בצוותו של לפיד אומרים שמועד הבחירות טרם סוכם

בצוותו של יאיר לפיד אומרים שמועד הבחירות טרם סוכם.

עוד 9 מילים
סגירה