אסבסט חשוף בשולי כביש 89 (צילום: דב משה)
דב משה
אסבסט חשוף בשולי כביש 89

הבירור תם, השאלות הקשות עדיין מנקרות

תחקיר זמן ישראל תחקירי זמן ישראל העלו שורה ארוכה של מחדלים מצד רשויות וקבלנים במסגרת חשיפת שטח ענק של אסבסט מסוכן בשולי כביש 89 בנהריה ● בשני שימועים שקיים המשרד להגנת הסביבה הוחלט לזכות את קבלן האסבסט זהבי מאישום אחד, אך לתת לו התראה (סנקציה שישית) באישום השני ● על השאלה כיצד נחשפו 1400 מ"ר של אסבסט קטלני המשרד לא הצליח לענות

1400 מ"ר של שטח רווי אסבסט פריך – הסוג המסוכן, זה שגורם להתפרצות של סרטן ריאות אלים וממית – נחשפו לאורך שולי כביש 89, הציר המרכזי המחבר את נהריה עם שאר חלקי הגליל בשלהי 2020, במסגרת עבודות של משרד השיכון והבינוי.

כפי שנחשף בתחקירי זמן ישראל, מדובר באחד האתרים המרכזיים שבהם התברר לכאורה כי הרשויות מקלות ראש בצורך להגן על הציבור מפני מפגע סביבתי ובטיחותי, שגבה לאורך השנים את חייהם של מאות אנשים, בעיקר באזור הגליל המערבי.

על אף שככל הנראה כל הגורמים הרשמיים ידעו כי בצדי כביש 89 קבורים מפגעי אסבסט מסוכנים, ועל אף שהוראות חוק האסבסט מסדירות באופן ברור כיצד יש לטפל במפגעים מסוג זה – תיעדו פעילי סביבה במשך חודשים ארוכים כיצד נחשפים העוברים והשבים, כמו גם תושבי השכונות הסמוכות, למפגעי אסבסט. חלקם כוסו או טופלו ברשלנות.

תחקיר זמן ישראל חשף כי למרות התרעות שנמסרו בזמן אמת, לקח למשרד להגנת הסביבה כמה ימים כדי להגיע למקום ולסמן את השטח. העבודות הופסקו אחרי שרובו כבר נחשף.

אסבסט חשוף בשולי כביש 89 (צילום: דב משה)
אסבסט חשוף בשולי כביש 89 (צילום: דב משה)

כעבור כמה חודשים העבודות חודשו, לכאורה ללא נקיטת אמצעים מספקים להגנה מפני "הרוצח השקט" – חלקיקי האסבסט הזעירים המתיישבים בריאות ומתפרצים, לעיתים אחרי עשרות שנים, בדמותו של סרטן המזותליומה

אולם, כעבור כמה חודשים העבודות חודשו, לכאורה ללא נקיטת אמצעים מספקים להגנה מפני "הרוצח השקט" – חלקיקי האסבסט הזעירים המתיישבים בריאות ומתפרצים, לעיתים אחרי עשרות שנים, בדמותו של סרטן המזותליומה הקטלני.

התיעוד הראה כי העבודות התבצעו כאשר שטחי האסבסט חשופים למגע אדם; הנילונים משוחררים; השורשים רוויי האסבסט גלויים; השילוט והגידור לא מספקים וחלק מהעובדים אינם ממוגנים כנדרש. מפקח האסבסט הבכיר יורם ורגה, המייעץ לראש עיריית נהריה, הסביר כי גם לאחר ההתרעות שנמסרו למשרד להגנת הסביבה המחדל נמשך:

"מדוע לאחר שסומן אזור הימצאות האסבסט ניתן אישור להמשך הוצאת הצמחייה, וכך חשפו את האסבסט תוך סכנה ברורה לציבור, ואף חמור מכך: אחרי עצירת העבודות – הן התחדש. מדוע המשרד להגנת הסביבה התיר להמשיך את העבודות הללו, כשכולם כבר יודעים שנחשף אסבסט בשלבים מוקדמים? האם חיי אדם הם הפקר? זה בהחלט מחדל מתמשך, מהסוג שאני מתריע כנגדו כבר שנים".

"מדוע המשרד להגנת הסביבה התיר להמשיך את העבודות הללו, כשכולם כבר יודעים שנחשף אסבסט בשלבים מוקדמים? האם חיי אדם הם הפקר?"

זיכוי אחד והרשעה אחת

מהרגע הראשון התנהלה מאחורי הקלעים (ומאז פרסום תחקירי זמן ישראל גם באופן פומבי) מלחמת גרסאות והאשמות סביב מחדל האסבסט בכביש 89. בינתיים הסתיימו עבודות הסלילה בכביש והוא נפתח מחדש.

אתר אסבסט חשוף בכביש 89
אתר אסבסט חשוף בכביש 89

שני השימועים שנערכו ניסו להתחקות אחרי אחריותם של חלק מהגורמים הממונים. במרכז שני השימועים עמד, בין היתר, קבלן האסבסט עופר זהבי, מהמובילים בתחום באזור הצפון, ששימש בשני תפקידים שונים סביב העבודות בכביש 89: כמפקח־מלווה בסוף 2020, וכקבלן עבודות אסבסט מטעם המשרד לשיכון ולבינוי במהלך 2021.

בשימוע הראשון, שהתקיים במרץ 2021, "הועלו טענות בגין הפרות לכאורה שנמצאו בעבודות ליווי שביצע זהבי כעובד אחראי אסבסט פריך". הטענות והשימוע נולדו בעקבות ביקור של נציג המשרד להגנת הסביבה בשטח.

"הממצאים מהפיקוח העלו חשש סביר לכך שהעוסק הפר את הוראות החוק", נכתב במסמך השימוע. "כמו כן עולה חשש כי גילה חוסר מקצועיות או רשלנות בביצוע עבודות הליווי.

"באזור עבודות הרחבת הכביש היה מידע מן העבר לפיו טמון אסבסט פריך בקרקע, ובכל זאת לא נמנעה עבודת החפירה ולא נעצרה העבודה מייד עם חשיפת האסבסט. משכך, קיים חשש כי העוסק גרם למפגע בעבודה זו".

אסבסט חשוף בשולי כביש 89 (צילום: דב משה)
אסבסט חשוף בשולי כביש 89 (צילום: דב משה)

"באזור עבודות הרחבת הכביש היה מידע מן העבר לפיו טמון אסבסט פריך בקרקע, ובכל זאת לא נמנעה עבודת החפירה ולא נעצרה העבודה מייד עם חשיפת האסבסט"

במהלך השימוע טען זהבי כי המשרד להגנת הסביבה מחמיר עימו וכי בעצם ההזמנה לשימוע נגרם לו עוול. בעבר טענו פעילי סביבה וגורמי אסבסט דווקא את ההיפך: המשרד להגנת הסביבה, לטענתם, מקל ראש לעיתים במפגעי אסבסט ומטיל סנקציות על קבלנים במשורה.

באשר לחפירות שבמהלכן נחשף האסבסט טען זהבי כי הורה באופן מיידי על הפסקת העבודה באתר, והציג את יומן עבודה המגבה זאת. הוא טען כי הפיקוח על העבודות שנמשכו אחרי שהתריע כבר אינו באחריותו כמפקח־מלווה:

חובתו של העוסק ביחס לעבודה הייתה פיקוח על שלב החפירה", מסרו באי כוחו. "הוא לא היה חייב להיות בשטח בשלב שבו בוצע איסוף וגיזום. הנהלים לא חייבו אותו להיות נוכח ולכן לא ניתן לטעון שהוא הפר את חובתו. חובתו הייתה לעצור את העבודה ולדווח, וכך פעל והתריע בזמן אמת".

בהחלטתה קיבלה ועדת המשנה לעניין רישוי עוסקים באסבסט את הגרסה הזאת – והחליטה לזכות את זהבי:

יש לקבל את טענתו (של זהבי) כי לא היה חייב להיות נוכח בהתאם לנהלים הקיימים […] אין חולק כי העוסק (זהבי) דיווח לגורמי המשרד על חשיפת האסבסט באופן מיידי כפי הנדרש […] לפיכך אין עילה לנקיטת אמצעים כלפי העוסק בהתאם להוראות החוק.

אתר אסבסט חשוף בכביש 89
אתר אסבסט חשוף בכביש 89

עם זאת, החלטת המשרד להגנת הסביבה מותירה הרבה שאלות פתוחות: למשל, מדוע המשיכו החפירות גם אחרי התרעתו של זהבי, והאם מדובר במחדל של משרד השיכון והבינוי האחראי על העבודות בכביש 89?

כמו כן, מדוע לקח למשרד להגנת הסביבה שלושה ימים לשלוח מפקח בזמן שככל הנראה החפירות המשיכו להתרחב? איך יכול להיות שיום אחרי שזהבי מתריע, מגיעים פעילי סביבה וממשיכים לתעד מחדלי אסבסט שלא הופסקו באופן מיידי?

מדוע לקח למשרד להגנת הסביבה שלושה ימים לשלוח מפקח בזמן שככל הנראה החפירות המשיכו להתרחב? איך יכול להיות שיום אחרי שזהבי מתריע, מגיעים פעילי סביבה וממשיכים לתעד מחדלי אסבסט?

ביקשנו את התייחסות המשרד להגנת הסביבה לשאלות האלה. מתשובותיהם עולה כי האסבסט נחשף בשלב הגיזום, שבו לא נכח המפקח־המלווה – ולכן לא נעצרה העבודה.

במשרד מאשרים כי הנהלים מכסים רק חלק מהמצבים המסוכנים: "לפי הנהלים הקיימים, החלים על משרד השיכון כמזמין העבודה ועל העוסק באסבסט אשר עימו התקשרו לצורך ביצוע העבודה, ליווי נדרש בשלב עבודות חפירה.

אסבסט חשוף בשולי כביש 89 (צילום: דב משה)
אסבסט חשוף בשולי כביש 89 (צילום: דב משה)

"לפיכך, לא התקיימה עילה לנקיטת אמצעים גם כלפי הגורמים השונים. בעקבות מקרה זה בכוונת המשרד לחדד את ההנחיות לביצוע הליווי". משרד הבינוי והשיכון, המבצע את העבודות בכביש 89, כבר התנער בעבר מאחריותו למחדל.

בתגובה לשאלה שהופנתה על־ידי זמן ישראל לפני כחצי שנה הגיב כך: "מייד עם גילוי זיהום האסבסט באתר כביש 89 וחניון האצטדיון, ננקטו כל הצעדים המתחייבים בחוק על־ידי עובד האסבסט האחראי שמונה לפרויקט, וכמו כן הועבר דיווח מיידי לגורם האחראי ברשות העירונית ולגורמים המוסמכים במשרד להגנת הסביבה. בפועל, הופסקה העבודה בקטע המזוהם באסבסט".

תשובה זו סותרת לכאורה את הממצאים שהועלו בשימוע במשרד להגנת הסביבה, ממצאים המצביעים על כך כי במהלך העבודה נחשפו מאות מטרים רבועים של שטח רווי אסבסט מסוכן, לכאורה גם אחרי שהועברו ההתראות למשרד להגנת הסביבה.

הבירור השני, שנערך לגורמים הממונים על ניטור האסבסט בכביש 89, נעשה במהלך 2021 וכלל בדיקה של אופן הטיפול במפגעי האסבסט לאורך תקופה של כמה חודשים. במהלך תקופה זו תיעדו ודיווחו פעילי סביבה מחדלים שונים באופן הטיפול באתר, והתריעו כי נחשפו מפגעי אסבסט מסוכנים לציבור הרחב החולף בכביש ולגורמים המתגוררים ועובדים בסביבת המקום.

אתר אסבסט חשוף בכביש 89 (צילום: דב משה)
אתר אסבסט חשוף בכביש 89 (צילום: דב משה)

בשימוע של ועדת המשנה לרישוי אסבסט נמצא כי נפלו מחדלים באופן הטיפול במפגעי האסבסט באתר ושני הגורמים הממונים על הטיפול – הקבלן זהבי ומפקח האסבסט הפריך שמואל גולדנברג – קיבלו התראה

הפעם זהבי שימש כקבלן אסבסט בשטח. בשימוע של ועדת המשנה לרישוי אסבסט נמצא כי נפלו מחדלים באופן הטיפול במפגעי האסבסט באתר ושני הגורמים הממונים על הטיפול באסבסט – הקבלן זהבי ומפקח האסבסט הפריך הממונה עליו שמואל גולדנברג – קיבלו התראה, שנרשמה בתיקם האישי.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתשובה לשאלת זמן ישראל: "מפקח העבודה והקבלן הוזמנו לוועדת העוסקים באסבסט בשל ליקויים שנמצאו בעבודה בעת פיקוח שביצע המשרד. לאחר בחינת כל העובדות ושמיעת הטענות, נרשמה לשניהם התראה.

"בפיקוח שביצע המשרד להגנת הסביבה עלה כי בביצוע העבודה הופר תנאי מתנאי היתר העבודה באסבסט שניתן לעניין אופן ביצוע המיון של אסבסט מהקרקע, וכתוצאה מכך פונתה כמות קטנה של פסולת שאינה פסולת אסבסט. ההפרה לא גרמה למפגע אסבסט ועל כן הוועדה החליטה לרשום לעוסק התראה. התראה זו מופיעה במרשם העוסקים באסבסט".

בעיה נוספת שהתגלתה בתחקיר זמן ישראל נגעה לסוגיית הניתוק הנדרש בין קבלן האסבסט למפקח עליו. בחוק האסבסט קיים סעיף מפורט ומובהק המכונה "איסור ניגוד עניינים", וזה מבהיר כי קבלן האסבסט העובד בשטח ומפנה את המפגע ומפקח האסבסט – הממונה לפקח עליו – יהיו בלתי תלויים זה בזה, באופן המאפשר פיקוח נאות:

נהגים חשופים לאתר אסבסט חשוף בכביש 89
נהגים חשופים לאתר אסבסט חשוף בכביש 89

"קבלן אסבסט פריך לא יתנה את ביצוע עבודתו בהעסקת מפקח אסבסט פריך מסוים, ומפקח אסבסט פריך לא יתנה את ביצוע עבודתו בהעסקתו של קבלן אסבסט מסוים". המטרה של ההפרדה המוחלטת בהוראות החוק ברורה: לייצר אפשרות ממשית של פיקוח בשטח, באופן שימנע העלמת עין ממחדלים וקומבינות.

בהסכם העבודה נכתב מפורשות כי הקבלן זהבי הוא האחראי לספק את המפקחים מטעמו, אחראי גם לעצם קיומו של פיקוח בשטח ואף מקבל את התמורה עבור הפיקוח

לידי זמן ישראל הגיע הסכם עבודה בין זהבי לקבלן בשטח, שמונה מטעם משרד השיכון, המוכיח לכאורה כי לפחות במקרה זה לא הקפידו על הכללים הללו. בהסכם העבודה נכתב מפורשות כי הקבלן זהבי הוא האחראי לספק את המפקחים מטעמו, אחראי גם לעצם קיומו של פיקוח בשטח ואף מקבל את התמורה עבור הפיקוח (אותה, מן הסתם, הוא מעביר ישירות למפקחים בשטח).

כששאלנו לפני כמה חודשים את משרד השיכון מדוע לא הקפידו על הכלל הזה, קיבלנו תשובה שמשתמע ממנה כי הם עוברים על הוראות החוק באופן קבוע ובכוונת מכוון: "חשוב לציין כי בכל המכרזים שפורסמו נכתב במפורש שהפרויקט צריך להיות מלווה במפקח אסבסט – והבחירה הינה באחריות הקבלן".

היסטוריה של סנקציות משמעתיות

זוהי הסנקציה השישית שהקבלן זהבי צבר עד כה בעשור האחרון. רישיונו הותלה בעבר שלוש פעמים בעקבות התרשלות סביב מחדלי אסבסט לתקופה מצטברת של 242 ימים, וכן קיבל לתיקו האישי שתי נזיפות בגין התרשלות בטיפול באתרי אסבסט באחריותו.

עופר זהבי (צילום: אבנר הופשטיין)
עופר זהבי (צילום: אבנר הופשטיין)

זהבי מגדיר עצמו כאחד הקבלנים המנוסים ביותר בישראל בטיפול באסבסט והוא אחראי על חלק נכבד מהעבודות בצפון, חלקן עבור משרד השיכון (או קבלני המשנה שלו), חלקן עבור עיריית נהריה וחלקן עבור גורמים פרטיים או אחרים.

בדיקה באתר מרשם העוסקים באסבסט מעלה כי מבין 13 בעלי הרישיון לביצוע עבודות של "קבלן אסבסט פריך" ברחבי הארץ, זהבי הוא שיאן הסנקציות – והיחיד שצבר התליות ונזיפות, להוציא קבלן אחד נוסף בלבד, שרישיונו הותלה ל־30 ימים בלבד.

בדיקה באתר מרשם העוסקים באסבסט מעלה כי מבין 13 בעלי הרישיון לביצוע עבודות של "קבלן אסבסט פריך" ברחבי הארץ, זהבי הוא שיאן הסנקציות – והיחיד שצבר התליות ונזיפות, להוציא קבלן אחד נוסף בלבד

גם בהשוואה אל מול 123 בעלי הרישיון המפורסמים כבעלי היתר לביצוע עבודות אסבסט צמנט (האסבסט המסוכן פחות, שניתן להותיר בשטח אחרי טיפול מתאים, צביעה ובקרה תקופתית), זהבי מתבלט כבעל מספר גבוה של ימי התליה. רק לקבלן אחד, על פי פרסומי המשרד להגנת הסביבה, יש יותר התליות מאשר לו.

תהליך מינויו של זהבי כקבלן אסבסט בכביש 89 לווה בטענות כבדות של קבלנים אחרים כנגד משרד השיכון, על פגיעה לכאורה בחוק חובת המכרזים והעדפה לא הוגנת. אחת החברות שביקשו להתמודד על המכרז פנתה במכתב האשמות חריף למשרד השיכון, בו חשפה הליך עתיר פגמים לכאורה.

לטענת החברה, משרד השיכון ביטל את סיור הצעות המחיר וביקש מהקבלנים להעביר הצעות מחיר במייל לקראת פרסום המכרז. ואז המכרז פשוט בוטל, ללא נימוק:

"ב־20 באוקטובר 2021 נמסר למרשתנו כי קבלן אסבסט מקומי בנהריה, עופר זהבי, קיבל היתר מהרשות להגנת הסביבה לביצוע העבודות […]  נסיבות אלו, בהן ככל הנראה התקשר משרד הבינוי או מי מטעמו לביצוע עבודות בהיקף משמעותי עם הקבלן זהבי ללא כל הליכי מכרז, וממילא ללא שנערכה כל פנייה לקבלנים לקבלת הצעות מחיר לביצוע העבודות, מעלות אצל מרשתנו חשדות ממשיים כי משרד הבינוי והשיכון ו/או מי מטעמו לא קיים הליכי מכרז כנדרש והפר את הוראות הדין". (ההדגשים במקור).

זהבי טען בתגובה: "לא מוניתי על ידי משרד השיכון, ואין כל קשר ביני לבין משרד השיכון בכל הקשור לקבלת העבודה. מי שבחר אותי לביצוע עבודות הפינוי הוא הקבלן הראשי המבצע את הפרויקט (לא משרד השיכון) וזאת לאחר שהגשתי הצעת מחיר והקבלן בחר משיקוליו שלו לקחת את שירותיי.

"הקבלן, למיטב ידיעתי, לא מחויב בביצוע הליך מכרזי. אציין כי עבודות הפינוי הסתיימו לפי כל דין ונהלי המשרד, בליווי צמוד של חברת פיקוח. כמו כן, למיטב ידיעתי, מפקח האסבסט מונה גם כן על־ידי הקבלן הראשי ולא על ידי משרד השיכון, כך שלי, בוודאי, אין כל נגיעה בנדון, בניגוד לאופן הצגת השאלה על ידך כאילו אני קשור בצורה כלשהי לנושא או להחלטה על מינוי אותו מפקח".

סילוק אסבסט. אילוסטרציה (צילום: iStock)
סילוק אסבסט. אילוסטרציה (צילום: iStock)

העובדה שמשרד השיכון שכר קבלן פיתוח וזה שכר את זהבי לא פוטרת את המשרד מאחריות לטיפול היקר באסבסט, כך על פי חוק האסבסט. למעשה, גם משרד השיכון לא טען זאת בתגובתו

אלא שהגרסה הזו לא מתיישבת עם הוראות החוק, המגדיר את "מזמין העבודה" – קרי משרד השיכון – כמי שאחראי לכל הליכי מינוי קבלן ומפקח האסבסט. העובדה שמשרד השיכון שכר קבלן פיתוח וזה שכר את זהבי לא פוטרת את המשרד מאחריות לטיפול היקר באסבסט, כך על פי חוק האסבסט.

למעשה, גם משרד השיכון לא טען זאת בתגובתו והשיב כי כל תהליך הטיפול בבעיית האסבסט באתר "בוצע בכפוף לחוק האסבסט ובהתאם לנהלי משרד הבינוי והשיכון ונהלי המשרד להגנת הסביבה".

"בכוונת המשרד לחדד את ההנחיות לביצוע הליווי"

בתגובה לכתבה השיב זהבי בשורה ארוכה של טענות כלפי הכותב וזמן ישראל. זוהי תמציתן: "ברור שכוונת הופשטיין היא לרדוף אותי ממניעים לא ענייניים, בין אם בגלל שמתנהל בינינו הליך והוא משתמש בפרסומים ככלים טקטיים בהליך המשפטי, בין אם בגלל שגורמים בעלי אינטרסים זרים מניעים אותו ככלי במשחק שחמט ובין אם הוא עושה זאת מנקמנות אישית.

"לגופו של עניין – סכנת האסבסט קרובה לליבי, ועיסוקי הוא, בין היתר, למגר את סכנת האסבסט על־ידי פינויו כדין ובכך אני גאה. כמו כל אדם, לעיתים קיימים ביני לבין גורמים מקצועיים אחרים חילוקי דעות מקצועיים, ואני מקבל כל הכרעה של המשרד להגנת הסביבה בנדון.

אתר אסבסט חשוף בכביש 89 (צילום: דב משה)
אתר אסבסט חשוף בכביש 89 (צילום: דב משה)

"ספציפית לגבי ההחלטה האחרונה, אני דורש כי תפנה את תשומת לב הקוראים לכך שכלל לא מדובר בהחלטה בעניין סיכון כלשהו שנגרם לציבור נשוא עבודתי, אלא ההפך: התראה בקשר לכך שלדעתו המקצועית של המשרד היה עליי למיין פסולת לפני פינוי (אירוע שטומן בחובו סכנה גדולה יותר לציבור) – ואילו לדעתי, ובהסתמך על הוראות מי שפיקח עליי, היה עדיף מקצועית שלא למיין את הפסולת, וכוונתנו הייתה דווקא למנוע סכנה לציבור.

"לא מדובר בהחלטה בעניין סיכון כלשהו שנגרם לציבור, אלא ההפך: התראה בקשר לכך שלדעתו המקצועית של המשרד היה עליי למיין פסולת לפני פינוי. ואילו לדעתי, היה עדיף מקצועית שלא למיין את הפסולת"

"כך שדווקא הופשטיין, אם היה רודף אמת, היה צריך לשבח אותי על כך. לסיכום, עצם ההתמקדות בי בכל הפרסומים שביצעת לעניין האסבסט מעורר תמיהה".

הערת המערכת: אין ולא היה לזמן ישראל או לאבנר הופשטיין כל ענין אישי מול מר זהבי או כל רצון לפגוע בו או לנקום בו. זהבי, כפי שהוא עצמו מרבה לציין, הוא קבלן האסבסט הפעיל ביותר בצפון. כאמור, הוא גם צובר תלונות והרשעות יותר משאר קבלני האסבסט.

התביעה שהגיש מר זהבי תתברר בבית המשפט ואינה משפיעה על הסטנדרטים העיתונאיים, לטוב או לרע. למעשה, מר זהבי עצמו היה זה שדרש כי נעדכן בכתבותינו בדבר זיכויו מאשמה בדצמבר 2021, וכך אנו עושים בכתבה זו: מעדכנים על הזיכוי, כמו גם על ההרשעה על־פי כללי האתיקה המחייבים אותנו.

עובדים בכביש 89 ללא מיגון (צילום: דב משה)
עובדים בכביש 89 ללא מיגון (צילום: דב משה)

תגובת המשרד להגנת הסביבה בנושא השימוע בדצמבר 2020: "אגף אסבסט במשרד להגנת הסביבה והוועדה לעניין עוסקים באסבסט ערכו בירור מקיף של נסיבות המקרה מול כלל הגורמים הרלוונטיים.

"מהבירור עלה שככל הנראה, האסבסט נחשף בשלב הראשון של עבודות הגיזום בעת שהעוסק לא היה נוכח. לפי המידע שקיים בידי המשרד והיה ידוע גם לעוסק, בשכבה העליונה של הסוללה הייתה אדמה גננית נקייה, ולא היה חשש להימצאות אסבסט פריך בה.

"לפי הנהלים הקיימים, החלים על משרד השיכון כמזמין העבודה ועל העוסק באסבסט אשר עימו התקשרו לצורך ביצוע העבודה – ליווי נדרש בשלב עבודות חפירה. לפיכך לא התקיימה עילה לנקיטת אמצעים גם כלפי הגורמים השונים. בעקבות מקרה זה בכוונת המשרד לחדד את ההנחיות לביצוע הליווי".

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
מציאות מדאיגה ומפחידה. התנהלות המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית לצורך העניין ,מטרידה אפילו יותר , שכן אין לכאורה מי שיפקח עליהם...וכך ,מי שמשלם על כך הוא הציבור ולמען הסר ספק , התשלום ... המשך קריאה

מציאות מדאיגה ומפחידה. התנהלות המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית לצורך העניין ,מטרידה אפילו יותר , שכן אין לכאורה מי שיפקח עליהם…וכך ,מי שמשלם על כך הוא הציבור ולמען הסר ספק , התשלום במקרה זה הוא חיי אדם ! אבנר , כבוד !!

עוד 2,348 מילים ו-1 תגובות
סגירה