עבאס: "ההסדרה בנגב היא אינטרס של כולנו - יהודים וערבים"

יושב ראש רע"ם, מנסור עבאס, שסיעתו נעדרת מההצבעות בכנסת בשל המחלוקת בעניין נטיעת העצים בנגב, נדרש לסוגיה –

עוד 18 מילים
סגירה