ימי קורונה של המגזרים

אכיפת תקנות הקורונה בבני ברק (צילום: AP Photo/Ariel Schalit)
AP Photo/Ariel Schalit
אכיפת תקנות הקורונה בבני ברק

הגיעה העת לחשבון נפש לאומי על אבולוציית הקיפוח והאפליה לרעה של המגזר החרדי והערבי. הקורונה היא התראת צבע אדום להצלת החברה הישראלית מקריסה לתוך עצמה.

בתחקיר "מבחן הניקיון" במלונות וצימרים בחדשות ערוץ 12, נעזרים התחקירנים באור אולטרה סגול לחשיפת כתמים חבויים שסומנו בתרסיס מיוחד. נגיף הקורונה שנחת עלינו בעיצומו של פלונטר פוליטי כמעט כרוני, שהוביל לשלוש מערכות בחירות וליצירת כאוס שלטוני, מקרין אלומת אור אולטרה סגול החושפת בצבע זוהר חלק ניכר מהכתמים והתחלואים בחברה הישראלית. לא פחות מכך, הוא חושף את שורש הפלונטר והשבר הפוליטי-חברתי העמוק ביותר מאז קום המדינה.

עיתוי הופעתו האפוקליפטית של נגיף הקורונה, חשף את כולנו להשלכות ההזנחה והקיפוח בעיקר של שני מגזרים בחברה: המגזר החרדי והמיעוט הערבי. מגזרים שבחסות הממסד בישראל, הפכו למתחמים אקסטריטוריאלים המשלמים עתה, ובד בבד גובים מכולנו את מחיר ההזנחה הפושעת.

עיתוי הופעתו של נגיף הקורונה חשף את כולנו להשלכות ההזנחה והקיפוח, בעיקר של שני מגזרים בחברה: המגזר החרדי והמיעוט הערבי. אלה הפכו, בחסות הממסד בישראל, למתחמים אקסטריטוריאלים

תוצאות הבחירות של מרץ 2020, הציבו לפנינו לרגע תמונה סוריאליסטית המשקפת את השסע החברתי תרבותי בישראל: נציגי רוב ציוני המאבד עצמו לדעת כשהוא חצוי לשני גושים, כמעט עמים, כשכל אחד מהם נשען בהתאמה על נציגי המגזר שהוא אחראי לקיפוחו. משמאל, גוש המרכז-שמאל – "הגוש הדמוקרטי", נשען על הרשימה המשותפת כנציגת המגזר הערבי. ומימין, גוש הימין – ה"גוש היהודי", נשען על נציגי המגזר הדתי-חרדי.

שורש הפיצול טמון בניסיון הסבוך להגדרת מאפייניה של מדינת ישראל בחוק יסוד כ"מדינה יהודית-דמוקרטית". הגדרה מורכבת שנושאת חומר בעירה נפיץ. כי הלאום "יהודי" על כל היבטיו אינו מונח אזרחי אלא "דתי". מונח שכשלעצמו, לא יכול שלא לנגוס בערכי ה"דמוקרטית".

תכני המונח הלאומי "יהודית" הופקרו על ידי דור המייסדים לפרשנות מצומצמת של קבוצות אולטרה אורתודוקסיות גלותיות. כך הוכתמה "הלאומיות" בסטריאוטיפים דתיים מעוותים. לכן, דור ההמשך השני והשלישי גוש המרכז-שמאל (״ישראל הראשונה"), ניסה לבדל עצמו מהלאומיות ולהתרכז ב"דמוקרטית", בדגש על זכויות הפרט ואימוץ עמדות אולטרה ליברליות. מנגד, גוש הימין שליבת מצביעיו הם "ישראל השנייה", מקיים בעשורים האחרונים יחסים כמעט סימביוטיים עם נציגי המגזר החרדי, תוך התמודדות עם הערך "דמוקרטית".

הגדרת מאפייניה של המדינה בחוק יסוד תורגמה אפוא להתגוששות פנימית בין שני מאפייניה – גוש "דמוקרטית" מול גוש "יהודית". כך קרס המקף המחבר בין "יהודיתדמוקרטית" והפך ל: "יהודית vs דמוקרטית".

הגדרת מאפייני המדינה בחוק יסוד תורגמה להתגוששות פנימית בין שני מאפייניה – גוש "דמוקרטית" מול גוש "יהודית". כך קרס המקף המחבר בין "יהודית–דמוקרטית" והפך ל: "יהודית vs דמוקרטית"

כפי שאנסה להראות, הקיפוח וההחרגה מהחברה הישראלית של שני המגזרים הובילו כפועל יוצא לייצוגם הפוליטי באמצעות רשימות, שהתנכרו לשני חלקי הגדרת מאפייניה של המדינה. הנציגות החרדית בהתנגשות עם הערך – ״דמוקרטית״. הנציגות הערבית בהתנגדות לערך – ״יהודית״.

זהו הרקע לתמונת השסע בין גוש "הדמוקרטית" (מרכז שמאל), לגוש "היהודית" (ימין –חרדים), שנחשפה עם פרסום תוצאות הבחירות האחרונות. התסכול האלקטורלי של גוש המרכז–שמאל הוביל להפרת הבטחת בחירות ולחציית קו אדום בנכונותו, ההססנית אמנם, להישען על תמיכת נציגי "הרשימה המשותפת" האנטי ציונית. צעד שעורר ויכוח סוער הנוגע ללגיטימיות המהלך. באותה מידה יש להעלות גם את שאלת השענות ממשלות הימין על נציגי המגזר החרדי, שחלקם לפחות לא ציוניים במובן המקובל, ובאיזון המתבקש בין יהודית לדמוקרטית.

לכאורה, אין מהלך דמוקרטי יותר: הערבים כמו החרדים הם אזרחים שווי זכויות. הצבעה של 20% מאזרחי המדינה, יהיו אלה ערבים או חרדים, שוות ערך להצבעה של כל אוכלוסייה אחרת ולכן נציגיה כשרים לכל סוג של שותפות קואליציונית.

אבל רגע, רגע, שימו לב על מה מתבססת התובנה הכל כך פשוטה הזו: על הנחת יסוד שהחרדים והערבים הם אזרחים שווי זכויות וחובות.

אלא  שהנחה זו מופרכת: שני מגזרים אלה מעולם לא היו שווי זכויות ובטח לא חובות.

הממסד בישראל מימין ומשמאל התייחס לשני המגזרים – לעיתים מתוך זלזול והתנשאות ולעיתים מתוך בורות, כמתחמים אקס-טריטוריאליים המנותקים מהחובות והזכויות של החברה הכללית. תפקידם – לספק שרותי מיקור חוץ (outsourcing) לחברה ולממסד: הערבים – כספקי שרותי כוח אדם זול לתעשיית הבניה, השירותים, המלונאות ועוד. החרדים – כספקי מונופול שרותי דת.

הממסד בישראל מימין ומשמאל התייחס לשני המגזרים – לעיתים מתוך זלזול והתנשאות ולעיתים מתוך בורות, כמתחמים אקס-טריטוריאליים המנותקים מהחובות והזכויות של החברה הכללית. תפקידם – לספק שרותי מיקור חוץ

עכשיו, נבחן איך אבולוציית הקיפוח והניכור בשני המגזרים מעצבת מציאות לא נורמלית. מציאות בה, כפועל יוצא מהקיפוח, מתרחשת בשני המגזרים הצבעה לנציגות לעומתית המתנגדת לשני מאפייניה של מדינת ישראל, הדמוקרטית מכאן, והיהודית משם. הצבעה שלא בהכרח משקפת את האינטרסים והרצונות של המגזר. לעובדה זו השלכה לשאלת לגיטימיות של הייצוג הפוליטי.

שלושה אירועים בולטים: הקמת המדינה ושני ניצחונות, (צבאי ופוליטי: מלחמת ששת הימים והמהפך הפוליטי בשנת 77'), גרמו ליחס המפלה לרעה כלפי שני המגזרים. נתחיל במגזר הערבי

התפתחות הקיפוח של המגזר הערבי והשלכותיו

מלחמת ששת הימים, הניצחון המפואר לצד התבוסה הערבית המביכה, העצימו את הגאווה וההתנשאות: ישראל המיליטריסטית הלבנה התנשאה לא רק על יהודי גלי העלייה ממדינות ערב, אלא גם על ערבייה שלה.

בשטחים שנכבשו/שוחררו הופקד ממשל צבאי שהדגיש את תודעת הכיבוש. במשך עשרות שנות הזנחה לא התקבלה החלטה מה יעלה בגורל השטחים והתושבים. כך, במדיניות של לא לבלוע/לספח ולא להקיא, הפכה אוכלוסייה שלמה לעוינת ונתונה להשפעות של ארגוניים לאומניים, שאף דאגנו בהמשך לייבא אליהם מתוניס הרחוקה.

ובישראל פנימה, שכונות וישובים במגזר הערבי אזרחי הפכו אט אט למתחמים אקס-טריטוריאליים. החברה הישראלית מעולם לא ניסתה להכיל את המגזר הערבי בשיתוף אמיתי חברתי, תרבותי או פוליטי. המיעוט הערבי היה מחוץ לתחום החוק, המשפט, הזכויות והחובות (ע.ע. האלימות הגואה והבלתי נשלטת בשנים האחרונות). ההזנחה באה לביטוי במחסור בתשתיות מים, ביוב וחשמל, באי אכיפת חוק ומשפט, בהפקרות באחזקת נשק ובבניה בלתי חוקית.

החברה הישראלית מעולם לא ניסתה להכיל את המגזר הערבי בשיתוף אמיתי חברתי, תרבותי או פוליטי. המיעוט הערבי היה מחוץ לתחום החוק, המשפט, הזכויות והחובות (ע.ע. האלימות הגואה בשנים האחרונות)

המפלגות הציוניות לא קיימו שום פעילות פוליטית אמיתית במגזר ולא ניסו לעודד קולות חיוביים לשיתוף. רק בשוליים שולבו נציגים בודדים בעיקר כקבלני קולות אד הוק בשיטת השתמש וזרוק. לחלל הזה נכנסו התנועה הקומוניסטית ותנועות לאומניות אנטי ציוניות. סיפורי הצלחה מקום המדינה דוגמת ערביי אבו גוש שסייעו ללוחמים היהודים ב-48, הפכו לסיפורי אגדה. כיום, רובם נאמנים למדינה, אך מצביעים לרשימה המשותפת אולי כברירת מחדל יחידה.

היה זה רק עניין של זמן עד שהרשימה המשותפת תהפוך למוצא פוליטי יחיד ובלעדי למגזר. "ערביי ישראל", מונח שגור בשנות השישים והשבעים, פיתחו בחסות ובעידוד ממשלות ישראל זהות אמביוולנטית פלשתינית-ערבית-ישראלית. ההקצנה התפתחה ביחס ישיר ללגיטימציה שניתנה ללאומיות הפלסטינית (אוסלו, זכות שיבה, והכרה בנכבה כנרטיב פלשתיני).

כך למעשה, הקיפוח, ההזנחה וחוסר השוויון, הפכו מגזר שלם לשבוי פוליטית בידי נציגות שמייצגת בכנסת ישראל לאומיות פלסטינית לעומתית למדינת ישראל כמדינה יהודית. ייצוג ששואף לפגוע במאפייניה של ישראל כמדינה יהודית, תוך שימוש בכלי המשחק הדמוקרטיים שנועדו לקיים אותה ככזו. במקביל לנציגות החרדית שהפכה לעומתית למרכיבים אחרים בערך הדמוקרטי.

התפתחות הקיפוח  של המגזר החרדי והשלכותיו

תופעת הזנחה שהשלכותיה על החברה בישראל חמורות יותר, נעשתה כלפי המגזר החרדי. מגזר שהממסד בישראל מטיל עליו סוג של  סגר חברתי מתמשך כבר עשרות שנים. לא ייפלא שמתחמי חולי אלה, שהממסד קיפח ופטר מכל אחריות, הפכו לבירות הקורונה.

ההתנכרות והשנאה שמופנים כלפי המגזר החרדי, מוסיפים למעשה חטא על פשע. כי מגזר זה הוא קורבן למדיניות ממשלתית שאחראית לנכות החברתית והכלכלית שלו. למרות זאת, הצליחו לפרוץ מתוך סיר הלחץ הסגור הזה, ספיחים של רצון לתרום שנותבו לפעילות התנדבותית במגוון עמותות שהחברה הישראלית מתברכת בהן. ספיחים המעידים על הפוטנציאל לשיקום שטמון במגזר.

הממסד בישראל מטיל על המגזר החרדי סוג של  סגר חברתי מתמשך כבר עשרות שנים. לא ייפלא שמתחמי חולי אלה, שהממסד קיפח ופטר מכל אחריות, הפכו לבירות הקורונה

חוק חינוך ממלכתי שחוקק לפני 67 שנה מיסד זרמים שונים בחינוך הממלכתי והעצים את הפיצול השבטי בישראל. אך מכתב הסטטוס קוו של בן גוריון, העניק לחרדים מערכת חינוך עצמאית מחוץ למסגרת החינוך הממלכתי ומכסות מצומצמות של פטור. צעד שביטא אדישות לגורלם של מי שנתפסו כחברה שולית מצומצמת שאו טו טו תתיישר עם המציאות החדשה.

קו פרשת המים שהפך את החברה החרדית למגזר אוטונומי ענק מחוץ למתחם החובות והזכויות של החברה, היה המהפך הפוליטי של 77', ועליית הליכוד לשלטון. ברית המקופחים העמיקה את הקיפוח. מנחם בגין, בלב יהודי חם ובתמימות אופיינית, ביטל את המכסה המצומצמת והעניק לחרדים פטור כללי מגובה בקצבאות, שעודדו אי השתתפות בנטל החברתי ובאחריות הכלכלית. כך טופחה ותוקצבה חברת לומדים ענקית, עד שכיום למעלה מ-50 אחוז מתלמידי כיתות א׳ לומדים במסגרות חינוך חוץ ממלכתית לא ציוניות. תופעה המאיימת על אופייה של המדינה ועל החוסן הלאומי והכלכלי שלה.

מדינת ישראל הוציאה למעשה מגזר שלם מחוץ לחברה, כשלא קיימה כלפיו חובה פטרנליסטית בסיסית שכל מדינה מעניקה לאזרחיה: החובה לחייב כל אזרח בהשתתפות בחובות אזרחיות בהן לימודי ליבה ושרות צבאי או אזרחי שיציידו אותו בכלים בסיסיים להיות מועיל לעצמו ולחברה. חברה זו שנכותה החברתית היא תוצר מובהק של מדיניות רשלנית זקוקה לשיקום לפני כל דרישה אבסורדית לשוויון בנטל, שהרי המערכת עצמה לא הייתה שוויונית כלפיה.

לסיכום, מסתבר כי לקיפוח ולחוסר השוויון ישנו תג מחיר בייצוג פוליטי מלאכותי שנוצר כברירת מחדל. ייצוג המנוכר לשני מאפייניה של מדינת ישראל, בהתנגדות ל"יהודית" מכאן, ובהתנגשות עם ה"דמוקרטית" משם. כך, ההצבעה שאמורה לשמש סוג של מערכת חיסון לדמוקרטיה, הופכת בנסיבות אלה ל"מערכת חיסונית" שתוקפת את הגוף עליו היא אמורה להגן.

כך טופחה ותוקצבה חברת לומדים ענקית, עד שכיום למעלה מ-50 אחוז מתלמידי כיתות א׳ לומדים במסגרות חינוך חוץ ממלכתיות לא ציוניות, המאיימות על אופי המדינה ועל חוסנה הלאומי והכלכלי

כפי שהוכח במגפת הקורונה, הייצוג הפוליטי הייחודי הזה משליך בחומרתו יותר על המגזר החרדי ופחות על המגזר הערבי. זאת משום שהנציגות הפוליטית העסקנית של החרדים משתתפת במשחק הפוליטי כדי לשמר את המשך תקצוב ההזנחה והפטור מלימודי ליבה. בעוד הנציגות הפוליטית של המגזר הערבי אופוזיציונית ומתעסקת יותר בהיבטים לאומניים. כך, יוזמות של חינוך איכותי במגזר הערבי קוצרות לעיתים הישגים, כשהבוגרים משתלבים בהצלחה במקצועות ההי טק הרפואה וההנדסה. בעוד המגזר החרדי נשאר מאחור. הכוחות הטמונים בשני המגזרים יכולים היו לחולל צמיחה וחוסן לאומי וכלכלי שישראל לא ידעה כמותם.

ימי הקורונה מפיקים התראת אמת: אזעקת צבע אדום לכולנו. קריאה אחרונה אולי להחליף דיסקט בכל הנוגע למגזר החרדי והערבי, ולהתחיל בהליך שיקום ארוך ומתמשך כדי להציל את החברה בישראל מקריסה לתוך עצמה.

בנצי גיספאן הוא בוגר מדעי המדינה, פילוסופיה ומשפטים, לשעבר יו״ר, מנכ״ל ובעלי קבוצת "מתחתנים", עו״ד ואיש עסקים, מיוזמי תנועת ״מתחברים - יהדות ישראלית״, שהציעה פלטפורמה רעיונית לזהות יהודית-ישראלית. פרסם מאמרים ומקאמות בעיתונות, כותב בימים אלה ספר פרשנות יהודית-ישראלית למקרא

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,540 מילים
כל הזמן // יום ראשון, 25 באוקטובר 2020
מה שחשוב ומעניין עכשיו

ראיון "למה מי אתה, האשכנזי או האליטה?"

אחרי שבנו שאול התפטר בסערה ממשרד האוצר, השר לשעבר דן מרידור תוקף בחריפות את נתניהו ואת ממשלתו ● לדבריו, רה"מ משקר לציבור ללא הרף, מנהל את המשבר הכלכלי והבריאותי באופן כושל, ומעכב את אישור התקציב בניסיון להיטיב את מצבו המשפטי והפוליטי ● מרידור מקווה כי כמה מחברי הליכוד יראו לנתניהו את הדרך החוצה, ועל הדרך משגר חיצים מושחזים גם לעבר הנגיד אמיר ירון, המפלגות החרדיות ונפתלי בנט ● בהפגנות בבלפור, אגב, הוא לא משתתף

עוד 2,862 מילים

סעודיה רוצה הנהגה פלסטינית חדשה

סעודיה מובילה קמפיין באמצעי התקשורת שלה נגד ההנהגה הפלסטינית וקוראת לפלסטינים להחליפה. יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס הורה לבכירי הרש"פ שלא להגיב על ההתקפה הסעודית עד יעבור זעם, הוא מקווה לבחירתו של ג'ו ביידן לנשיא ארה"ב בתקווה שיחלץ את הרש"פ ממצוקותיה.

אחרי ההתקפה התקשורתית החזיתית של הנסיך הסעודי בנדר בן סולטאן, ראש המודיעין הסעודי לשעבר, על ההנהגה הפלסטינית באמצעות ערוץ "אל-ערביה", העיתונות הסעודית ממשיכה בהתקפה עליה, דבר שמתפרש על ידי גורמים ברש"פ כמתקפה מתוכננת מראש על ידי בית המלוכה הסעודי.

אחרי ההתקפה התקשורתית של הנסיך הסעודי בנדר בן סולטאן על ההנהגה הפלסטינית, העיתונות הסעודית ממשיכה להתקיפה. גורמים ברש"פ מפרשים זאת כמתקפה מתוכננת ע"י בית המלוכה הסעודי

העיתון הסעודי "אלעוכאז" מוביל כעת את ההתקפה על ההנהגה הפלסטינית.

ג'מיל אלד'יאבי עורך העיתון "אלעוכאז" התראיין ב-9 באוקטובר בערוץ MBC הסעודי  ואמר כי לעם הפלסטיני יש "הנהגה מאכזבת", הוא קרא לעם הפלסטיני לקום נגד ההנהגה להפילה ולהענישה.

"מרבית חברי ההנהגה הפלסטינית הם נוכלים ורמאים הסוחרים בבעיה הפלסטינית, הם שורפים את עצמם ורוצים לשרוף את האחרים.

זה לא אומר שאנחנו נגד הבעיה הפלסטינית, להיפך, סעודיה מאז הקמתה תומכת בבעיה הפלסטינית ועמדתה היא קבועה בתמיכה בזכויות העם הפלסטיני ובהחלטות האו"ם והליגה הערבית", הסביר אלד'יאבי.

עיתון "אלעוכאז" פירסם כמה מאמרים ב-8 באוקטובר שממשיכים בקו של הנסיך הסעודי בנדר בן סולטאן, אשר בחר לתאר כמה מהמנהיגים הפלסטינים במילים "הסנגורים של הבעיה הפלסטינית".

העיתונאי  הסעודי ח'אלד אלסימאן כתב:

"הנסיך בנדר בן סולטאן סיכם את הבעיה הפלסטינית במשפט אחד: 'הבעיה צודקת, הסנגורים שלה כושלים'".

 

"מרבית חברי ההנהגה הפלסטינית הם נוכלים ורמאים הסוחרים בבעיה הפלסטינית, הם שורפים את עצמם ורוצים לשרוף את האחרים. זה לא אומר שאנחנו נגד הבעיה הפלסטינית, להיפך", הסביר אלד'יאבי

ואילו הפובליציסט הסעודי מוחמד אל סאעד  פירסם מאמר שבו תקף את הפלסטינים תחת הכותרת "הפלסטינים… מנייטרלים ללוחמים נגד סעודיה".

במאמרו הוא האשים את הפלסטינים כי הפכו "בובה בידי דוחא, אנקרה וטהרן".

הוא תיאר באופן מפורט כיצד הפלסטינים הפעילו טרור נגד מדינות ערב וסעודיה:

"הפלסטינים נקטו בטרור מאורגן נגד מרבית מדינות ערב והיפנו את הרובים שלהם ואת הפצצות שלהם נגד העמים הערבים, תוך כדי שהם מניחים בצד את האוייב שלהם, על פי טענתם, לא רק זאת, הם חברו לטרור מסוג אחר, טרור הציות לדרכם בניהול המאבק, הגשת כספים וסיוע עצום. ואם לא תציית, אתה נחשב לעויין והם מגייסים נגדך את הרגשות הערבים.

במשך 6 עשורים הפלסטינים נלחמו בצבאות ומנגנוני הביטחון הערביים והתישו אותם יותר מאשר נלחמו נגד הצבא הישראלי ומנגנוני הביטחון שלו".

ואילו העיתונאי הסעודי חמוד אבו טאלב פירסם אף הוא מאמר שבו תקף את ההנהגה הפלסטינית ובו כתב את הדברים הבאים:

"העם הסעודי וההנהגה הסעודית ממשיכים להגן על הבעיה הפלסטינית, אך לא בדרך ובסגנון של הסנגורים הכושלים, אשר הפכו אותה למכירה פומבית של הרווחים עד אשר עמדה ללכת לאבדון, עם אלה אין שום תועלת, אין ברירה אלא לחשוף את עמדותיהם המבישות".

חשש כבד בהנהגת הרש"פ

הנהגת הרש"פ הופתעה מההתקפה החריפה עליה של הנסיך הסעודי בנדר בן סולטאן. גורמים בכירים בפת"ח מעריכים כי הוא פעל בהוראתו של יורש העצר מוחמד בן סלמאן.

בכיר בפת"ח אומר כי מוחמד בן סלמאן הוא שניסה ללחוץ על ההנהגה הפלסטינית, מאז שהנשיא טראמפ נכנס לתפקידו בבית הלבן, להסכים לדון בתוכנית "עסקת המאה" ולכך שאבו דיס תהייה בירת המדינה הפלסטינית במקום מזרח ירושלים, עם גשר עילי מאבו דיס למסגד אלאקצא בהר הבית.

ברש"פ אומרים כי מוחמד בן סלמאן הינו ידידו הקרוב של ג'ארד קושנר והוא חייב הרבה לממשל טראמפ אשר הגן עליו בפני הקונגרס האמריקני ובפני הקהילה הבינלאומית בעקבות רצח העיתונאי הסעוד ג'מאל חאשוקג'י באיסטנבול.

ברש"פ אומרים כי מוחמד בן סלמאן הינו ידידו הקרוב של ג'ארד קושנר וחייב הרבה לממשל טראמפ, שהגן עליו בפני הקונגרס האמריקני ובפני הקהילה הבינלאומית בעקבות רצח העיתונאי הסעודי ג'מאל חאשוקג'י באיסטנבול

החשש בהנהגה הפלסטינית הוא שבית המלוכה הסעודי תומך בהחלפתו של  מחמוד עבאס באישיות אחרת שתסכים לדון בתוכנית השלום האמריקנית, זאת בעקבות הדברים שאמר הנסיך הסעודי בנדר בן סולטאן:

  • "קשה לפתור את הבעיה הפלסטינית, אי אפשר לבטוח בהנהגה הפלסטינית".
  • "ההנהגות הפלסטיניות הן כושלות, פלסטין בקשר אלינו היא פלסטין ולא באמצעות מנהיגיה".
  • "ההנהגות הפלסטיניות סבורות כי איראן וטורקיה הן יותר חשובות ממדינות ערב".

ההתבטאויות האלה של הנסיך בנדר בן סולטאן  נתפסות במוקאטעה ברמאללה כפניה ישירה של סעודיה לתושבי השטחים, מעל ראשה של ההנהגה הפלסטינית עם מסר ברור: אם אתם רוצים לפתור את הבעיה שלכם, תחליפו את ההנהגה הפלסטינית הנוכחית.

יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס חושש מהעצמת העימות עם סעודיה והורה לבכירי הרש"פ להתעלם מדבריו הקשים של הנסיך הסעודי בנדר בן סולטאן.

אחמד א-דיכ, ראש לשכתו של שר החוץ הפלסטיני ריאד אלמאלכי, שלח ב-9 באוקטובר מכתב לכל השגרירים הפלסטינים ברחבי העולם, ובו הנחיה של  ההנהגה הפלסטינית שלא להגיב על דבריו של הנסיך בנדר בן סולטאן או על אישיותו.

הוא איים כי ינקטו כל הצעדים החוקיים כלפי מי שיפר את ההנחייה הזו.

התבטאויות בנדר בן סולטאן נתפסות במוקאטעה כפניה ישירה של סעודיה לתושבי השטחים, מעל ראש ההנהגה הפלסטינית עם מסר ברור: אם אתם רוצים לפתור את הבעיה שלכם, תחליפו את ההנהגה הפלסטינית

עם זאת, מזכ"ל הועד הפועל של אש"פ צאיב עריקאת, לא יכול היה להתאפק וצייץ ב-8 באוקטובר בחשבון הטוויטר שלו את הדברים הבאים מבלי להתייחס ספיציפית לדבריו של הנסיך בנדר בן סולטאן:

"מי שרוצה להכשיר את הנורמליזציה עם ישראל, יכול לעשות זאת ללא הוצאת דיבתם של העם הפלסטיני ומאבקו האגדי" כתב עריקאת והוסיף כי הוא מחזיק במסמכים רשמיים של הממשלים האמריקנים השונים ש"מגלים את האמת כולה ולא חצאי אמיתות".

"כל מדינה יכולה לומר שהאינטרסים שלה דורשים נורמליזציה עם ישראל", סיכם עריקאת את דבריו בצורה דיפלומטית ללא איזכור שמה של סעודיה.

הרש"פ וחמאס חוששות מעימות ישיר עם סעודיה. תנועת חמאס רוצה לשחרר את עשרות החברי התנועה העומדים לדין בסעודיה על הברחת כספים דרך טורקיה עבור הזרוע הצבאית של התנועה ברצועת עזה.

גם לרש"פ יש הרבה מה להפסיד אם תתעמת עם סעודיה. סעודיה היא מדינה חשובה במזרח התיכון ועומדת בראש המחנה הסוני. יש לה תפקיד בינלאומי ואזורי. היא השומרת על שני המקומות הקדושים לאיסלאם (מכה ומדינה) ותמיד תמכה בבעיה הפלסטינית. ההנחיה של מחמוד עבאס לבכירי הרש"פ היא להנמיך את הראש ולתת לסערה לחלוף. הוא מחכה לתוצאות הבחירות בארה"ב בתקווה שג'ו ביידן יבחר כנשיא ויחלץ אותו ממצוקתו.

יוני בן מנחם הוא חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, מזרחן, עיתונאי, מנ"כל רשות השידור לשעבר, מרצה למזה"ת ותקשורת (צילום: דוד וינוקר)

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 926 מילים

גמזו: אם לא נעלה את מספר בדיקות הקורונה - אמליץ לעצור את ההקלות

קבינט הקורונה יתכנס בצהריים לדון על פתיחת בתי הספר והעלאת הקנסות ● חברי הכנסת הורוביץ, זנדברג וגולן עתרו לבג"ץ בדרישה לפסול את החלטת יושב ראש הכנסת לבטל את ההחלטה להקים ועדת חקירה לפרשת הצוללות ● בנט יעבור מחר ניתוח בגבו לטיפול בפריצת דיסק: "בעיה שאני סוחב כבר 30 שנה"

13:24 עריכה

חברי הכנסת איילת שקד מימינה ושלמה קרעי מהליכוד תוקפים את חברי סיעת מרצ על כך שעתרו לבג"ץ בדרישה לבטל את החלטת יושב ראש הכנסת לפסול את ההחלטה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לפרשת הצוללות.

12:31 עריכה

הממשלה אישרה את ההסכם לכינון היחסים בין ישראל לבחריין, והוא יובא לאישור הכנסת. כמו כן הממשלה אישררה את הסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות, שאושר החודש על ידי הכנסת.

11:38 עריכה

בכחול לבן טוענים שבליכוד מנסים להוריד מסדר היום הממשלתי את תוכנית הפיתוח לחברה הערבית. מדובר בתוכנית בעלות של 4.7 מיליארד שקלים, שמקדמת השרה לשוויון חברתי מירב כהן.

11:19 עריכה

יושב ראש ימינה, נפתלי בנט, עדכן שמחר יעבור ניתוח לטיפול בפריצת דיסק, שממנה הוא סובל. הניתוח ייעשה במרכז הרפואי שיבא – תל השומר.

11:09 עריכה

חברת דואר ישראל הודיעה שמהיום היא תשיב את כל סניפיה לפעילות במתכונת מלאה, כפי שפעלו לפני הסגר.

10:37 עריכה

ממונה הקורונה, פרופסור רוני גמזו: אם מספר הבדיקות לא יעלה – אמליץ לעצור את ההקלות. גמזו אמר את הדברים בראיון לאתר ynet.

10:33 עריכה

משרד הבריאות הודיע שבשל תקלה טכנית נתוני התחלואה היומיים יתפרסמו באיחור.

10:22 עריכה

10:01 עריכה

עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון: "פרשת האף-35 חמורה יותר מפרשת הצוללות. התרבות הזאת של שקר וקבלת החלטות לבד – מזעזעת". גלעד אמר את הדברים בראיון לרזי ברקאי בגלי צה"ל.

09:50 עריכה

שר המשפטים, אבי ניסנקורן: "בליכוד רוצים פוליטיזציה של תפקיד פרקליט המדינה – אין סיכוי בעולם שאתן לזה יד". בראיון לרזי ברקאי בגלי צה"ל נדרש ניסנקורן להסכמה הישראלית למכירת מטוסי אף-35 לאיחוד האמירויות: "כשמשרד הביטחון לא יודע דברים קריטיים הקשורים לביטחון מדינת ישראל – זה לא תקין. זה קרה בפרשת הצוללות וזה קרה עכשיו בעסקת האף-35".

09:33 עריכה

תושב רחובות טוען שחבר הכנסת אוסמה סעדי מהרשימה המשותפת תקף אותו בבית החולים קפלן.

08:34 עריכה

חברי הכנסת ניצן הורוביץ, תמר זנדברג ויאיר גולן ממרצ עתרו הבוקר לבג"ץ בדרישה לפסול את החלטתו של יושב ראש הכנסת, יריב לוין, לבטל את ההחלטה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא רכש הצוללות וכלי השיט.

07:24 עריכה

בהפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנערכה אמש בירושלים, נעצרו או עוכבו לחקירה שבעה מפגינים. לדברי המשטרה, המוחים חשודים בתקיפת שוטרים או בהפרת הסדר הציבורי.

07:01 עריכה

קבינט הקורונה יתכנס היום בצהריים כדי לדון בשלב השני של היציאה מהסגר, זאת לאחר שבישיבה הקודמת של ועדת השרים, שנערכה בשבוע שעבר, לא התקבלו החלטות. על הפרק עומדת השאלה האם הלימודים בכיתות א'-ב' יחודשו במתכונת של קפסולות, בדומה ליתר תלמידי בתי הספר, או שבדומה לילדי הגנים, הלימודים ייערכו ללא חלוקה לקבוצות.

מה שעוד צפוי לעלות לדיון בקבינט – חידוש פעילותן של חנויות הרחוב, המספרות ומכוני היופי. השרים גם ידונו בהעלאת הקנסות על מפירי ההנחיות.

עוד 14 עדכונים

הרשות להגנת הפרטיות נאבקת להפסיק את איכוני שב"כ על אזרחי ישראל

פרשנות צריך להעריך את העמדה האמיצה של הרשות להגנת הפרטיות שבמשרד המשפטים נגד המשך השימוש בכלי האיכון של שב"כ - עמדה המנוגדת לקול הכללי היוצא ממשרדי הממשלה ● בחוות דעת שישית שהרשות מוציאה הבוקר, לקראת ישיבת ועדת השרים המיוחדת שמיועדת להתכנס היום, קובעת הרשות: "ההצדקה המרכזית לעשות שימוש בכלי הטכנולוגי שבידי שב"כ - אינה עומדת עוד"

עוד 642 מילים

למקרה שפיספסת

כבר כשיולי אדלשטיין הפר החלטת בג"ץ כיו"ר הכנסת - יריב לוין צידד בו

מתק השפתיים של השר לענייני יולי אדלשטיין היה מרשים: הוא דיבר בראיון רדיופוני על ממלאת מקום היועץ המשפטי של הכנסת (נכון, שוב ממלאת מקום. שוב דמות בלתי עצמאית שתלויה בחסדי הדרג הפוליטי. הפעם היא תלויה ביריב לוין).

אדלשטיין הסביר שחוות דעתה המשפטית מגבה את החלטת יושב ראש הכנסת לבטל את תוצאות ההצבעה על כינון ועדת חקירה פרלמנטרית בפרשת הצוללות-מניות, לאחר שזו הסתיימה בהפסד צורב לקואליציה והפתיעה את ראש הממשלה (אפשר רק לדמיין את הצרחות שבקעו מפי הראיס וחדרו את עור התוף של יריב לוין ומיקי זוהר המבועתים).

ומאחר שחוות דעת משפטית זו נופקה בידי ממלאת מקום היועץ המשפטי של הכנסת, כך אדלשטיין, יש לכבד אותה ולנהוג לפיה, ממש

"כפי שאני נהגתי כשהייתי בתפקיד יושב ראש הכנסת".

באמת, יולי? באמת כך נהגת? כמו נתניהו ושות', גם אתה משוכנע שבוחריך מטומטמים? ובכן, הארכיון זוכר.

אדלשטיין הסביר שיש לכבד את חוו"ד המשפטית לביטול תוצאות ההצבעה על כינון ועדת החקירה בפרשת הצוללות-מניות, שהסתיימה בהפסד לקואליציה, "כפי שנהגתי כשהייתי יו"ר הכנסת". האמנם, יולי?

והפעם זהו ארכיון מהחודשים האחרונים, ערב כינוס ממשלת הבלהות בראשות נוכל מושחת שחתם על הסכם רוטציה אותו מעולם לא התכוון לקיים, בהשתתפות מפלגות חרדיות שבהן תלוי נתניהו באופן מוחלט ולכן עושה כפי שהן דורשות (ובכך ממיט אסון עצום ממדים על הציבור החרדי מוכה הקורונה) ובהשתתפות גנבי קולות בזויים: השרה לענייני אורלי לוי-אבוקסיס היא המקוממת שבהם מפני שהיא באמת משתינה מהמקפצה. אך לצדה ממוקמים עמיר פרץ ויצחק שמולי שחתומים על קבורת החמור של מפלגת העבודה. ובראש גנבי הקולות: בני גנץ וגבי אשכנזי שהתחייבו מאות פעמים לא לשבת עם נתניהו ואז החליטו לחתום על הסכם עם הנוכל חסר הגבולות ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית ולקבור את האפשרות להחליפו, באדיבות צמד מגלגלי העיניים, יועז הנדל וצבי האוזר. מאז ועד היום הם רודפים אחריו כדי שיועבר תקציב למדינת ישראל בשיא המשבר הכלכלי החמור בתולדותיה ובתום שנתיים ללא תקציב. הם בסך הכל מבקשים שיקיים את ההסכם עליו חתם ליצירת תקציב דו שנתי. ולכל הפחות מבקשים תקציב מיידי לשנת 2021. נתניהו, מטעמיו הפוליטיים, המשפטיים והנרקיסיסטיים הבלתי נסבלים, מותיר אותם ואותנו ללא תקציב. הכל כדי לא לקיים את הסכם הרוטציה ולהישאר על כס ראש הממשלה כשיפזר את הכנסת וירוץ לבחירות הבאות במועד שיבחר.

ומה מספר לנו ארכיון זה על מה שהתחולל בכנסת בימים שקדמו לכינון ממשלת הבלהות הכושלת בראשות נתניהו? ובכן, הוא מספר לנו מהי האמת. האמת היא שלאחר פסק דינו של בג"ץ, שהורה ליושב הראש הזמני של הכנסת דאז (יושב ראש שכיהן מתוקף עיקרון המעבר, מאחר שנבחר לתפקידו לפני לא פחות מ-3 כנסות) לקיים מיד הצבעה על החלפתו, סירב אדלשטיין למלא את הוראת בג"ץ.

הוא לא רק מעל בחובתו כנאמן הציבור לכבד את דרישת רוב חברי הפרלמנט הנבחרים לקיים הצבעה על בחירת יושב ראש חדש ונבחר במקומו. הוא לא רק השתמש בכהונתו הטכנית כיושב ראש מעבר של הכנסת שמעולם לא זכה באמון רוב חברי הכנסת הנבחרת הנוכחית, כדי לסכל את רצון הרוב הפרלמנטרי שאמור לבטא את רצון רוב הבוחרים. הוא גם סירב למלא אחר פסיקת בג"ץ. הנימוק הרשמי: צו מצפוני אינו מאפשר לי. הנימוק האמיתי: צו ראש הממשלה אינו מאפשר לי. צו החרדה מפני אובדן שליטת נתניהו בכנסת אינו מאפשר לי. זו האמת ואין בלתה.

הוא מעל בחובתו כנאמן הציבור לכבד את דרישת רוב הח"כים לקיים הצבעה על בחירת יו"ר חדש במקומו. השתמש בכהונתו הטכנית כיו"ר מעבר שלא זכה באמון הח"כים לסיכול רצון רובם, וסירב למלא פסיקת בג"ץ

היועץ המשפטי דאז של הכנסת, עורך הדין אייל ינון, הבהיר לאדלשטיין שעליו לקיים את פסיקת בג"ץ ככתבה וכלשונה ולקיים מיד בחירות לתפקיד מחליפו. אך אדלשטיין הבהיר לו שלא יעשה כן.

לכן, גבירותיי ורבותיי, טענתו של שר הבריאות הכושל (זה שמפריח טענות בלתי מגובות בנתונים גם על התפשטות נגיף הקורונה), כאילו הוא נהג לפעול כיושב ראש הכנסת כפי חוות הדעת של הייעוץ המשפטי של הכנסת, היא פשוט שקר גס.

נכון, אדלשטיין אינו סוחט באיומים כמו מיקי זוהר. הוא אינו חנפן מביך וכוחני כמו מירי רגב. הוא אינו צייתן עילג ומביך כמו אסנת מארק. והוא כנראה אינו ממוקם במתחם החושך בו מצויים שלמה קרעי ואריאל קלנר. הוא גם לא נבחר אך ורק מפני שהסית נגד מבקשי המקלט כמו מאי גולן.

אבל בכל מה שקשור באמירת אמת, בציות לפסיקת בג"ץ, בנכונות לפעול כפי חוות דעת הייעוץ המשפטי של הכנסת, ובנכונות לכבד את הכרעת הרוב הפרלמנטרי הנבחר – מדובר במי שבחר להתמקם בצד הלא נכון והבלתי מוסרי והבלתי דמוקרטי. זה עגום. זה עגום שבעתיים לראות כיצד הפך אסיר ציון אמיץ לאחד מראשי מחנה הכזבים האנטי דמוקרטי (לרבות תמיכתו במשטר בעל סממני אפרטהייד בגדה).

ובמעבר חד ליושב ראש הכנסת הנוכחי, יריב לוין: כאשר סירב אדלשטיין לכבד את הכרעת הרוב הפרלמנטרי הנבחר ואת דרישת הרוב לקיים הצבעה להחלפתו, נאלץ כאמור בג"ץ להורות לו לעשות כן. יריב לוין צידד בעמדתו המסוכנת של אדלשטיין לסרב לקיים את פסיקת בג"צ ואף קרא בהתרסה לנשיאת העליון, השופטת חיות, לשלוח את משמר בתי המשפט לצורך כפיית פסק הדין.

הפרס על עמדתו הבלתי נסבלת של לוין, כזכור, היה הסכמת כחול-לבן למנותו לתפקיד יושב ראש הכנסת. כי אין כמו התנהלות כזו לכהונה באחד התפקידים הכי חשובים, הכי ממלכתיים והכי סמליים של הדמוקרטיה.

הפרס על עמדתו הבלתי נסבלת של לוין, כזכור, היה הסכמת כחול-לבן למנותו לתפקיד יו"ר הכנסת. כי אין כמו התנהלות כזו לכהונה באחד התפקידים הכי חשובים, הכי ממלכתיים והכי סמליים של הדמוקרטיה

איננו יודעים כיצד יפסוק בג"ץ בעתירת חברת הכנסת זנדברג נגד החלטת לוין לבטל את תוצאות ההצבעה על כינון ועדת חקירה פרלמנטרית בפרשת הצוללות-מניות ולקיים הצבעה שמית חדשה. ייתכן מאד שהעתירה תידחה. אך אם היא תתקבל, יהיה מעניין לראות כיצד יפעל יריב לוין.

בימים המחרידים הללו, אין לדעת אם עושה דברו של ראש הממשלה המופקר, יקיים בכלל את פסק דינו של בג"ץ.

אין ספק, אלו ימים חשוכים. אבל אין מצב שנוותר. הדמוקרטיה הישראלית תנצח.

עורך דין דניאל חקלאי הוא בעל משרד עריכת דין שמתמחה בייצוג בתחומי המשפט הפלילי, עבירות הצווארון הלבן, ועדות החקירה, הדין המשמעתי ולשון הרע. בן 46. נשוי ואב לשני בנים. פרסם מאמרים וכן סיפורים קצרים בכתבי עת דיגיטליים. אוהב מאד ספרות, קולנוע ומוזיקה. מוטרד מאד מהסכנות העצומות למשטר הדמוקרטי ולזכויות האדם והאזרח. מנסה לחשוב כיצד למקם את המשפט החוקתי ואת המשפט הפלילי בהקשרים סוציולוגיים, תרבותיים, פוליטיים, היסטוריים ופסיכולוגיים.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 883 מילים
עודכן עכשיו
זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

תגובות אחרונות

נתניהו על האשמות גנץ: ״לא מבוססות על אמת״

גנץ מדגיש: מערכת הביטחון לא ידעה על העסקה ● ימינה על היוזמה להחליף את נתניהו ביעלון: ״לא מחליפים טריפה בנבלה״ ● הליכוד: נדהמים מהכינוי טריפה ● הנשיא ריבלין על יהודה בארקן: ״היה באר של שמחה״ ● בישראל מעריכים: ההסכם הבא יהיה עם עומאן ● ח״כ כסיף שובת רעב ● אפי נוה בראיון: ״שי ניצן מפלצת, אדם נקמן ורע״ ● אלפים הפגינו נגד נתניהו ברחבי הארץ

עוד 31 עדכונים

הקורונה אשמה בהכל, הקורונה לא אשמה בכלום

גזענות, כיבוש, רצח נשים, בועה כלכלית שהתפוצצה לנו בפרצוץ, ושלטון מושחת מהיסוד ● שנת 2020 מתקרבת לקיצה, כאשר ישראל נמצאת איפשהו בין התפוררות לקריסת מערכות ● מגפת הקורונה לא יצרה את הבעיות הללו, אבל היא הביאה אותן לנקודת רתיחה, ופתחה את כל הפצעים - אישיים ולאומיים ● הגיע הזמן להתמודד עם גורמי היסוד המתחזקים את המצב הנוכחי ● דעה

עוד 1,198 מילים

טור מיוחד מה למדתי על איחוד האמירויות כאשת הרב הראשי שם

מישל וולדמן סרנה היא רעייתו של הרב הראשי באמירויות, יהודה סרנה ● בטור אישי היא כותבת בפתיחות על החיים במדינה שפותחת כעת את שעריה בפני ישראלים, על חברתה האמירתית שאוהבת את "שטיסל" ואת עומר אדם, על היחסים הקרובים שפיתחה משפחתה עם האימאם המקומי, ועל היחס לנשים בדובאי ● ויש לה גם מסר לישראל: בקרוב האמירתיים יגיעו לכאן, אנא אל תשפילו אותם בנמל התעופה

עוד 1,605 מילים ו-1 תגובות

ראיון מבצע טרובדור

העיתונאי הקנדי מייקל פוזנר (73) לקח על עצמו פרויקט שאפתני במיוחד: לשוחח עם כל מי שהכיר את לאונרד כהן, ולפרסם ביוגרפיה בת שלושה כרכים של הכותב והזמר הנערץ ● בוב דילן סירב לשתף איתו פעולה, וכך גם רבים מבני משפחתו של כהן, אך הוא הצליח להגיע למאות ממכריו, בהם אמנים ישראלים רבים שפגשו אותו בעת ביקוריו בארץ ● כעת פוזנר מפרסם את הכרך הראשון, וחוזר לפגישתו היחידה עם כהן - שבה הביוגרף המעריץ לא העז להוציא מילה

עוד 1,802 מילים

השמועות על שיתוף פעולה בין פת"ח לחמאס היו מוקדמות מדי ● רף האלימות בירדן עולה, והממלכה כולה נחרדה מחטיפה מזוויעה של נער בן 16 ● המרדף אחר הגז הטבעי מחסל בריתות ישנות ומוליד חדשות ● ומדינות האזור מציינות שנה להסכם שקבע את גורל הכורדים - מעל לראשם ● קסניה סבטלובה מסכמת שבוע במזרח התיכון

עוד 606 מילים

טיול לשבת על פסגת הר הצופים

בהר הצופים בירושלים מתגלים סיפורי טרגדיה, תעוזה ופילנתרופיה ● על ההר המפורסם התרחשו מקרי טבח, פעולות צבאיות סודיות ופעולות הצלה, וכיום הוא מכיל אנדרטאות לזכר חלק מהמדענים, האמנים והפילנתרופים פורצי הדרך בארץ ● אביבה ושמואל מטיילים בבירה

עוד 1,023 מילים
מירוץ 2020
המירוץ לבית הלבן / 11 ימים לבחירות

זה הקורונה, טמבל

ארה"ב נכנסת לגל שלישי של התפרצות הקורונה, ומספרי הנדבקים והמתים שם ממשיכים לעלות ● כל זה לא מפריע לטראמפ להמשיך להתכחש לחומרת המצב ולהצהיר הבוקר בעימות מול ביידן: "אני לוקח אחריות מלאה אבל אני לא אשם" ● במקביל, החדשות מתפרצות בקצב מסחרר - מסקנדלים צהובים ועד פשעים נגד האנושות - וההצבעה המוקדמת גבוהה מבעבר ● ויש גם תשובה לחיים לוינסון

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
מספר טענות שלכם מופרכות. למשל הקביעה שלכם שנתניהו "אומר בגאון שישראל היא מדינה של יהודים ולא של אחרים", בשעה שהעמדה שלו היא העמדה הציונית הבסיסית שישראל היא מדינת העם היהודי ושל מיעוטיה... המשך קריאה

מספר טענות שלכם מופרכות. למשל הקביעה שלכם שנתניהו "אומר בגאון שישראל היא מדינה של יהודים ולא של אחרים", בשעה שהעמדה שלו היא העמדה הציונית הבסיסית שישראל היא מדינת העם היהודי ושל מיעוטיה. אבל היא קודם כל מדינת הלאום היהודי. זה לא יכול להשתוות לעמדות הרפובליקנים והדמוקרטים באמריקה לגבי אמריקה, שכן אין הגדרה פיקס מהו העם האמריקאי, שכן הרכבו משנה מעשור לעשור ע"פ היקפי ומגוון המהגרים אליו. בשונה מהעם היהודי, באמריקה המדינה יצרה את העם האמריקאי. מאז שנות השישים הפוליטיקלי קורקט אימץ גם את השחורים לאותו עם שהולך ומתגבר. הגיבוש לא על בסיס עבר משותף אלא רק על בסיס הווה ועתיד משותפים.

לכן נתניהו ורוב הציבור היהודי בישראל "בלתי ניתנים לשינוי" בשל המוצא המאחד שלהם.

אמריקה היא רפובליקה דמוקרטית לפי הגדרת מייסדיה והוגיה.

עוד 1,820 מילים ו-1 תגובות

דיווח של נפתלי מוסטר, על חתונת ענק חרדית המתוכננת להתקיים בניו יורק בשיא המגפה, עורר שם סערה ● האירוע בוטל, אך מעמדו של נפתלי בקהילה נפגע והושמעו איומים על חייו ● בטור אישי הוא משחזר את החוויה שעבר ● "כינו אותי נאצי, חבר ביודנראט ומלשן" ● "אחד המגיבים באתר חרדי כתב שצריך לחסל אותי" ● "אבל הכוח שהניע אותי לדווח על התנהגות כה חסרת אחריות חזק יותר"

עוד 796 מילים

גנץ: ״נתניהו ידע על המו"מ בין ארה"ב לאמירויות על החמקנים והסתיר זאת ממערכת הביטחון״

ערב דרמטי ביחסים עם העולם הערבי ובתוך הממשלה ● טראמפ הכריז על נורמליזציה של סודן וישראל ● במקביל: גנץ ורה״מ הוציאו הודעה משותפת המאשרת מכירת חמקנים לאמירויות ● לאחר מכן: גנץ בהודעה לפיה נתניהו הסתיר את המו״מ על החמקנים ממערכת הבטחון ● אורלי לוי-אבקסיס: ״התקשורת השחירה אותי״ ● דיל שנרקם עשוי להפוך את יעלון לראש ממשלה

עוד 38 עדכונים
סגירה
בחזרה לכתבה