"מדובר באירוע חמור מאד, הדורש בירור משמעתי"

חשיפה לידי זמן ישראל הגיע הדוח שהגיש בודק חיצוני לרכבת ישראל אחרי שבחן עשרות תלונות על התעמרות, השפלה והתנהגות לא נאותה לכאורה מצידה של סמנכ"לית משאבי אנוש בחברה ורד פרוינד ● הדוח מותח ביקורת חריפה על פרוינד, כולל ממצאים על ניסיונות להלך אימים על עובדים שהתלוננו נגדה ● אולם ממצאי הדוח לא נבדקו עד כה ופרוינד ממשיכה להחזיק בתפקידה

דוח הביקורת שהוגש לרכבת ישראל בעניין סמנכ"לית משאבי אנוש ורד פרוינד. אילוסטרציה (צילום: הדס פרוש/פלאש90)
הדס פרוש/פלאש90
דוח הביקורת שהוגש לרכבת ישראל בעניין סמנכ"לית משאבי אנוש ורד פרוינד. אילוסטרציה

עובדים רבים שפורצים בבכי, עובדים מושפלים שמתדרדרים לטיפול רפואי או תרופתי, צעקות, קללות, השפלות, התעלמות שיטתית מעובדים, איומים על עובדים שמעיזים להתלונן, סיכון בריאותם של עובדים בתקופת הקורונה, פגיעה בזכויות עובדים, אישור העלאות שכר למקורבים בניגוד לנהלים, קבלת מקורבים לעבודה ללא מכרז ועוד.

שלל הטענות החמורות הללו מופיעות בדוח קשה ונוקב שהגיש בודק חיצוני מיוחד שמינה דירקטוריון רכבת ישראל במטרה לבחון תלונות על התעמרות, השפלה והתנהגות לא הוגנת לכאורה מצידה של סמנכ"לית משאבי אנוש בחברה ורד פרוינד, אשר תלונות העובדים באשר להתנהגותה הלא תקינה נשמעות בחברה מזה זמן רב.

פרוינד מונתה לתפקידה כמנהלת משאבי האנוש של הרכבת, אחד התפקידים הבכירים בחברה, בשנת 2019, תחילה כממלאת מקום ובהמשך במינוי קבע. כפופים לה 68 עובדים.

הדוח הוגש ביוני האחרון, וכעת תוכנו מתפרסם כאן לראשונה. הבדיקה כללה שיחות עם 33 עובדים ומנהלים ברכבת הכפופים ישירות לפרוינד, או כאלה שהייתה במגע עימם.

רואה החשבון עופר אלקלעי, אשר מונה לחקור את מכתבי התלונה וחומרים נלווים, ערך שיחה עם פרוינד עצמה, בה הוצגו בפניה ממצאי הבדיקה. אלקלעי נמנע מלציין בדוח את זהותם של הנבדקים, אך מציין את מספר המתלוננים אשר הציגו כל טענה, ומבהיר כי שמותיהם והמסמכים שהציגו בפניו מתועדים אצלו.

על פי הדוח, חמישה עובדים שונים העידו כי "נדרשו לטיפול רפואי או תרופתי בעקבות היחס ואופי הקשר עם הגברת פרוינד" וכן "16 עובדים ציינו, כי הגיעו לכדי דמעות במהלך שיחות עם הגברת פרוינד וזאת בגלל טון הדברים ואופי השיחה, אשר לדבריהם הגיע לכדי צעקות ו/או קללות".

המבקר מדגיש כי הוצגו מסמכים התומכים בטענות אלה של התעמרות והשפלה. בנוסף, 12 עובדים העידו כי "הרגישו רע" אחרי שהסמנכ"לית "צעקה עליהם בפני עובדים אחרים".

היחס הפוגעני לא הוגבל לעובדים מן השורה, ועל פי הדוח "מספר מנהלים זוטרים בחטיבה העידו כי הם חשים באופן שיטתי יחס משפיל ומזלזל מפרוינד המתבטא בהעלבות, צרחות, השפלות וצעקות במסדרונות". הבודק מדגיש כי שמות המנהלים בידיו, אך לא פורסמו "מפאת הרגישות".

היחס הפוגעני לא הוגבל לעובדים מן השורה, ועל פי הדוח "מספר מנהלים זוטרים בחטיבה העידו כי הם חשים באופן שיטתי יחס משפיל ומזלזל מפרוינד המתבטא בהעלבות, צרחות, השפלות וצעקות במסדרונות"

העובדים הוכרחו לבוא לעבודה אחרי חשיפה לחולה קורונה

התנהלות אחרת אותה תיארו שמונה עובדים בפני המבקר מטילה ספק ביכולתה של הסמנכ"לית לקיים מקום עבודה בטוח ותקין עבור עובדיה מבחינה בריאותית.

העובדים טענו כי לאחר מקרה של חשיפה לחולה קורונה במקום העבודה, פרוינד ביקשה מאותם עובדים להגיע לעבודה "תוך שהיא טוענת שהיא מאשרת את ההגעה בחזרה לעבודה למרות הסיכון ובניגוד להנחיית משרד הבריאות, תוך ניסיון לגרום לעובדים תחושת אשמה כאילו ניסו לתרץ אי הגעה לעבודה בתואנות שווא". הבודק מבהיר כי מסמכים התומכים בטענה זו מצויים בידיו.

חלק מהמתלוננים הצביעו גם על דפוס עבודה הנוגד את הנהלים, מטפח מקורבים ומפלה לרעה בין עובדים על פי קירבתם אל המנהלת.

רואה חשבון עופר אלקלעי
רואה חשבון עופר אלקלעי

כך, למשל, ארבעה עובדים התלוננו כי היו ניסיונות לבצע שינויים בתאריך תחילת העבודה של שני עובדים כדי "להיטיב או להרע עימם בהתאם לאינטרס האישי של הסמנכ"לית". הבודק מציין כי הוצגו מסמכים התומכים לפחות באחד מהמקרים.

שישה עובדים העידו כי פרוינד אישרה העלאות שכר בניגוד לנהלים עבור מקורביה, "ובאופן שיטתי". כמו כן, עשרה עובדים העידו על עובדים שהתקבלו לעבודה ללא מכרז לאור קרבתם לפרוינד ולפי בקשתה האישית. המבקר מציין כי גם לטענות אלה הוצגו מסמכים תומכים ושמות של העובדים המדוברים, וקובע כי "יש להעמיק את הבדיקה ולאמת את המידע".

מרביתם של המתלוננים, 23 מתוכם, התלוננו כי פרוינד התקבלה לתפקידה למרות שלא עברה בשלב ראשון מבחני מיון חיצוניים ולמרות הסתייגות של גורמים בכירים במערכת לעניין התאמתה לתפקיד. גם כאן הוצגו בפני הבודק מסמכים התומכים בטענה זו. בדיקת המבקר מחזקת את הטענות שהושמעו בעבר על מערכת יחסי עבודה עכורה במיוחד בצמרת רכבת ישראל בה עובדים מקבלים הוראות והנחיות סותרות ממנהלים שונים.

מרביתם של המתלוננים, 23 מתוכם, התלוננו כי פרוינד התקבלה לתפקידה למרות שלא עברה בשלב ראשון מבחני מיון חיצוניים ולמרות הסתייגות של גורמים בכירים במערכת לעניין התאמתה לתפקיד

הדוח מציג גם טענות בתחום טוהר המידות של פרוינד, וטוען כי נבדקו טענות על קידום מקורבים. עובדים העבירו מסמכים הנוגעים לחשש לניגוד עניינים מצד קרוב משפחה של פרוינד – מסמכים המצביעים על ניסיון לקדם ספקים מתוך שיקולים שאינם עניינים לכאורה וטענות נוספות.

"הסמנכ"לית איימה על עובדים והפריעה לבדיקה"

בפתח הדוח מציין אלקלעי כי על אף שלפרוינד הובהר בשיחה מקדימה עם מבקר הפנים של החברה כי עליה להימנע מלשוחח עם הכפופים לה על הבדיקה "כדי שלא ליצור חשש מפני שיתוף פעולה בתהליך", פרוינד הפרה הנחיה זו.

"יודגש, כי גם לאחר שהובטח חיסיון לעובדים, התרשמנו ואף נאמר לנו, כי קיים חשש כבד לספר את כל המידע והשמות הרלוונטיים לאור הפחד מנקמנות עתידית ופגיעה בקידום/ מעמד/ תנאי עבודה.

"חשש זה התממש לטענת מספר עובדים וזאת מאחר שהגברת פרוינד שוחחה איתם לאחר הפגישות עמנו, ואף העלתה את נושא הבדיקה במסגרת שיחות הערכה שנערכו על ידה לאחרונה", כותב אלקלעי בדו"ח ומוסיף: "יודגש כי מדובר באירוע חמור מאד, הדורש בירור משמעתי שכן מדובר בהפרעה להליך הבדיקה".

רכבת ישראל. אילוסטרציה (צילום: משה שי/פלאש90)
רכבת ישראל. אילוסטרציה (צילום: משה שי/פלאש90)

המבקר מציין מפורשות כי עובדים התלוננו בפניו על איומים: "חשוב להדגיש כי במהלך השיחות ולאחריהן עובדים רבים התלוננו כי הגב' מאיימת עליהם בעקבות הדברים שהם אמרו בשיחות שערכנו. נושא זה עלה כמה וכמה פעמים מעובדים שונים.

"במהלך השיחות ולאחריהן עובדים רבים התלוננו כי הגב' מאיימת עליהם בעקבות הדברים שהם אמרו בשיחות שערכנו. נושא זה עלה כמה וכמה פעמים מעובדים שונים"

"בנוסף, עובדים שונים טענו כי הגב' פרוינד איימה עליהם באופן אישי שתבוא איתם חשבון ברמיזה לכך שתפטר אותם, בעקבות הדברים שאמרו בשיחות איתנו. הדבר חמור מאוד, שכן מבקר החברה התריע בפני הגב' פרוינד שלא להתערב בהליך הבדיקה בכל צורה שהיא. הביקורת רואה זאת כהפרעה בוטה בתהליך הבדיקה".

מסקנותיו של הבודק נחרצות: "ניתן להתרשם מדברי העובדים וכן ממסמכים תומכים כי הכמות הופכת לאיכות ומדובר ב'דפוס חוזר' המצביע על צורת התנהלות מול מספר רב של עובדים ומנהלים אשר אינה יכולה להיות מקובלת, גם אם לא ניתן לאמת כל טענה וטענה.

"סמנכ"ל משאבי אנוש הינו תפקיד שאמור לשמש אוזן קשבת לבעיות הקשורות ביחסי אנוש בין עובדים ומנהלים וכן אחראי לסוגיות משמעות ועבודה לפי מנהל תקין.

"לאור היקף הטענות ובפרט אלו הקשורות לעבודה שלא לפי הנהלים, עולה השאלה האם זה ראוי מבחינת אמון העובדים לפחות בשלב זה, כי הגברת פרוינד תמשיך לפעול בתפקיד מרכזי זה, וכן לשבת כחברה בוועדת משמעת בה נידונים כדרך קבע עניינים הקשורים לעבודה בניגוד לנהלים.

"בנוסף, היכולת לקדם שינויים בארגון מבוססת בין היתר על היכולת לרתום את עובדי החטיבה למשימה. במשבר שנוצר בין העובדים לגברת פרוינד לא ברור כיצד ניתן לבצע משימה זאת בהצלחה".

עד היום לא התבצעה בדיקה של טענות הדוח

בדיקת זמן ישראל מעלה כי פרוינד הוזמנה לשימוע בפני הנהלת הרכבת ב-12 ביולי השנה. אך השימוע התייחס רק לחלק מהטענות שהושמעו בדוח: סוגיות של ניגוד עניינים, מנהל תקין והפרת נהלים.

בכתב השימוע אמנם מוזכרות הטענות הקשות על התעמרות בעובדים, אך נקבע כי יש לקיים אודותם בדיקה נפרדת: "בכוונתי לקיים בדיקה של נושא זה ולאחר שתושלם – ועל יסוד ממצאיה – אחליט כיצד לפעול ביחס לנושא זה".

בכתב השימוע אמנם מוזכרות הטענות הקשות על התעמרות בעובדים, אך נקבע כי יש לקיים אודותם בדיקה נפרדת: "בכוונתי לקיים בדיקה של נושא זה ולאחר שתושלם – ועל יסוד ממצאיה – אחליט כיצד לפעול ביחס לנושא זה"

אולם למרות התחייבות זו של המנכ"ל מיכאל מייקסנר, עד היום טרם התקיימה בדיקה כזאת וברכבת ישראל סירבו להגיב לשאלה האם ומתי בדיקה כזאת צפויה להתקיים.

בשימוע שהתקיים בחודש אוגוסט על ידי המנכ"ל נמצא כי "נפל פגם" בהתנהלותה של פרוינד בסוגיית ניגוד העניינים, וכן כי פרוינד התנהלה "בצורה שאינה עומדת בסטנדרטים שאני מצפה כי עובדים ברכבת יפעלו על פיהם".

בעניין שני הנוגע לנהלים הקשורים בעובדת הכפופה לפרוינד, מצא המנכ"ל כי "מדובר בטעות שנעשתה בתום לב". בעניין אחר שנבחן, הקשור בהליכי גיוס עובדים, מצא המנכ"ל כי לא נפל פגם בהתנהלותה של פרוינד. בסיומו של ההליך, פרוינד הושארה בתפקיד עם אזהרה כי עליה להפיק את הלקחים המתאימים בעתיד, וכי "לא תתקבל עוד התנהלות דומה בעתיד".

מנכ"ל רכבת ישראל מיכאל מייקסנר (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
מנכ"ל רכבת ישראל מיכאל מייקסנר (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

תגובותיה של פרוינד לטענות מובאות בדוח עצמו. "הגב' פרוינד טענה שמעולם אף עובד או מנהל לא יצא בוכה או נסער משיחה איתה, וכי אינה צועקת על עובדים או משפילה אותם. לדבריה, יש לה קול חזק אולם אין מדובר בצעקות. בנוסף, כדי לנטרל את המתח הנוצר, הגב' מזמינה את העובדים לשיחות.

"בנוגע לחשיפה לחולה קורונה, הגברת פרוינד טענה כי היא אכן למדה את סוגיית הבידוד לאחר חשיפה לחולה קורונה והחליטה להחזיר את העובדים שלא ענו להגדרה".

באשר למינויים של מקורבים ומינויים שלא על פי הנהלים הגיבה פרוינד כי "תקופה ארוכה לא בוצעו העלאות שכר לעובדים בעלי חוזה אישי, ולכן היא החליטה לבצע זאת. בנוסף, התקבלו עובדים לרכבת ללא מכרז מכורח הנסיבות של עומס גדול ורצון לאייש תפקידים באופן מידי".

עוד הוסיפה פרוינד כי מעולם לא בוצע שינוי בתאריך תחילה או סיום העסקה של עובד בהנחייתה, וכי לקבל עובד לרכבת ללא מכרז זה דבר שבשגרה.

בהתייחס לטענות המקצועיות, כותב אלקלעי כי פרוינד השיבה ש"נדרשה ביום אחד לתת מענה לנושאים רבים שלא הכירה ונאלצה ללמוד תוך כדי תנועה. גם אם נעשו טעויות לאורך הדרך, הדבר הינו הגיוני וסביר. בנוסף לקושי בתפקיד מורכב ובמקביל לעובדה שחסרים עובדי מפתח, זהו קושי משמעותי. לאור עומס כבד, אכן קיימת בעיית זמינות והיא דואגת לחזור לכולם לעיתים בימי שישי ובשעות הערב".

בהתייחסות נפרדת הוסיפה פרוינד כי נבחרה לתפקיד לאחר שעמדה בכל תנאי הסף וכי אינה יכולה להתייחס לטענות שאינן קונקרטיות.

מרכבת ישראל נמסר בתגובה: "הנושא מטופל בהתאם לכל כללי המנהל התקין. החברה איננה דנה בנושאים הנוגעים לעובדיה וליחסי עבודה בתקשורת".

ורד פרוינד מסרה בתגובה לזמן ישראל: "מזה עשרה חודשים אני נמצאת תחת רדיפה והתקפה אישית ומקצועית על ידי גורמים אינטרסנטיים, שאינם פועלים לטובתה של החברה.

"אני דוחה מכל וכל את הטענות שהוזמנו בדוח מגמתי, מסולף ורשלני, שתכליתו פגיעה בשמי הטוב, ביושרתי ובמוניטין המיקצועי שלי.

"הטענות של התעמרות בעבודה נמצאו כלא מבוססות ולראייה הם לא היוו עילה בשימוע שהומצא בחטא. עמדתי בגאווה ובאומץ בפני שימוע שסופו שהנני ממשיכה לשמש בתפקידי כסמנכ"לית משאבי אנוש של רכבת ישראל.

"הטענות הינן פרי של רצון שאפנה את הכיסא שאני יושבת עליו, שהינו תפקיד מרכזי אשר מהווה אפשרות לבצע מינויים".

עוד 1,524 מילים
סגירה