תגובה של יואב צח וכס על ״יאיר בן־חור: שיעור היסטוריה״

05/05/2020 07:30

בגלל שלא סמכתי על גנץ מלכתחילה, הייתי ב"גוש" שלו, אבל הבנתי שזה לפחות רק לא ביבי". תמכתי באחרים שכמו מגדל קלפים התמוטטו וחמדת הכורסאות בהקה להם בעיניים. הם, כל המפלגות שמאחזים בגלימתו של ביבי, בגדו בבוחרים, בעטו בערבים, ובעטו בבוחריהם. גנץ היה ליכוד במדי רמטכ"ל לשעבר ותו לא. כיום קשה לסמוך על המפלגות שקיימות. רק על מרץ, והמשותפת. השאלה איפה אתה מבחינה אידאולוגית. שמחתי על אמת עם מרץ, הבנתי שאורלי רק קישוט אבל למעשה ימין מוחלט. האם יש עתיד תוכל להוביל? זו שאלה גדולה לאור ההתפרקות שגרם גנץ.