בתלמה ילין מחפשים לאן נעלמו 2.2 מיליון שקלים

מעקב זמן ישראל בדוח כספי המעודכן שהגישה עמותת בית הספר תלמה ילין מופיעים שני תיקונים בפירוט ההוצאות בשנים 2018 ו-2017, המצביעים על עלייה של 25% בסעיף "תוספת שיעורים למגמות", שמממנים ההורים ● אלא שבדיקת זמן ישראל מראה כי דווקא בשנתיים האלה התלוננו מורים על צמצום הוצאות מתמיד ● גורמים בתלמה ילין: בעמותה מנסים להסתיר את השימוש הלא תקין בכספים שנגבו בגביית יתר

תלמה ילין
תלמה ילין

המנהל והיו"ר כבר הוחלפו, הוכנה תוכנית הבראה לשנים הבאות, אבל בתלמה ילין מתקשים להשתחרר מהעבר. אי הסדרים הכספיים שאיפיינו את השנים הקודמות ונחשפו בסדרת תחקירים בזמן ישראל צצים עכשיו מחדש, לכאורה באופן בלתי תקין, בדו"חות הכספיים שהגישה העמותה לרשם העמותות. גורמים בעמותה, שנשלטת על ידי העירייה, וכן גורמים בבית הספר מתלוננים כי בעיריית גבעתיים מנסים "לדחוף" הוצאות כוזבות לדו"ח, כדי לכסות על הכסף, שלכאורה, נעלם.

2.2 מיליון שקל, זה הסכום האדיר שגורמים בתלמה ילין מחפשים בימים אלה ומתקשים לאתר. הסכום הזה נגבה בגביית יתר מהורי התלמידים בשנים האחרונות, ונספג בתוך הוצאות התקורה של העמותה לצורכי תשלום משכורות בכירים וכיסוי גירעון. השבוע צץ במפתיע הסכום הזה בדו"חות הכספיים לסיכום 2019.

בדוח שהגישה העמותה לרשם העמותות מופיעים כמה תיקונים בדיעבד (למפרע) בפירוט החשבונאי של ההוצאות עבור השנים 2018 ו-2017. שני התיקונים הבולטים ביותר מופיעים בסעיף "תוספת שיעורים למגמות", כלומר לימודי העשרה אמנותיים, שההורים אחראים לתשלום שלהם.

לטענת הוועד המנהל של העמותה נעשתה "טעות" בסיכום של ההוצאות לשנים 2017 ו-2018, והדיווח המקורי לשנת 2017 תוקן מ-3,757,000 שקל ל-4,850,000 שקל, ובדוח לשנת 2018 תוקן הסכום מ-3,602,000 שקל ל-4,747,000 שקל. בסך הכל מדובר בזינוק של 25% בתקציבי העשרה.

גורמים בתלמה ילין טוענים כי בעמותה מנסים להראות כעת כי השתמשו באופן תקין בכספי ההורים העודפים שניגבו בשנים אלה, וזאת בניגוד לטענת ההורים הקובלים על שימוש שנעשה בכספיהם לצורך כיסוי גירעונות ותוספות שכר למורים ולבכירי העמותה, בניגוד לחוק.

הדוח לא מנסה להסביר כיצד קרתה הטעות המדוברת, להיכן נעלמו ההוצאות הללו קודם לכן, ומי אחראי לטעות כל כך עמוקה ורחבה בדו"חות קודמים. בסעיף ה"ביאורים" המהווה חלק בלתי נפרד מהדו"ח נכתב רק כך:

"העמותה תיאמה בדרך של הצגה מחדש את דו"חותיה הכספיים לימים 31 בדצמבר 2018 ו-2017 ולשנים שהסתיימו באותם תאריכים על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון הטעות בחישוב ההפרשה לשירותים נוספים והעשרה".

עד כה איש, כולל בכירי העמותה, לא מצליח לפרט מה כוללות אותן תוספות, כאמור בגובה של למעלה מ-2 מיליון שקל. אך האם באמת הוצאו יותר כספים על העשרה ועל מגמות בגובה מאות אלפי שקלים? מספר גורמים בצמרת העמותה ובבית הספר עימם שוחחנו השיבו על כך בשלילה.

בדיקת זמן ישראל מצאה כי בפועל התמונה הפוכה: בשנים 2017 ו-2018 התלוננו גורמי הוראה בבית הספר על צמצום הוצאות מתמיד, אפילו בהוצאות בסיסיות ביותר עבור ציוד וחומרים במגמות האמנותיות. ולמעשה, פעמים רבות בקשותיהם של ראשי מגמות לתוספות העשרה הושבו בשלילה, אפילו אם הבקשות היו בסכומים נמוכים.

תלמה ילין
תלמה ילין

שלוש שעות לבדוק דו"ח שנתי

אחד מחברי הדירקטוריון של העמותה, חבר מועצת העיר גבעתיים, אורי קרמן, סבר שהדו"ח פגום והתשובות של העמותה חלקיות במקרה הטוב. הוא קבל על הזמן הקצר שניתן לחברי הדירקטוריון ללמוד את הדו"ח (בתחילה שלוש שעות לפני דיון במליאת המועצה ואחר כך 48 שעות לאישורו) ופנה ברשימת שאלות הבהרה לראשי העמותה בעיריית גבעתיים, לרבות אירית אהרונסון, ראשת מחלקת החינוך בעירייה וחברת הוועד המנהל, שבין השאר חתומה על הדו"חות הכספיים יחד עם חשב אגף החינוך בעירייה.

על פניו התשובות שקיבל קרמן היו מבלבלות ועמוסות בסתירות פנימיות: מצד אחד טענו בהנהלה כי עלויות המורים תפחו בגלל תוספות "עוז לתמורה" עבור המורים. עם זאת הם לא הצליחו לספק תשובה מניחה את הדעת לשאלה מהיכן בדיוק הגיעו תוספות אלו, האם ממשרד החינוך או מכספי ההורים.

מצד שני, מתעקשים בעיריית גבעתיים כי בדיעבד, "לאחר חתימת הדוחות לשנת 2018 נידון נושא הגירעון והעמותה הבינה שהגירעון הוא בגלל שיעורי האומנות באופן ספציפי…". כלומר, לא "עוז לתמורה", אלא דווקא פעילות אמנותית שההורים מממנים. "לאור הבנה זו, חשבת בית הספר ורו"ח ניתחו את רישומי מיוני השכר והאסמכתאות לכך, וביצעו את התיקון על מנת להציג את הנתונים בצורה הנכונה והמיטבית ביותר".

חצר בית הספר בתלמה ילין
חצר בית הספר בתלמה ילין

בהנהלת העמותה נמנעו מלהצביע על האחראי ל"תקלה" בגובה של 2.2 מיליון שקל, שעשויה לשמש בעתיד אליבי נגד טענת ההורים על שימוש בלתי תקין בכספיהם. כמו כן סירבו בהנהלת העמותה להצביע על המקור לתוספות השכר העקביות מהן נהנים בכירי העמותה, ובראשם מנהל בית הספר היוצא, משה פילוסוף, ששכרו האמיר ב-50 אלף שקל, דווקא אחרי אותה שנה שהסתיימה בגירעון של מיליון שקל. בסך הכל גדלה עלות השכר של בכירי העמותה בכחצי מיליון שקל בשנים האחרונות, ולפחות חלק מהסכום כוסה מכספי הורים, בניגוד לכללים.

קרמן שאל מי אישר את העלאת השכר להנהלה וקיבל תשובה מתחמקת: "אין מדובר בהעלאות שכר, אלא בעדכוני שכר שנובעים מהסכמי השכר של מקבלי השכר. לפיכך, לא נדרש כל אישור לכך". בפועל משרד החינוך מעביר למנהל שכר של 320 אלף שקל בשנה, ואילו פילוסוף הרויח ב-2019 כ-150 אלף שקל יותר, מעל המותר. ההורים טוענים שמאחר שהעמותה גרעונית – הם אלה שמימנו את תוספות השכר.

"אין מדובר בהעלאות שכר, אלא בעדכוני שכר שנובעים מהסכמי השכר. לפיכך, לא נדרש כל אישור לכך". בפועל משרד החינוך מעביר למנהל שכר של 320 אלף שקל בשנה, ופילוסוף הרויח ב-2019 כ-150 אלף שקל יותר

על השאלה מהיכן הגיע הכסף לתוספות קיבל קרמן את התשובה המתחמקת "מהכנסות אחרות שאינן כספי הורים", ללא פירוט מהן אותן "הכנסות אחרות". על השאלה מי משלם את שכרו של המנהל היוצא במהלך שנת השבתון אליה יצא השנה בעקבות הפרסומים בזמן ישראל נענה: "את שכרו של המנהל המצוי בשנת שבתון לא משלמת העמותה", אך ללא פירוט מי כן משלם.

בסופו של יום קרמן הצביע נגד אישור הדו"ח, וכתב לוועד המנהל: "זה נראה מוזר לתקן בדיעבד רישום של מיליוני שקלים, בלי פירוט מעמיק, בלי בדיקה של גורם חיצוני ובלי שקיפות מלאה… לאור התשובות ובמיוחד לאור הדדליין שהצבתם לי, של 48 שעות (שזה יותר מהשלוש שעות שהדו"ח נשלח אלי לפני המליאה), אני נאלץ לא לאשר את הדו"ח".

קרמן סירב לבקשת זמן ישראל להתראיין לכתבה זו.

שי פירון: לא עוסק בעבר

לזמן ישראל נודע כי היו"ר הנכנס של דירקטוריון תלמה ילין, שר החינוך לשעבר שי פירון, סירב לעסוק בדו"ח ובתיקונים שהתבצעו בו מכיוון שמדובר בשנים טרם כניסתו לתפקיד. עם זאת, בדיונים פנימיים הביע פירון הסכמה עקרונית עם דרישת ההורים לקבלת החזרים על כספים שניגבו שלא כדין ומעל למותר.

שי פירון (צילום: Tomer Neuberg/FLASH90)
שי פירון (צילום: Tomer Neuberg/FLASH90)

לזמן ישראל מסר כי "אני יודע שיש דו"ח כזה ואמרתי מראש אני לא מתעסק ולא מתעניין במה שהיה לפני זמני. הסיכום שלי עם ראש העיר כשנכנסתי לתפקיד זה שאני עוסק בעתיד בית הספר ולא בעבר שלו. הדבר היחיד שאני יכול לומר הוא שלעניות דעתי אין מניעה לשבת ביחד ולהגיע להסדר שמצד אחד ירצה את דעתם של ההורים ומצד שני יוביל לסיטואציה שבה בית הספר לא ינזק כלכלית".

גם בדיקת אגף רישוי, אכיפה ובקרה במשרד החינוך בעקבות תלונות ההורים, העלתה כי אכן נעשתה גביית יתר בגובה של מאות אלפי שקלים, וכי להורים מגיעים החזרים בניגוד לעמדת הועד המנהל של העמותה. הדו"ח פנימי בעניין זה מצביע על כך במפורש, ונמצא בימים אלה על שולחנה של מנהלת המחוז.

"אני יודע שיש דו"ח כזה ואמרתי מראש שאני לא מתעסק ולא מתעניין במה שהיה לפני זמני. הסיכום שלי עם ראש העיר כשנכנסתי לתפקיד זה שאני עוסק בעתיד בית הספר ולא בעבר"

מהדו"ח עולה גם, על פי גורמים אשר עיינו בו, כי בעמותת תלמה ילין אכן הייתה חריגה ממשכורות, הוצאות מיותרות וניהול שגוי של כספי הורים, בניגוד לכללים.

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "משרד החינוך מוביל מדיניות חדה וברורה, שאין לגבות מהורים תשלומי יתר. בתוך כך, המשרד מתייחס בכובד ראש לפניות שעוסקות בגביית יתר, ובמקרים בהם נמצא שאכן נגבו מההורים כספים שלא כדין, המשרד מוודא שהכסף יושב להורים. אשר לבית הספר תלמה ילין, יצויין כי עניינו מצוי עדיין בבדיקה".

תגובות

קבוצת הורים שהתאגדה כדי להשיב את כספי ההורים האבודים העבירה לזמן ישראל את התגובה החריפה הבאה: "העמותה העירונית ממשיכה בהתנהלותה השערורייתית. עיריית גבעתיים באמצעות ראש מינהל החינוך, הגב' אירית אהרונסון, ממשיכה לשלוט בבית הספר ולנהלו, תוך התנערות מחובותיה של הרשות כלפי מוסד החינוך הייחודי הארצי המצוי בתחומה.

"כעת ברור לכל כי לא רק שכספי ההורים נגבו שלא כדין ובניגוד גמור להנחיות משרד החינוך, אלא שכספים אלו שיועדו למימון לימודי ההעשרה במגמות האמנות, שימשו לדברים אחרים לגמרי שאין להם כל קשר לטובת התלמידים.

"אותן הידיים שאחראיות למחדלי העבר, הן גם אלו ש'מתקנות' את הדו"חות הכספיים לאחור, בניסיון שווא להסתיר את המחדלים ולטייח את העוולות שנגרמו להורים ולתלמידים. כדאי שמשרד החינוך, שנרדם בשמירה על קיום הנחיותיו, יגיב במהרה ויורה לעמותה להשיב את הכספים שנגבו ביתר מן ההורים בטרם יגיע העניין לדיון משפטי".

תגובת העיריה והעמותה: "מעיריית גבעתיים נמסר בשם הוועד המנהל של בית הספר תלמה ילין: בית הספר תלמה ילין מופעל על ידי עמותה עירונית. האסיפה הכללית של העמותה אישרה לאחרונה את הדו"ח הכספי לשנת 2019 והוא דווח לרשם העמותות כחוק. על פי הידוע במסגרת הדו"ח, בוצעו מספר תיקונים של נתונים משנים קודמות על מנת להציג את הנתונים בצורה הנכונה והמיטבית ביותר.

"התיקונים הם תיקונים סטנדרטיים שבוצעו באישור ובליווי רואה החשבון של העמותה. באפשרות קוראיך להתרשם בעצמם מהתיקונים שבוצעו מאחר שהעמותה פועלת בשקיפות מלאה, והדו"ח הכספי שלה פתוח לעיון הציבור כמו גם כלל מסמכי העמותה".

עוד 1,322 מילים
סגירה