זירת הבלוגים

ימי קורונה – ומה לגבי הדמוקרטיה בשלטון המקומי?

במונחים של כימיה, משבר הקורונה הוא נייר הלקמוס של הדמוקרטיה בשלטון המקומי, והוא צבוע באדום

29/03/2020 13:04
מתוך ישיבת מועצת עיריית נשר, 24.3.20. באדיבות: שלומי ז'ינו יו"ר האופוזיציה

במונחים של כימיה, משבר הקורונה הוא נייר הלקמוס של הדמוקרטיה בשלטון המקומי, והוא צבוע באדום.

בעוד סוגיית הפיקוח הפרלמנטרי על פעילות הממשלה נוכחת בפריים טיים התקשורתי מזה מספר שבועות, מתחת לפני השטח מתחולל משבר דומה גם בשלטון המקומי. צו בריאות העם לעניין נגיף הקורונה, האוסר על התקהלויות והתכנסויות, לא החריג את ישיבות מועצת הרשות המקומית. איסור זה פוגע באפשרותן של רשויות מקומיות להמשיך בעבודתן השגרתית ואינו מאפשר קיום ישיבות מועצה.

במונחי כימיה, משבר הקורונה הוא נייר הלקמוס של הדמוקרטיה בשלטון המקומי – וצבוע באדום. סוגיית הפיקוח הפרלמנטרי על פעילות הממשלה נוכחת לאחרונה בתקשורת, אך מתחת לרדאר מתחולל משבר דומה בשלטון המקומי

אלא שהרשויות המקומיות הן הספק של רבים מהשירותים הבסיסיים לאזרחים, ונדרשות לקבל החלטות – לדוגמא אישור התקציב. בימים רגילים השפעה על התקציב היא אחד הכלים הבודדים של המועצה – הדרג הנבחר שמציג את הציבור, ומקביל לכנסת – לפקח על ראש הרשות, המקביל לממשלה. החשש הוא שבחסות הקורונה, ראשי העיריות יוכלו להעביר תקציב תוך השתקה של המועצה כגורם מפקח – כפי שנפרט.

ראשית, ניצול מגבלת המשתתפים. אם מגבלת ההתכנסות היא לעשרה אנשים, ראש הרשות יכול להזמין אנשים מסוימים ולמנוע כניסה לדיון של אחרים – בתואנה שהדבר יהווה הפרה של המגבלות. ברוב הרשויות יש יותר מעשרה חברים במועצה; כאשר לצד ראש הרשות יושבים מנכ"ל, יועץ משפטי ועוד בעלי תפקיד, כנראה שלא יישאר מקום לנציגי האופוזיציה.

שנית, השימוש באפליקציות שיחות וידאו: אמנם רבים במשק עבר לעבוד דרך אפליקציות כאלה, לדוגמא Zoom, אבל העניין בעייתי ברשויות מקומיות משתי סיבות. ראשית, הדבר איננו חוקי: התוספת השנייה לפקודת העיריות איננה מאפשרת קיום ישיבות מועצה ללא כינוס והשתתפות של חברי מועצה באולם אחד, למעט מקרים חריגים ודחופים. שנית, דווקא במקומות בהם ישנה אופוזיציה פעילה ונשכנית, לתת לראש הרשות יכולת טכנית להשתיק את חבר האופוזיציה בלחיצת כפתור – פוגע בהליך הדמוקרטי ובקיום דיון פומבי ואפקטיבי.

בשעה שהשלטון המרכזי עושה מאמצים למציאת פתרונות שיאפשרו את המשך הפיקוח הפרלמנטרי על פעילות הממשלה תוך שמירה על החוק, בשלטון המקומי – פשוט עושים. רשויות מקומיות עברו לקיום ישיבות מועצה בצורות שונות. החל מקיום ישיבות מועצה בנוכחות פיזית מצומצמת והשתתפות נלווית מרחוק, ועד לקיום ישיבות ללא נוכחות פיזית כלל.

הרשויות המקומיות הן ספק השירותים הבסיסיים לאזרחים, ונדרשות להחלטות כמו אישור התקציב. החשש הוא שבחסות הקורונה, ראשי העיריות יוכלו להעביר תקציב תוך השתקת המועצה כגורם מפקח

המשבר הבריאותי, הכלכלי והפוליטי הפוקד אותנו בימים אלו, מחייב מציאת פתרונות ויצירת התאמות שיאפשרו את המשך הפיקוח על פעילות המועצה, בנוגע לניהול המצב העכשווי ובראייה קדימה. בכדי להימנע ממצב בו תחת חסות המשבר יאושר תקציב שנתי ללא דיון מספק על אודותיו, משרד הפנים הקדים ואישר לרשויות מקומיות שטרם אישרו תקציב לדחות זאת לעת עתה ולפעול על בסיס תקציב חודשי, הנגזר מחלוקת התקציב הקודם.

לפני כשבוע פנה לובי 99 למשרד הפנים בבקשה לקבלת הנחיות לגבי קיום ישיבות מועצה בתקופה זו. בחמישי בלילה פורסמה להערות הציבור ע"י משרד הפנים הוראת שעה, אשר נועדה לאפשר לרשויות מקומיות לנהל את ישיבות המועצה באמצעות שיחות וידאו.

בתגובה לתזכיר החוק, הגשנו תגובה רשמית המבהירה כי על אף שמדובר בצעד מבורך, אין בכך די. הוראות משרד הפנים אינן מפרטות את אופן ניהול ישיבות המועצה. יש למצוא פתרון אשר לא רק יאפשר קיום ישיבות מועצה והמשך פעילות הרשות בהתאם לחוק, אלא גם ישמר את יכולת הפיקוח מצד חברי המועצה.

בכדי לעשות זאת, ניתן לחשוב על קיום ישיבות מועצה באופן הדומה להצעתו של היועמ"ש של עיריית נשר. קיום ישיבה פיזית בנוכחות תשעה חברי מועצה, ועובד נוסף אשר ידאג לשידורה ולתפעול יישומון הווידאו. חברי מועצה נוספים ובעלי תפקידים ברשות רשאים להימצא בחדרים סמוכים ולהביע דעתם מרחוק, או להתחלף עם חברי המועצה הנוכחים. בכל הנוגע לישיבות של ועדות מקומיות, הנושא אף פשוט יותר, שכן הועדה רשאית להחליט על דרכי התנהלותה, וביכולתה להמשיך ולהתכנס, גם ללא נוכחות פיזית.

לפני כשבוע פנה לובי 99 למשרד הפנים בבקשה לקבלת הנחיות לגבי קיום ישיבות מועצה בתקופה זו. בחמישי בלילה פורסמה ע"י משרד הפנים הוראת שעה, שנועדה לאפשר לרשויות מקומיות לנהל את ישיבות המועצה באמצעות שיחות וידאו

עם זאת, יש להבחין כי הצורך בהתגמשות ופתרונות יצירתיים אינו שווה ערך להעצמת כוחו של ראש הרשות וצמצום יכולות הפיקוח של חברי המועצה. בהקשר זה,שמירה על נוכחות פיזית באופן שישמר את היחס בין חברי הקואליציה והאופוזיציה וקביעת קוורום מוסכם נגזרת מהרכב סיעתי של המועצה הינה הכרחית ויש להימנע מהאפשרות שצמצום הנוכחות הפיזית תפגע ביכולת הפיקוח על הרשות המקומית.

בדומה לשלטון המרכזי, יש למצוא דרכים שיאפשרו את המשך פעילות השלטון המקומי. המצב הנוכחי משקף את הדילמה לגבי מעמדם של חברי המועצה – האם מהווים חלק אינטגרלי מהדיון, מהפיקוח ומקבלת ההחלטות? או שמא מדובר בצופים מהצד בלבד.

קיום ישיבות מועצה, העברת החלטות ומענה על שאילתות, הינן פעולות הכרחיות לתפקוד המועצה, אך גם לשמירה על הדמוקרטיה המקומית, בחירום כמו בשגרה, ואולי אף יותר מכך. אנו קוראים לראשי הרשויות ולמשרד הפנים להמשיך בפעילותם החיובית ובנחישותם לדאוג לתושבים, ולעשות זאת תוך הקפדה על שמירה הדמוקרטיה המקומית.

הטור נכתב בשיתוף איתן טלמור – מתמחה בלובי 99 וסטודנט להיסטוריה ומשפטים.