מכתב מחברי עין חרוד איחוד התומכים בפרויקט טורבינות הרוח אל כל תושבי האזור אנחנו, חברי עין חרוד איחוד, תומכים בפרויקט טורבינות הרוח שאמור לקום מדרום לגבעת המורה ופונים לכל ידידינו בעמק ... המשך קריאה

מכתב מחברי עין חרוד איחוד התומכים בפרויקט טורבינות הרוח
אל כל תושבי האזור

אנחנו, חברי עין חרוד איחוד, תומכים בפרויקט טורבינות הרוח שאמור לקום מדרום לגבעת המורה ופונים לכל ידידינו בעמק הקסום שלנו להצטרף לתמיכה זו.

מכתב זה מציין בקצרה את הסיבות שהוזכרו לאורך החודשים האחרונים ע"י מתנגדי הטורבינות ומתייחס לכל נושא בקצרה (ככל האפשר).

א. רעש נשמע.
ב. רעש שאיננו נשמע – רעש בתדר נמוך.
ג. פגיעה בציפורים ועטלפים.
ד. פגיעה בתפקוד החקלאי.
ה. שינוי נוף העמק.

א. רעש נשמע
רעש נשמע של טורבינות הרוח קל מאוד למדידה בעזרת ציוד מתאים.
רמת הרעש שהוגדרה בהוראות התכנית (מחייב) עם היזם הנה – 5 DB מעל רעש הרקע.
מדידות רעש הרקע באזורנו נעות בין 35 DB בשעות הלילה ועד 45 DB בשעות היום.
לשם המחשה לחישה הינה במפלס רעש של 25-30 דציבל, דיבור באזור 55 דציבל, מסעדה רועשת כ 80 דציבל וגנרטור גדול מפיק רעש בעוצמה של 120 דציבל.
עוצמת רעש הטורבינה (V150 של חברת Vestas) הנו 105 DB במקור הרעש (10 מטר ליד הטורבינה בקצה העמוד) ועל פי ניתוח פיזיקלי בסיסי של התפשטות רעשים, בטווחים של כמה מאות מטר הטורבינות לא תשמענה כלל ולא תהיה תרומת רעש למצב הקיים.

ב. רעש שאיננו נשמע – רעש תת קולי
נושא שעשה הרבה "רעש" באינטרנט ובתקשורת הקהילתית ומספר חוקרים בחו"ל, הצליחו להתפרנס ממנו לא רע.
למעשה הטורבינות (כמו כל מנוע) מייצרות רעש בספקטרום רחב, כולל בתחום התדרים התת קוליים (שאינם נשמעים).
עוצמת הרעש התת קולי המיוצר ע"י הטורבינות הנו נמוך ואיננו צפוי לגרום לשום פגיעה פיזיולוגית בכל גוף חי בטווח של מטרים בודדים ממקור הרעש.
למרות מספר מצומצם של חוקרים המצביעים על פגיעה אפשרית,
בפועל ללא כל הוכחה, לאורך כ 30 שנות מחקרים רציניים בנושא, לא נמצא כל אישור לפגיעה פיזיולוגית כתוצאה מחשיפה ממושכת לתת רעש. יתרה מכך, מחקרים רציניים שמדדו את עוצמת תת הרעש כאשר הטורבינות עובדות או כבויות הראו מדידות זהות בטווח של 350 מטר !
מדידות שבוצעו במטוסי נוסעים ובהליקופטרים (בהם נמדדה עוצמת תת רעש גבוהה) שכללו קבוצות ביקורת ונעשו ע"י מכוני מחקר מוערכים, לא מצאו כל קשר בין בריאות הנחשפים לרעש התת קולי לבין עוצמת הרעש.
ומעל הכל, מחקרים ומאמרים התומכים בתאוריית התת רעש הגורם לנזק פיזיולוגי לאדם ובהמה, לא הצליחו להביא הוכחות קליניות לתאוריות שלהם.
תקנות הרעש והוראות התכנית קובעות סף תת רעש מקסימאלי מותר של 75 DB בסולם G
לידיעת הקורא, מדידות של תת רעש במכונית נוסעים הראו ערכים של 105 DB בסולם G , במטוסי נוסעים נמדדה עוצמת רעש תת קולי של 130 DB בסולם G שזה בערך פי 2 בחזקת 18 יותר.

ג. פגיעה בציפורים ועטלפים
לטורבינות רוח כמו מתקני תשתית אחרים, יש פוטנציאל פגיעה בבעלי כנף. האפשרות לפגיעה מורכבת ממרכיבים סביבתיים רבים כמו מיקום גאוגרפי, סל"ד הטורבינה ואוכלוסיית הפרטים המקומית.
תכנית ניטור וניהול סביבתי מחייבת בפיקוח רט"ג (רשות הטבע והגנים) מעוגנת בהוראות התכנית מבטיחה פיקוח ושקיפות ומעל הכל מבטיחה נקיטת אמצעים לצמצום פגיעה בבעלי כנף.
נמצא ששתי קבוצות ציפורים עשויות להיפגע מטורבינות: מקומיות ונודדות.
ארץ ישראל, ובמיוחד לאורך השבר הסורי – אפריקאי, מהווה נתיב נדידה ידוע לציפורים מאירופה לאפריקה בסתיו ובחזרה באביב.
על פי הערכות רט"ג, כחצי מיליארד ציפורים עוברות בשמי ארצנו בכל כיוון.
צפיפות ציפורים מקומיות ועטלפים באזור נתון מותנית במספר פרמטרים שהעיקריים שבהם הם אזורי קינון והימצאות מזון.
על פי מחקר שביצע רט"ג נמצא שגובה התעופה הממוצע של להקות נודדות היה כ 300 מטר מעל פני הקרקע.
בתכנית טורבינות עמק חרוד הוגדרו ערכי סף לפגיעה בחלוקה למינים לאורך השנה.
כל חריגה, תאפשר הדממת הטורבינות או שינוי מוד הפעולה שלהן ו/או התקנת אמצעים אחרים לעמידה בדרישות החוק.
חשוב גם להבין שממוצע הסל"ד של הטורבינות האמורות הנו 11 סל"ד שזה כמחצית ממהירות הטורבינות במירב או ברמת סירין או ברמת הגולן.
למהירות סיבוב להבי הטורבינה, יש משמעות גדולה בנושא פגיעה בציפורים/עטלפים וההערכה היא שסל"ד נמוך יקטין משמעותית היפגעות בעלי כנף.

ד. פגיעה בשטח חקלאי
כל טורבינה תתפוס שטח חקלאי של כ 2 דונם הכולל גם את חדר החשמל ודרכי הגישה הקבועות.
כל כבלי החשמל (להולכת החשמל המיוצר ע"י הטורבינות) יונחו בעומק של 1.20 מטר עד למקום החיבור של חברת החשמל, לא ימוקמו עמודי חשמל ייחודיים עבור כבלי החשמל של הטורבינות ולהיפך, כל עמודי המתח גבוה של חברת החשמל בסביבת התכנית יפורקו והקווים יוטמנו.
שטחי ההערכות המיוחדים להקמת הטורבינות, יפורקו לאחר הקמת הטורבינות והשטח (על פי החוזה) יחזור למצב בו היה לפני הקמת הטורבינות. דרכי הגישה ימשיכו לשמש את כל החקלאים לגישה בטוחה ונוחה במשך כל ימי השנה
הטורבינות לא יגבילו את פעילות מטוסי הריסוס. בשטחים קרובים לטורבינות יבוצע ריסוס קרקעי. הכדורים הפורחים ימשיכו לטוס בשמי העמק בשיתוף פעולה מלא עם מפעילי הטורבינות

ה. שינוי נוף העמק
נוף העמק מדרום לגבעת המורה אכן ישתנה.
כל טורבינה תמוקם על עמוד מתכת שקוטר בסיסו 5 מטר והוא יתנוסס לגובה של 105 מטר כאשר להבי הטורבינה יהיו באורך של 75 מטר.
הטורבינות יהיו בולטות בשטח כפי שניתן לראות בהדמיות שהוצגו.
האם מצב זה הוא Casus Belli (עילה למלחמה?) או מצב חדש שנצטרך להתרגל אליו (ואולי יהיו כאלה שיאמרו שהמראה הזה אפילו יפה יותר מהמצב הקודם?) – כל אחד והיופי שלו.
מה שברור הוא שבתשובה לשינויי האקלים ולהתחממות הגלובאלית, נהיה חייבים לבצע התאמות אישיות למושגי יופי ונוף.
הטורבינות יחסכו עשרות אלפי טונות של חומרי זיהום הנפלטים כיום לאטמוספירה מתחנות הכח המונעות בדלקים פוסיליים. כל פרויקטי עמק חרוד יספקו חשמל (150 GW שנתי) שיספיק ל 22,000 בתי אב (יותר מכל אוכלוסיית עמק יזרעאל המזרחי) ואם לצד היתרונות האנרגטיים תהיה גם תרומה כלכלית לתושבי העמק – נדמה לי שהנטייה תהיה חזק לכיוון הבעד.

לסיכום
מדינת ישראל אימצה את החלטות ועידת פריז שעסקו בייצור אנרגיות מתחדשות ועל פי החלטת הממשלה, עד שנת 2030 עלינו להגיע לייצור של 30% מצריכת החשמל שלנו מאנרגיות מתחדשות ועד שנת 2050, עלינו להגיע ליעד של 85%!!!.
כאשר אנחנו מניחים על כפות המאזניים את החסרונות מול היתרונות שצוינו, אין ספק שפשוט, אין לנו ברירה, חייבים לתמוך בפרויקט הנוכחי, ובמקביל, לקדם במלוא הכח והמרץ פרויקטי אנרגיה מתחדשת נוספים כגון פנלים פוטווולטאיים ואחרים.

יואב צור

כל הזמן // יום רביעי, 24 באפריל 2024
מה שחשוב ומעניין עכשיו
היום ה־201 ללחימה ● 133 חטופים עדיין בעזה

דיווח: קבינט המלחמה ידון מחר ביוזמה חדשה לשחרור החטופים

חמאס פרסם תיעוד של הרש גולדברג־פולין, ממשתתפי המסיבה ליד קיבוץ רעים, שנחטף ב־7 באוקטובר ● ביידן חתם על החוק שבמסגרתו יועבר לישראל סיוע בסך של כ־14 מיליארד דולרים ● גלנט: צה"ל הרג מחצית ממפקדי חזבאללה בדרום לבנון ● הצבא תקף 40 אתרים ואמצעי לחימה של חזבאללה באזור עייתא א־שעב שבדרום לבנון ● ג'מייקה הכריזה על הכרתה במדינה פלסטינית

עוד 57 עדכונים

דווקא עכשיו, להכיר בשואת ארמניה

ארמנים הגיבו בפליאה לאחרונה כאשר בנימין נתניהו מתח ביקורת על טורקיה על כך שלא הכירה ברצח העם הארמני על ידי העות'מאנים לפני מאה שנה.

אחרי הכל, ישראל עצמה נמנעת מהכרה כזאת בשואה הארמנית במשך עשרות שנים, תוך התעלמות מכך שארמנים רבים חשים קרבה ליהודים. האם סוף סוף מתחולל שינוי? עד כמה שזה נשמע נאיבי, אני מייחל לכך שכן.

גריגור הובהניסיאן הוא שגריר ארמניה לשעבר בארצות הברית ובמקסיקו, ושירת כסגן שר החוץ.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 953 מילים
אמיר בן-דוד

בית המשפט חשף את הפוליטיזציה שעוברת על החינוך הממלכתי

בית המשפט ביטל בערב החג את החלטת משרד החינוך להוציא את פורום המשפחות השכולות מתוכניות הלימודים, תוך שהשופט מותח ביקורת חריפה על דרך קבלת ההחלטה ● ללא כל תשתית עובדתית, על בסיס שלוש תלונות מגורמים פוליטיים שלא נבדקו, החליט משרד החינוך להדיר את הפורום מבתי הספר ● פסק הדין מספק הצצה מבהילה לאופן שבו פוליטיזציה וגזענות השתלטו על משרדי הממשלה ● פרשנות

עוד 1,257 מילים

מלחמת עזה – עוד כתבות

פתרון מלכוד נתניהו

הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט מת במהלך הכהונה הרביעית שלו. יש אומרים שאלמלא מת היה נבחר גם בפעם החמישית. בו ביום השביעו את הארי טרומן סגנו לנשיא. בכהונתו השנייה טרומן נבחר בבחירות. במהלך כהונתו הגבילו בחוק את מספר הכהונות של הנשיא לשתיים. החוק לא חייב את טרומן, הוא היה צריך לחול רק לאחר תום כהונותיו, אך הוא בחר לא להתמודד בפעם השלישית.

אנחנו בסוג של מלכוד. בנימין נתניהו איננו רוזוולט ולדאבוננו גם לא טרומן. כתבי האישום נגד ראש הממשלה מחריפים את השנאה כלפיו מצד מתנגדיו אך מגבירים את אחיזתו בכל מחיר בשלטון ואת התמיכה בו מצד המאמינים בהיותו נרדף.

חוקר ומרצה למשפט פלילי. חבר סגל בכיר בחוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית גליל מערבי, ומנהל המכון לבטיחות במשפט הפלילי. מחבר הספר הקבצן השביעי – רשימות מבית המעצר.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
ד״ר זוהר. תודה על התמימות. ראש ארגון המחבלים ביבים שקרניהו שרוי כבר שנים בטירוף משיחי. על פיו, ישראל תיחרב אם הוא יפסיק לכהן כראש הממשלה. הדברים נכתבו כאן פעם נוספת הבוקר בידי הפרשן הפו... המשך קריאה

ד"ר זוהר. תודה על התמימות. ראש ארגון המחבלים ביבים שקרניהו שרוי כבר שנים בטירוף משיחי. על פיו, ישראל תיחרב אם הוא יפסיק לכהן כראש הממשלה. הדברים נכתבו כאן פעם נוספת הבוקר בידי הפרשן הפוליטי הדגול של אתר זה. שקרניהו לא יתפטר לעולם מרצונו. לא עיסקת טיעון, לא הפסקת משפט, כלום. אל תיפול בפח.

עוד 581 מילים ו-1 תגובות

"אין ספק שנתניהו מונע עסקה לשחרור החטופים"

בלעדי חיים רובינשטיין, עד לאחרונה דובר משפחות החטופים, חושף פרטים על הפגישות עם נתניהו, על הלחץ שהופעל ע"י לשכת ראש הממשלה ועל הסיבות בגללן התפטר מפרויקט חייו ● בריאיון לגדעון אלון הוא חושף: "בדיעבד נודע לנו שחמאס הציע מייד לשחרר את כל האזרחים החטופים אם צה"ל לא ייכנס לרצועה, אבל הממשלה דחתה את ההצעה"

עוד 1,964 מילים ו-4 תגובות

למקרה שפיספסת

מעזה לאוסלו

"הפתעת אוקטובר" איננה רק במתקפת חמאס. זוהי גם קריסה פתאומית בינלאומית של ישראל. לכאורה, על לא עוול בכפה, אולם זוהי תולדה של ההפיכה המשטרית מבית מדרשו של בנימין נתניהו, ויש האומרים שהמשך המלחמה משרת את מטרותיו. ואילו "מתקפת אפריל" האיראנית חשפה את הלְקוּת הישראלית, אך גם פתחה פתח לשובנו לשפיות מדינית. אל לישראל להתנהל כעת בנקמנות אלא לבחור מהלכים חכמים שישיבו את החטופים שבשבי, יוליכו להסדר בר-קיימא עם הפלסטינים ויצמצמו את האיום האיראני.

*  *  *

בשפה האנגלית יש מילה העשויה לתאר את התנהלותו של נתניהו: reckless, כלומר פזיז או נמהר, אלא שעצם הכתרתו כ-reckless מחטיאה. הוא מחושב מאד ופועל למטרת-על כפולה: הבטחת שלטונו בצד המשך התחמקותו מהכלא. כך יש להבין את מהלכיו, כולל בעזה ומול איראן. יש הטוענים שהוא פועל לקבֵּע את מצב המלחמה כדי להרחיק את אימת הדין.

ברוך בינה הוא שגריר בדימוס. הוא כיהן כשגריר בדנמרק, קונסול כללי בשיקגו וקצין עיתונות בניו-יורק.בוושינגטון שירת פעמים - תחילה כקצין קישור לקונגרס וציר לדיפלומטיה ציבורית ובהמשך -- סגן ראש הנציגות. במטה בירושלים היה סמנכ"ל משרד החוץ ועמד בראש האגף לצפון אמריקה. כיום הוא עמית מדיניות במכון "מיתווים" למדיניות חוץ אזורית, חבר בתנועת "מפקדים למען ביטחון ישראל וכן חבר-מייסד של הפורום למדיניות חוץ שהוקם לאחרונה. הוא פירסם שני ספרי שירה ופרוזה.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,124 מילים
זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

תגובות אחרונות

התפטרות חליוה עוזרת לנתניהו להתחמק מאחריות

בעיני נתניהו, הודעת ראש אמ"ן בערב החג מרחיקה אותו עוד צעד מקבלת האחריות לאסון השבעה באוקטובר ● נוצר כאן מצב אבסורדי: כל האחראים למחדל חייבים לשלם מחיר ולפנות את מקומם, אבל מהלך כזה רק מאפשר לראש הממשלה לגלגל עליהם את האחריות שהוא עצמו מסרב לקחת ● האחראי העיקרי לאסון גם ימנה להם מחליפים, מצב בלתי נסבל במדינות מתוקנות ● פרשנות

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
2
עוד 563 מילים ו-2 תגובות

עקורים

משרד רה"מ ממליץ להסיר את ההגבלות על תעבורת הנפט במפרץ אילת

פרסום ראשון צוות במשרד רה"מ שבחן את המחלוקת בין קצא"א למשרד להגנת הסביבה, ממליץ לבטל את מדיניות "אפס תוספת סיכון" ולהסיר את ההגבלות מעל תנועת מכליות הנפט במפרץ אילת ● ההמלצה מתעלמת מאזהרות המומחים, לפיהן דליפת נפט במפרץ תחסל את שונית האלמוגים ואת הכלכלה והתיירות של אילת ● ההכרעה תעלה כנראה לממשלה, שלפי הערכות תעדיף את העסקים עם האמירויות על פני הגנה על המפרץ

עוד 837 מילים
היום ה־200 ללחימה ● 133 חטופים עדיין בעזה

החלל ה-606: רס"ל סאלם אלכרישאת נהרג בצפון הרצועה

אלפים בהפגנות לשחרור החטופים ● דובר צה"ל קרא לתושבים בבית לאהיא להתפנות ● צילומי לוויין חשפו עיר אוהלים בח'אן יונס ● צה"ל תקף מבנים בדרום לבנון, חוסלו מספר פעילי חיזבאללה ● אזעקות נשמעו היום בשדרות ובעוטף, בגליל המערבי ובקריית שמונה ● נמשכות ההפגנות נגד ישראל בקמפוסים בארה"ב ● הערך על אבנר נתניהו נמחק מוויקיפדיה

עוד 23 עדכונים

"נאצי, אבל סביר"

קרל גונר, מורה ונאצי נלהב, התפכח במהלך מלחה"ע השנייה, הגן על הצרפתים תחת חסותו, ניצל מכיתת יורים בזכות חבר מחתרת, ונשפט בעוון פשעי מלחמה - שם הכפריים המקומיים העידו לטובתו ● "הוא הרגיש שהעולם הרוס וזקוק לתיקון", מספר נכדו בורקהארד בילגר, שחשף את סיפור סבו בספר חדש, בריאיון לזמן ישראל

עוד 1,632 מילים

הקרב האחרון של חקלאי צרפת

מחאת החקלאים בצרפת מסמנת את קיצה של הציוויליזציה המסורתית הכפרית שהתגלמה בדמות האיכר ועבודת האדמה ● מחאות דומות פרצו במקומות נוספים באירופה, אולם בצרפת מדובר בעניין מהותי ועמוק הרבה יותר ● כעת, הצרפתים עדים ל"קרב האחרון של החברה התעשייתית נגד מה שנותר מהחברה המסורתית"

עוד 1,349 מילים

ממחנות הנאצים ללולי התרנגולות

העיתונאי סת' סטרן חושף בספר חדש את סיפורה של קהילת היהודים וניצולי השואה שעסקו בגידול עופות ושיווק ביצים בזמן שבנו מחדש את חייהם באזורים הכפריים של אמריקה ● "לא היו להם הרבה אלטרנטיבות טובות יותר", הוא אומר לזמן ישראל

עוד 1,250 מילים

הסיכון למלחמת עולם שלישית עלה ● מי שיחפש מפלט בטוח יתקשה למצוא ● הטילים של רוסיה וארה"ב מגיעים לכל מקום, פרט לדרום ארגנטינה, כמה איים זעירים ואנטארקטיקה ● יש מדינות שכנראה יישארו ניטרליות: הודו, ניו זילנד, אירלנד, שווייץ, ברזיל וחלק מאמריקה הלטינית ● ואפשר לקוות שלא ייפגעו מנשורת גרעינית ● ואם כל העולם מסוכן - אולי עדיף להישאר בישראל?

עוד 1,981 מילים ו-1 תגובות

שמחה רוטמן שוב מתעמת עם מערכת המשפט

רוטמן ממשיך לנהוג כלפי מערכת המשפט כאילו הוא עדיין חי בשישה באוקטובר: לא למד כלום ולא שכח כלום ● הפעם על הפרק: הצוות שמינה ממלא-מקום נשיא העליון כדי לבדוק את ההיבטים המערכתיים של הדלפת פסק דין עילת הסבירות ימים לפני פרסומו ● מלא צדקנות וגלגול עיניים, זימן רוטמן את ועדת החוקה שבראשותו כדי לבחון את "התנהלות צוות הבדיקה" - וכהרגלו הכפיש והתעמת עם נציגי המערכת ● פרשנות

עוד 1,071 מילים ו-1 תגובות

הממשל האמריקאי מחזק את בן גביר וסמוטריץ'

הקמפיין של בן גביר - ובמידה מסוימת גם של בצלאל סמוטריץ' - הוא אנטי אמריקאי, ועל כך הם מבקשים ומצליחים לקבל קולות של אנשי ימין ● כל סבב סנקציות שממשל ביידן מעביר, רק תורם לעלייה נוספת של השניים בסקרים ● בנוסף, הפרסום על כך שארה"ב מתכננת להטיל סנקציות על גדוד נצח יהודה לא בדיוק תורמות למחלוקות עם החרדים סביב חוק הגיוס ● פרשנות

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
3
כשמערכת המשפט הצבאית "עושה הנחות" מפליגות לקומץ פורעי חוק (פורעי החוק הצבאי) שאיכשהו מרוכזים בגדוד מאד ספציפי, ובואו נודה - ברובם אינם "חרדים ליטאים או חסידיים" אלא חרדל"ים , שמבחינת או... המשך קריאה

כשמערכת המשפט הצבאית "עושה הנחות" מפליגות לקומץ פורעי חוק (פורעי החוק הצבאי) שאיכשהו מרוכזים בגדוד מאד ספציפי, ובואו נודה – ברובם אינם "חרדים ליטאים או חסידיים" אלא חרדל"ים , שמבחינת אומץ ויכולת צבאית הם מצויינים, אבל מבחינת עמדות פוליטיות (מי אמר שבצה"ל אין לחיילים עמדות) הם בשפיץ של הימין הימני ביותר, וידם על הדק הרובה או המקל או התגובה – היא קלה מאד,
אז כל עוד הנהלת המדינה (קרי הממשלה) מתנהלת בצורה סבירה מול ארה"ב, אז לאמריקאים אין ממש מוטיבציה לרדת לרזולוציה של סנקציות אישיות או קבוצתיות מצומצמות (בגודל של גדוד).
אולם, כאשר למרות כל הסיוע שארה"ב העניקה לנו בכל השנים, ובמיוחד מאוקטובר 2023, ראש הממשלה לא מונע מבן גביר וסמוטריץ לתקוע לאמריקאים את כל היד בעין (ולא רק אצבע בעין) וגם הוא בעצמו בין לועג להם ובין עושה להם "דובי לא לא", מה אנחנו מתפלאים שהאדונים הנכבדים מארה"ב, שכבר מזמן נמאס להם, אבל המשיכו להתאפק ולהתאפק, הגיעו סוף סוף למקום בו כבר אי אפשר להבליג.

אז לתשומת לב הגביר והסמוטריץ' – את ביבי אתם יכולים להמשיך לסמרטט עד אין סוף אבל בארה"ב כבר נמאס מהתעלולים שלכם, ואת ביבי הם לא מעריכים, לא מכבדים, לא מאמינים לו, והמילה שלו בעיניהם שווה אף פחות מאילו נכתבה על הקרח.

התעצמות בן גביר וסמוטריץ היא על חשבון מרכיבים אחרים במחנה הימין. כל ההזויים המשיחיים מתקבצים למקום אחד. בבחירות הבאות הם יעברו אחר כבוד לאופוזיציה. לא היה ולא יהיה לקיצונים האלה מקום בש... המשך קריאה

התעצמות בן גביר וסמוטריץ היא על חשבון מרכיבים אחרים במחנה הימין. כל ההזויים המשיחיים מתקבצים למקום אחד. בבחירות הבאות הם יעברו אחר כבוד לאופוזיציה. לא היה ולא יהיה לקיצונים האלה מקום בשום ממשלה נורמלית בישראל. הממשלה הזו לא נורמלית והיא בגלל נאשם בפלילים שמוכר את המדינה בתמורה לניסיון בריחה ממשפט.
נוציא את נתניהו (בדרך דמוקרטית) מהמשוואה וכל התמונה תשתנה לטובה.

עוד 604 מילים ו-3 תגובות
היום ה־199 ללחימה ● 133 חטופים עדיין בעזה

צוות הבדיקה של האו"ם: ישראל לא סיפקה ראיות שעובדי אונר"א היו מעורבים בפעילות חמאס

דיווח: הפעולה ברפיח תארך שישה שבועות, תושבים יפונו במקביל ● בני משפחות חטופים מפגינים מול בית נתניהו בקיסריה ● ראש אמ"ן אהרון חליוה הודיע על פרישתו מצה"ל ● גם אלוף פיקוד מרכז יהודה פוקס הודיע על פרישה ● שני תושבי חברון דרסו בירושלים שלושה תושבים שנפצעו באורח קל; המשטרה עצרה את החשודים ● כוחות הביטחון עצרו בדומא שבשומרון חשוד ברצח הנער בנימין אחימאיר

עוד 37 עדכונים
סגירה
בחזרה לכתבה