לקראת הבחירות המקומיות - דעת הקהל ביחס לשחיתות המקומית

מתנת שוחד, אילוסטרציה (צילום: iStock / AndreyPopov)
iStock / AndreyPopov
מתנת שוחד, אילוסטרציה

בחודש אוקטובר 2023 נצעד כולנו לקלפיות האזוריות ברשויות המקומיות בכדי להצביע למועמדים הטובים ביותר עבורנו. אלה שיתנו שירות מיטבי לתושבי הרשויות וינהיגו אותנו במקצועיות בכל 255 הרשויות המקומיות בישראל. קצת לפני, חשוב שנבין מה באמת קורה במסדרונות השלטון המקומי בישראל – נחשוב, נבדוק ואולי אף נתכנן מסלול מחדש בנוגע לבחירה שלנו.

בשלושת העשורים האחרונים חווה השלטון המקומי שינויים רבים שהובילו אותו להתמודד עם אתגרים וגם עם הצלחות. בעבר הדרישה המסורתית מהשלטון המקומי הייתה לספק שירותים איכותיים באפקטיביות תחת העין המפקחת של השלטון המרכזי. בשנים האחרונות תפיסה זאת השתנתה.

בעבר הדרישה המסורתית מהשלטון המקומי הייתה לספק שירותים איכותיים באפקטיביות תחת העין המפקחת של השלטון המרכזי. בשנים האחרונות תפיסה זאת השתנתה

כעת המיקוד הוא בתפקיד השלטון המקומי כספק ישיר ובלעדי של שירותים לתושבים, כלומר, הוא קובע את סדרי העדיפויות במסגרת הרשות, הוא מגדיר סטנדרטים של איכות השירותים ומאציל סמכויות לספקים. בעצם השלטון המקומי הופך ליישות עצמאית ולא רק מנהל התושבים אלא גם מנהיג אותם כקהילה.

האתגר הזה של השלטון המקומי, שהיה תחת השלטון המרכזי ועכשיו הוא  עצמאי יותר, הגביר את המשילות של השלטון המקומי מצד אחד, ומצד שני השלטון המרכזי החל לצמצם את המשאבים מטעמו לקופת השלטון המקומי. כך חלק מהרשויות המקומיות בישראל הפכו להיות איתנות וחזקות יותר בכל פרמטר אפשרי ואילו אחרות נשארו אי שם מאחור, דבר שהשפיע באופן ישיר על התושבים.

כך הפך השלטון המקומי למיני מדינה והחל ליטול על עצמו אחריות מקיפה – לא רק ניקיון כבישים, סידורי הסעות לילדים למסגרות החינוכיות ופינוי אשפה וגזם אלא גם ובעיקר פיתוח פיסי, כלכלי וחברתי של הרשות המקומית, עבודה עם המגזר השלישי, גיוס כספים מענקים ותרומות לטובת העיר או המועצה.

העצמאות הזאת של השלטון המקומי הביאה עימה אתגרים ובעיקר בנתה מבנים שמסייעים לביסוס והתרחשות של שחיתות שלטונית. כך השלטון המקומי בישראל מהווה מוקד לשחיתות מגוונת בשני העשורים האחרונים – מינויים פסולים, מכרזים מוטים, שוחד במעטפות מדושנות, קשרי הון שלטון ועוד.

העצמאות החדשה של השלטון המקומי הביאה עימה אתגרים ובנתה תשתית לביסוס והתרחשות שחיתות שלטונית. כך השלטון המקומי בישראל מהווה בשני העשורים האחרונים מוקד לשחיתות מגוונת

אם כן מהם הגורמים המבניים שמסייעים לשלטון המקומי להיות מושחת יותר מהשלטון המרכזי?

הרשות המקומית כמוקד תעסוקה

הרשויות המקומיות בישראל הן אחד ממוקדי התעסוקה הגדולים בישראל. דבר שיוצר לחץ על ראש הרשות ונבחריו למנות, באופן שאינו חוקי, לתפקידים שונים ומגוונים ברשות המקומית – גם מקורבים שאין להם כישורים מתאימים לתפקידים אליהם הם מונו.

עוצמתו של ראש הרשות המקומית

לראש הרשות יש עוצמה אדירה, והיעדר איזונים ובלמים ראויים במסגרת הרשות המקומית מעלה את התהייה אם האופוזיציה אכן פועלת באופן שלשמו התכנסה. בנוסף לכך לראש הרשות יש סמכויות רחבות, והדבר הבעייתי ביותר הוא שאין לו הגבלה על מספר תקופות הכהונה שמותרות לו. כך ראש העיר בכבודו ובעצמו חולש על כל חלקה טובה בעיר – אישורי בנייה, כספי מיסים, רישיונות עסק, משרות מקומיות ועוד שלל אינטרסים גלויים וסמויים במסגרת הרשות.

מנגנוני פיקוח ובקרה חלשים בשלטון המקומי

חולשתם של מנגנוני הפיקוח והבקרה בשלטון המקומי מעיד על היווצרות שחיתות ברשויות המקומיות. ככל שיש יותר ביזור ברשות כך נחלשים המנגנונים של הבקרה החיצונית וכך עולה המוטיבציה בקרב עובדי הציבור לפעול בניגוד לכללי האתיקה המקובלים.

מבקר הרשות המקומית, שאמור לשמש מנגנון פיקוח וביקורת, הוא אדם שמועסק על ידי ראש העיר, ממונה על ידי המועצה, ומקבל את שכרו מהם. ובתנאים אלה הוא אמור לפקח עליהם באופן אובייקטיבי – האם זה אפשרי? הרי אם מבקר הרשות המקומית ממונה על ידו של ראש הרשות – מי יבקר את ראש הרשות? כך הופך המבקר לנתון לחסדי ראש העיר (אם לא יבקר בקפדנות יתרה ככל הנראה יישאר בתפקידו, אך אם יעשה את תפקידו כהלכה הסיכוי שיפוטר בר מימוש וביצוע הלכה למעשה).

מבקר הרשות המקומית, שאמור לשמש מנגנון פיקוח וביקורת, הוא אדם שמועסק ע"י ראש העיר וממונה ע"י המועצה, ומקבל את שכרו מהם. בתנאים אלה הוא אמור לפקח עליהם באופן אובייקטיבי – האם זה אפשרי?

*  *  *

במחקר שקיימתי בחודשים האחרונים, במסגרת סדרת מחקרי שחיתות שלטונית בשלטון המקומי, דגמתי אוכלוסייה מגוונת בחברה הישראלית – מבחינה מגדרית (גברים, נשים ואחר), גילאית (מגיל 18 ומעלה), דתית (יהודים, מוסלמים , נוצרים, דרוזים ואחר), השכלתית (12 שנות לימוד ועד לתואר של דוקטור) ובפיזור גיאוגרפי רחב.

במחקר  נשאלו מעל ל-200 נחקרים מס' שאלות שעוסקות במערכת היחסים שבין שלטון מקומי ושחיתות שלטונית ובעיקר בתפיסתם את השחיתות השלטונית המקומית. במאמר זה אתייחס לשלושה ממצאים מתוך המחקר שמעידים על דעת הקהל כלפי ראש הרשות בתפיסתם את השחיתות השלטונית המקומית:

ראשית, הנבדקים נשאלו האם הם מתכוונים להצביע בבחירות הקרובות באוקטובר 2023.

80.9% השיבו בחיוב ורק 19.1% השיבו בשלילה. תשובה זאת מרגיעה ומציגה  אמון יחסי בשלטון המקומי ואף רצון מיטבי להצביע בבחירות ולהיות שותפים בהליך הדמוקרטי החשוב כל כך.

בנוסף, נשאלו הנבדקים: ראש עיר שמסייע לתושבים למצוא משרות עבודה במסגרת העסקים בראשות המקומית – האם המעשה שלו מושחת?

82% מהנבדקים טענו שמעשה זה אינו מושחת לתפיסתם, לעומת 18% מהנבדקים שטענו שמעשה זה אכן מושחת. אפשר ללמוד מתוך התשובה הזאת על דעת הקהל הציבורית כלפי שחיתות שלטונית בכלל ותפיסת המעשים המושחתים של ראש הרשות בפרט.

82% מהנבדקים טענו שמעשה זה אינו מושחת לתפיסתם. אפשר ללמוד מהתשובה על דעת הקהל הציבורית כלפי שחיתות שלטונית בכלל ותפיסת המעשים המושחתים של ראש הרשות בפרט

במסגרת התהייה האם לגיטימי שראש עיר ימצא משרות לבוחריו – עולה גם השאלה באילו משרות מדובר. אם אהיה פרקטית, אפגיש אתכם עם אירוע  כזה כאן במחוזותינו. כתב אישום שהוגש נגד ראש עיריית קריית מוצקין, חיים צורי, לפני מספר חודשים.

כתב האישום מתאר שתי עבירות לכאורה, אני אתמקד בראשונה, לפיה צורי סייע לתושבת הרשות המקומית להתקבל  למשרה כסייעת באחד מגני הילדים בקריה. הוא עשה זאת בתמורה לשוחד לכאורה שקיבל בדמות תוכן מקבוצת ווטסאפ של אדם בשם דובי שפיגלר. שפיגלר היה פעיל באופוזיציה המקומית של סיעת "רוח חדשה" המתמודדת בבחירות בקרית מוצקין ובמקרה גם בן זוגה של אותה סייעת.

אז האם סיוע לגברת להיות סייעת בגן ילדים בשכר מינימום זאת שחיתות? הרי יש חוסר עצום בסייעות בגנים והן נדרשות בוקר בוקר ושעה שעה למערכת החינוך? אירוע כזה יכול לספר על הממצא הנוכחי – דעת הקהל לא תופסת  מעשה כזה של ראש עיר כאירוע מושחת.

הממצא האחרון מתייחס לשאלה – האם לא אכפת לי שראש העיר שלי מושחת אם הוא מטפח את העיר ודואג לרמת החיים ורמת החינוך באופן מיטבי?

75% מהנבדקים תמכו באמירה זאת, לעומת 25% בלבד שהתנגדו לאמירה. מה זה אומר על דעת הקהל כלפי שחיתות בישראל 2023? אותי זה מדאיג!

השחיתות היא חמקמקה, היא אפורה, לעיתים היא נמצאת בגבולות הדמדומים ובעיקר במרתפים האפלים. לא תמיד היא בהירה לעין הציבור ויותר מכך ניתנת לפרשנות רחבה מאוד שמתבססת על ערכים ותרבות.

השחיתות היא חמקמקה, אפורה, לעיתים נמצאת בגבולות הדמדומים ובעיקר במרתפים האפלים. לא תמיד היא בהירה לעין הציבור ויותר מכך, ניתנת לפרשנות רחבה מאוד שמתבססת על ערכים ותרבות

חלק ממצאי המחקר, כפי שהבאתי כאן, מצביעים על כך שדעת הקהל המקומי כלפי שחיתות סלחנית יותר מאשר בפרקליטות ובבתי המשפט – ממצאים מעניינים שדורשים דיון עמוק ומחודש ביחס למוסר ולחוק ומה שביניהם בישראל 2023.

אשת חינוך ואקדמיה. עוסקת בחקר השחיתות השלטונית בבניית חוסן אישי וקהילתי בארגונים פרטים וציבוריים ובמערכת החינוך בפרט. מרצה במכללת אורנים ועמיתת מחקר באוניברסיטת אריאל. מנכ"לית מרכז מגדלורים – הכוונה לחוסן מיטבי, מרכז שמעניק שירותי הרצאות, סדנאות וימי עיון בתחומי חברה בוערים.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 1,059 מילים
סגירה