ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים, 27 ביוני 2023 (צילום: אורן בן חקון)
אורן בן חקון

אסור היה למחוזי להתחשב בשיקולי המלחמה בקביעת המועד לעדות נתניהו

דינו של הנאשם נתניהו צריך להיות כדינו של כל נאשם אחר ● אין כל הצדקה שהמחוזי ייקח בחשבון את הלו"ז של נתניהו – זהו מדרון חלקלק המסתיים בפגיעה אנושה בעקרון השוויון בפני החוק ● אם קשה להכין את העד בימי מלחמה, מן הסתם יהיה קשה להכינו גם בימי בחירות, ומשם הדרך קצרה להכפפת המשפט לסדר יומו של הנאשם ● פרשנות

החלטת שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים – המנהל את משפט תיקי האלפים – על מועד תחילת עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו היא אירוע משמעותי מבחינה פוליטית, לאומית ומשפטית. ככל שההחלטה לא תשתנה, יעלה נתניהו ביום שני, 2 בדצמבר, בעוד פחות מחמישה חודשים, אל דוכן העדים ויתחיל במתן עדותו כעד ההגנה מספר אחד, שהוא גם הנאשם מספר אחד.

עדות נתניהו צפויה להימשך שבועות רבים. על אף בקשותיה של הפרקליטות להגדיל את קצב שמיעת המשפט, גם בשנת המשפט הבאה יישמע משפט האלפים במשך שלושה ימים בשבוע, לפני ביטולים, דחיות, מחלות ומלחמות.

נתניהו יעיד תחילה עדות ראשית שצפויה להימשך בעצמה לפחות שבועיים, ואז תגיע המנה העיקרית – חקירתו הנגדית, שאף היא צפויה להימשך כמה שבועות. בסך הכול צפוי נתניהו לעמוד על דוכן העדים במשך חודש ימים, אולי יותר.

השופטים בחרו בפשרה מפא"יניקית. המועד שבחרו קרוב יותר לדרישת התביעה – ועדיין מייצר פגרה בת ארבעה חודשים בניהול המשפט, מסוף חודש יולי ועד תחילת דצמבר, בלא נימוק של ממש

החלטתם של השופטים רבקה פרידמן־פלדמן, משה בר־עם ועודד שחם ניתנה אתמול (שלישי) לאחר שבועות של התקוטטות בין הפרקליטות לבין הסנגורים בעניין פרק הזמן שיינתן לאחרונים להתכונן לקראת שלב עדויות ההגנה, לאחר שהתביעה תכריז "אלה עדיי" בעוד כשבועיים–שלושה.

הרכב השופטים במשפטו של בנימין נתניהו – עודד שחם (מימין), רבקה פרידמן פלדמן ומשה בר-עם – בבית המשפט המחוזי ירושלים, 25 ביוני 2023 (צילום: אורן בן חקון/פול)
הרכב השופטים במשפטו של בנימין נתניהו: עודד שחם, רבקה פרידמן־פלדמן ומשה בר־עם בבית המשפט המחוזי ירושלים, 25 ביוני 2023 (צילום: אורן בן חקון)

סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, ביקש שעדות נתניהו תתחיל במרץ 2025 בעוד שהפרקליטות דרשה שראש הממשלה יתחיל בעדותו ב־1 בנובמבר לכל המאוחר. השופטים בחרו בפשרה מפא"יניקית. המועד שבחרו קרוב יותר לדרישת התביעה – ועדיין מייצר פגרה בת ארבעה חודשים בניהול המשפט, מסוף חודש יולי ועד תחילת דצמבר, בלא נימוק של ממש.

בהקשר זה, מדאיגה הצהרתם של השופטים כי בהחלטתם בדבר מועד תחילת עדות ראש הממשלה הם הביאו בחשבון גם את חילופי הייצוג של נתניהו בתיק 4000, כך שעו"ד חדד ייטול את הייצוג גם בתיק זה מידיו של עו"ד בעז בן צור, שפרש מייצוגו של נתניהו; ובעיקר את השיקול בדבר "האפשרות להכין את ראש הממשלה לעדות במהלך המלחמה".

כאשר בן צור הודיע בחודש ינואר השנה כי החליט לפרוש מייצוגו של נתניהו בשל סיבות אישיות משפחתיות, הוא טרח והבהיר לשופטים כי חילופי הייצוג לא יגרמו לכל עיכוב בניהול המשפט

לפרידמן־פלדמן וחבריה אסור היה לשקול את שני השיקולים האלה. כאשר בן צור הודיע בחודש ינואר השנה כי החליט לפרוש מייצוגו של נתניהו בשל סיבות אישיות משפחתיות, הוא טרח והבהיר לשופטים כי חילופי הייצוג לא יגרמו לכל עיכוב בניהול המשפט.

זו לא הייתה נדיבות בלתי נדרשת מצידו: סעיף 17(א) לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי הפסקת ייצוג נאשם במהלך משפטו תיעשה רק ברשות בית המשפט, ובית המשפט רשאי לסרב לשחרר מייצוג אם חילופי הייצוג יביאו לעיכוב ממשי בניהול המשפט.

בנימין נתניהו ועורכי דינו עמית חדד ובעז בן צור בבית המשפט המחוזי בירושלים, 8 בפברואר 2021 (צילום: ראובן קסטרו/פול)
בנימין נתניהו ועורכי דינו עמית חדד ובעז בן צור בבית המשפט המחוזי בירושלים, 8 בפברואר 2021 (צילום: ראובן קסטרו/פול)

בהקשר זה ראוי לציין כי בשנת 2009 פנו שלושת הסנגורים שייצגו באותה עת את נשיא המדינה לשעבר משה קצב במשפט האונס שלו. בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי דיוני המשפט יתקיימו ארבעה ימים בשבוע, והסנגורים – אביגדור פלדמן, ציון אמיר ואבי לביא – התרעמו על כך וביקשו להשתחרר מייצוגו של קצב.

בית המשפט המחוזי דחה את בקשתם והם ערערו על כך לעליון. גם העליון דחה את ערעורם והשופט אשר גרוניס, לימים נשיא העליון, ציין: "חלוף הזמן מאז העבירות, על רקע מעמדו הציבורי של הנאשם, בהחלט מצדיק שבית המשפט ינהל את ההליך בקצב מואץ".

חמור מכך, על השופטים היה להימנע מלשקול את השיקול בדבר "האפשרות להכין את ראש הממשלה לעדות במהלך המלחמה". מבחינת השופטים הדנים באישומים, דינו של הנאשם נתניהו צריך להיות כדינו של כל נאשם

ההתחייבות של בן צור כי החלפתו בעו"ד חדד לא תפגע בניהול המשפט לא מנעה מחדד לטעון במסגרת בקשתו שעדותו של נתניהו תישמע רק מחודש מרץ 2025 כי יש להתחשב גם בעובדה שהוא נוטל על עצמו כעת גם את הייצוג בתיק 4000.

השופטים לא היו אמורים לאפשר לשיקול זה להשפיע על החלטתם שלא להיענות לדרישת התביעה באופן מלא – כלומר לא להתחיל את עדות נתניהו כבר ב־1 בנובמבר.

בנימן נתניהו בכניסה לאולם בית המשפט המחוזי בו מתנהל משפטו הפלילי, 10 במאי 2022 (צילום: ראובן קסטרו/פול)
בנימן נתניהו בכניסה לאולם בית המשפט המחוזי בו מתנהל משפטו הפלילי, 10 במאי 2022 (צילום: ראובן קסטרו)

אך חמור מכך, על השופטים היה להימנע מלשקול את השיקול בדבר "האפשרות להכין את ראש הממשלה לעדות במהלך המלחמה". מבחינת השופטים הדנים באישומים, דינו של הנאשם נתניהו צריך להיות כדינו של כל נאשם אחר.

יש דברים שמעבר לשליטתם: כאשר נתניהו נמצא בבניין בית המשפט המחוזי, היחידה לאבטחת אישים בשב"כ משתלטת על נושא האבטחה ונוטלת לידיה את הניהול הפיזי של הבניין, לצד משמר בתי המשפט.

הפרקליטות, בעמדה שהציגה בפני בית המשפט באשר למועד תחילת העדות, הזכירה כי נתניהו תמיד טען כי הוא יכול לכהן כראש ממשלה במקביל לניהול משפטו וכי כהונתו לא תשפיע על ניהול ההליך

אך בשיקולים המהותיים של ניהול המשפט אין כל הצדקה שהשופטים ייקחו בחשבון את הלו"ז העמוס של ראש הממשלה. זהו מדרון חלקלק המסתיים – וגם מתחיל – בפגיעה אנושה בעקרון השוויון בפני החוק.

אם קשה להכין את העד נתניהו לעדותו בימי מלחמה, מן הסתם יהיה קשה להכינו לעדות גם בימי בחירות, ומשם הדרך קצרה להכפפת המשפט לסדר יומו של הנאשם.

משפט נתניהו במחוזי (צילום: אורן בן חקון/פול)
משפט נתניהו במחוזי (צילום: אורן בן חקון)

הפרקליטות, בעמדה שהציגה בפני בית המשפט באשר למועד תחילת העדות, הזכירה כי נתניהו תמיד טען כי הוא יכול לכהן כראש ממשלה במקביל לניהול משפטו וכי כהונתו לא תשפיע על ניהול ההליך.

בהחלטת השופטים מאתמול הם ציינו כי הביאו בחשבון את השיקול הזה אך לא פירטו מעבר לכך והותירו את המחלוקת העקרונית בשאלה האם צריך להתחשב במעמדו של הנאשם כראש הממשלה לצורך המשך ניהול ההליך ללא מענה מסודר.

מה יקרה אם במהלך יום שבו יעיד בבית המשפט יתרחש אירוע ביטחוני שיחייב את הזעקתו לבור? שורה של תרחישים אפוקליפטיים עשויים להביא את עצם ההליך המשפטי לנקודות קיצון

בעניין זה יהיה צורך לעקוב אחר התנהלות השופטים מאחר שיש להניח שעוד יגיעו בקשות רבות מצד נתניהו ואנשיו ל"התאמות" שונות עם התקרב מועד העדות.

מעבר לשאלות המשפטיות האופפות את עדותו המתקרבת של נתניהו בבית המשפט ולהתחייבותו כי כהונתו לא תתנגש עם חובותיו כנאשם, מתעוררת השאלה כיצד תתנהל המדינה במהלך השבועות שבהם נתניהו ימסור את עדותו?

הפגנה נגד ממשלת נתניהו וקריאה להקדמת הבחירות בתל אביב, 22 ביוני 2024 (צילום: תומר נויברג/פלאש90)
הפגנה נגד ממשלת נתניהו וקריאה להקדמת הבחירות בתל אביב, 22 ביוני 2024 (צילום: תומר נויברג/פלאש90)

על תפקידו של ראש ממשלת ישראל נהוג לומר כי זהו התפקיד הקשה, המסובך והעמוס ביותר בעולם. 24 שעות ביממה אינן מספיקות לשם מילויו כנדרש. כיצד תוכל הממשלה להמשיך לתפקד בשעה שנתניהו נמצא פיזית באולם משפטו שלושה ימים בשבוע, וזמן נוסף נדרש לשם הכנתו להמשך העדות?

מה יקרה אם במהלך יום שבו יעיד בבית המשפט יתרחש אירוע ביטחוני שיחייב את הזעקתו לבור? שורה של תרחישים אפוקליפטיים עשויים להביא את עצם ההליך המשפטי לנקודות קיצון שאיש לא שיערן מראש.

בנסיבות כאלה, נדרש מבית המשפט להפגין עמוד שדרה של ברזל. כלל לא ברור אם הרכב השופטים הדן במשפט האלפים יעמוד במשימה הכבירה.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
כל השופטים בכל הערכאות רועדים מפחד הדיקטטור וראש ארגון המחבלים ביבים שקרניהו. זו האמת וכל האמת. לדעתי, פעולתו של העוכר דין החזיר אריאל רוט שנתפס במצלמות ״עובדה״ של אילנה דיין בעת שהוא ח... המשך קריאה

כל השופטים בכל הערכאות רועדים מפחד הדיקטטור וראש ארגון המחבלים ביבים שקרניהו. זו האמת וכל האמת. לדעתי, פעולתו של העוכר דין החזיר אריאל רוט שנתפס במצלמות "עובדה" של אילנה דיין בעת שהוא חיפש לאסוף חומרים נגד ראש ההרכב, השופטת הבכירה רבקה פרידמן-פלדמן (היה מדובר על כך שיקליטו את בעלה מדבר נגד שקרניהו) היתה רק בגדר פעולת הסחה. החומרים כבר נאספו, הם נמצאים בכספות המתאימות ולשלושת השופטים הועברו המסרים המתאימים. שמעון שיפר הפרשן המדיני הותיק של ידיעות אחרונות אמר במפורש בראיון שערכתם איתו ששקרניהו תופר תיקים ואוסף חומרים העלולים להתפרש כשליליים נגד כל מי שהוא תופס כיריב. גם את כל השופטים הוא תופס כיריבים.

עוד 977 מילים ו-1 תגובות
סגירה