תגובה של ישראלית על ״יאיר בן־חור: נכשלת, תתפטר!״

14/08/2020 09:08

ריגשת וצדקת וגם שימחת שמאורות גדולים הולכים לפני המחנה