תגובה של Shalom kinnory על ״פרופ' אייל שחר: פסיכוזה פנדמית״

10/08/2020 08:07

ציטוט
"ארגון הבריאות העולמי מעודד רישום קוביד-19 כסיבת מוות, גם על סמך חשד בלבד, והתמותה האמיתית נמוכה בהרבה מהמספרים המדווחים. במדינות רבות אין עלייה בתמותה הכללית"