נתניהו: "נחושים לקדם את הרפורמה, אני נכנס לאירוע"

גלנט הזהיר את רה"מ מהשפעת החקיקה ● יום השיבוש: אלפים מניפים הערב דגלי ישראל וגאווה בבני ברק, מוקדם יותר הופעלו מכת״זיות בחיפה ות"א ואיילון נחסם לשעתיים וחצי ● לפיד סירב לקרוא לעצירת המחאה ביום העצמאות ● שקמה ברסלר שוחררה לאחר שעוכבה לשעה קלה ● האסירים הפלסטינים: הגענו להסכם עם שב״ס; בן גביר: לא נערך הסכם ● בן גביר לא יתמוך בתקציב בשל היעדר תוספת למשטרה

 • מחאה נגד המהפכה המשפטית בצומת הכפר הירוק, 23 במרץ 2023 (צילום: דני שכטמן)
  דני שכטמן
 • המחאה נגד המהפכה המשפטית ליד חומות העיר העתיקה בירושלים, 23 במרץ 2023 (צילום: יהונתן דקל)
  יהונתן דקל
 • שקמה ברסלר, ממובילות המחאה, נעצרת בהפגנה, 23 במרץ 2023 (צילום: מחאת קפלן)
  מחאת קפלן
 • אנשי חיל האוויר מוחים ברחוב קפלן בת"א נגד המהפכה המשפטית, 23 במרץ 2023 (צילום: אור פרבוזניק)
  אור פרבוזניק
 • הפגנה נגד המהפכה המשפטית במסגרת יום השיתוק הלאומי ברחוב קפלן בת"א, 23 במרץ 2023 (צילום: גיתי פלטי)
  גיתי פלטי
 • מכת"זית שהופעלה בחיפה נגד מפגינים, 23 במרץ 2023 (צילום: דוברות המשטרה)
  דוברות המשטרה
 • מפגין עם דגל ברחוב יגאל אלון לצד פרשי משטרה, 23 במרץ 2023 (צילום: אור פרבוזניק)
  אור פרבוזניק

אושר חוק הנבצרות שנועד למנוע מצב בו נתניהו יוכרז נבצר עקב פעולותיו: ברוב של 61 תומכים מול 47 מתנגדים מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק־יסוד: הממשלה (תיקון מס' 12) של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת – מוצע לקבוע שנבצרות זמנית של ראש הממשלה למלא את תפקידו תהיה בשל אי מסוגלות פיזית או נפשית בלבד ותיקבע על ידי ראש הממשלה בהודעה לממשלה וליושב ראש הכנסת ובאישור ועדת הכנסת ברוב של 2/3 מחבריה.

בנוסף, גם הממשלה תהיה רשאית להחליט ברוב של 3/4 מחבריה כי נבצר מראש הממשלה זמנית למלא את תפקידו בשל אי מסוגלות פיזית או נפשית; במקרה מעין זה הממשלה תכונס על ידי ראש הממשלה לבקשת 3/5 מחברי הממשלה ועל ראש הממשלה יהיה לכנס את הממשלה בתוך שלושה ימים ממועד הגשת הבקשה או במועד מאוחר יותר אם התבקש לכך בבקשה.

אם ישיבת הממשלה לא כונסה בתוך שלושה ימים יכנס מזכיר הממשלה את הממשלה באופן מיידי וממלא מקום ראש הממשלה ינהל את הישיבה. החלטת הממשלה במקרה זה תעמוד בתוקפה שלושה ימים ותובא לאישור ועדת הכנסת ברוב של 2/3 מחבריה, ואם החלטת הממשלה ניתנה מטעמי בריאות, תהיה החלטת ועדת הכנסת גם על יסוד חוות דעת רפואית וועדת הכנסת תהיה רשאית לקבוע שהנבצרות תמשך לא יותר משבעה ימים מיום החלטת הממשלה; כן מוצע כי אם ראש הממשלה לא יגיש חוות דעת רפואית בהתאם לכללים שקבעה ועדת הכנסת יראו אותו כאילו הודיע על נבצרותו.

הארכת תקופת הנבצרות במקרה שוועדת הכנסת אישרה את החלטת הממשלה או במקרה שראש הממשלה לא הגיש חוות דעת רפואית טעונה החלטה של הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, שהתקבלה ברוב של שמונים חברי הכנסת לתקופה שלא תימשך יותר מ-21 ימים בכל פעם, ובלבד שסך התקופות לא יעלה על 100 ימים כקבוע בסעיף 16(ב) לחוק-יסוד: הממשלה.

עוד מוצע שסיום נבצרותו הזמנית של ראש הממשלה, אם זו נקבעה על ידי הממשלה ואושרה על ידי ועדת הכנסת וכן הארכת תקופת הנבצרות, תיעשה בהחלטה של ועדת הכנסת ואם נקבעה הנבצרות מטעמי בריאות – על יסוד חוות דעת רפואית. לבסוף, מוצע כי הוראות בדבר כינוס הכנסת או הוועדות בזמן פגרה לא יחולו לעניין זה.

בדברי ההסבר נכתב: "בשל ההשלכות של קביעת קיומה של נבצרות של ראש הממשלה, כאשר הקביעה מתקבלת בניגוד לדעתו, כאשר הוא כשיר פיסית ונפשית לתפקידו, משמעותה הדחתו של מנהיג מכהן שנבחר על ידי נציגי העם ובעודו זוכה לאמון הכנסת. כלומר, קביעת נבצרות ראש הממשלה היא בפועל מעשה ביטול של תוצאות הבחירות וההליך הדמוקרטי.

על כן, תיקון זה נועד להבהיר שנבצרותו של ראש הממשלה מלמלא את תפקידו יכולה להתרחש אך ורק בשל אי-מסוגלות פיסית או נפשית של ראש הממשלה למלא את תפקידו. כלומר, בשל מצב בריאותי קשה או בשל מצב קיצוני אחר (דוגמת ניתוק קשר ממושך או שבי), המגביל קיצונית או מונע כליל, פיסית או נפשית, את יכולת התפקוד של ראש הממשלה.

כן מוצע להבהיר, כי לאור משמעותה של ההכרזה על נבצרות כהדחתו של מנהיג מכהן שנבחר על ידי נציגי העם, בית משפט, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק, לא ידון בבקשה להכריז על נבצרות ראש הממשלה או לאשרה וכי החלטה או צו של בית משפט כאמור יהיו חסרי סמכות ונעדרי תוקף.

בהינתן שראש ממשלה מכהן שואב את כוחו וסמכותו מהעם באמצעות נציגיו, הצעה זו משקפת בעיני מציעיה את התפיסה הקיימת ולפיה הדחת המנהיג נגד רצונו תהיה בקביעת נציגי העם בלבד מבלי מעורבות של זרוע לא-נבחרת. כלומר, הצעת חוק זו אינה משקפת שינוי של הדין הקיים אלא הבהרת הליך היישום שלו."

הרכב הוועדה לבחירת שופטים: ועדת החוקה דחתה עד כה כ-1900 הסתייגויות מתוך 5,400 ההסתייגויות שהוגשו לחו"י: השפיטה ולחוק בימ"ש. הוועדה אישרה 2 הסתייגויות המבטלות את הדרישה לגיוון סיעתי.

יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן, נעל את הישיבה בהתאם להסכמות והודיע כי ההצבעות על ההסתייגויות יתחדשו ביום ראשון.

יום השיתוק הלאומי כנגד המהפכה המשפטית: מארגוני המחאה נמסר כי במהלך הלילה התבצע מבצע תליית מדבקות רחב היקף בכל רחבי הארץ במסגרת קמפיין #2024

מדבקות במסגרת קמפיין #2024 אשר ממחיש כיצד תיראה המדינה אחרי המהפכה המשפטית, 23 במרץ 2023 (צילום: מחאת קפלן)
מדבקות במסגרת קמפיין #2024 אשר ממחיש כיצד תיראה המדינה אחרי המהפכה המשפטית, 23 במרץ 2023 (צילום: מחאת קפלן)

אשר ממחיש כיצד תיראה המדינה בעוד כשנה בלבד, אם יעברו חוקי המהפכה המשפטית.

מיצב טיייס שנטש מול ביתו של השר קיש, 23 במרץ 2023 (צילום: מחאת קפלן)
מיצב טיייס שנטש מול ביתו של השר קיש, 23 במרץ 2023 (צילום: מחאת קפלן)

עוד פעולת מחאה: מיצב מול בית השר קיש – טייס שנטש עם הכיתוב: "קיש על תנטוש אותנו".

ארגוני המחאה מסרו כי בפעולה השתתפו טייסים במילואים וכי אחד מהם נעצר ונלקח לתחנת רמת גן.

מפגינים הגיעו אל מול תחנת המשטרה וקראו קריאות לשחרור העצור.

במסגרת הפעולות הליליות אורגנה גם "השתלטות" על מנחתי מסוקים מסביב לקיסריה.

הפגנה מול ביתו של חבר הכנסת אריה דרעי נגד חוקי המהפכה המשפטית.

המוחים פרשו דגל ענק וקוראים בושה.

דגל ענק שנפרש מול ביתו של ח
דגל ענק שנפרש מול ביתו של ח"כ אריה דרעי במסגרת יום השיתוק הלאומי, 23 במרץ 2023 (צילום: מחאת קפלן)
מחאה מול ביתו של חבר הכנסת דרעי במסגרת יום השיתוק הלאומי, 23 במרץ 2023 (צילום: מחאת קפלן)
מחאה מול ביתו של חבר הכנסת דרעי במסגרת יום השיתוק הלאומי, 23 במרץ 2023 (צילום: מחאת קפלן)

מול המוחים: בחורי ישיבות רוקדים.

https://twitter.com/ishaygreen/status/1638788038699495425

מפלגת ישראל ביתנו תעתור לבג"ץ נגד חוק הנבצרות. "לא נאפשר למדינת ישראל להפוך למונרכיה של משפחת נתניהו", נמסר. 

סגירה