יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה בבית משפט השלום בראשון לציון, 20 בספטמבר 2022 (צילום: פלאש90)
פלאש90

הניסיונות לפסילת אפי נוה עלולים ליצור תקדים מסוכן

אסור למנוע מעו"ד נוה את הזכות להתמודד בבחירות לראשות לשכת עורכי הדין ● היוזמות למציאת דרך משפטית לחסימתו גורמות בפועל לנזק העולה בהרבה על התועלת, כמו גם פגיעה בעיקרון הדמוקרטי ● התערבות בבחירות באמצעות שינוי חוקים היא תקדים מסוכן לא רק בלשכת עורכי הדין, אלא גם בזירה הארצית ● פרשנות

אסור למנוע מעורך הדין אפי נוה את הזכות להתמודד בבחירות לראשות לשכת עורכי הדין, שיתקיימו בעוד כשלושה שבועות. כל היוזמות לחסימתו מהאפשרות להתמודד על התפקיד – שממנו פרש בבושת פנים – צריכות להיפסק. הכללים החלים בעניין לא מונעים מנוה להתמודד, וגם אם ראוי היה שהוא עצמו לא יראה את פניו עוד בזירה הציבורית לעולם, משבחר לשוב ולהתמודד – יש לאפשר לו.

למעשה, כל היוזמות מצד גורמים שוחרי טוב למיניהם, בניסיון למצוא דרך משפטית לחסום את נוה מהתמודדות – גורמות לנזק העולה בהרבה על התועלת הפוטנציאלית. בראש ובראשונה, הן מגלמות פגיעה חמורה בעיקרון הדמוקרטי.

הבחירות ללשכת עורכי הדין פתוחות לכלל עורכי הדין, בהתאם לחוק הלשכה ולכללי הבחירות שקבעה המועצה הארצית של הלשכה. הכללים האלה אינם מונעים מנוה להתמודד.

חקיקה פרסונלית בהולה שמטרתה למנוע מנוה להתמודד היא חקיקה פסולה שאינה נעשית מבעד למסך הבערות; שיש בה התערבות גסה ברצון הבוחר ערב בחירות ותוך שבשטח קיים מקרה קונקרטי שעמו היא מבקשת להתמודד. התערבות כזאת בהליך בחירות באמצעות שינוי החוקים היא תקדים מסוכן לא רק בלשכת עורכי הדין, אלא גם בזירה הארצית.

יו”ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה בבית משפט השלום בראשון לציון לפני הקראת גזר דינו, 8 בנובמבר 2022 (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)
אפי נוה בביהמ"ש השלום בראשון לציון לפני הקראת גזר דינו, 8 בנובמבר 2022 (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

כל היוזמות מצד גורמים שוחרי טוב למיניהם, בניסיון למצוא דרך משפטית לחסום את נוה מהתמודדות – גורמות לנזק העולה בהרבה על התועלת הפוטנציאלית

מלבד זאת, הניסיונות למצוא דרכים למנוע מנוה להתמודד רק מעצימות אותו בתוך המרוץ. משעה שהח"כית לשעבר עו"ד רויטל סוויד פרשה מההתמודדות, מסתמן מאבק ראש בראש בין ראש הלשכה המכהן עו"ד עמית בכר, לבין נוה.

החלוקה המחנאית ברורה וידועה: בכר מזוהה עם מתנגדי ההפיכה המשטרית, נוה – על אף הצהרותיו המתונות כביכול – מקורב לחבורת לוין–רוטמן. הסקרים מנבאים לבכר ניצחון סוחף בקרב עורכי הדין. הפחד הקמאי בקרב מתנגדי ההפיכה מניצחון מקרי של נוה גורם להם למצב אותו במשבצת אביר הדמוקרטיה. זו טעות קשה.

פרצה בלוח הזמנים

בית המשפט המחוזי מרכז דחה ביום ראשון את הערעורים ההדדיים של נוה ושל הפרקליטות על הרשעתו בפרשת מעברי הגבול בעבירות של כניסה לישראל שלא כחוק וקבלת דבר במרמה; ועל העונש שנגזר עליו ועל בת זוגו עו"ד בר כץ, של חודשיים מאסר על תנאי.

על אף ההרשעה, המסקנה המתבקשת היא שנוה רשאי להתמודד. הסיבה היא שככל הנראה נוה וסנגורו, עו"ד בעז בן צור, תפרו את לוחות הזמנים של ההליך המשפטי במלאכת מחשבת, כך שאלה ינצלו את הפרצות בכללי הבחירות של הלשכה ויאפשרו לו להתמודד לתפקיד.

אפי נוה, יו
אפי נוה, יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

כך זה קרה – כלל 11א לכללי הבחירות של הלשכה קובע:

לא יהיה כשיר למועמדות למוסד ממוסדות הלשכה מי שהורשע בפסק דין חלוט בבית משפט או בבית דין צבאי בעבירה שיש עמה קלון, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונשו או מיום גזר הדין, המאוחר מבין השניים.

הדגש כאן הוא על המילה "חלוט". פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אף שהוא ניתן בערעור על הכרעת הדין וגזר הדין של נוה שניתנו בבית משפט השלום, איננו פסק דין חלוט. לנוה עומדת עדיין זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, ופרק הזמן העומד לרשותו ארוך יותר מהמועד שנותר עד לבחירות ללשכה.

פירוש הדבר הוא שעד לבחירות, פסק הדין בעניינו לא יהפוך להיות חלוט, ולפיכך, לא ניתן לקבוע כי נוה אינו כשיר להתמודדות. מי שמוסמכת לקבוע קלון בעבירה שבה הורשע מועמד לראשות הלשכה או למוסדותיה היא ועדת הבחירות של הלשכה.

אולם, יש להניח שאם בית המשפט המחוזי היה נדרש לסוגיית הקלון וקובע אם יש או אין קלון בעבירות שבהן הורשע נוה, ועדת הבחירות הייתה סומכת ידיה על קביעות אלה. שופטי המחוזי קיבלו, ערב פרסום פסק דינם, שורת פניות מגורמים שונים ומשונים, שביקשו מבית המשפט לקבוע שיש קלון במעשיו של נוה.

אפי נוה בבית משפט השלום בראשון לציון, 20 בספטמבר 2022 (צילום: Flash90)
אפי נוה בבית משפט השלום בראשון לציון, 20 בספטמבר 2022 (צילום: Flash90)

בעת שהתקיים משפטו בפני השופטת עינת רון בבית משפט השלום בראשון לציון, נוה היה אזרח פרטי, שאינו אוחז בשום תפקיד ציבורי ואינו מועמד לתפקיד כזה, ולכן סוגיית הקלון הייתה מיותרת

עם זאת, בעת שהתקיים משפטו בפני השופטת עינת רון בבית משפט השלום בראשון לציון, נוה היה אזרח פרטי, שאינו אוחז בשום תפקיד ציבורי ואינו מועמד לתפקיד כזה, ולכן סוגיית הקלון הייתה מיותרת.

בשלב הערעור, שמעו השופטים את טיעוני הצדדים ב־26 בפברואר וב־12 במרץ. באותו מועד עדיין היה נוה אדם פרטי, ולכן עדיין לא הייתה הצדקה לשמוע טיעונים בנושא הקלון. את טפסי המועמדות שלו ללשכה הוא הגיש רק סמוך למועד סגירת הרישום, ב־23 באפריל.

כך, שבדרך נס מבחינתו של נוה, הדיון במחוזי התקיים מספיק מוקדם כדי ששאלת הקלון לא תידון – ופסק הדין ניתן מספיק מאוחר כדי שהוא לא ייחשב לחלוט במועד הבחירות.

דרכים נוספות שנבחרו בידי גורמים שונים בימים האחרונים לחסימת נוה – פניות לוועדת האתיקה של הלשכה על מנת שתבקש מבית הדין המשמעתי של הלשכה להטיל על נוה השעיה זמנית ממקצוע עריכת הדין עקב הרשעתו, השעיה שתמנע ממנו להתמודד בבחירות.

בית המשפט העליון בירושלים (צילום: פלאש90)
אילוסטרציה: בית המשפט העליון בירושלים (צילום: פלאש90)

נעשתה גם פנייה לוועדת הבחירות של הלשכה, שאומנם אינה יכולה לפסול את מועמדותו של נוה מטעמים של קלון מאחר שהרשעתו אינה בפסק דין סופי, אך היא יכולה, כך לפי הטענה, לפסול את מועמדותו על יסוד עילת הסבירות. כל הדרכים הללו רעועות עד מופרכות מבחינה משפטית, וסופן להיכשל.

צריך גם לזכור שעצם נכונותו של נוה להתמודד מחדש על התפקיד, על אף הרשעתו הפלילית ועל אף הכתם שדבק בו בפרשת "מין תמורת מינוי", מהווה רף חדש של עזות מצח

ואחרי כל זאת, צריך גם לזכור שעצם נכונותו של נוה להתמודד מחדש על התפקיד, על אף הרשעתו הפלילית ועל אף הכתם שדבק בו בפרשת "מין תמורת מינוי", מהווה רף חדש של עזות מצח. שופטי המחוזי, שדחו את ערעורו, בחרו גם הם לציין בפסק הדין את חומרת מעשיו של נוה על רקע התפקיד שבו כיהן בעת ביצוע העבירות.

לא ניתן להתעלם ממעמדו הציבורי הרם של [נוה] בעת ביצוע העבירות, ונסיבה זו ראויה הייתה להישקל לחומרה בעת קביעת העונש בתוך המתחם. המערער היה אז יו"ר לשכת עורכי הדין, דמות בכירה בעולם המשפט, סמל של שלטון החוק. לכן היה עליו להביא בחשבון שאם הוא מבצע עבירה פלילית, קל וחומר כלפי הרשויות, הוא פוגע פגיעה יתרה באמון הציבור.

הדברים הללו מובילים למסקנה חד־משמעית בסוגיית הקלון שדבק בעבירה, אם תצטרך להגיע החלטה פורמלית בנושא זה בהמשך.

יו”ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה בבית משפט השלום בראשון לציון לפני הקראת גזר דינו, 8 בנובמבר 2022 (צילום: אבשלום ששוני/פלאש90)
יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה בבית משפט השלום בראשון לציון לפני הקראת גזר דינו, 8 בנובמבר 2022 (צילום: אבשלום ששוני/פלאש90)

הבהלה מהמהפכה המשפטית

מלבד האמור לעיל, ועל אף שההתמודדות לראשות לשכת עורכי הדין טומנת בחובה משמעויות כבדות באשר ליחסי הכוחות הצפויים בוועדה לבחירת שופטים – היא איננה הסוגיה העיקרית שתוכרע בבחירות הקרובות למוסדות הלשכה.

ראש הלשכה, עם כל משקלו הפוליטי, איננו קובע לבדו את זהות נציגי הלשכה בוועדה לבחירת שופטים. אלה נבחרים במועצה הארצית של הלשכה.

לצד הבחירה הישירה במועמד המועדף עליהם לראשות הלשכה, דווקא הפתק שבאמצעותו יבחרו עורכי הדין רשימה סיעתית למועצה הארצית של הלשכה – היא זו שתקבע את יחסי הכוחות בסופו של דבר, ותכריע מי ייבחרו כנציגי הלשכה בוועדה, כששני הנציגים הנוכחיים של הלשכה יסיימו את כהונתם – עו"ד מוחמד נעאמנה בעוד חודשיים, ועו"ד אילנה סקר – בעוד כחצי שנה.

לצד הבחירה הישירה במועמד המועדף עליהם לראשות הלשכה, דווקא הפתק שבאמצעותו יבחרו עורכי הדין רשימה סיעתית למועצה הארצית של הלשכה – היא זו שתקבע את יחסי הכוחות

עוד 1,044 מילים
סגירה