מנה שלישית של חיסון הקורונה למבוגרים החל משבוע הבא

הלך לעולמו נתן מיליקובסקי, בן-דודו ופטרונו של נתניהו ● שאשא ביטון מכחישה את הדיווח, שלפיו, קיימה שיחה מתוחה עם בנט, שבה הוא מתח עליה ביקורת ● רע"ם הצביעה נגד - והצעת החוק לאי הפללה של משתמשי קנאביס לא עברה ● הורוביץ וזנדברג נפגשו עם מקביליהם הפלסטינים ● אפרת רייטן היא מועמדת העבודה לוועדה לבחירת שופטים; קרן ברק - מועמדת הליכוד ● בתוך שבועיים יתקיים דיון בבג"ץ בעתירה בעניין הרכב ועדות הכנסת

מזרק ממולא בתמיסה שמוזרקת נגד נגיף הקורונה במתחם חיסונים של מכבי בתל אביב, 22 ביוני 2021 (צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90)
אבשלום ששוני, פלאש 90
מזרק ממולא בתמיסה שמוזרקת נגד נגיף הקורונה במתחם חיסונים של מכבי בתל אביב, 22 ביוני 2021

אחרי שנפל לפני כשבועיים בשל טעות בהצבעה: חוק הדיינים אושר סופית
במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. 59 חבר כנסת הצביעו בעד, 54 התנגדו.
החוק צפוי להגדיל את מספר הנשים בוועדה למינוי דיינים.

לפי הצעת החוק, בוועדה יהיו 13 חברים: שני הרבנים הראשיים לישראל; שני דיינים של בית הדין הרבני הגדול – שייבחר חבר דייניו לשלוש שנים; לממשלה יהיו שלושה נציגים בוועדה – במקום שניים כיום – שר המשפטים, שהממשלה רשאית בהסכמתו למנות שר אחר במקומו, השר לשירותי דת, וחבר אחר של הממשלה שייבחר על ידה; שני עורכי דין, שייבחרו על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לשלוש שנים; שתי טוענות רבניות שייבחרו האחת על ידי שר המשפטים והשנייה על ידי השר לשירותי דת, תוך שלושה חודשים ממועד כינון ממשלה חדשה.

בנוסח החוק נקבעו הוראות מעבר שונות, בין היתר, גם הוראה הקובעת כי תקופת כהונתה של הטוענת הרבנית שמונתה לפני כניסתו לתוקף של חוק זה תסתיים בתוך שנה מיום התחילה של החוק. עם תום כהונתה ימנה השר לשירותי דת טוענת רבנית במקומה.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור.

במסגרת הצעת החוק, תוארך הוראת השעה שבה קבוע מסלול תכנון מיוחד למתחמים מועדפים לדיור. כמו כן, מוצעים שינויים נוספים הנדרשים על מנת לתת מענה לאתגרים תכנוניים שנמצא כי נכון יהיה לטפל בהם במסגרת מסלול תכנון מיוחד. בין השינויים המוצעים – מוצע להרחיב את התנאים להכרזה, כך שניתן יהיה להכריז על מתחמים מועדפים גם לגבי מתחמים מותאמים לאוכלוסייה החרדית וכן ביחס ל"מתחמים משמעותיים לדיור" כהגדרתם בהצעת החוק.

שכונת מגורים חדשה בבנייה בבאר יעקב, מרץ 2020 (צילום: פלאש90)
שכונת מגורים חדשה בבנייה בבאר יעקב, מרץ 2020 (צילום: פלאש90)

נוסף על כך מוצע להרחיב את סמכות הוועדה הארצית של מתחמים מועדפים (ותמ"ל) ולהסמיכה לאשר תוכניות במתחמים מוטי פיתוח תחבורה בסמוך לתחנות הסעת המונים.

בדברי ההסבר נכתב: "במהלך שנות פעילותה פעלה הוועדה בהיקף נרחב והגדילה באופן ניכר, בתוך פרק זמן קצר יחסית, את היצע הקרקע המתוכננת לדיור. פעילות הוועדה סייעה לממשלה לעמוד ביעדיה להגדלה ניכרת של היקף יחידות הדיור המתוכננות, זאת לצד עבודת הוועדות המחוזיות הפועלות מכוחו של חוק התכנון והבנייה.

"עם זאת, ולמרות מאמצי הממשלה בשנים האחרונות, הצורך בקידום מהיר של תכניות בוועדה עומד בעינו בשל המשך קיומו של משבר הדיור. על כן, מוצע לקבוע כי החוק יחול לתקופה נוספת של ארבע שנים, ולתת אפשרות להאריכו בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת".

הממשלה החליטה להעביר את אחריות מנהלת תחליפי הדלקים ותחבורה חכמה ממשרד ראש הממשלה למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

אחריות המנהלת כולל, בין היתר, עידוד מחקר ופיתוח, יזמות ותעשייה בתחום התחבורה החכמה בישראל; קידום מדיניות ופרויקטים בתחום, לרבות כלי רכב אוטונומיים, חשמליים ומקושרים, מודלים שיתופיים, טכנולוגיות ניטור ועיבוד מידע תחבורתי ותפיסות חדשניות בהפעלת שירותי תחבורה, וכן קידום קשרים ושיתופי פעולה בין משרדיים, בין מגזריים ובין־לאומיים בתחומים אלו.

התבטאות אומללה נוספת במליאת הכנסת: אחרי שאתמול הוצא חבר הכנסת איתמר בן גביר ממליאת הכנסת לאחר שכינה את אחמד טיבי "מחבל" – היום היה זה משה גפני שכינה את ראש הממשלה נפתלי בנט "רוצח".

יושב ראש יהדות התורה גפני תקף את בנט במליאת הכנסת על טיפולו בעלייה בתחלואת הקורונה, וכינה אותו רוצח שאחראי למותם של כל החולים. לאחר מכן חזר בו מדבריו הקשים. "אלה שמתים עכשיו מהקורונה זה נפתלי בנט, הוא הרוצח שלהם, הוא זה שגורם לאנשים למות".

חבר הכנסת יואב קיש לכאן רשת ב על החוק הנורווגי: "השימוש הנרחב בחוק הנורווגי שכמעט אף שר לא נשאר במליאה מרוקן את הכנסת מהאפקטיביות שלה. יש לנו רשות מבצעת ששולטת לחלוטין ברשות המחוקקת והופכת אותה ללא רלוונטית".

סגירה