השחיתות מעכבת את פתרון הניקוז בתל אביב

חשיפת זמן ישראל בעיות ההצפות החמורות בדרום תל אביב היו אמורות להיפתר באמצעות ניקוז המים העודפים לשטח פארק אריאל שרון ● אבל הנהלת הפארק נכנסה לסחרור של שחיתות וחוסר עשייה, והתוכנית, שתכנונה החל לפני 15 שנה, תקועה - על אף שכל הגורמים משוכנעים בנחיצותה ● המצב צפוי להחמיר עם הרחבת מסילות הרכבת באיילון ● ובפארק המשותק לא מצליחים אפילו להגיב לטענות

תוכנית הניקוז "פשט ההצפה לנחל איילון" בתחום פארק אריאל שרון. הוצגה לדירקטוריון ב-2017
תוכנית הניקוז "פשט ההצפה לנחל איילון" בתחום פארק אריאל שרון. הוצגה לדירקטוריון ב-2017

גל ההצפות בשכונות התקווה והארגזים בדרום תל אביב, שהביא למותם של דין שושני וסתיו הררי לפני כחודש, לאחר שנלכדו במעלית בקומת המרתף ברחוב נדב, החזיר לסדר היום הציבורי את סוגיות הניקוז הבלתי פתורות של גוש דן.

מה שנעדר מהשיח הזה הוא חלקה של השחיתות בעיכוב תכניות הניקוז של פארק אריאל שרון, ובראשן ביצוע התכנית לפיתוח המישור אליו המים מתנקזים בעת שיטפון בפארק, ומכונה אזור ה"פשט". תוכנית זו, שמהווה חוליה חשובה בשרשרת פעולות שיכולות למנוע הצפה בשכונות אלה, מתעכבת כבר שנים.

תכנית הניקוז, שתכנונה החל כבר ב-2005 וביצועה אושר בדצמבר 2016 בוועדת התכנון הלאומית, נתמכת על ידי גורמי מקצוע רבים. עם זאת, לוחות הזמנים לביצועה משתנים תדיר, ומושפעים מהמצב העגום אליו נקלע פארק אריאל שרון.

"כאשר בונים שכונות, והרבה פעמים אלו שכונות עוני, בתוך אזורים שאמורים להיות פשטי-הצפה, ומוסיפים להן בתים, הרי שעל פי חוק שימור החומר המים צריכים להתפשט, ואז הם עולים לגובה והרחובות והחצרות מוצפים"

כפי שנחשף בתחקירים קודמים שפורסמו בזמן ישראל, פרויקט הסביבה הגדול ביותר במדינה, שאמור היה לפתח ריאה ירוקה ענקית במרכז הארץ, קפא על שמריו בשנים האחרונות. ברקע לקיפאון הזה עומדת שרשרת של פרשיות שחיתות, חקירות משטרה, ודוחות ביקורת קשים על ניהול הפארק.

כוחות הצלה ליד הבניין שבו טבעו למוות דין שושני וסתיו הררי (צילום: פלאש 90)
כוחות הצלה ליד הבניין שבו טבעו למוות דין שושני וסתיו הררי (צילום: פלאש 90)

2014: "הפארק נועד להגן על גוש דן משיטפונות"

בדוח מבקר המדינה מ-2014 צוין הצורך לפתח את שטחי פארק אריאל שרון כ"פשט הצפה", כלומר כמישור שאליו יוכלו המים להתפשט ולחלחל כשיובלי נחל האיילון עולים על גדותיהם בגשמים עזים:

"בשטח הפארק עוברים כמה נחלים שהגדול בהם הוא נחל איילון… חלק מרכזי בפארק מתוכנן לשמש פשט הצפה של נחל איילון, כפתרון שנועד להגן על גוש דן משיטפונות, והסדרתו היא תנאי הכרחי להקמת מסילת רכבת רביעית בנתיבי איילון".

נעמי אנג'ל, מתכננת מחוז תל אביב בשנים 2000-2018, מסבירה כי השכונות הדרומיות והמזרחיות של תל אביב בנויות בתוך שקע, כך שפיתוח פארק אריאל שרון חיוני כדי להגן עליהן מפני שיטפונות.

שכונות הארגזים והתקווה בנויות בתוך שקע, כלומר בתוך פשטי ההצפה של יובלי נחל איילון. בעת הצפה הנגרמת מגשם היורד בשטח השכונות, או מהתפשטות המים שזורמים ממעלה היובלים משכונות סמוכות, אין למים לאן ללכת.

הקמת איגום ההשהיה המטרופוליני בפארק שרון (נחל איילון), נועדה לפנות את הקיבולת בתעלת נתיבי האיילון ליותר זרימת מי נגר משתי השכונות האלה.

נעמי אנג'ל, לשעבר מתכננת מחוז ת"א: "מים זורמים למקומות נמוכים ואז נכנסים לאן שרק אפשר, למשל למרתפים, אם אין שיפועים מתאימים או קירות חוסמים. כך קורות הצפות עד כדי אסונות, כפי שראינו"

מדבריה של אנג'ל עולה כי בהקמת השכונות הדרומיות נעשו כמה עוולות תכנוניות שעכשיו צריך לתקן, בין היתר, באמצעות שטחי פארק אריאל שרון:

"כאשר בונים שכונות, והרבה פעמים אלו שכונות עוני – באזורים שאמורים להיות פשטי-הצפה, ומוסיפים בתים, הרי שעל פי חוק שימור החומר המים צריכים להתפשט למקום כלשהו, ואז הם עולים לגובה, והרחובות והחצרות מוצפים.

נחל איילון עולה על גדותיו. חורף 2018 (צילום: Ben Kelmer/Flash90)
נחל איילון עולה על גדותיו. חורף 2018 (צילום: Ben Kelmer/Flash90)

"בנוסף, מים זורמים למקומות נמוכים ונכנסים לאן שרק אפשר, למשל למרתפים, אם אין שיפוע מתאים או קיר חוסם. כך מתרחשים הצפות ואסונות, כפי שראינו – וזה חלקו השכונתי של הטיפול למניעת הצפות לצד פתרונות ניקוז רובעיים".

אנג'ל מסבירה כי יישום חלק הפתרון המטרופוליני לבעיות אלה הוא באמצעות ביצוע שתי תכניות מקבילות, ששתיהן נמצאות בתחום הגאוגרפי של הפארק: "הקמת מפעל ניקוז מכוח חוק הניקוז – באחריות רשות הניקוז ירקון, וביצוע תכנית מפורטת ומשלימה לעיצוב אלפי הדונם כפארק – באחריות חברת הפארק, וזאת כדי שיוכלו לשמש כראוי גם כפשט הצפה וגם כפארק.

"חברת פארק אריאל שרון היא הישות הארגונית שאמורה להקים ולעשות את כל התכנון והביצוע של פיתוח השטחים בפארק, הכל בהנחיה ובקרה של רשות הניקוז ירקון. לצורך הביצוע, החברה נעזרת בחברת נתיבי ישראל, שאחראית על הקמת מסילות הרכבת 3 ו-4  בנתיבי איילון. הקמת המסילות מותנית בהקמת איגום ההשהיה בפארק, עקב צמצום קיבולת תעלת האיילון על ידי המסילות".

בשטח של פארק אריאל שרון עוברים כמה נחלים, שהגדול בהם הוא נחל איילון (מתוך מצגת של פארק אריאל שרון)
בשטח של פארק אריאל שרון עוברים כמה נחלים, שהגדול בהם הוא נחל איילון (מתוך מצגת של פארק אריאל שרון)

דצמבר 2016: "כלל העבודות צפוי להימשך 3-4 שנים"

בסוף דצמבר 2016 התקבלה בוועדה לתכנון לאומי החלטה לאשר את תכנית הניקוז "פשט ההצפה לנחל איילון בתחום פארק אריאל שרון".

המצגת של התכנית הוצגה בהמשך בפני דירקטוריון הפארק, ומוגדרים בה שני יעדים: "מניעת הצפות בנתיבי איילון ובשכונות דרום-מזרח תל אביב", וכן "ניקוז שיאפשר ביצוע מסילת רכבת רביעית בתל אביב".

גם לוחות הזמנים שסוכמו עם חברת נתיבי ישראל לביצוע הפרויקט נשמעים יעילים: "הקמה מידית" של צוות התכנון, לאחר מכן גיבוש תכנון עבודות עפר וניקוז "בתוך 6-8 חודשים", ובשלב הבא "ביצוע במקטעים" של "עבודות גינון, מערכות השקיה, גשרים, שבילים, ריהוט וכיו"ב". כל אלה "יבוצעו על ידי הפארק".

עוד צוין בתכנית שהוגשה לדירקטוריון כי העבודות האלה צפויות להימשך "שלוש עד ארבע שנים". במילים אחרות, בינואר 2020 הפיתוח אמור היה להיות בשלבים מתקדמים, כך שלפי התכנון כבר בשנה הבאה, 2021, אפשר היה להכריז על כך שבעיית ההצפה של שכונות הדרום בתל אביב כבר נמצאת בדרך לפתרון.

לתוכנית הניקוז הוגדרו שתי מטרות: מניעת הצפות בנתיבי איילון ובשכונות דרום מזרח בתל אביב, ופתרון שיאפשר הוספת מסילת רכבת רביעית בתל אביב (מתוך מצגת של פארק אריאל שרון)
לתוכנית הניקוז הוגדרו שתי מטרות: מניעת הצפות בנתיבי איילון ובשכונות בתל אביב, והוספת מסילת רכבת רביעית (מתוך מצגת של פארק אריאל שרון)

אלא שמאז ועד היום, התכנית הלכה והסתבכה. כך, למשל, הובהר בדוח הסיכום של הדירקטוריון לשנת 2017 כי טרם נקבעה חלוקת האחריות בין החברות"

"החברה (חברת פארק אריאל שרון, א"ה) מקיימת קשרי עבודה עם משרד התחבורה וחברת נת"י (חברת נתיבי ישראל, א"ה) שעתידה להוביל את מימון ביצוע הפרויקט, על מנת להבטיח מימון ביצוע של התכניות הנופיות בתחום פשט ההצפה", נכתב בדו"ח. "הועבר מסמך רשמי לנתיבי ישראל המפרט את העלויות הנדרשות לביצוע עבודות הפיתוח הנופי".

בינתיים, באוקטובר 2017, חקירה של יחידת להב 433 בפארק אריאל שרון הופכת לגלויה. החקירה שהחלה כמה חודשים קודם לכן, בעקבות חומרים פליליים, לכאורה, שהעביר מבקר הפנים של החברה למשטרה, מביאה לגל של מעצרי בכירים בפארק. זהו הגל השני של חקירות שחיתות בחברה, לאחר שבגל הקודם נחקרה הטמנת אלפי טונות של פסולת בנייה בסוללות הפארק.

משמאל: משה בורכוב (צילום: מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה)
משמאל: משה בורכוב (צילום: מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה)

בינתיים התפטר המנכ"ל משה בורוכוב, לצד בכירים נוספים. החקירה נגדו נסגרה, אך הנהלת הפארק הגישה נגדו ונגד גורמים נוספים תביעה אזרחית בטענה על מעילה בתפקיד ו"רשלנות קיצונית" בשמירה על הסביבה והאינטרס הציבורי.

גם המנכ"לית שהחליפה את בורוכוב, שרון רז, נאלצה להתפטר בעקבות פרשיות השחיתות שנחשפו, ותקציבי הפיתוח של החברה נעצרו עד עצם היום הזה. מאז מתנהלת החברה ללא מנכ"ל ועם דירקטוריון בהרכב חסר, ומתקשה לתפקד.

פברואר 2018: "להקים את צוות הפיתוח הנופי"

טפח מהתסכול שהולך ומתפתח בחברת נתיבי ישראל בעקבות הקפאת העשייה בפארק שרון אפשר למצוא במכתב שממוען ליועצת המשפטית של הפארק בפברואר 2018, ובו קובל סגן מנהל אגף פרויקטים רכבתיים בנתיבי ישראל, גלעד צוובנר, על סחבת שנמשכת חודשים:

"הוצג אצלכם בישיבת הדירקטוריון בסוף חודש נובמבר מתווה לקידום הפרויקט. בהתאם לסיכום, נתיבי ישראל העבירה באופן מיידי התחייבות חשב לחברת הפארק על מנת להקים את צוות הפיתוח הנופי. עד כה לא הועמד על ידכם איש אחד מתוך הצוות… לצערנו התבשרנו בשבוע שעבר גם על עזיבת רפרנט התכנון של הפארק ואיש הקשר שעמו תואמו הליכי העבודה עד כה".

לצוובנר, כך נראה, דוחקת השעה לקדם את התכנית והוא מדגיש את חשיבות הפרויקט ומשגר איום מרומז:

"אין צורך להכביר בחשיבות הקידום של מפעל הניקוז ובדחיפות לממשו כמהלך מקדים למסילה רביעית באיילון. נתיבי ישראל מקדמת את תכנון הניקוז בשטחי הפארק ונערכת לתחילת עבודות כבר במהלך השנה הנוכחית.

"אנו ממשיכים לעשות מאמצים על מנת לבצע את הפרויקט בשיתוף פעולה מלא, אולם אין באפשרותנו לעכב את קידום התכנון והביצוע. לאור כל הרשום לעיל ולאור הקשיים העולים בפארק להשלים את צוות התכנון, אמליץ כי נתיבי ישראל תמנה צוות מלא ותקדם בעצמה את כלל מרכיבי התכנון בשטחים הנדרשים למפעל הניקוז".

חלק מרכזי בפארק מתוכנן לשמש פשט הצפה של נחל איילון (מתוך מצגת של פארק אריאל שרון)
חלק מרכזי בפארק מתוכנן לשמש פשט הצפה של נחל איילון (מתוך מצגת של פארק אריאל שרון)

דצמבר 2018: "לוח הזמנים הוא 5 שנים ואולי יותר"

למרות המצב, היעדר המנכ"ל והדירקטוריון הפועל בקוורום חלקי, מנסים בפארק להמשיך ולהתקדם, במקביל להתקדמות בתשתיות הרכבת ע"י "נתיבי ישראל".

בדצמבר 2018 מתקיים דיון נוסף בדירקטוריון על היעדר תכנית הניקוז. לפי התכנית המקורית היו אמורים לסיים את עבודות הפיתוח של פשט ההצפה ב-2020, לכל היותר ב-2021, אבל בדיון הזה כבר מדברים על 2024.

אנג'ל: "הנהלת הפארק עשתה הסכם עם חברת נתיבי ישראל שאמורה לתכנן ולהקים את מסילות 3 ו-4 של הרכבת, זה הסכם מצוין. אבל מרגע שהחלו חקירות והמנכ"ל משה בורוכוב עזב, הפארק נכנס לסחרור ניהולי"

מנהלת אגף ההנדסה בפארק לשעבר, אורה לילנטל, מביעה את דאגתה: "אנחנו יודעים על הצפות שהיו לפני כמה שנים, שהשביתו את מסילות הרכבת, ועל הצפות שהיו בשכונות מזרח תל אביב ובעקבותיהן הוחלט לטפל בניקוז כתנאי להנחת המסילה הרביעית… כבר לפני שלושה שבועות סגרו ביום גשם רציני את נתיבי איילון וזה עוד לפני המסילה הרביעית".

חשוב להזכיר כי עבודות הפיתוח של פשט ההצפה, שיכולות להביא מזור לבעיות הניקוז של שכונות שלמות, אינן ממומנות מתקציב הפארק, כך שלכאורה אין מניעה להמשיך ולקדם את התכנית, למרות עצירת התקציבים.

עם זאת, המצב העגום בחברה, שהולכת ושוקעת בשחיתויות, הוא אחד הגורמים המרכזיים לעיכוב, כפי שמבהירה מתכננת מחוז תל אביב באותן השנים.

הוועדה לתשתיות לאומיות פונה למשרדי האוצר, הגנת הסביבה והחקלאות להסדיר את התקציב השוטף לתחזוקת האיגום בפארק (מתוך מצגת של פארק אריאל שרון)
הוועדה לתשתיות לאומיות פונה למשרדי האוצר, הגנת הסביבה והחקלאות להסדיר את התקציב השוטף לתחזוקת האיגום בפארק (מתוך מצגת של פארק אריאל שרון)

"העיכובים בביצוע יתרת מתחמי פארק אריאל שרון, אלו שאינם בתוך פשט ההצפה – שאני מזהה בשלוש-ארבע השנים האחרונות – נבעו בין היתר מתקלות בחברת הפארק, שאפשר וצריך לתקנן", מסבירה אנג'ל.

"מרגע שהחלו חקירות, והמנכ"ל הביצועיסט בורוכוב עזב, הפארק בשיתוק. מאז נעצרו תקציבים ופרויקטים, לא ממנים מנכ"ל במשך יותר משנתיים, הדירקטוריון עובד בחסר, ודברים לא מנוהלים קדימה, אלא הדחוף והאפשרי בלבד.

"כשיש חסר ניהולי מתמשך, הכל סובל והכל מתעכב. אם יש חששות לאי סדרים או חשדות לאי תקינות, המצב קשה עוד יותר, ואז תהליכים ארוכי טווח נפגעים.

"מינוי מנכ"ל בימים אלה וחידוש השדרה המקצועית האיכותית על ידיו (תכנון בכל קני המידה, סביבה, ניהול פרויקטים, ביצוע מגוון) חיוניים להחזרת הפארק לביצוע ולפתיחת מתחמי פארק נוספים בקצב ראוי – ובהם מלוא ההר, השימור בחוות שלם ("הזרע"), המגוון הביולוגי, שבילי אופניים, נחלים סביב פארק המיחזור, שלושה גשרי הולכי רגל לאזור, תחנת רכבת, וכדומה".

ינואר 2020: בפארק לא עונים

פיתוח פשט ההצפה בפארק שרון אינו המרכיב היחיד בשרשרת הפעולות שאמורות לתת מזור לבעיות הניקוז של גוש דן. "מדובר בשילוב של כמה תכניות המשלימות זו את זו בכדי לשפר את הניקוז באזור", מדגישה אנג'ל.

"החלק של הפארק, שהוא המטרופוליני, הוא בעצם ניצול נכון של פשט ההצפה. התכנית הזאת היא אחד מאמצעי הריסון וההשהיה של זרימת נחל איילון".

בפארק יודעים כי פיתוח שטחי ההצפה יכול להאיץ גם פיתוח חלקים מוזנחים בפארק למען הציבור. "זו תהיה הזדמנות פז לנצל את התקופה (של עבודות הניקוז) ולפתח את הפארק", הדגישה המהנדסת לילנטל בדירקטוריון ב-2018.

תוכנית הניקוז "פשט ההצפה לנחל איילון" בתחום פארק אריאל שרון. הוצגה לדירקטוריון ב-2017

גם במשרד להגנת הסביבה תומכים בתכנית הפשט של פארק אריאל שרון, ומבהירים כי תכניות הפיתוח והניקוז של הפארק היו צריכות להתקדם ללא קשר להתקדמות ולהחלטות באשר לתכניות ניקוז אחרות באזור גוש דן.

"פתרון והסדרת פשט ההצפה בשטחי הפארק נדרש בכל תרחיש של ניקוז תעלת האיילון, ללא קשר לשאלה אם יתוכנן וייצא לפועל המובל הימי (שדורשת עיריית תל אביב, א"ה), או שתהיה הסתמכות על ניהול נגר והחדרתו במעלה הנחל", אומרת תגובת המשרד.

במשרד להגנת הסביבה מבהירים כי האחריות לביצוע הפרויקט מוטלת על הנהלת הפארק: "לוחות זמנים מדויקים, לרבות מועדים משוערים של סיום שלב העבודות בפשט ההצפה, ניתן לקבל במשרדי חברת הפארק"

"עבודות העפר המבוצעות בימים אלה בתחומי הפארק הן חלק ממערך פתרונות הניקוז המקודמים באגן נחל האיילון, במסגרת פרויקט המסילה הרביעית – תת"ל 33. עבודות אלה מבוצעות על פי תכנית ניקוז מאושרת, ובליווי ועדת היגוי מטעם לשכת התכנון המחוזית – שבה שותף גם המשרד להגנת הסביבה.

"הפרויקט כולל בנוסף לפשט ההצפה בתחומי הפארק, גם את פשט ההצפה בתחומי מקווה ישראל, מאגרי הריסון וההחדרה במחצבות נשר, מודיעים ומאגר משמר איילון".

חברה ממשלתית, הממומנת מכספי הציבור, מסרבת לענות על שאלה פשוטה הקשורה ללוחות זמנים של פרויקט מציל-חיים, ואילו המשרד הממונה עליה מבהיר שהתשובה נמצאת אצל אותה חברה, שכאמור, לא מגיבה

באשר לשאלת לוחות הזמנים, מבהירים במשרד כי האחריות המלאה מוטלת על הנהלת הפארק: "לוחות זמנים מדויקים, לרבות מועדים משוערים של סיום שלב העבודות בפשט ההצפה, ניתן לקבל במשרדי חברת הפארק", נמסר בתגובה.

האמנם ניתן לקבל לוחות זמנים? פנינו למשרדי חברת הפארק כמה פעמים, בעל פה ובכתב, בבקשה להבין באופן הפשוט ביותר מה ההערכות המעודכנות להשלמת הפרויקט, אך לא זכינו למענה. זה שנתיים שאין בפארק דובר ומנכ"ל, וגם שאר בעלי התפקידים הבכירים בהנהלה שפנינו אליהם ישירות לא השיבו.

חברה ממשלתית, הממומנת מכספי הציבור, מסרבת לענות על שאלה פשוטה הקשורה ללוחות זמנים של פרויקט מציל חיים, ואילו המשרד הממשלתי הממונה על אותה חברה ממשלתית מבהיר בתשובותיו כי התשובות נמצאות אצל אותה חברה ממשלתית, שכאמור, אינה מגיבה. אולי זאת התשובה הטובה ביותר לשאלה מדוע, עד היום, הפרויקט החשוב הזה לא קרם עור וגידים.

לוחות זמנים לביצוע תכנית הפשט בפארק אריאל שרון

2005

התחלת תכנון תוכנית "פשט ההצפה".

2006

החברה הממשלתית לפיתוח פארק אריאל שרון מוקמת; חזון ה"סנטרל פארק" הישראלי – 8,000 דונם של ריאה ירוקה סביב הר החיריה – מתחיל לקרום עור וגידים.

מבט על תל אביב מפארק אריאל שרון (צילום: Dror Garti/FLASH90)
מבט על תל אביב מפארק אריאל שרון (צילום: Dror Garti/FLASH90)
2013

אישור תוכנית "פשט ההצפה" בוועדה המחוזית.

מרץ 2016

חשיפת פרשות שחיתות בפארק אריאל שרון וגל מעצרים ראשון, שבו נעצר בן השאר מנכ"ל פארק אריאל שרון לשעבר, משה בורוכוב. בהמשך, התיק בעניינו של בורכוב נסגר, אך הנהלת הפארק תבעה אותו על רשלנות.

דצמבר 2016

אישור התוכנית בוועדה הלאומית לתכנון.

אוקטובר 2017

פרשיות שחיתות נוספות נחשפות ובגל מעצרים שני, נעצרת גם שרון רז, המנכ"לית שהחליפה את בורוכוב. תקציבי הפארק מוקפאים, משרות בכירות לא מאוישות ולא ממונה מנכ"ל חדש, והדירקטוריון פועל במצבת חלקית.

פארק אריאל שרון (צילום: אבנר הופשטיין)
פארק אריאל שרון (צילום: אבנר הופשטיין)
פברואר 2018

בכיר ב"נתיבי ישראל", החברה שמשתפת פעולה עם פארק אריאל שרון במימון תוכנית "פשט ההצפה", מתלונן על סחבת וקיפאון מצד הפארק בתכנון ובביצוע של התוכנית.
דצמבר 2018

מהנדסת הפארק מדווחת לדירקטוריון כי העבודות בפשט ההצפה יימשכו "חמש שנים ואולי אף יותר", עיכוב של לפחות שלוש שנים מהתוכנית המקורית.

 4 בינואר 2020

הצפות קשות בשכונות התקווה והארגזים בעקבות הגשמים. סתיו הררי ודין שושני נספים במעלית שנתקעת במרתף ביתם.

סוף ינואר 2020

מומחים קובעים כי פיתוח שטחי ההצפה בפארק אריאל שרון יכול היה למנוע את האסון. במשרד להגנת הסביבה מבהירים כי התוכנית חייבת להתקדם במנותק משאר תוכניות הניקוז, אך מפנים להנהלת הפארק כדי לקבל תשובות באשר ללוחות הזמנים המעודכנים לביצוע התוכנית. בהנהלת הפארק מתעלמים מהפניות.

עוד 1,828 מילים
סגירה