תגובה של Smadar Lahav Evenstein על ״סדי בן שטרית: בי נשבעתי שאמחה נגדו עד שייצא מחיינו״

11/08/2020 17:50

אלוף❤️