שירת הזמבורה

מפגין במסיכת חזיר תוקע בחצוצרת פלסטיק בהפגנה בתל אביב, 1 במרץ 2023 (צילום: Erik Marmor/Flash90)
Erik Marmor/Flash90
מפגין במסיכת חזיר תוקע בחצוצרת פלסטיק בהפגנה בתל אביב, 1 במרץ 2023

בְּיָמִים אֲפֵלִים שֵל הִיפּוּךְ מִשְטָרִי
עֵת לִיקוּי-מְאוֹרוֹת שִלְטוֹנִי-מוּסֲרִי
מְעֲוֵת כֹּל נִיסְיון לְדִיוּן צִיבּוּרִי
דוֹרֵס כֹּל עִקְרוֹן וּפְרִינְצִיפּ אֶפְשֲרִי

וּמְעֲרְעֵר בְּזָדוֹן כֹּל אִיזוּן שֲבְרִירִי
בְּנִיסְיוֹן לְהַשְלִיט פֹּה מִשְטַר קֵיסַרִי,
לְמוּל סֲכַּנָה לְכִינוּן דִיקְטָטוּרָה –
קַבְּלוּ, רֲבּוֹתַי, אֵת שִירַת הַזָמְבּוּרָה.

מוּל נִיתוּץ הַהֵישֶג הֶעֲצוּם, הַפִּילְאִי
שֶל שִבְעִים וְחֲמֵש שְנוֹת קִיוּם עֲצְמָאִי
בִּיְדֵי שַרְלֶטַן וְכַּזְבַן רַמַאִי
שְבְּשִיח מַתְרִיס, מִתְגַרֵה, דַוְקַאִי
מְעֲצֵב פֹּה שִלְטוֹן חֲשוּךְ, קֲנַאִי
וְרוֹמֵס כֹּל חֵלְקָה, מַנְגָּנוֹן, פְּרוֹצֵדוּרָה
כְּדֵי לְהֲטִיל פֹּה חֵשְכַּת דִיקְטָטוּרָה –
עַל זֵה נַעֲנֵה בְּשִירַת הַזָמְבּוּרָה.

מוּל בְּלִיץ חֲקִיקָה הַרְסַנִי וְאֲלִים
שֵרוֹמֶס אֵזְרֲחִים וּמְרוֹמֵם טַפִּילִים
מוּל חוֹסֵר-כַּבוֹד לְחוּקִים וּכְלַלִים,
וּמוֹפַע קִרְקַסִי שֵל שְבִירַת-הַכֵּלִים,
תוֹךְ רִיקוּן מִתוֹכְנַם שֵל סְמַלִים וּמִילִים
כְּשֵכֹּל עֲתִידֵנוּ – לוּט בַּצְלַלִים;

מוּל נִיצוּל מְרוּשַע שֵל זִיכְרוֹן חַלֲלִים
הִתְגַרוּת עֲרֵלָה בְּהוֹרִים שַכּוּלִים
וְנִיכוּס חֲמְסַנִי שֵל קוֹרְבַּן הַנוֹפְלִים
תוֹךְ מִינוּף נַכְלוּלִי שֵל כְּלָלֵי פְּרוֹצֵדוּרָה –
נַשִיר, בִּתְגוּבָה, אֵת שִירַת הַזָמְבּוּרָה.

מול אֵלַח עַז-מֵצַח שֵל פֵייק וּבְדַיוֹת
שְקָרִים, תַכְסִיסִים, מַלְכּוֹדוֹת, הַטְעֲיוֹת,
הִינְדוּס דִיווּחים, חֲדַשוֹת, עֵדוּיוֹת,
בְּמִשְחַק מְחוּשַב שֶל בְּנִיִית-צִיפִּיוֹת,
עִם זְרִיַית-סִיסְמַאוֹת הַמָסְוָה תוֹכְנִיוֹת –

שְבִּמְקוֹם הַפְרַדָה בִּין שָלוֹש רַשוּיוֹת
מְבַצַעָת, שוֹפֵטֵת, וְזוֹ הַמְחוֹקֵקֵת,
תִיוַותֶר רַק אֲחַת, "הַרָשוּת הַמוֹחֵקֵת" –
הַמְבַטֵלֶת עוּבְדוֹת וּבוֹדָה רֵאַיוֹת
כְּדֵי שֵנִשְכַּח שֵהַיוּ פֹּה זְכוּיוֹת,

כְּשֵעַל כֹּל דְבַר-אֵמֵת מוּטֵלֵת צֵנְזוּרָה –
תִישַמַע בְּחוֹזְקֶה שִירַת הַזָמְבּוּרָה.

כְּשְזוֹרְעִים פֹּה בּוּרוּת, נִבְעֲרוּת וְגַסוּת
כְּשֵבִּמְקוֹם אַחֲוָה – מְקַדְמִים קֲלְגַסוּת,
כְּשֶמְטַפְּחִים וֶמְלַבִּים רִגְשֵי-נְחִיתוּת,
כְּשֶעַל-פְּנֵי כַּלְכַּלָה – מוּעֲדֵפֵת שְחִיתוּת

כְּשֶכֹּל זְנַב-שוֹפַר לֹא-יַשַר עִם פֵּה-ג'וֹרָה,
יורֶה גִידוּפִים וְלוֹקֵח אֲחוֹרָה
שָנִים אֲרוּכּוֹת שֶל בְּנִיָיה בְּיוֹשְרָה
שֶל אֵרֶץ קָשָה אֲך טוֹבָה וּנְאוֹרָה,
כְּשֵמְנַתְצִים עֲשוֹרִים שֶל הֵסְכֵּם וּפְשַרָה,
כְּשֵהוֹרְסִים פֹּה חִינוּך, בִּיטַחוֹן, מִשְטַרָה,
וְאוֹנְסִים חִילוֹנִים לְחוֹק הַתוֹרָה,

כְּשֵבִּמְקוֹם צְבַא-הַעַם – קָם לִגְיוֹן הַשְכִירִים
וּבִמְקוֹם רְוֲוחָה – מוּפְקַעִים הַמְחִירִים,
כְּשֵרוֹדְפֵי-שַלְמוֹנִים וְגוֹנְבֵי-הַסוּסִים
גוֹזְלִים אֵת צִיבּוּר מְשַלְמֵי-הַמִיסִים,
כְּשֵאוֹמְרִים "זוֹ רֵפוֹרְמָה" עַל פּוּטְש בְּחֲלְטוּרָה –
נִיצְפּוֹר, בִּתְגוּבָה, אֵת שִירַת הַזָמְבּוּרָה.

חֲמוֹרוֹ שֶל מַשִיחַ – כְּבַר לֹא מִתְכּוֹפֵף.
תִקְוָתוֹ – בַּת אַלְפָּיִים. אַתֶם – גַל חוֹלֵף.
חֲשַבְתֵם תַפְחִידוּ – מִיַד נִתְנַדֵף…

אֲך פַּגָשְתֶם צִיבּוּר דֲעַתָן שֵהוֹדֵף
מַנְהִיג שֵשָנִים אֵת הַחוֹק מְאֲגֵף
מֵסִית, מְפַלֵג, מְשַקֵר וּמְטַנֵף,
שְכֹל מוּסְכַּמֵה מְעֲוֵת וְעוֹקֵף,

הַמְנַצֵל קוֹנְסְטֵלַצְיָה שֶל כּוֹחַ עוֹדֵף
כְּדֵי לְהַתִיש, לְיַאֵש וּלְכַּפְכֵּף,
צִיבּוּר יְשַר-דֶרֶך שֵשֶקֶט רוֹדֵף.

אָז כָּכָה נַגִיב לַעֲרִיץ הַתוֹקֵף
שֵבִּמְקוֹם לְעֲמוֹ, דוֹאֵג לַפְרִיזוּרָה:
נַשִיר בְּעוֹצְמָה אֵת שִירַת הַזָמְבּוּרָה.

בַּאַרֵץ, בְּחוּ"ל, אִם צָרִיך בַּיַרֵחַ
שוֹפְרוֹת הַרוֹדָן לֹא יִזְכּוּ לְהִתְרַוֵח
כִּי גַם לְמִסְתוֹר בְּחֲדְרֵי-חֲדַרִים
יַרְעִים-מִצְעֲדוֹ שֶל צִיבּוּר הַשוֹמְרִים

עַל זְכוּיוֹת, עַל חֵירוּת, עַל בַּתֵי-הַמִשְפַּט.
וְלֹא תִמְצֵאוּ שוּם מִקְלַט וּמִפְלַט
מְצִיבּוּר שֵזִיהָה, וְהִפְנִים, וְקָלָט –

שֵהַכָּעָס שֵלוֹ גָאָה וְגָבָר
בִּגְלַל שֶבַּחֲרְתֵם לַחְבוֹט בַּמִשְטַר,
תוֹך זִלְזוּל בַּתְבוּנָה וּבְשֶכֶל-יָשָר.
אַז קַבְּלוּ עוֹד וֲעוֹד מֵאוֹתוֹ הַדֲבָר:

לְנוֹכַח שִֹטְנָה וּשְקָרִים עַד אֵין-סוֹף,
יִישֲמְעוּ בִּמְעוֹנְכֵם קוֹלוֹת רַמְקוֹל וְתוֹף,
כִּי בַּעֵת הַזוֹ זֶהוּ קוֹלָה שֶל קוּלְטוּרָה –
מַשְרוֹקִית וְתוּפִּים וְשִירַת הַזָמְבּוּרָה.

אַז כְּשֵכֹּל רְמִיָה מְקַבֶּלֶת גִיבּוּי
בִּמְקוֹם הִסְתַייְגוּת, חֲרַטָה וְגִינוּי;
כְּשֵכֹּל רֶגַע נֶחְשַף עוֹד תַכְסִיס רַע, הֲזוּי,
וּבְכֹל יוֹם מִתְגָלוֹת תֲחְבּוּלוֹת לְדִיכּוּי
בְּשֵירוּת בֵּן-עֲוְלָה מְעוּוַת וְלָקוּי,

כְּשֶעֵינֵינוּ חוֹזוֹת בְּנִרְמוּל הַבִּיזוּי
שֶל כֹּל מָה שֵנָכוֹן, וְרָאוּי, וְשָפוּי –
לֹא נֲחשֶה. לֹא נִיסוֹג. אֵין לָכֶם שוּם סִיכּוּי:
יִשְרָאֵל, לְעוֹלָם, לֹא תִהְיֶה דִיקְטָטוּרָה.
וּרְשוּת הַדִיבּוּר – לְשִירַת הַזָמְבּוּרָה.

יעלה ורטהיים היא פסיכולוגית קלינית וחינוכית, עובדת בקליניקה פרטית בתל-אביב. בזמנה הפנוי כותבת, קוראת וטווה מחשבות מול נופים בריצה.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 371 מילים
סגירה