תגובה של Reut Shlomi Ressler על ״נעמה כספי: לא מובן מאליו הטבע הזה״

01/12/2019 05:19

התענגתי וכאבתי איתך בכל מילה
החלמה שלמה ובריאות איתנה והמשך נוכחות נשימה כתיבה צילום וחיים מלאי אהבה