שופטי בית המשפט העליון. 3 במאי 2020 (צילום: Yossi Zamir/POOL)
Yossi Zamir/POOL
עוד ניפגש

האיום של בג"ץ ימשיך לרחף מעל נתניהו והממשלה החדשה

11 שופטי העליון דחו פה אחד את העתירות שהוגשו נגד האפשרות שנאשם בפלילים יכהן כראש ממשלה ונגד ההסכם הקואליציוני בין הליכוד וכחול-לבן ● אך תקציר הנימוקים שניתנו אמש להחלטה מלמד כי בית המשפט סרב להכשיר את כל מהלכי הממשלה החדשה וכי נכונה לה ביקורת שיפוטית רבה אחרי יישום סעיפים בהסכם - כולל השאלה האם נתניהו יוכל לכהן כראש ממשלה חלופי אחרי הרוטציה ● פרשנות

על פניו, נראה שבית המשפט התיישר עם רצון השלטון, ופרש את השטיח שעליו יצעדו בנימין נתניהו ובני גנץ לעבר השקיעה. אחרי הכול, 11 שופטי בית המשפט העליון דחו פה-אחד את העתירות בעניין האפשרות שחבר כנסת הנאשם בעבירות חמורות – לרבות לקיחת שוחד – ירכיב את הממשלה ויעמוד בראשה.

בדרך כלל קשה למצוא נושאים שעליהם יש תמימות דעים בין שופטי העליון, ובכל זאת – גם בעניין הטלת המנדט על נתניהו וגם בעניין הפגמים בהסכם הקואליציוני בין הליכוד לכחול-לבן, החליטו כלל השופטים לדחות את העתירות.

אך בפועל, בית המשפט טמן באופן מובהק את הזרעים למאבקים המשפטיים הבאים ולעתירות הבאות, הן בשאלת עמידתו של נאשם בשוחד בראשות הממשלה, והן בנושאים שעוגנו בהסכם הקואליציוני. הדלת לחלוטין לא נסגרה. ובשאלת הטלת המנדט, בית המשפט דחה מעליו שתי עמדות עקרוניות – האחת של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, והאחרת של נתניהו עצמו.

בפועל, בג"ץ טמן באופן מובהק את הזרעים למאבקים המשפטיים הבאים ולעתירות הבאות, הן בשאלת עמידתו של נאשם בשוחד בראשות הממשלה, והן בנושאים שעוגנו בהסכם הקואליציוני. הדלת לחלוטין לא נסגרה

בחודשים האחרונים ניסה נתניהו, באמצעות עורכי דינו המייצגים אותו בבג"ץ, לדחוף תזה חדשה, שלפיה הלכת דרעי-פנחסי כבר אינה בתוקף. טיעונו היה שההלכה נפסקה ב-1993 אך חוק יסוד הממשלה הנוכחי נחקק ב-2001. ומאחר שחוק היסוד קובע בעניינם של שרים וסגני-שרים כי הם מודחים מתפקידם רק בעת הרשעה בעבירה שיש עמה קלון, פירוש הדבר שחקיקת 2001 ביטלה את תחולתה של ההלכה.

בלון הניסוי הופרח בחודש דצמבר האחרון, במסגרת עתירה שהוגשה לאחר שהיועץ המשפטי קיבל את החלטתו הסופית להעמיד לדין את נתניהו. נתניהו הודיע לבג"ץ כי לגישתו הלכת דרעי-פנחסי אינה חלה עוד, אך לא העז לגבות את טענתו במעשים, ועל אף עמדתו זו הודיע על התפטרותו מתפקידיו כשר הרווחה, החקלאות והתפוצות – בהתאם להלכה.

הטענה אינה תואמת את התנהגות כלל השרים בכל הממשלות מאז 1993, גם אחרי 2001, שהתפטרו מיוזמתם בהתאם להלכה בעת שהוחלט על העמדתם לדין; וכן אינה תואמת את פסיקת בג"ץ ב-20 השנים האחרונות, שלא העמידה בספק את תחולתה של הנורמה.

בנימין נתניהו (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
בנימין נתניהו (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

בהחלטה אמש, שופטי בג"ץ מסלקים מעל הדרך את הטענה של נתניהו. "בניגוד לטענות שהועלו בפנינו במהלך הדיון", כתבה הנשיאה אסתר חיות, "הלכה זו בכל הנוגע למינוי ולהעברה של שרים מתפקידם, ממשיכה לחוק גם לאחר חקיקת חוק יסוד הממשלה החדש משנת 2001".

פירוש הדבר הוא שהעיקרון שנקבע באותה הלכה לגבי כהונתם של שרים נוכח כתב אישום חמור, ולפיו "כשירות לחוד – שיקול דעת לחוד" ממשיך להתקיים. ההוראה בחוק היסוד, שלפיה כהונת שר מסתיימת עקב הליך פלילי רק בשלב ההרשעה בעבירה שיש עמה קלון, אינה הסדר ממצה. מעליה ממשיך להתקיים מרחב שלם של שיקול דעת, שעשוי להיחשב בלתי סביר באופן קיצוני, ככל שאותו שיקול דעת מוליך להותרת השר בתפקידו.

דוחים את גישת מנדלבליט

לצד זאת, קביעתו החשובה ביותר של בית המשפט בפסק הדין נעוצה בחידוש שלפיו העיקרון המנחה "כשירות לחוד, שיקול דעת לחוד" חל לא רק בעניינם של שרים הנאשמים בפלילים, אלא גם בעניינו של ראש ממשלה. זו קביעה דרמטית.

"מעמדו הייחודי של ראש הממשלה אין בו כדי לגרוע מן העובדה כי הוא ממלא תפקיד ציבורי", כתבה חיות, "משכך, עקרונות היסוד של המשפט הציבורי חלים גם עליו ובכללם העיקרון בדבר 'כשירות לחוד ושיקול דעת לחוד', ככל שהדבר נוגע למינויו".

"מעמדו הייחודי של רה"מ אין בו כדי לגרוע מן העובדה כי הוא ממלא תפקיד ציבורי. משכך, עקרונות היסוד של המשפט הציבורי חלים גם עליו ובכללם העיקרון בדבר 'כשירות לחוד ושיקול דעת לחוד', ככל שהדבר נוגע למינויו"

בכך דוחים השופטים את גישתו של היועץ המשפטי מנדלבליט, שהציע להם להימנע מהכרעה בין העדפת "מודל לשון החוק" על-פני "מודל שיקול הדעת", ואם בכל זאת צריך להכריע – הציע מנדלבליט להיצמד ללשון החוק ולהסיק מלשון חוק יסוד הממשלה, כי העמדה לדין לעולם לא תביא להפסקת כהונתו של ראש ממשלה, ויש להמתין לתוצאות המשפט, להרשעה בעבירה שיש עמה קלון, ולהפיכת פסק הדין לסופי.

אלא שהעקרונות הללו אינם מיתרגמים בנסיבות הנוכחיות למעשה שיפוטי. הכיצד? בניגוד למומחי האקדמיה, בית המשפט אמון על חוכמת המשפט המעשי. חשיבתם פרקטית, יישומית. ולכן, בעוד שהשופטים מקבלים את תחולת העיקרון שלפיו יש לבחון את שיקול הדעת גם של "הגורם הממנה" את ראש הממשלה, ולא רק את הכללים הכתובים בחוק היסוד – הם מיקדו את תשומת לבם בשאלה את שיקול דעתו של מי עליהם לבחון, וליישם את העקרונות המופשטים.

אביחי מנדלבליט מודיע על הגשת כתב אישום נגד בנימין נתניהו. 21 בנובמבר 2019 (צילום: הדס פרוש/פלאש90)
אביחי מנדלבליט מודיע על הגשת כתב אישום נגד בנימין נתניהו. 21 בנובמבר 2019 (צילום: הדס פרוש/פלאש90)

בהקשר הזה, חיות אינה מקבלת את ההצעות לבחון את שיקול דעתו של הנשיא, המטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על ח"כ נאשם; או את שיקול דעתו של הח"כ שאמור לקבל עליו את התפקיד; או את שיקול דעתו של יו"ר הכנסת, שאמור לכנס את המליאה לשם השבעת הממשלה. תחת זאת, היא מתמקדת בשיקול דעתם של 61 ח"כים, שלפי חוק יסוד הממשלה, רשאים בסבב השלישי של הקמת ממשלה לבקש מהנשיא להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת.

אמנם, חיות מסייגת וממסגרת את היקף ההתערבות השיפוטית בעניין שיקול דעתם של חברי כנסת – אך היא אינה סוגרת לחלוטין את הדלת. "שיקול הדעת של חברי הכנסת אינו חסין מביקורת שיפוטית", היא כותבת, אך ממהרת להבהיר כי החלטת חברי הכנסת "כרוכה בהפעלת שיקול דעת פוליטי רחב".

מתוך המהות הפוליטית של ההחלטה, היא מסבירה, "נגזר היקפה המצומצם של הביקורת השיפוטית שניתן להפעיל לגבי החלטה כזו", השמורה ל"מצבים חריגים ונדירים ביותר ולנסיבות קיצוניות בלבד".

נשיאת העליון מסבירה שהמקרה הנוכחי אינו נמנה עם המקרים החריגים והנדירים הללו. לכאורה, קל ומתבקש למתוח ביקורת על קביעתה זו. ראש ממשלה מיועד הנאשם בעבירות שוחד? התוקף ללא-הרף את מערכת המשפט? החובר לצורך הקמת ממשלה עם מי שהפרו את הבטחת הבחירות המרכזית שלהם לבוחריהם? היש נסיבות קיצוניות מאלה?

התשובה לשאלה זו היא בנסיבות הספציפיות שאליהן מתייחסת קביעת בית המשפט.

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות בדיון בבג"ץ בעתירות נגד ההסכם הקואליציוני בין הליכוד וכחול-לבן. 4 במאי 2020 (צילום: Oren Ben Hakoon/POOL)
נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות בדיון בבג"ץ בעתירות נגד ההסכם הקואליציוני בין הליכוד וכחול-לבן. 4 במאי 2020 (צילום: Oren Ben Hakoon/POOL)

במקרה הנוכחי, בית המשפט אינו מתערב בשיקול דעתם של חברי הכנסת, מאחר שמהלכי הקמת הממשלה נעשית בהתאם לפניית 61 ח"כים לנשיא, בסבב השלישי לפי חוק יסוד הממשלה. זו נקודה קריטית לגבי המשך הדרך: בית המשפט אינו "מקדש" את שיקול הדעת של הח"כים, או הנשיא, במצב שבו הנשיא מחליט להטיל את המנדט בסבב הראשון או השני, לאחר התייעצות עם נציגי הסיעות. במצב כזה, אפשר שניתן יהיה להתערב בשיקול דעתם.

בית המשפט אינו "מקדש" את שיקול הדעת של הח"כים, או הנשיא, במצב שבו הנשיא מחליט להטיל את המנדט לאחר ההתייעצות עם נציגי הסיעות. במצב כזה, אפשר שניתן יהיה להתערב בשיקול דעתם

כל שנאמר הוא שבמצב שבו מתאגדים 61 ח"כים או יותר ופונים לנשיא בבקשה שיטיל את התפקיד על ח"כ המצוי במצב שבו נתניהו מצוי כעת, בית המשפט לא יתערב.

במקרים אחרים הנסיבות עשויות להיות שונות: למשל, אם האישום הוא בעבירה חמורה יותר משוחד; או שהמשפט מצוי כבר בשלב ההוכחות. וכמובן, שקביעת בית המשפט גם אינה מלמדת דבר לגבי האפשרות שראש ממשלה, שבמהלך כהונתו יוחלט להעמידו לדין בעבירות חמורות, יחויב לקום ולהתפטר מתפקידו.

ההסכם הקואליציוני נותר בסימן שאלה

גם ביחס להחלטה לדחות את כלל העתירות הנוגעות לחוקיות ההסכם הקואליציוני, המסר העיקרי הוא שזמנו של הבירור המשפטי יגיע רק כאשר כל רכיב של ההסכם יגיע לשלב היישום.

באשר לשינויים הנרחבים בחוק יסוד הממשלה – עתירות בעניין זה יוגשו מן הסתם בעתיד הקרוב, לאחר השלמת החקיקה ועוד בטרם השבעת הממשלה החדשה.

גם בעניין ההסכם, בית המשפט גילה גישה מתונה פחות מזו של היועץ המשפטי לממשלה, תוך שהשופטים שלחו את נתניהו וגנץ למקצה שיפורים, כדי למחוק מן ההסכם כמה מהסעיפים הבעייתיים ביותר.

בני גנץ ובנימין נתניהו חותמים על ההסכם הקואליציוני במעון ראש הממשלה בבלפור, ב-20 באפריל 2020
בני גנץ ובנימין נתניהו חותמים על ההסכם הקואליציוני במעון ראש הממשלה בבלפור, ב-20 באפריל 2020

פרקליטו של נתניהו רצה אמנם לקבל כתב-הכשר מבית המשפט לגבי ההסכם הקואליציוני, שיקנה ודאות בזירה הפוליטית, אך הוא לא קיבל את מבוקשו. ההסכם הקואליציוני ימשיך לעמוד בסימן שאלה לאורך רוב תקופת כהונתה של הממשלה הבאה.

נתניהו, מן הסתם, מתעניין מאוד בשאלה אם לאחר 18 חודשים בתפקיד ראש הממשלה, בית המשפט יניח לו לכהן כ"ראש ממשלה חלופי" בעוד משפטו ממשיך להתקיים. אם בית המשפט יאפשר זאת, הדבר יכרסם באופן ניכר בהלכת דרעי-פנחסי, וזאת בניגוד לקביעת בית המשפט בפסק הדין אמש. אך בעניין זה, בית המשפט לא צפוי להכריע לפני שנתניהו ייכנס הלכה למעשה לתפקיד, מאחר שרק אז תהפוך השאלה לבשלה להכרעה.

נתניהו, מן הסתם, מתעניין מאוד בשאלה אם לאחר 18 חודשים בתפקיד ראש הממשלה, בית המשפט יניח לו לכהן כ"ראש ממשלה חלופי" בעוד משפטו ממשיך להתקיים. אך בעניין זה, בית המשפט לא צפוי להכריע לפני שנתניהו ייכנס הלכה למעשה לתפקיד

עוד קודם לכל אלה, יש לקוות, בית המשפט יפרסם בשבועות הקרובים את נימוקיו המלאים לפסק הדין. בהחלטה שניתנה אמש – כעשרים עמודים – מופיעה רק תמצית הנימוקים של חיות. יתר השופטים הצטרפו לתוצאה, אך הם יהיו רשאים לנמק את החלטתם איש-איש בדרכו המשפטית.

פסק הדין המלא, לעת שיפורסם, יהווה מפת דרכים משפטית לא רק לחיזוי סיכויי העתירות הבאות ולפיכך גם לחיזוי מידת יציבותה של הממשלה הבאה, אלא גם להבנת מיקומו של בית המשפט העליון מודל 2020 אל מול רשויות השלטון האחרות, אל מול ההיסטוריה המוסדית שלו-עצמו ואל מול עקרונות יסוד שלטון החוק.

גילוי נאות: יובל יועז ייצג את העותרים באחת העתירות שנדונו במסגרת פסק הדין.

עוד 1,342 מילים
כל הזמן // יום ראשון, 7 ביוני 2020
מה שחשוב ומעניין עכשיו

דוקטרינת הצדק האנושי של השופט נעם סולברג

מי שיהיה נשיא בית המשפט העליון בעוד כשמונה שנים, מאמין כי "צדק אבסולוטי שאינו מתפשר, עלול לרסק את החברה" וכי "הצדק האנושי מוגבל באילוצי המציאות החומרית ושלל צרכי גוף ונפש" ● גם במקרה של מנדלבליט וגם במקרה של נתניהו, סולברג פיתח את תזת "הרבב כיתרון" ● "אדם איננו מלאך", כתב לאחרונה, "ואנשי השירות הציבורי אינם יוצאי דופן" ● פרשנות

עוד 909 מילים

קורונה בכנסת: חמישה ח"כים נתונים בבידוד

בחקירה האפידמיולוגית, שנערכה לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה, נקבע שעל ארבעה מחבריו לסיעה - איימן עודה, היבה יזבק, עאידה תומא סלימאן ומטאנס שחאדה - להיכנס לבידוד ● חמישה מוחים נעצרו אמש בתום ההפגנה נגד הסיפוח בחשד שהפרו את הסדר הציבורי; שוטרים תקפו צלם עיתונות במקום, מהמשטרה נמסר שהנושא בבדיקה

07:24 עריכה

חמישה מוחים, שהשתתפו בהפגנה נגד הסיפוח שנערכה אמש בתל אביב, נעצרו על ידי המשטרה, כי, על פי החשד, הפרו את הסדר הציבורי. בעימותים שבין המשטרה והמפגינים הותקף צלם "הארץ" תומר אפלבאום על ידי שוטרים וחלק מציוד הצילום שלו נפגע. "ניסיתי לצלם את השוטרים, ואז הם החליטו לעצור אותי. אחד נתן לי אגרוף, אחד נתן לי ברכייה, ואחד דחף לי את הראש", סיפר.

מהמשטרה נמסר שהשוטרים סברו בטעות שאפלבאום הוא מפגין – ולא עיתונאי. עוד נמסר שהנושא ייבדק.

06:57 עריכה

חברי הכנסת איימן עודה, היבה יזבק, עאידה תומא סלימאן ומטאנס שחאדה – ארבעתם חברי הרשימה המשותפת – נכנסו לבידוד, לאחר שחקירה אפידמיולוגית שנערכה לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה, שנדבק בקורונה, קבעה שעליהם לעשות כן. בנוסף גם שני מנהלי הסיעה נדרשו להיכנס לבידוד.

אמש נשא עודה דברים בהפגנה שנערכה בתל אביב נגד הסיפוח.

עוד 2 עדכונים

לא ידענו מאיפה נשלם שכירות, שכר לימוד, אפילו כיצד נרכוש אוכל

עכשיו, כשהעניינים כנראה מתחילים לחזור למסלולם, אפשר לבחון את מה שעברנו. אז איך זה היה להיות סטודנטית בתקופת קורונה? אותו דבר כמו להיות סטודנטית בתקופה רגילה, רק עם יותר בכי, התקפי חרדה, עומס, דאגות כלכליות ואי-ודאות משוועת.

הקורונה הכתה בנו כמו הודעה של מרצה על שיעור השלמה ביום שישי. צפוי, אבל אף אחד לא תכנן לקחת בזה חלק עד שהוא הודיע על נוכחות חובה, או במקרה שלנו בידוד.

איך זה היה להיות סטודנטית בתקופת קורונה? אותו דבר כמו להיות סטודנטית בתקופה רגילה, רק עם יותר בכי, התקפי חרדה, עומס, דאגות כלכליות ואי-ודאות משוועת

זה קרה ממש בתחילתו של סמסטר ב', אני זוכרת את המרצה מדברת איתנו על תוכנה בשם “zoom”, ושרוב הסיכויים נעבור ללמוד למידה מקוונת, מהבית. בהתחלה שמחתי, איזה כיף, נלמד מהמיטה, לא נצטרך להתעורר מוקדם יותר או לבשל מראש או ללבוש בגדים אמיתיים שהם לא פיג'מה.

אך עד מהרה מאוד החלום הפך לסיוט.

העומס הלימודי גדל בטענה ש"גם ככה אנחנו לא עושים כלום", לפתע סילבוסים שלמים השתנו והתהפכו, נוספו מטלות רבות, הדרישות עלו. וללמוד במיטה זה לא באמת נוח אז אין ברירה, את יושבת על כיסא מול מסך 12 שעות ביממה.

ההבנה העמוקה שישראל היא כנראה לא אומת הייטק גדולה כי בכל זאת כל שיעור השאלה הכי נפוצה הייתה "שומעים אותי?".

דברים שנקלטו במצלמות וידאו שאולי היה עדיף שלא היינו רואים. התמודדות עם קריוקי בעשר בבוקר של השכנים.

ובכל זאת, שום דבר לא הכין אותנו לגזירה הנוראית מכל. ולא, אני לא מדברת על ביטול הפאנג'ויה או ימי הסטודנט אלא על הודעת היציאה לחל"ת. קחו לנו את הקפה, את הסיגריות, את החומוס בבניין רפואה, אבל אל תקחו לנו את הפרנסה.
הקושי הכלכלי בתקופה זו הביא אותי ואת חבריי  לספסל הלימודים לנקודות אפלות ופחדים אמיתיים.

שום דבר לא הכין אותנו לגזירה הנוראית מכל. ולא, אני לא מדברת על ביטול הפאנג'ויה. קחו לנו את הקפה, את החומוס בבניין רפואה, אבל לא את הפרנסה. זה הביא אותנו לנקודות אפלות ופחדים אמיתיים

חלקנו לא ידענו מאיפה נשלם שכירות, שכר לימוד, או אפילו כיצד נרכוש אוכל. בעקבות כך לא הייתה ברירה מלבד לחזור לגור אצל ההורים. ענין שיש לו השלכות משלו, הן רגשיות, הן נפשיות והן פיזיות.

בנוסף, רוב גדול של הסטודנטים מסתמכים על מלגות שבוטלו או לא המשיכו להתקיים במתכונת רגילה עקב המציאות החדשה.

הדבר היחידי שקצת נתן לי אוויר לנשימה זו המלגה שקיבלתי מקרן אייסף, אבל לצערי זה לא מספיק. אני ממש מקווה שהמדינה תבין שציבור שלם של סטודנטים נמצא בבעיה קשה, ויוכלו לסייע לנו כדי שלא נאלץ חלילה לנשור מהלימודים.

לסיכום, אינני יודעת מה יותר גרוע: גל החום המכה בנו, המצב הכלכלי של הסטודנטים, ריבוי השרים בממשלה או העובדה שתקופת המבחנים ממש קרובה. אבל מה שאני כן יודעת זה שרובנו מבינים שהסמסטר הזה די אבוד. יש לנו עוד הרבה מה ללמוד בהקשר ללמידה מקוונת ודווקא כסטודנטית לחינוך אני מבינה כמה הוראה טכנולוגית היא העתיד.

עדן בן אור לומדת לתואר דו-חוגי בחינוך שנה ב', ותרבות צרפת וצרפתית שנה א', באוניברסיטת תל-אביב,  מלגאית קרן אייסף

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.
עוד 439 מילים
עודכן אתמול
זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

למקרה שפיספסת

הדילמה של הקהילה היהודית בעיר הבוערת

הקהילה היהודית במיניאפוליס - שם החלו המהומות בארצות הברית, בעקבות הריגת ג'ורג' פלויד בידי שוטר - חצויה ● מצד אחד, חברי הקהילה נחושים להגיש עזרה לעיר הבוערת ● מצד שני, הם חוששים להפוך בעצמם למטרה

עוד 654 מילים

ח"כ ניצן הורוביץ: "הסיפוח הוא פשע מלחמה"

לפיד: "אני נגד סיפוח חד צדדי. אני חושב שזה ספין" ● דיווח: נתניהו וגנץ הסכימו על הקמת פורום שרים מצומצם לעניינים מדיניים-בטחוניים רגישים ● ח"כ ג'בארין: "קורא לשר אוחנה להפסיק את המדיניות הגזענית של התעלמות מהפשיעה בחברה הערבית"

15:52 עריכה

מנכ"ל משרד הבריאות היוצא, משה בר סימן טוב, מתריע בשיחות סגורות: "אנחנו בהתפרצות שהיקפה לא ידוע".

לחדשות 12 אמר: "אני לא חושב שצריך להיות גל שני בישראל אם נתנהל נכון, אבל אנחנו בעלייה בתחלואה והיא מובהקת, אמיתית ומוחשית וייקח זמן עד שנבין את מלוא היקפה".

15:54 עריכה

בעקבות הרצח המשולש היום בלוד, תקף ח"כ יוסף ג׳בארין (הרשימה המשותפת) בחריפות את חוסר האונים של המשטרה והממשלה: "הרצח המחריד בלוד שוב חושף את המחדל של רשויות אכיפת החוק בהתמודדות עם תופעת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. העבריינים מרגישים שיש להם יד חופשית לפעול, כל עוד קורבנותיהם הם ערבים. הגיע הזמן לסיים את 'האוטונומיה' של גורמי הפשיעה בחברה הערבית. אני קורא לשר לביטחון פנים אמיר אוחנה להפסיק את המדיניות השערורייתית והגזענית של התעלמות מהפשיעה בחברה הערבית".

15:58 עריכה

שר הכלכלה עמיר פרץ על מעגל האבטלה: "המבחן המשמעותי של הממשלה הינו ההיערכות לחגי תשרי שיכולים להפוך לימים נוראים עבור מאות אלפי אזרחים שא ישובו לעבודה. מצב שעלול לקבע תרבות של אבטלה שהיא מחלה מסוכנת כלכלית וחברתית. חייבים לאמץ את המודל הגרמני במשק הישראלי, דבר שיאפשר להחזיר עד כ-50%  מהמובטלים לעבודה".

16:02 עריכה

הערב ב-19:00 תתקיים הפגנה בכיכר רבין שבתל אביב נגד סיפוח יהודה ושומרון.

19:14 עריכה

ח"כ עאידה תומא-סלימאן נמצאת בבידוד ולכן לא תוכל להגיע להפגנה שמתוכננת הערב בכיכר רבין בתל אביב נגד תוכנית טראמפ: "יושבת בבידוד ומחכה לשידור ישיר מכיכר רבין לצפות באלפי היהודים והערבים אשר ינהרו להפגין נגד הכיבוש והסיפוח".

19:32 עריכה

כאלף בני אדם מפגינים כעת בכיכר רבין בתל אביב נגד כוונת הממשלה לספח את שטחי יו"ש, זאת לאחר שהמשטרה חזרה בה אמש מהאיסור לקיים את ההפגנה בטענה שהיא נוגדת את תקנות הקורונה.

19:46 עריכה

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הערב ב"פגוש את העיתונות" בערוץ 12 התייחס לפגישה שלו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אנחנו תמיד מתנהגים באופן מכבד. הפגישה שלנו עסקה רק בענייני ביטחון". 

לפיד התייחס לשבועות הראשונים של הממשלה: "אנחנו שלושה שבועות מאז שהממשלה הזאת הוקמה. ההחלטות היחידות שהם עשו זה להקים משרדים מיותרים עם שרים מיותרים, חוק נורבגי, עוד ג'ובים, עוד לשכות, עוד נהגים. זה הדבר היחיד שהם עשו".

"לכחול לבן אין שום יכולת לעצור שום דבר שהם הבטיחו שהם יעצרו. ההודעות שלהם רפויות. הם שם כדי להלבין את ההתקפה על מערכת המשפט. הם שם כי הם פחדו וכדי לייצר משרדים לכולם במצב של משבר חמור", הוסיף.

על תוכנית הסיפוח אמר: "הודעתי שאני תומך בה, אני נגד סיפוח חד צדדי. אני חושב שזה ספין. אין מפות, האמריקאים עסוקים גם במהומות שלהם וגם בקורונה. רק לפני יומיים צה"ל התחיל להיערך. נתניהו כמו נתניהו הבין שהקורונה והשיח על הקריסה הכלכלית לא טוב לו – והבין שאם ידברו על הסיפוח מצבו יהיה טוב".

"זו לא ממשלת אחדות, לא תהיה רוטציה. הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה כי היא לא עוזרת לאזרחים ולעסקים הקטנים. והיא לא מוסרית. קורה פה משהו חמור".

20:18 עריכה

יו"ר הרשימה המשותפת איימן עודה בהפגנה בכיכר רבין נגד תכנית הסיפוח כי אפשר לעצור את זה.

"ביחד ערבים ויהודים עוד נביא את השלום והדמוקרטיה", אמר בהקלטה ח"כ עודה מהבידוד לאחר שח"כ סמי אבו שחאדה ממפלגתו נדבק בקורונה. "יש פה קהל מגוון ולא תמיד נסכים על הכול אבל נסכים על העיקר. אם לא, נאבק ביחד להסכים לחוד".

20:18 עריכה

יו"ר מרצ, ח"כ ניצן הורוביץ בהפגנה נגד הסיפוח: "הסיפוח הוא פשע מלחמה. פשע נגד השלום, פשע נגד הדמוקרטיה, פשע שיעלה לנו בדם. תאוות כוח משיחית מכאן התלכדה עם חזיונות משיחיים משם, המתנחלים מצאו את האוונגליסטים, וההזיות האלה ממיטות עלינו אסון, על כולנו – יהודים וערבים".

20:48 עריכה

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון בני גנץ החליטו להקים פורום מצומצם בו יתקיימו הדיונים המדיניים והבטחוניים הרגישים בנושאים כמו תוכנית הסיפוח או הגראין האיראני – כך דיווח ברק רביד בחדשות 13.

לדברי הבכירים עמם שוחח, הסיבה לכך היא העובדה שבפורום של 20 שרים לא ניתן לנהל דיון רגיש ולא כל שכן לקבל החלטות. ההערכה היא כי בפורום החדש יהיו שמונה שרים, עם חלוקה שווה בין שני הגושים בממשלה.

22:01 עריכה

ח"כ מרב מיכאלי (העבודה) מההפגנה נגד הסיפוח: "אני כאן בשביל להגיד – לא נוותר. זה אפשרי. הגעתי הערב להפגנה נגד הסיפוח בשם כל חברות וחברי…ומיליון וחצי שהצביעו לגנץ שהבטיח אלטרנטיבה לנתניהו".

22:02 עריכה

ח"כ משה בוגי יעלון (יש עתיד-תלם): "ספין 'הסיפוח' גם נועד להסיט את תשומת הלב מחקיקה דרקונית שהופכת את ישראל מדמוקרטיה לדיקטטורה".

 

22:28 עריכה

ח"כ שלמה קרעי (ליכוד) על ההפגנה בכיכר רבין: "יש כאן גיס חמישי שמייחל המהומות בארה"ב יגיעו לכאן. לא מפתיע שרבים מהם נמצאים בהפגנה בתל אביב שנראית כמו הפגנה עזתית ולא של ישראל מודאגים".

22:33 עריכה

בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו על ההפגנה: "החברים של ימינה מפגינים נגד החלת הריבונות".

22:40 עריכה

ח"כ מיקי זוהר (ליכוד): "תמונה מההפגנה היום בתל אביב. דגלי פלסטין וקריאות נגד מדינת ישראל. כפי הנראה מדובר בחבורת אנשים מנותקים מהמציאות, מלאים בשאננות יתר שהביאה עלינו את אסון אוסלו וההתנתקות. בע״ה נמשיך לפעול למען ארץ ישראל וריבונותה בכל הכוח ובמלוא העוצמה".

22:47 עריכה

השר רפי פרץ: "כשהשמאל הצוני נמחק ומאבק את השפיות הוא מאבד את דגלי האויב. עצוב שזה מה שנהיה מהשמאל בישראל".

עוד 16 עדכונים

תגובות אחרונות

הקהילה היהודית במדינות בריה"מ לשעבר הכריזה על מבצע שאפתני: טאבלט לכל קשיש ● זאת, לאחר שמבוגרים רבים נותקו מהעולם החיצון בעקבות מגבלות הקורונה ● בינתיים גויסו תרומות לארבעה מכשירים בלבד, אך אחד מהם עומד לשנות את חייה של אירינה, החולמת לשוחח באמצעותו עם חברתה, שעלתה לארץ ● "היינו כמו אחיות, אבל אני לא יכולה לדבר איתה יותר, בגלל שיקר לי מדי להתקשר אליה"

עוד 941 מילים

פרויקט צילומים "זה יותר קשה מהפיגוע במגדלי התאומים"

הצלם ג'ונתן אלפיירי יצא למסע לתוככי בית לוויות יהודי בניו יורק, שם, למרבה הצער, הובילה הקורונה לפריחה בעבודה ● דומיניק קרלה, מנהל בית הלוויות גוטרמן, אומר שלא ראה מספר כזה של מתים ב-30 שנות הקריירה שלו – והוא מעולם לא רצה לראות ● תיעוד מיוחד

עוד 343 מילים ו-1 תגובות

בירושלים הסטטוס קוו מתערער ● בדמשק נערך קונצרט היסטורי ● בוושינגטון מאיימים על אסד ● במצרים סוחרים במסכות משומשות ● בלוב מכנים את ברק אובמה "עבד" ו"טיפש" ● ואיזה אירוע נורא קרה בעיראק ביוני 1941 ● קסניה סבטלובה מסכמת שבוע במזרח התיכון

עוד 917 מילים

תיעוד מיוחד הסינים מראים לזרים את הדרך החוצה

בתי עסק ומקומות ציבוריים מגרשים אותי בזה אחר זה ● במקביל, הסינים מתקרבים לדת אחרי שנים של התרחקות כפויה, ומתחילים להבין שהנזק האמיתי והעמוק לכלכלה עוד לפניהם ● ואני מתחילה להתכונן לפרידה שלי משגנחאי ● הפרק הרביעי ביומנה של יפעת פרופר, המתעדת את עידן הקורונה בסין

עוד 3,460 מילים

שר האנרגיה יובל שטייניץ כינס השבוע את התקשורת כדי להציג את היעדים האנרגטיים של ישראל לעשור הקרוב ● היעד: 30% אנרגיות מתחדשות בישראל ב-2030 ● אפשר להיות חמוצים ולומר שזה לא מספיק, ואפשר להטיל ספק אם זה יתממש, אך עצם העובדה ששטייניץ מדבר על 2030 במדינה שהפכה את החלטורה וחוסר התכנון למקצוע, ראויה להערכה ● פרשנות

עוד 739 מילים
אוצר מילים
מושגי יסוד להבנת המציאות הישראלית
זַעַם

הזעם מורגש בכל פינה. גולמי, מופרז, רושף. רותח ועולה על גדותיו. רגש ראשוני, קדום, לא מעובד, לא מרוסן, לא מעודן. מעורר חרדה לא פחות משהוא מספק פורקן ● יכול להיות שהצלחנו לשטח את עקומת התפשטות הקורונה; ספק רב אם נצליח לחמוק מגלי הזעם שעוד יגאו בעקבותיה

עוד 1,065 מילים ו-1 תגובות

ישראלים ששוהים בארה"ב ללא ויזה חוששים לקבל סיוע בקורונה

מהגרים ישראלים בקליפורניה שאיבדו את עבודתם במשבר הקורונה, חוששים לבקש סיוע ממשלתי שעשוי לסכן את זכאותם לגרין קארד ● "אחרי שהחברה שבה אני עובד נסגרה לפרק זמן בלתי ידוע, רעדתי מפחד. אני דואג למצבי הפיננסי, דואג לבריאות, אבל בעיקר לכסף", מספר גיא, שחי בארה"ב עם משפחתו ● אך הוא מסרב לבקש עזרה

עוד 1,139 מילים

גנץ: "נשמור על חירות הפרט והדמוקרטיה גם בזמן חירום"

השר רפי פרץ: יש בתוכנית הסיפוח סעיפים שלא נוכל לקבל ● מנדלבליט: ישנה דחיפות לחוקק את חוק הקורונה, כי תקנות החירום יפקעו בקרוב ● נציבות שירות המדינה אישרה את מינוי פרופסור חזי לוי לתפקיד מנכ"ל משרד הבריאות ● ועד רשות שדות התעופה הפסיק את שביתת הפתע בנמל התעופה בן-גוריון, לאחר שנקבעה פגישה בעניינו בין שרת התחבורה רגב ושר האוצר כ"ץ

עוד 22 עדכונים
סגירה
בחזרה לכתבה