תגובה של Orit Kop על ״שתיקת הנגיד: גם המבוגר האחראי בכלכלה הישראלית הפך ל"ילד מוכה"״

13/08/2020 14:44

ה״אוטוריטה״ סטנלי פישר אחראי לזינוק מחירי הנדל״ן שאנו עדים לה עד היום. לא מובן לי מהיכן ומדוע הוצנח לתפקיד, ואינטרסים של מי שירת. בוודאי לא את האינטרס של כלל אזרחי ישראל.