאום והקישור (הגוף שמקשר בין צה"ל לפלסטינים) הודיעו לו שמתנחלים כרתו כמה עשרות עצי זית בחלקה ששייכת לו.

נעסאן, תושב כפר מוע'ייר שבשומרון (כ-25 ק"מ מצפון לרמאללה), כבר מורגל בזה: בשנים האחרונות הוא הגיש יותר מ-30 תלונות על כריתת עצים באדמותיו.

לטענתו, שום דבר לא יוצא מהתלונות ואיש לא נתפס, אבל הוא מתעקש להגיש אותן פעם אחר פעם, כדי שהדברים יתועדו.

כשנעסאן יוצא מתחנת המשטרה, הוא מחזיק בידו טופס המאשר שהתלונה הוגשה וכולל הסברים על שלבי הטיפול בה. אלא שהוא לא יכול להבין מה נכתב בטופס, שמודפס בשתי שפות: עברית ואמהרית.

מיותר לציין שרובם המכריע של הפלסטינים בשטחים לא יודעים לקרוא עברית, קל וחומר אמהרית. לתחושתם, העובדה שהם מקבלים מסמכים בשפה שגם לשוטרים ברור שהם אינם מבינים משקפת את יחס המערכת אליהם ואל התלונה.

מקבל עדכונים מהצבא על השטח שלו

בבעלות רתיב נעסאן ומשפחתו יש כ-1,000 דונם קרקעות חקלאיות באזור מוע'ייר. לחלק מהאדמות הוא מנוע מלהגיע משום שהן קרובות לגדר של כמה התנחלויות ומאחזים בסביבה, ביניהם עדי עד.

לשטחים הללו הוא רשאי להיכנס פעמים ספורות בשנה, בתיאום מראש עם הצבא. בשאר הזמן אין לו דרך לדעת מה מתרחש בהם. לעתים, כמו באירוע האחרון, הצבא מעדכן אותו שמישהו התנכל לעצי הזית שלו.

"רוב האנשים מתייאשים אחרי כמה פעמים ומפסיקים ללכת למשטרה", אומר פיראס אל עלמי, מנהל מחלקת השטח בארגון יש דין, "נעסאן הוא מהפייטרים שיש להם צורך להרגיש שהם עושים משהו. זה עניין פסיכולוגי, תחושה שהוא לא מוכן לוותר".

איש ביטחון של הרשות הפלסטינית משתתף במסיק זיתים בגדה, ארכיון (צילום: AP Photo/Mohammed Ballas)
איש ביטחון של הרשות הפלסטינית משתתף במסיק זיתים בגדה, ארכיון (צילום: AP Photo/Mohammed Ballas)

"הלוואי וזה היה נכון"

בדוברות משטרת מחוז ש"י (יהודה ושומרון) אומרים שהטפסים הללו מונפקים אוטומטית מהמערכת המשטרתית, ושאם מגיש התלונה לא מבין את תוכנם החוקר יושב איתו ומסביר לו בעל פה בערבית מה כתוב במסמך.

פיראס אל עלמי, שמלווה תקופה ארוכה את רתיב נעסאן ומתעד את התיקים שהוא פותח, צוחק למשמע הדברים: "הלוואי וזה היה נכון. זה פשוט לא קשור למציאות".

ממשטרת ש"י נמסר עוד ש"אם המתלונן לא הבין את הדברים ניתן להפנות אותו שוב לתחנת המשטרה על מנת שיקבל הסברים. בזמן האחרון הוכנסה למערכת אפשרות להנפיק מסמכים גם בערבית ובאנגלית".

נשאלת השאלה מתי זה "הזמן האחרון", שכן נעסאן קיבל את הטופס הכתוב אמהרית ועברית רק בשבוע שעבר.

בתשובה לשאלה האם המערכת עברה שדרוג דרמטי והתחילה להנפיק טפסים בשפות אחרות ממש בימים האחרונים, נעניתי על ידי דוברת המשטרה ש"המשטרה מתפתחת כל הזמן".

פלסטינים שמגישים תלונה במשטרת ישראל בשטחים מקבלים טופסי הסבר בעברית ואמהרית
פלסטינים שמגישים תלונה במשטרת ישראל בשטחים מקבלים טופסי הסבר בעברית ואמהרית
עוד 365 מילים

ברגע האחרון: איחוד בימין ללא בן-גביר. עוצמה יהודית רצה לבד

ימינה האחרונה להגיש את הרשימה לכנסת, חמש דקות לפני חצות ● עוצמה יהודית בראשות בן-גביר רצה לבד ● בן-גביר: פרץ תקע לי סכין בגב ● פרץ התנצל בפני בן-גביר ● מוטי יוגב, שנדחק ברשימה המאוחדת למקום ה-11: הבית היהודי איבד את דרכו, פרץ אינו אדם ראוי ● ח"כ גדי יברקן שהודח מ"כחול לבן" והוחלף בידי אנדרי קוז'נוב שובץ במקום ה-20 בליכוד ● סתיו שפיר הודיעה שלא תתמודד לכנסת ה-23

עוד 75 עדכונים

טובעים השניים מן האחד

בצלאל סמוטריץ' עשה אתמול צעד גדול קדימה, אבל הציונות הדתית עשתה צעד ענק ברוורס ● מונע בנקמה ברפי פרץ ואיתמר בן-גביר, שר התחבורה הצטרף לימין החדש והפך לאורלי לוי אבקסיס של הימין - נטע זר במפלגה שדוגלת במצע רחוק משלו ● בימין החדש מקווים שסמוטריץ' יביא יותר קולות משהוא יבריח ● ובבית היהודי, בינתיים, אף אחד לא מאמין שהמפלגה תעבור את אחוז החסימה ● פרשנות

עוד 561 מילים
סגירה
בחזרה לכתבה