תגובה של Margalit Grady על ״פרופ׳ מאוטנר מזהיר: העליון הוא כת סגורה, הפרקליטות מקולקלת״

02/04/2020 10:54

אכן השמאל חי באוטופיה מדומיינת לחלוטין. אין שמץ של רציונליות ופרגמטיזם.