אביב מזרחי
הזמן של
אביב מזרחי

עורך, זמן ישראל

דוח: נשים סופגות אלימות במספרים דומים לגברים - אבל בעיקר בבית

המקום הכי מסוכן לנשים הוא הבית. דוח חדש ומקיף של מרכז המחקר והמידע של הכנסת חושף את הנתונים העדכניים ביותר בדבר אלימות כנגד נשים בישראל, לקראת ציונו בכנסת של היום הבין-לאומי למאבק באלימות כלפי נשים.

במסמך מוצגים נתוני המשטרה על נשים שהיו קורבנות לאלימות, בדגש על אלימות בהקשר הזוגי-משפחתי, כפי שהם משתקפים בתיקי החקירה של המשטרה. הנתונים מוצגים בכמה פילוחים ובחלק מהמקרים הם מוצגים בצד נתונים על גברים שהיו קורבנות לאלימות.

לקריאת דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת

בדוח הממ"מ שנכתב על ידי חוקרת מרכז המחקר של הכנסת, ד"ר נורית יכימוביץ-כהן, נבחנו נתונים על ארבעה סוגי עבירות: עבירות נגד גוף (תקיפה חבלה גופנית חמורה, תקיפה ושאר עבירות אלימות), איומים, עבירות מין ועבירות נגד אדם (הכוללות בין היתר רצח ונסיון לרצח).

כך למשל, בשנת 2021, מתוך 49,368 עבירות נגד גוף, 21,936 היו כלפי נשים, ו-27,432 כלפי גברים. גם באיומים היחס דומה: מתוך 46,161 עבירות, 21972 כלפי נשים ,24,189 כלפי גברים.

הפגנה נגד אלימות כלפי נשים בתל אביב, 4 בדצמבר 2018 (צילום: Oded Balilty, AP)
הפגנה נגד אלימות כלפי נשים בתל אביב, 4 בדצמבר 2018 (צילום: Oded Balilty, AP)

זיקה משפחתית (בן זוג או קרוב משפחה אחר) נרשמה בתיקיהן של 56% מהנשים שהיו קורבנות לעבירות נגד גוף ו-50% מהנשים שהיו קורבנות לעבירות איומים; שיעורים אלו גדולים פי שלושה מהשיעורים המקבילים בקרב גברים.

בעבירות מין – מתוך 6,625, 5,444 מהעבירות בוצעו כלפי נשים ו-1,181 כלפי גברים. מהן – 90% היו יהודיות. מכאן, ששיעורן של הלא-יהודיות – 10% – היה נמוך ביחס לשיעורן באוכלוסייה.

ואילו ברצח וניסיון לרצח מתוך 1026, 820 – כלפי גברים. בין הנשים נרשם שיעור גבוה של לא-יהודיות (יחסית לשיעורן באוכלוסייה) — 36% מקורבנות העבירה. 

בעבירות מין תועדו שיעורים נמוכים יחסית של קרבת משפחה בין החשוד לקורבן (הן בקרב קורבנות נשים והן בקרב קורבנות גברים) אך גם בעבירות אלו נשים נפגעו יותר מגברים על ידי בן זוג או קרוב משפחה אחר.

נשים נפגעות אלימות בין בני זוג בשנים 2021-2019: בין שנת 2019 לשנת 2020 גדל מספר הנשים שנרשמו במשטרה כקורבנות לעבירות נגד גוף, איומים ועבירות מין. אפשר לייחס את הגידול הזה להגבלות הקורונה שכללו סגרים ושהייה ממושכת בבית, אולם מספר הקורבנות לא קטן גם כאשר ההגבלות הוסרו בהדרגה בשנת 2021.

שיעור הנשים הלא-יהודיות בקרב קורבנות עבירות בין בני זוג היה גדול משיעורן באוכלוסייה (שהוא כ-20%): בשנים 2021-2019 נשים לא-יהודיות היו 30% מקורבנות עבירות נגד גוף מצד בן הזוג, 23% מקורבנות עבירות איומים ו-24% מקורבנות עבירות מין בין בני זוג, בתיקים שנפתחו.

רצח נשים: בשנת 2020 נרצחו בישראל 29 נשים. בשנת 2021 נרצחו 27 ובשנת 2022 (עד 8 בנובמבר) נרצחו 21 נשים. בין תחילת שנת 2021 ל-8 באוגוסט 2022 נשים היו 16% מקורבנות הרצח בישראל. כמעט כל הנשים היהודיות שנרצחו מאז תחילת שנת 2020 (93%) נרצחו בידי בן זוגן או בידי קרוב משפחה אחר. אשר לנשים הערביות שנרצחו בתקופה זו – רק בשליש מהמקרים מצויינת בתיק החקירה זיקה משפחתית; בעשירית מהמקרים צויין כי האישה נרצחה על ידי אדם זר וב-58% מהמקרים לא נרשם בתיק חשוד או מניע לרצח.

ד"ר יכימוביץ-כהן התייחסה לנתונים העגומים העולים מהדוח ואמרה: "מבחינה כמותית נשים נפגעות מאלימות כמעט כמו גברים, אבל נשים נפגעות לעיתים קרובות על ידי בן זוג או קרוב משפחה אחר וגברים נפגעים מחוץ למשפחה".

עוד 470 מילים

נתניהו מספר את אותו סיפור שוב ושוב בשינוי קל

מה שבר אביו של נתניהו? תלוי מתי שואלים. בנאומו היום בתל חי סיפר ראש הממשלה סיפור אודות אביו המנוח ששבר את רגלו במשחק כדורגל בגיל 12 ומי שטיפל בו היה ד"ר גרשון גרי, שהיה זה שטיפל בטרומפלדור ברגעיו האחרונים.

נתניהו ככל הנראה מאוד אוהב את הסיפור וסיפר אותו כבר ב-2010 באירוע של המרכז למורשת בגין, אולם שם, השבר היה בידו של אביו. דבריו:

אגלה לכם דבר מה: אבא הוא חובב מושבע של סרטי מערבונים. אבל אין ספק שעל אף פתיחות זו לתרבות העולמית, היה נטוע עמוק במורשת עמנו.
זאת אני יודע בבטחה, משום שבגיל 13, כששבר את ידו במשחק כדורגל, נשכב על הארץ וגנח: "הו ילדים ילדים. מה גדול הכאב!", מי שטופל בבית החולים בצפת על יד הרופא שטיפל בטרומפלדור, ומי שזכה במקום ראשון בתחרות שירה של האוניברסיטה העברית

ב-2011 כשסיפר את סיפור השבר בטקס הפתיחה של בית הספר לרפואה בצפת, ישנו שילוב:

 זמן קצר אחרי שאבי הגיע הנה והוא ילד, שבר את ידו. בהזדמנות אחרת שוב גדעון, אני פונה אליך, שבר את רגלו במשחק כדורגל ובשכבו על הארץ, והילדים עומדים מעליו הוא אמר: הו, ילדים, ילדים מה גדול הכאב. כאשר ילדי ישראל יגידו דברים כאלה כשהם שוברים רגל אני אדע שהשלמנו את המהפכה בחינוך.

והנה שבר את ידו כאן בצפת, ולקחו אותו לד"ר גרי, ד"ר גרי לימים טיפל בטרומפלדור, והיה לידו כשנפח את נשמתו. ד"ר גרי הסתכל על זה ואמר: אה, מסובך , מורכב, צריך לקחת לבית החולים. איזה בית חולים? זה בית החולים פה בצפת ושם טופל אבי, אבל זה היה באמת מסובך כפי שד"ר גרי איבחן. היה צריך לחזור לבית החולים ולהחליף את התחבושות,  ולשים את הגבס.

בהספד לאביו ב2012 אמר נתניהו:

 עוד בגיל 13 כששברת את ידך במשחק כדורגל, נשכבת על הארץ וגנחת: "הו ילדים, ילדים, מה גדול הכאב".

ב-2016 בטקס לכבוד מקבלי תואר MD בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בצפת אמר: 

כמעט מאה שנים עברו מאז שמשפחתי הגיעה לצפת. אבי, אגב, הגיע לבית החולים כאן אחרי שהוא נפל במשחק כדורגל ושבר את ידו. הוא היה ילד קטן, אבל מאוד ספרותי, הוא שכב על הארץ והילדים הסתכלו מעליו, והוא אמר: "הוי, ילדים, ילדים, מה גדול הכאב".

ב-2018 בכנס של משרד הבריאות, שוב היד:

בכל אופן, הוא היה בצפת ונפל, שבר את ידו במשחק כדורגל, ונלקח לבית חולים זיו. אני פגשתי אנשים כשהייתי ילד שעוד סיפרו לי שהוא שכב על הקרקע עם כאב גדול, הוא מסתכל למעלה ואומר: 'הוי ילדים ילדים, מה גדול הכאב'

אך ב-2020, מהפך, בטקס ההכרזה על מרכז חדש לרפואה דחופה באיכילוב. נתניהו אמר:

יש לי קשר אליו, לבית חולים 'זיו', משום שאבי זכרונו לברכה שבר את רגלו במשחק כדורגל לפני כמעט 100 שנים. הוא נלקח לבית החולים 'זיו' וטופל על ידי הרופא של טרומפלדור. כשהוא שכב על הארץ הוא אמר: 'הו, ילדים, ילדים, מה גדול הכאב'. נתנו לו את הטיפול שם. לראות את הגליל והנגב ואת הפריפריה צומחת ומתקדמת זה דבר עצום. לא נתתי לכם רשימה ממצה, כי ישנן עוד פעולות רבות וחשובות שביצענו בעוד מקומות.

ונראה כי על פי היום, זה הנרטיב שהתקבע.

עוד 467 מילים
סגירה
בחזרה לכתבה