המזרח התיכון בהשתנות מתמדת, יש להיערך לכל תרחיש

היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית ג'ייק סאליבן וחברי הקבינט לניהול המלחמה בקריה בתל אביב, 14 בדצמבר 2023 (צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ)
עמוס בן גרשום/לע"מ
היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית ג'ייק סאליבן וחברי הקבינט לניהול המלחמה בקריה בתל אביב, 14 בדצמבר 2023

בשלושת העשורים האחרונים אזור המזרח התיכון חווה טלטלות ששינו את הסדר האזורי ואף השפיעו על הסדר הבין-לאומי. השינויים הביאו לערעור היציבות בחלק מהמדינות ואף לקריסת חלק מהן. כמו כן, התמורות האזוריות הובילו לצמיחתם של ארגוני טרור שקיבלו תמיכה ומעמד של לגיטימיות מחלק מהמדינות, השואפות להשיג הגמוניה אזורית.

יתרה מכך, התמורות והשינויים האזוריים שמשפיעים על המערכת הבינלאומית והמערכת האזורית הביאו לשינוי באסטרטגיה של חלק מהמדינות האזוריות. אירועי השבעה באוקטובר הוכיחו כי  מדינת ישראל לא עשתה זאת, היא המתינה ליום פקודה וחשבה כי היתרון האיכותי והפיתוח הטכנולוגי הינו מהות הכל.

אירועי השבעה באוקטובר המחישו למקבלי ההחלטות ולדרג המדיני והביטחוני שהקונספציה של פיצול והכלת מדינת טרור בעזה אינה בת קיימא וקרסה. עלינו לשנות אסטרטגיה ולהתאים את עצמנו למערכת הדינמית, אחרת נופתע כל פעם מחדש.

אירועי ה-7.10 המחישו למקבלי ההחלטות ולדרג המדיני והביטחוני שהקונספציה של חיים לצד מדינת טרור בעזה אינה בת קיימא וקרסה. עלינו לשנות אסטרטגיה ולהתאים את עצמנו למערכת הדינמית

מזרח תיכון בהתהוות

המערכת האזורית והבין-לאומית הן מערכות מורכבות, כל שינוי קטן בתנאי המערכת משפיע על המערכת כולה ועלול להוביל אותה לסדר שונה ואף לכאוס. כדי לנתח מערכת כלשהי צריך להבין את החלקים השונים בה ומה יחסי הגומלין ביניהם. בנוסף, אלמנט ההתהוות מרכזי בתוך המערכות המורכבות כיוון שהן דינמיות ומשתנות באופן תדיר, ותלויות בגורמים בלתי צפויים שמשפיעים עליהן. דבר זה הופך מערכות מורכבות לקשות לחיזוי – כיוון שהן אינן דטרמיניסטיות ולא מחזוריות.

אזור המזרח התיכון, המכונה על ידי גורמים רבים ג'ונגל, הינו תת מערכת במערכת הבינלאומית הכללית. כתת מערכת הוא מושפע ומשפיע על המערכת הבין-לאומית, אך במקביל הוא-הוא מערכת מורכבת בפני עצמה ומושפע מהשחקנים שמרכיבים אותו, כמו מדינות, אנשים, ארגונים ועוד.

השימוש במושג ג'ונגל לתיאור האזור ממחיש את מידת המורכבות הרבה ואת רמת אי-הוודאות הגבוהה שמאפיינת את האזור. המזרח התיכון כאזור חווה טלטלות ותמורות רבות בשלושת העשורים האחרונים. אלה השפיעו רבות על המערכת הבינלאומית כולה והביאו את המערכת – הן האזורית והן הבינלאומית – ל"מעבר פאזה" מספר רב של פעמים בטווחי זמן די קצרים.

בה בעת, ישנם שחקנים במערכת שהשכילו להבין מבעוד מועד את מידת השינוי והכיוון שאליו המערכת משתנה וניצלו אותו לטובתם, וישנם שחקנים אחרים שראו את השינוי אבל חיו בקונספציה שזה לא ישפיע עליהם.

השימוש במושג ג'ונגל לתיאור המזה"ת ממחיש את מורכבותו ואת אי-הוודאות הגבוהה בו. ישנם שחקנים שהשכילו להבין את השינוי הצפוי וכיוונו וניצלו אותו לטובתם, ויש אחרים שראו את השינוי אך הניחו שלא ישפיע עליהם

הדוגמה הכי בולטת היא האביב הערבי, אשר היה גורם מאיץ לשינוי דרמטי שחווה המזרח התיכון. מדינות רבות נכנסו לכאוס מוחלט, ארגונים פונדמנטליסטים צצו והטילו אימה על כל האזור, מעצמות בינלאומיות ניצלו את הוואקום ומילאו את החלל מתוך מטרה להשיג יעדים אסטרטגים. ערעור הסטטוס קוו (הסדר) שהיה, הביא מדינות רבות להתחרות על הגמוניה אזורית, התחרות התעצמה בין טורקיה, סעודיה, איראן ומצרים.

עבור ישראל, כשחקנית מרכזית באזור, האביב הערבי היווה הזדמנות לעודד נפילתם של משטרים עוינים ועלייתם של משטרים פרו-מערביים שיהיו פחות עוינים כלפי ישראל. אבל במערכות מורכבות אי אפשר לחזות את העתיד. הנסתר הרבה יותר גדול מהגלוי והידוע, וכל ניסיון להתערב בלייצר סדר במערכת עלול להוביל לתוצאה הפוכה ממה שתוכנן.

בנוסף, חלק מתהליך השינוי וההתהוות שחווה האזור היו הסכמי אברהם, שבו מדינות ערביות נרמלו את היחסים עם ישראל ללא שום תמורה של החזרת שטחים לפלסטינים. עבור מדינת ישראל הסכמים אלו המחישו את מידת עוצמתה האזורית, הן הביטחונית, הן הכלכלית והן הטכנולוגית.

אך מנגד, ההסכמים היוו איום עבור מדינות וארגונים לא מדינתיים אחרים ונגסו להם ברצון שלהם לנצל את השינויים והתמורות האזוריות לטובתן. ביתר שאת, ההכרזה על הרצון של ערב הסעודית לנרמל את היחסים הבילטרליים עם ישראל, שמהלך כזה בעצמו היה עלול להוביל את המערכת האזורית למצב אחר ואף להביא עוד מדינות לנרמל את היחסים עם ישראל – היווה איום ממשי על הרצון של איראן ותומכיה להשיג הגמוניה אזורית. כיום ברור כי המזימה של ארגון הטרור חמאס הינה פועל יוצא של האינטרס האיראני, שחלק מתכליתה היה לפגוע בסדר האזורי שהיה עלול להיווצר שבו מדינת ישראל תקדם הסכמי שלום עם מדינות במרחב האזורי.

ההכרזה על רצון ערב הסעודית לנרמל את היחסים הבילטרליים עם ישראל והסיכוי שמדינות נוספות באזור יצטרפו למהלך נרמול היחסים עם ישראל, היוו איום ממשי על רצון איראן ותומכיה להשיג הגמוניה אזורית

מנגד, איראן ניצלה את השינויים והתמורות במערכת האזורית, תוך כדי האצת ערעור היציבות והגברת הקונפליקטים בחלק מהמדינות, וגייסה את עצמה להיות התומכת בקבוצות מהפכניות. זאת על מנת לייצא את המהפכה האסלאמית שלה מצד אחד, ומצד שני להתפשט באזור במטרה להשיג הגמוניה אזורית והשפעה בינלאומית בסטטוס של סדר עולמי משתנה.

מה על ישראל לעשות

אין לראות במאבק נגד הטרור הרצחני של חמאס מאבק נקודתי נגד חמאס גרידא. אדרבה, המאבק הינו רחב יותר וגדול יותר, וחמאס מהווה חלק קטן ממנו ואף בלון ניסוי.

כיום אנו עדים לכך שכל יום במלחמת האין ברירה להכרעת ארגון הטרור חמאס מוביל את המערכת למצב שונה ומכניס שחקנים שונים אל תוך המערכה, דבר שקשה על יכולת החיזוי. האירועים שחווינו בישראל בשבעה באוקטובר הינם מאיץ חדש במערכת האזורית, אשר הכניס את המערכת האזורית לתהליך של התהוות מחדש.

כל יום במלחמת האין ברירה להכרעת חמאס עלול להוביל את המערכת למצב שונה ולהכניס שחקנים שונים אל תוך המערכה, דבר שקשה לחזות אך יש להיערך אליו.

ראשית, עבור ישראל, האירועים מאותה שבת מהווים שינוי דרסטי בתפיסת ההפעלה נגד ארגון הטרור חמאס. הקונספציה של פיצול, הכלת ארגון טרור ושיפור המצב הכלכלי של תושבי עזה יביא למיתון הארגון הרצחני חמאס, קרסה. שנית, האירוע הביא את ישראל ליום פקודה של עימות רב זירתי.

אין לראות במאבק נגד הטרור הרצחני של חמאס מאבק נקודתי נגד חמאס. המאבק רחב יותר וגדול יותר, וחמאס מהווה חלק קטן ממנו ואף בלון ניסוי. האירועים שחווינו בישראל ב-7.10 הם מאיץ חדש במערכת האזורית

ולבסוף, חובה להשלים עם תום עידן המב"מ (המלחמה בין המלחמות), שהתאפיין בעימות מתחת לסף המלחמתי. כרגע על מדינת ישראל להחזיר לעצמה את דימוי העוצמה והמעצמה, ולהשיב את ההרתעה,  וזאת דרך מיטוט חמאס ושלילת קיומו כארגון טרור העלול לאיים עוד על מדינת ישראל.

האירוע הגדיל את מניות ארגוני ההתנגדות, שהבינו כי יש ביכולתם להסב נזק רב ואף לגבות מחיר בלתי משוער מכל מדינה באזור. ההפתעה של ארגון הטרור חמאס היוותה מכה חזקה למדינת ישראל, שנחשבת למעצמה אזורית בלתי מנוצחת עם יכולות צבאיות של מעצמות עולמיות.

מצב זה הביא להגברת המוטיבציה בקרב ארגונים הנתמכים על ידי איראן, כמו חזבאללה והחות'ים, להסב נזק למדינות נוספות באזור. על פי זאת, חובה על ישראל להחזיר את ההרתעה באמצעות החלופה של מיטוט שלטון חמאס. בד בבד, על ישראל להשכיל לרתום התפתחות מסוג זה לטובתה דרך העצמת הפעילות שלה בממד הדיפלומטי והזירה הבינלאומית, במטרה לגייס כמה שיותר מדינות לעמוד לצדה ולהמשיך לתת לישראל את הלגיטימציה למלחמה ארוכת טווח.

לסיכום

אי החזרת ההרתעה דרך הכרעת חמאס ושלילת היכולת שלו לאיים עוד על ישראל עלולה לפגוע בדימויה של ישראל כמעצמה אזורית שאפשר לסמוך עליה נגד האיום האיראני. דבר שעלול להביא לפגיעה ולקריסת הסכמי השלום שנחתמו לאחרונה, ואף לעודד ארגוני טרור נוספים להוציא פעולות טרור שיערערו את כל האזור והמערכת הבין לאומית.

אי החזרת ההרתעה דרך הכרעת חמאס ושלילת האיום שלו על ישראל עלולה לפגוע בדימויה של ישראל כמעצמה אזורית שאפשר לסמוך עליה נגד האיום האיראני, מה שעלול להביא גם לקריסת הסכמי השלום שנחתמו

המורכבות שמאפיינת את האזור, התמורות והשינויים האחרונים, מעידים על התהוות אזור המזרח התיכון מחדש. ההתהוות יכולה לנוע לכיוון סדר אזורי חדש או ישן, גם אם לא וודאי ולא ידוע כמה זמן עלול לקחת. מה שבטוח, מדינת ישראל חייבת ומוכרחת להתאים את עצמה לתמורות האזוריות ולהשכיל יותר מתמיד לראות, כי היא חלק בלתי נפרד מהאזור. עליה להבין כי היא נדרשת להתאים את האסטרטגיה שלה לדינמיקה האזורית, וסוף-סוף לנקוט באסטרטגיה יוזמת – מדינית, דיפלומטית, צבאית ואזרחית – ולא לחכות ליום פקודה. אחרת מדינת ישראל תופתע כל פעם מחדש.

עירן קייס הוא חוקר עצמאי

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
איראן יוצרת שלוחות ומשתלטת על המזרח התיכון , ישראל חייבת לפעול בהתאם ולהתערב בנעשה בכל המרחב כולל להקים או לחזק שלוחות נגד איראן כפי שהיה עם צד"ל בדרום לבנון , אבוי לנו אם נמשיך לעמוד ב... המשך קריאה

איראן יוצרת שלוחות ומשתלטת על המזרח התיכון , ישראל חייבת לפעול בהתאם ולהתערב בנעשה בכל המרחב כולל להקים או לחזק שלוחות נגד איראן כפי שהיה עם צד"ל בדרום לבנון , אבוי לנו אם נמשיך לעמוד בצד ולטמון את הראש בחול , ישראל רוצה להיות ניטראלית אבל זה יביא לחיסול המדינה , חייבים להחליף דיסקט ולהתחיל להיות אקטיביים מאוד

עוד 1,182 מילים ו-1 תגובות
סגירה