חשד: ג'קוזי הותקן בבית נתניהו בקיסריה – על חשבון המדינה

בשל איומים: אבטחה הוצמדה לשרות מיכאלי וזנדברג ● על רקע טרור הבלונים, בנט: לא נהסס לממש תמרון קרקעי מסיבי ● למרות הסיכום עם רה"מ: נתניהו אירח פוליטיקאי זר בבלפור ● בנט על מות מח"ט הנח"ל: אירוע מצער וכואב ● מרצ הודיעה כי תצביע נגד חוק האזרחות ● ההצבעה הכפולה של קארה: יו"ר הכנסת אישר לבדוק הצבעות שבועיים לאחור

בנימין ושרה נתניהו (צילום: קובי גדעון/לע״מ)
קובי גדעון/לע״מ
בנימין ושרה נתניהו

הלילה נחתם ההסכם הסופי בעניין פינוי המאחז אביתר. עיקרי הפשרה: התושבים יעזבו את המקום באופן עצמאי עד יום שישי בשעה 16:00, המדינה תבחן את מעמד הקרקעות ואת הסדרת המאחז.

מתווה אביתר – המסמך החתום
מתווה אביתר – המסמך החתום

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2021.

מוצע לקבוע כי הוראת השעה בחוק שמירת הניקיון שנחקקה ב2013 ועתידה לפוג ב6.7.2021 תוארך עד ליום 31 בדצמבר 2022. הוראת השעה עוסקת בייעוד כספי היטל הטמנה שהתקבלו בקרן לשמירת הניקיון, למטרות של טיפול במפגעי פסולת, טיפול שוטף בפסולת והקמת תשתיות לטיפול בפסולת ברשויות מקומיות באשכולות סוציואקונומיים 1-5. כמו כן, הוראת השעה מאפשרת שימוש ב35% מכספי ההיטל ל"מטרות הנוספות" במקום 25%.

בעקבות בקשת האופוזיציה אשר כללה הגשת 20 חתימות לבקשה זו על ידי חבריה, התקיימה הצבעה שמית.
54 חברי כנסת תמכו באישור הצעת החוק לקריאה ראשונה, 15 התנגדו. לא היו נמנעים.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 6) (הפיכה להוראת קבע), התשפ"א-2021. 53 חברי כנסת תמכו בה, ו-29 התנגדו.

מוצע להפוך את החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות אשר נחקק בשנת 2011 להוראת קבע. החוק מסמיך פקחים עירוניים לאכיפת חוקי העזר בתחומי הרשות המקומית. בנוסף, החוק הקים את מערך השיטור העירוני, במסגרתו פועלים פקחים של הרשויות המקומיות, שלהם ניתנו סמכויות ייחודיות (בין היתר חיפוש ועיכוב עד לבואו של שוטר תוך שימוש בכוח סביר) בסיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות. החוק חל כיום בכמה עשרות רשויות מקומיות.

בתוך כך, בהצעת החוק מוצעים מספר תיקונים נוספים. בין היתר מוצע שקביעת הרשויות המקומיות תהיה בצו ללא צורך של אישור ועדת הפנים, שהשר לביטחון הפנים יקבע מספר אמות מידה להכללה של רשות מקומית במערך האכיפה העירוני, וכן מספר חובות דיווח נוספות הנוגעות להפעלת מערכי האכיפה העירוניים.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון מס' 4), התשפ"א-2021.

חוק תכנון משק החלב מסמיך את שרי האוצר והחקלאות ופיתוח הכפר לקבוע בצו פיקוח לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, מחירים מזעריים שעל מחלבה לשלם ליצרן בעד חלב בקר במכסה (מחיר המטרה). אולם, בחוק נקבעה הוראת מעבר שבמהלכה המחירים המזעריים ייקבעו בהתאם למנגנון עדכון מחירים שקבעו השרים בתקנות באישור ועדת הכלכלה. תוקפה של הוראת המעבר נקבע ל-31.12.2020, אך בשל פיזור הכנסת ה-23 היא הוארכה עד ליום 6.7.2021.

מאחר שטרם נקבע צו פיקוח כאמור, מוצע להאריך את תוקפה של הוראת המעבר עד 31.12.2023, ולהסמיך את השרים להאריך את הוראת המעבר, בצו, בשנתיים נוספות. עוד מוצע להסמיך את השרים לקבוע בתקנות, בתקופת הוראת המעבר, מנגנון עדכון שונה מזה שקיים היום, וזאת כדי לאפשר את הוזלת מחיר המטרה.
בעקבות בקשת האופוזיציה, אשר כללה הגשת 20 חתימות לבקשה זו על ידי חבריה, התקיימה הצבעה שמית.

47 חברי כנסת תמכו באישור הצעת החוק לקריאה ראשונה, 14 התנגדו. לא היו נמנעים.
הצעת החוק תועבר לוועדה המסדרת לקביעת ועדה אשר תכין אותה לקריאות השנייה והשלישית

אריה דרעי מברך על הקמת אביתר ועוקץ את עבאס ומוסי רז.

סגירה