תגובה של Lily Lazar על ״ד"ר אבנר ברנע: מדוע אצלנו לא הוקם "כח משימה" למיגור הקורונה?״

16/05/2020 08:29

מרכיב אחד לא נמדד כאן והוא שכרון הכח של ראש הממשלה. הוא לא רצה ולא רוצה לפעול בהתאם לכללי ניהול משבר . הוא ורק הוא יצילנו מרעב ומגיפה אחרת איך בית המשפט יעיז להרשיעו וציבור בוחרי הליכוד ימליך אותו שוב ושוב