תגובה של Ada Ravon על ״תחקיר: מדוע הועלו תלמידי הישיבה ממוקד ההתפרצות לטיסות רגילות?״

02/04/2020 08:33

איך זה שלא נשאלה השאלה ברורה הפשוטה, האם ליצמן – ידע, אישר, ביקש, רמז, תבע, לחץ או היה קשור באיזושהי צורה לאישורי ההגעה ??