דוח: נשים סופגות אלימות במספרים דומים לגברים - אבל בעיקר בבית

הפגנה נגד אוזלת היד של המדינה בטיפול באלימות כלפי  נשים בתל אביב. ספטמבר 2020 (צילום: Tomer Neuberg/Flash90)
Tomer Neuberg/Flash90
הפגנה נגד אוזלת היד של המדינה בטיפול באלימות כלפי נשים בתל אביב. ספטמבר 2020

המקום הכי מסוכן לנשים הוא הבית. דוח חדש ומקיף של מרכז המחקר והמידע של הכנסת חושף את הנתונים העדכניים ביותר בדבר אלימות כנגד נשים בישראל, לקראת ציונו בכנסת של היום הבין-לאומי למאבק באלימות כלפי נשים.

במסמך מוצגים נתוני המשטרה על נשים שהיו קורבנות לאלימות, בדגש על אלימות בהקשר הזוגי-משפחתי, כפי שהם משתקפים בתיקי החקירה של המשטרה. הנתונים מוצגים בכמה פילוחים ובחלק מהמקרים הם מוצגים בצד נתונים על גברים שהיו קורבנות לאלימות.

לקריאת דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת

בדוח הממ"מ שנכתב על ידי חוקרת מרכז המחקר של הכנסת, ד"ר נורית יכימוביץ-כהן, נבחנו נתונים על ארבעה סוגי עבירות: עבירות נגד גוף (תקיפה חבלה גופנית חמורה, תקיפה ושאר עבירות אלימות), איומים, עבירות מין ועבירות נגד אדם (הכוללות בין היתר רצח ונסיון לרצח).

כך למשל, בשנת 2021, מתוך 49,368 עבירות נגד גוף, 21,936 היו כלפי נשים, ו-27,432 כלפי גברים. גם באיומים היחס דומה: מתוך 46,161 עבירות, 21972 כלפי נשים ,24,189 כלפי גברים.

הפגנה נגד אלימות כלפי נשים בתל אביב, 4 בדצמבר 2018 (צילום: Oded Balilty, AP)
הפגנה נגד אלימות כלפי נשים בתל אביב, 4 בדצמבר 2018 (צילום: Oded Balilty, AP)

זיקה משפחתית (בן זוג או קרוב משפחה אחר) נרשמה בתיקיהן של 56% מהנשים שהיו קורבנות לעבירות נגד גוף ו-50% מהנשים שהיו קורבנות לעבירות איומים; שיעורים אלו גדולים פי שלושה מהשיעורים המקבילים בקרב גברים.

בעבירות מין – מתוך 6,625, 5,444 מהעבירות בוצעו כלפי נשים ו-1,181 כלפי גברים. מהן – 90% היו יהודיות. מכאן, ששיעורן של הלא-יהודיות – 10% – היה נמוך ביחס לשיעורן באוכלוסייה.

ואילו ברצח וניסיון לרצח מתוך 1026, 820 – כלפי גברים. בין הנשים נרשם שיעור גבוה של לא-יהודיות (יחסית לשיעורן באוכלוסייה) — 36% מקורבנות העבירה. 

בעבירות מין תועדו שיעורים נמוכים יחסית של קרבת משפחה בין החשוד לקורבן (הן בקרב קורבנות נשים והן בקרב קורבנות גברים) אך גם בעבירות אלו נשים נפגעו יותר מגברים על ידי בן זוג או קרוב משפחה אחר.

נשים נפגעות אלימות בין בני זוג בשנים 2021-2019: בין שנת 2019 לשנת 2020 גדל מספר הנשים שנרשמו במשטרה כקורבנות לעבירות נגד גוף, איומים ועבירות מין. אפשר לייחס את הגידול הזה להגבלות הקורונה שכללו סגרים ושהייה ממושכת בבית, אולם מספר הקורבנות לא קטן גם כאשר ההגבלות הוסרו בהדרגה בשנת 2021.

שיעור הנשים הלא-יהודיות בקרב קורבנות עבירות בין בני זוג היה גדול משיעורן באוכלוסייה (שהוא כ-20%): בשנים 2021-2019 נשים לא-יהודיות היו 30% מקורבנות עבירות נגד גוף מצד בן הזוג, 23% מקורבנות עבירות איומים ו-24% מקורבנות עבירות מין בין בני זוג, בתיקים שנפתחו.

רצח נשים: בשנת 2020 נרצחו בישראל 29 נשים. בשנת 2021 נרצחו 27 ובשנת 2022 (עד 8 בנובמבר) נרצחו 21 נשים. בין תחילת שנת 2021 ל-8 באוגוסט 2022 נשים היו 16% מקורבנות הרצח בישראל. כמעט כל הנשים היהודיות שנרצחו מאז תחילת שנת 2020 (93%) נרצחו בידי בן זוגן או בידי קרוב משפחה אחר. אשר לנשים הערביות שנרצחו בתקופה זו – רק בשליש מהמקרים מצויינת בתיק החקירה זיקה משפחתית; בעשירית מהמקרים צויין כי האישה נרצחה על ידי אדם זר וב-58% מהמקרים לא נרשם בתיק חשוד או מניע לרצח.

ד"ר יכימוביץ-כהן התייחסה לנתונים העגומים העולים מהדוח ואמרה: "מבחינה כמותית נשים נפגעות מאלימות כמעט כמו גברים, אבל נשים נפגעות לעיתים קרובות על ידי בן זוג או קרוב משפחה אחר וגברים נפגעים מחוץ למשפחה".

סגירה