הפוסטמודרניזם - אויב מספר אחת

board-2294941_1920

כמו דון קישוט נלעג, מנופף בחרבו החלודה אל מול טחנות הרוח, אני מרגיש לפעמים במלחמתי האבודה בפמיניזם, בתיאורית חטיפת ילדי תימן ובשאר המקרים בהם אני מוצא את עצמי מתעמת עם ״חברי״ למחנה השמאל הנאור.

מבטי תדהמה ונחירות בוז הן מנת חלקי מצד מי שהיו בעבר קבוצת ההתיחסות שלי, ברחתי מחיקו החמים של הקונצנזוס יפה הנפש, מהמחנה בעל הדעות ״הנכונות״, המוצקות כל כך.

אז למרות מה שחושבים ואומרים עלי הצודקים תמיד, לא הפכתי לימני או לשמרן, אינני אויב הפמיניזם ואין לי דבר כנגד העדה התימנית, האויב שלי הוא אחר. אויב מסוכן, מתוחכם והרסני, גם אם לא כולנו מכירים אותו ולא תמיד מזהים את טביעות אצבעותיו.

הפוסטמודרניזם שהחל כתנועה אומנותית ופילוסופית בצרפת בשנות השישים נתן לנו אומנות מבלבלת חושים, ועוד יותר מכך תאוריות מבלבלות ומבולבלות. ההשפעה שלו כבר חרגה מזמן מגבולות האקדמיה וצברה כח עצום בחברה המערבית.

הסימפטומים האי-רציונליים של התנועה ניתנים לזיהוי בנקל באידיאולוגיות כמו אידיאולוגית הזהותיות של הימין הקיצוני בגרמניה, אבל קשה למצוא ביקורת אמיתית על המהות של הפילוסופיה עצמה.

הקושי האמיתי בהבנה ובניתוח ביקורתי של הפוסטמודרניזם, הוא גם משום שהפוסטמודרניסטים עצמם ממעטים להסביר את עצמם באופן בהיר, ובעיקר בגלל הסתירות וחוסר העקביות בדרך מחשבה, שבבסיסה שוללת את קיומה של מציאות יציבה או של הימצאותו של ידע אמין.

למרות זאת, יש רעיונות מסוימים בבסיס של הפילוסופיה הזו שחובה עלינו להבין, אם אנחנו רוצים לסתור אותם. אלה הרעיונות שמהווים את כל מה שרע היום בתנועות הצדק החברתי, הם שמערערים את אמינות השמאל, ומאיימים להחזיר אותנו לתרבות האי-רציונאלית השבטית של העידן הפרה-מודרני.

הפוסטמודרניזם נולד כניסיון לפירוק (דקונסטרוקציה) של תאוריות קודמות, בעיקר של ההומניזם הליברלי, שאת מייצגיו החשיב לקולוניאליסטים של התרבות הגברית, בורגנית מערבית.

הוגי הדעות הצרפתים, בעצמם גברים בורגנים מערביים, דחו כל פילוסופיה שקידמה ערכים כמו אתיקה, רציונאל ובהירות. את המרקסיזם דחו כתיאוריה קשוחה ופשטנית, אבל מעל הכל דחו הפוסטמודרניסטים את המדע.

ההתקפה על המדע הפכה להיות הדגל של התנועה הפוסטמודרניסטית, והניסיון של המדענים למצוא ידע על המציאות בנפרד מתפישת האנושות את אותה מציאות, הוגדר על ידם כעוד ניסיון בורגני לכפות אידיאולוגיה של המערב הדומיננטי.

התקופה המודרנית הביאה איתה למערב את ערכי הרנסנס ההומניסטי, תקופת ההארה, המהפכה המדעית והתפתחות הערכים הליברלים וזכויות האדם. זו התקופה בה החברה המערבית שמה ערכים כתבונה ומדע מעל אמונה ואמונות תפלות כמקור לידע האנושי, ופיתחה תפיסה של האדם כאינדיבידואל בעל זכויות, שהוא חלק מן המין האנושי, ולא נתין כפוף לקולקטיבים היררכיים אשר עוינים זה את זה.

יש מי שרואה במודרניות תהליך של בניה, ויש מי שרואה בו תהליך של הריסה. הריסה של מערכות כמו הכנסיה, הפאודליזם והפטריארכיה. מי שרואה במודרניות כח הורס, יתכן שיראה בפוסטמודרניות כממשיכה של המודרניות, רק שההרס הפעם הוא של המדע, ההומניזם, הליברליות והרציונאליות. מי שרואה במודרניות כח בונה, אין לו אלא לראות בפוסטמודרניות ריאקציה לכל מה שהשיגה התקופה המודרנית עבור האנושות.

השלילה של המדע, השלילה של קיומה של מציאות שאפשר להסכים עליה היא הרלטיביזם שהובילו שלושת כוהני הפוסטמודרניזם, לויטרד, פוקו ודרידה. אשר מבלי להכנס להבדלים ביניהם, אפשר לומר שהתוצאה של הגותם המשותפת היא כל האבסורד שאנחנו רואים היום בפוליטיקה משמאל ומימין.

אם אין מציאות, כל מה שיש לנו הוא נרטיב, הכל תלוי בתפישת המציאות שמשתקפת בטקסטים שמיוצרים על ידי קונסטרוקציות פוליטיות במשחקי כח בין שליטים ונשלטים.

פוקו, אולי הקיצוני בין הרלטיביסטים, שולל כמעט לחלוטין את קיומו של האינדיבידואל, הוא איננו מאמין בערכים אינדיבידואליים, אלא מאמין ברוע אינהרנטי של אדם בשל השתיכותו למעמד חברתי או מקצועי.

פוליטיקת הזהויות מתבססת במידה רבה על התפישה הזו. לפי הרלטיביסטים, אין דבר כזה דו קיום של שתי תפישות שונות, ההיסטוריה האנושית כולה היא מאבק כוחות בין מדכאים למדוכאים, האופוזיציה היא תמיד היפוכה של הסדר הקיים.

יש באידאולוגיה הזו דחיה מוחלטת של העקרון הליברלי, ששואף לגישור על פני הבדלים תוך התמקדות בערכים אוניברסלים משותפים של זכויות אדם.

עבור הפוסטמודרניסטים, בנרטיב השולט למילים יש משמעות בינארית, חיובית או שלילית. בנרטיב המערבי הגברי הבורגני, שהוא הדומיננטי לפי פוקו, המילה מערב היא חיובית והמילה מזרח שלילית, גבר היא מילה חיובית ואשה מילה שלילית. פוקו מדבר על מילים, מכיוון שמבחינתו אין מציאות מחוץ לנרטיב המורכב ממילים.

המטרה של הפוסטמודרניסט איננה להשיג שיוויון, מכיוון ששיוויון בעיניו הוא ערך מזויף של הליברליזם ששקול בעיניהם לפאודליזם או לטוטאליטריזם. המטרה היא מלחמת כוחות, נצחון של המדוכאים, הפיכת המזרח לחיובי והמערב לשלילי, אשה לחיובי וגבר לשלילי. בעולם רלטיביסטי ופוסטמודרניסטי אין מקום לפשרות.

מכיוון שהנרטיב הוא המציאות היחידה, והעולם הוא מלחמה בין נרטיב של חזקים וחלשים, עלינו להתיצב תמיד לטובת הנרטיב של החלשים, מבלי להתחשב בזוטות כמו ״עובדות״ ״אמת״ או ״צדק״.

הפוסטמודרניזם דורש רגישות עליונה לשפה, וכוונת הדובר משחקת תפקיד משני בלבד, חשובה הרבה יותר התחושה שהדברים מעוררים אצל השומע, גם אם הפירוש שניתן להם שונה רדיקלית מכוונת המחבר.

כוונות אינדיבידואליות אינן חשובות כלל. הדובר והשומע הם תוקפן או קורבן על פי שיוכם החברתי וזהותם. המוסר הוא תלוי תרבות כמו המציאות עצמה. עדויות אמפיריות הן חשודות אפריורי, וכך גם רעיונות של התרבות הדומיננטית כמו המדע, הרציונאליות וליברליזם. אלה הם ערכים של תקופת ההארה ולכן הם נאיביים, טוטאליטריים ומדכאים, בדיוק כמו אלה אותם באו לתקן.

הנרטיב שחייב לגבור הוא הנרטיב של קבוצות ״השוליים״ שהוא ״אמיתי״ באותה מידה כמו הנרטיב הבורגני, אך חייב לזכות להעדפה מתקנת כדי לשבור קונסטרוקציה חברתית שרירותית.

האבסורד הוא שהשאיפה הפוסטמודרניסטית לשבור את ה״סטאטוס קוו״ ולאתגר ערכים מושרשים על ידי הרוב תוך קידום אוכלוסיות שוליים, היא שאיפה ליברלית ביסודה. ההתנגדות לשאיפה הזו איפינה דווקא את הכוחות השמרניים בחברה.

אנחנו נמצאים ברגע יחודי בהיסטוריה בו הסטאטוס קוו החוקי והמוסרי בנוי על גישה ליברלית שמקדמת ערכים של שיוויון, חופש והזדמנויות ללא הבדל דת גזע ומין, והתוצאה המבלבלת היא שמי שנלחמים על שימור הסטאטוס קוו הליברלי הזה מוצאים את עצמם נחשבים לשמרנים, ואלה שרוצים להמנע משמרנות בכל מחיר מוצאים את עצמם תומכים בעמדות אי-רציונליות ואנטי ליברליות.

למרות כל הממצאים שמוכיחים שגזענות, שוביניזם, הומופוביה וטרנספוביה נמצאים בנקודת שפל היסטורית במערב, אקדמאים מהשמאל ולוחמי צדק חברתיים (SJW), מגובים באינטרפרטציות פוסטמודרניסטיות של קריאת המציאות על דרך הטיית האישור (confirmation bias) מציגים פסימיזם פטליסטי.

זה לא מפתיע מצד אינטלקטואלים שמחינתם המדע הוא בסך הכל נרטיב השקול בחשיבותו לכישוף, שכנרטיב של אוכלוסיה מוחלשת הוא זכאי  למעמד זהה ואולי אף עדיף על פני המדע, תוצר החשיבה הגברית והבורגנית.

כשנשאלה הפילוסופית הפוסטמודרניסטית לורי קאלהון האם זו עובדה שהג׳ירפות גבוהות יותר מנמלים, היא השיבה שאין זו עובדה, אלא אמונה דתית בתרבות המערבית השלטת.

למרות שקשה לראות איך כישוף דוחק את רגליו של המדע במקומות כמו הפקולטות לרפואה, מספיק לצפות בבהלה בצמיחתה של תופעת ההתנגדות לחיסונים כדי לראות שהרלטיביזם עושה נזקים גם במקומות בהם הרציונל הוא השליט הבלתי מעורער. בפקולטות למדעי הרוח והמדינה, המצב חמור שבעתיים.

דיסציפלינות כמו אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, מדעי התרבות והמגדר נכבשו כמעט כליל על ידי הרלטיביזם המוסרי, ואף על ידי הרלטיביזם האפיסטמולוגי. הפילוסופיה עדיין נלחמת קרב מאסף.

היסטוריונים אמפיריים החותרים לבסס את עבודתם על עובדות, נתקלים לא פעם בהתנגדות אידאולוגיות מצד פוסטמודרניזם בתנועת מלקחיים מתוחכמת. מצד אחד הטענה היא שאין באפשרותם לדעת ״מה באמת היה שם״, כי הרי אין אמת, רק נרטיב.

ומצד שני יש ניסיון כמובן להשפיע על הנרטיב כדי שיתאים לאידאולוגיה, הרי אם כל מטרת הנרטיב היא לשרת, או לפחות לא לפגוע באוכלוסיות מוחלשות, והעובדות ממילא לא רלבנטיות, ההיסטוריון חייב כמובן לפעול בשירות האידאולוגיה הפוסטמודרניסטית.

אני לא היסטוריון, אך כשניסיתי לבדוק את הטענות לגבי ילדי תימן החטופים, הטענות נגדי היו פוסטמודרניסטיות לחלוטין. כמעט אף אחד לא ניסה לעמת אותי עם עובדות שלא היו ידועות לי, או להתווכח עם טיעוני בדרך רציונלית.

הטענות  היו כלפי מוצאי – ״אתה אשכנזי, אין לך זכות להביע דעה״. זה כמובן כשל לוגי אד הומינם טיפוסי, אבל יותר מכך, זה ביטול האינדיבידואל ושיפוט עמדתו לפי הקבוצה אליה הוא משתייך, במקרה הזה קבוצה הנתפסת כקבוצה חזקה, ולכן אפריורי דעתי ראויה להפסל.

הטיעון הפוסטמודרניסטי השני היה שהמאמר שלי פוגע בעדה התימנית, שהיא עדה שנתפסת כשייכת לקבוצה מוחלשת בחברה. כל התבטאות שעלולה לפגוע בחברה מוחלשת הוא פסול לגישת הפוסטמודרניסטים, בלי קשר לאמיתות האמירה, לכוונות הדובר או להקשר בו נאמרו הדברים.

אנחנו שקועים במלחמת נרטיבים והטיעונים הם כולם פוסטמודרניסטים, מי שחלש הוא בהכרח הצודק.

במקרה האונס של הילדה בת השבע נתקלתי בוויכוח שגרם ללא מעט אנשים דיסוננס קוגניטיבי – למי אנחנו צריכים להאמין – לילדה או לפלסטיני. מצד אחד עמד בן לעם הפלסטיני, קבוצה מוחלשת בעיני השמאל בכלל והשמאל הפוסטמודרניסטי בפרט, ומצד שני אשה, ויותר מכך – ילדה. סמל חוסר הישע, בת למגדר המדוכא על ידי הפטריארכיה משחר קיום האנושות, בהתגלמותה חסרת האונים ביותר.

הפמיניזם בגרסתו הרלטיביסטית מלמד אותנו שתמיד, אבל תמיד צריך להאמין לקורבן. וכשהוא אומר קורבן, הוא מתכוון לאשה, על אחת כמה וכמה ילדה. השמאל הפוליטי בישראל יעדיף תמיד את הנרטיב הפלסטיני שהוא הצד המוחלש והמדוכא בעיניו, בוודאי מול גרסת מתנחל. דיסוננס קוגניטיבי ממש.

בוויכוח שראיתי הרוחות התלהטו, לא על ניתוח איזו מן הגרסאות סבירה יותר, לא על שאלות של אליבי או חורים בעדויות, אלא אך ורק מי הוא הצד החלש בסיפור, ולפיכך למי יש להאמין.

אין עובדות, אין אמת, רק נרטיבים מתנגשים, שהתחרות ביניהם מוכרעת לא על ידי סטנדרט שיפוטי אוביקטיבי אלא על ידי התגובה אשר הם מעוררים בקהילות בהן הם נצרכים.

רוב הפושעים האלימים, ובוודאי רוב מבצעי פשעי המין הם גברים, אנחנו שומעים את זה השכם והערב, ואף אחד לא מודאג מסטיגמטיזציה שמתבצעת למגדר שלם.

נסו לעומת זאת לדבר על אחוז הפשעים המתבצעים על ידי מהגרים במדינות סקנדינביה, לעומת אלה התבצעים על ידי הסקנדינבים עצמם. ״משטרת הפוסטמודרניזם״ אוסרת באיסור חמור לציין את העובדה ששיעור הפשיעה המינית בקרב מהגרים ממדינות מוסלמיות בשבדיה הוא בערך פי 20 מאשר אלה שמתבצעים על ידי תושביה ״הלבנים״ של המדינה.

הסיבה היא שאין מניעה לפגוע ברגשותיהם של הגברים שהם המגדר ״החזק״ אבל חס ושלום מלפרסם נתונים שיגרמו לעוגמת נפש בקרב אוכלוסיות מוחלשות.
אז נכון שיש חשש מפרסום נתונים כאלה משום שגורמים גזענים בימין עושים בהם שימוש  כדי לקדם אג׳נדה של אפליה ושנאה, אבל האם זו סיבה מספקת כדי להתעלם מהעובדות ולטשטש את המציאות?

יש בכלל דרך לטפל בבעיות מבלי להכיר את נתוני האמת? בגלל הפוסטמודרניזם, השמאל מאבד את האמינות שלו כשהוא מתעלם מהמציאות ומאמץ נרטיב בהתאם לתקינות הפוליטית שלו.

כל מי שיעז להזכיר נתונים מהסוג הזה, יזכה מיידית לקיטלוג כימני גזען, כי מה שחשוב בעולם הפוסטמודרניסטי הן המילים, לא הכוונות, לא ההקשר ולא המטרה.

הדוגמא הקיצונית ביותר לחשיבות המופרזת שנותן הפוסטמודרניזם ובעקבותיו משטרת התקינות הפוליטית ללמילים עצמן, היא האיסור המוחלט על לבנים בארה״ב להשתמש במילה ״ניגר״. עצם הגיית המילה, בלי קשר לנסיבות, לכוונות או לזהותו של הדובר (בתנאי שהוא לבן כמובן) יכולה לגרום לאדם לאבד את עבודתו, את מעמדו החברתי והוא צפוי ל״שיימינג״ ציבורי.

פרופסור באוניברסיטה, שבמהלך שיעור על תקופת העבדות יציין שבעבר לבנים נהגו לקרוא לשחורים במילת הגנאי ״ניגר״, תוך כדי שהוא מסביר שהיום הדבר איננו ראוי ואין לעשות זאת, צפוי לנזיפה ואולי אף לפיטורין. גם אם אין ספק שהמילה לא נאמרה מתוך כוונה לפגוע, והפרופסור רחוק מלהיות גזען.
בהיותו לבן, עצם הגיית המילה היא עבירה בלתי נסלחת.

מכיוון שקבוצת ההשתייכות של הדובר היא הקובעת את ערך דבריו, ישנן קביעות פוסטמודרניסטיות בעליל שנתקבלו כמעט כאמיתות שאין עליהן עוררין, למשל הדעה שאין דבר כזה גזענות הפוכה.

במו אוזני שמעתי פוליטיקאי מוערך וחביב עלי שטוען בשכנוע פנימי עמוק ש״החלש לא מתגזען על החזק, החזק מתגזען על החלש״ בבואו להגן על התבטאויות גזעניות של פעילה חברתית מעדות המזרח כנגד אשכנזים.

כאילו היותו של אדם חלק מקבוצה מוחלשת, מאיינת את האפשרות שהוא באופן אינדיבידואלי יחזיק בדעות גזעניות וילקה בשנאה עיוורת לשונים ממנו, או אולי מעצם השתייכותו לקבוצה הזו אנחנו צריכים לסלוח לו, בשם איזשהו תיקון היסטורי לעוול שנגרם לקולקטיב המדוכא והמופלה.

כך ביטלנו באחת את כל רעיון האינדיבידואל האחראי למעשיו, ואת חיפוש המאחד בין הפרטים ולא המפלג בין הקבוצות.

למרות שהפוסטמודרניזם הוא מפלצת שהומצאה על ידי השמאל, מי שעושה בו שימוש יעיל במיוחד היום, הוא דווקא הימין הקיצוני, אין דוגמא טובה יותר מדונאלד טראמפ ודומיו עם דיבוריהם על ״עובדות אלטרנטיביות״  אשר מפיצים נרטיבים המתעלמים במופגן מעובדות, ממדע וממחשבה רציונלית.

הימין אף פעם לא נרתע מלהשתמש בטיעונים אי-רציונליים ואנטי מדעיים, ואין לחשוד בדונלד טראמפ שקרא או אפילו שמע על פוקו ולויטרד, אבל מה שהשתנה בזכות או באשמת הפוסטמודרניזם, הוא שהציבור היום פתוח הרבה יותר לספיגת עמדות רלטיביסטיות לגבי עובדות וידע, הרבה בזכות עבודה של אינטלקטואלים מהשמאל בעשורים האחרונים. העמדה המקובלת היום היא ״הבורות שלי היא שוות ערך לידע שלך״.

כדי לעמוד בפני עליית הימין הגזעני ההומופובי השמאל חייב להשתחרר מהאיוולת הפוסטמודרניסטית, הוא חייב לחזור לליברליזם חזק קוהרנטי ובטוח בעצמו. חשוב להתמודד עם הקיטוב, פוליטיקת הזהויות המאולצת והקיטוב הכפוי שהשליט הפוסטמודרניזם באקדמיה ואשר חילחלו לחלקים גדולים בחברה, באמצעות עקרונות של חופש, שיוויון וצדק בהתאם לרוח השמאל והליברליזם האוניברסלי.

מקורות:
Challenging Postmodernism: Philosophy and the Politics of Truth (2003) Prometheus Press.
Postmodernism: A Very Short Introduction. (2002) Oxford University Press.

גיא נבו הוא יליד 1964, עורך דין לשעבר, יזם סדרתי בהווה. גרוש מאד, אב לשתי בנות, חי בארגנטינה מאז רצח רבין אותו לקח באופן אישי. לכלב שלו קוראים רון.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
2
אוסיף שאת הצלחתו של הפ"מ צריך להבין בהקשר של הכוח הפוליטי הריאלי שהוא משרת, שהוא האוליגרכיה הפיננסית. מעט כיבודים, פה משרה, שם קתדרה, לצד האפשרות להשתית קריירה אקדמית על בורות (אם אתה ש... המשך קריאה

אוסיף שאת הצלחתו של הפ"מ צריך להבין בהקשר של הכוח הפוליטי הריאלי שהוא משרת, שהוא האוליגרכיה הפיננסית.
מעט כיבודים, פה משרה, שם קתדרה, לצד האפשרות להשתית קריירה אקדמית על בורות (אם אתה שולט בז'רגון ויודע למי ללקק) איפשרו לפ"מ לשגשג באקדמיה. משם פשה הנגע.
מעבר לזה כל מילה בסלע

עוד 1,921 מילים ו-2 תגובות
כל הזמן // יום שישי, 23 באוגוסט 2019
מה שחשוב ומעניין עכשיו

המסרים שמעביר איימן עודה בימים האחרונים, של שילוב הרשימה המשותפת בקואליציה, הם לא סתם פרובוקציה ● עודה יודע שהדרך ארוכה לשילוב חברי הכנסת הערבים במוסדות השלטון ● אבל הוא גם יודע שהערבים רוצים אינטגרציה - ורק בשביל זה הם יצאו לקלפיות ● פרשנות

עוד 642 מילים

כשזה מגיע אלינו אישית אנחנו מתחילים להבין שמדובר בפשע

אחרי שנחלץ מסרטן הערמונית בו לקה לפני שנה וחצי, חלה אבא שלי לאחרונה בסרטן אלים במח העצם. סרטן שמתמקד בעמוד השדרה. כאב עצום. התמודדות קשה. וכמובן קושי רגשי עמוק.

אבי גר בצפון. פריפריה גיאוגרפית. לכן הוא פוקד כמעט מדי יום את בית החולים על שם רמב"ם בחיפה. רבי משה בן מיימון, כך מספרים, היה רופא דגול, פילוסוף פורץ דרך ויהודי מאמין.

השבוע הבחין הרופא המומחה (ההמטולוג) במהלך טיפול היום, שהכאב המחמיר בגבו של אבא שלי, הפך לבלתי נסבל. הוא גם קלט שהוא אינו יכול להניע את רגלו. לכן פקד עליו לעבור לחדר המיון לצורך בדיקה נוירולוגית (בדיקה בדבר נזק אפשרי לעצבים בגב וברגל) ולצורך בדיקת אורטופד.

כאב עצום ומסלים. רגל חסרת תנועה. חרדה עמוקה. וסרטן אלים. אלו אמורים להיות המרכיבים שיניחו תשתית לטיפול מקצועי, מהיר, אישי ואיכותי

זוגתו של אבא שלי סייעה לו לנוע בכיסא גלגלים לחדר המיון. כאב מסלים. רגל חסרת תנועה. חרדה עמוקה. וסרטן אלים. אלו אמורים להיות המרכיבים שיניחו תשתית לטיפול מקצועי, מהיר, אישי ואיכותי.

חדר המיון בבית החולים הגדול והמשוכלל בצפון מדינת ישראל: מיטות צמודות זו לזו. שום הפרדה. שום פרטיות. מחסור ניכר במיטות נוספות. חולים צועקים מכאבים זה באוזנו של זה. זעקות כאב. דיבור בלתי פוסק. צוות רפואי מצוין שאינו נח לרגע. אחיות ורופאות על סף קריסה.

אבא שלי הונח במיטה שהתפנתה בין 2 וילונות. צפיפות רבה כאמור. הוילונות אמורים להבטיח פרטיות מינימלית.

האחות מיהרה להגיע. יעילה, נעימה ועניינית. הנירולוגית הגיעה אחריה. מתמחה צעירה מאד. כמעט ילדה בעיני מטופל בן 73. היא פקדה מהר את מיטתו. דקרה אותו בעדינות. הייתה מנומסת מאד. יחס אנושי על רקע צעקות כאב מכל עבר. אנשי מד"א נכנסים ויוצאים. מתנדבים שבוקעים מאמבולנסים. וצוות אחיות, רופאות וכן רופאים שעובדים בחריצות ובמסירות בלתי פוסקת.

גם האורתופד הוא מתמחה. מראהו כשל סטודנט צעיר. הוא מבהיר לאבא שלי: עליך לעטוף את גופך בחגורה מיוחדת. אם לא תעשה כן, לא תוכל לצאת מכאן.

בשל החשש מחזרת סרטן הערמונית לצד סרטן מח העצם, נשלח החולה הסובל למכון הדמיה. הובהר לו שיוכל לעבור הדמיה בצפון ב-2 בדצמבר (נו, אז מה אם לא יחיה עד אז? בקטנה. חסכנו)

הערת ביניים: בשל החשש מחזרת סרטן הערמונית לצד סרטן מח העצם, נשלח החולה הסובל למכון הדמיה. מאחר שהובהר לו שיוכל לעבור הדמיה בצפון ביום 2 בדצמבר (נו, אז מה אם לא יחיה עד אז? בקטנה. חסכנו), הוא נאלץ לנסוע במחיצת אשתו בשבוע שעבר למכון הדמיה גרעיני בבית החולים אסותא באשדוד.

בחזרה לבית החולים רמב"ם שלשום: אבא שלי מסכים מיד לחגור את חגורת המגן. הוא לא יכול לסבול את הכאב. הוא לא רוצה שחוליות עמוד השדרה שלו יקרסו. הוא רוצה שהכאב יפחת.

אבל הרפואה הציבורית הישראלית אינה מספקת חגורות מגן כאלה בחינם. ואם המטופל עני? בעיה שלו. צריך לקנות. אבא שלי מבקש לקנות. אבל כאן צצה בעיה קלה: אי אפשר לקנות בבית החולים. רק באופן פרטי.

והחנות הפרטית שבה נמכרות החגורות הללו (שממוקמת בקומת הקרקע בבית החולים), כמה לא מפתיע, נסגרה זה מכבר. בכל זאת, השעה היא אחרי 20:00 בערב. סריקה טלפונית מלמדת שכך גם כ-ל חנויות אביזרי האורתופדיה בחיפה. כולן נעולות על בריח.

אחרי מספר דקות מתקשר בעל חנות אנושי במיוחד ממרכז העיר. הוא מוכן לפתוח את חנותו למשך מספר דקות למען אבא שלי. לא ניתן להשיג מונית פנויה. אשתו של אבא שלי מצליחה בכל זאת לעלות על מונית מלאה באנשים (הם קלטו שהיא במצוקה ולכן ביקשו מהנהג שיעצור לה). היא קונה את החגורה בחנות שנפתחה באנושיות במיוחד לכבודה וטסה בחזרה לבית החולים. אבא שלי נעטף בחגורת המגן. עכשיו הוא יכול לחזור הביתה.

האונקולוגית המצוינת של אבא שלי הזהירה אותו מראש שהמערכת מסורבלת וטומנת בחובה צורך בלתי פוסק מהמטופל המותש והחרד להשיג לעצמו אביזרים, לקנות לעצמו תרופות ולקבוע לעצמו מועדים לבדיקות. אבל גם היא לא העריכה את עוצמת מלחמת ההתשה.

האונקולוגית המצוינת של אבא שלי הזהירה מראש שהמערכת מסורבלת ודורשת מהמטופל המותש והחרד להשיג אביזרים ותרופות, ולקבוע לעצמו מועדים לבדיקות. אבל גם היא לא העריכה את עוצמת מלחמת ההתשה

רופאים מעולים. אחים מסורים. רופאות מצוינות. אחיות חרוצות. אבל המחסור בכוח האדם עצום. המחסור במיטות בלתי נתפס. מועדי הבדיקות רחוקים באופן נורא. ואביזרים תומכים לא מצויים בהישג יד מיידי.

ארגון רופאים לזכויות אדם מעריך שקיים פער בן עשרות מיליארדי שקלים בין הרצוי המינימלי והסביר, לבין המצוי הקורס. פער שיש לסגור מידית. בלי קשר לכך: ההערכה היא שיש להגדיל מדי שנה מכאן ואילך את תקציב הרפואה הציבורית במיליארדים רבים נוספים.

אנחנו שומעים על הקושי העצום ללא סוף. קוראים על הקריסה כל הזמן. יודעים היטב שהרפואה הציבורית במצוקה איומה. אבל כשזה מגיע אלינו באופן אישי, אנחנו מתחילים להבין שמדובר בפשע.

עורך דין דניאל חקלאי הוא בעל משרד עריכת דין שמתמחה בייצוג בתחומי המשפט הפלילי, עבירות הצווארון הלבן, ועדות החקירה, הדין המשמעתי ולשון הרע. בן 46. נשוי ואב לשני בנים. פרסם מאמרים וכן סיפורים קצרים בכתבי עת דיגיטליים. אוהב מאד ספרות, קולנוע ומוזיקה. מוטרד מאד מהסכנות העצומות למשטר הדמוקרטי ולזכויות האדם והאזרח. מנסה לחשוב כיצד למקם את המשפט החוקתי ואת המשפט הפלילי בהקשרים סוציולוגיים, תרבותיים, פוליטיים, היסטוריים ופסיכולוגיים.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
0
עוד 698 מילים

קנה אחד פלוס אחד, שלם על שניים בלבד!

חברת סאני, יבואנית סמסונג, יצאה במחיר מבצע של 14.90 ש"ח לחבילת סלולר חודשית. החברה לא פרסמה את תחשיביה ושיקוליה, אני עושה את הערכת המצב האישית שלי לפיכך, ומסקנתי היא שלא להתפתות למבצע הזה ולא לרכוש אצלה חבילה כזו.

כולנו רוצים לשלם פחות. ההיגיון בדרך-כלל אומר שלשלם פחות זה יותר טוב. זה עושה נעים בגב. במיוחד כשאתה יודע שיש בסביבה מחירים גבוהים יותר.

אבל אם כבר בהיגיון עוסקים אנו, ההיגיון גם אומר שריבוי ספקים מביא לתחרות ביניהם והתחרות מורידה את המחיר, וכך יש סיכוי שניהנה מהמחיר הכי נמוך שכלל הספקים יכולים לתת.

חברת סאני, יבואנית סמסונג, יצאה במחיר מבצע של 14.90 ש"ח לחבילת סלולר חודשית. מסקנתי היא שלא להתפתות למבצע הזה ולא לרכוש אצלה חבילה כזו

אבל כשהמחיר הופך לכזה שבסבירות גבוהה אין אף אחד מהספקים שבאמת יכול לעמוד בו ולתת שרות לאורך זמן,  גם לא אותו ספק שהציע אותו, ברור הוא שהמחיר נועד לרסק את כל האחרים ולהשכיב אותם לרצפה.

מי שמציע מחיר שלא הוא ולא אחרים יכולים לעמוד בו מאמין בדרך-כלל שיש לו יותר אוויר לנשימה, ומאמין שכאשר היריבים יתרסקו וייצאו מהתחרות וישאירו לו לבדו את הזירה, הוא כבר ידאג לגבות מחיר כזה שיפצה אותו על מחיר-המבצע ההוא.

לאיש מאתנו אין רצון לרסק את הספקים בשוק, כי ככל שיתמעטו הספקים הם יעלו מחירים – לא צריך קרטל בשביל זה, זה התהליך הכי טבעי – וסופו של דבר שנמצא שוב את עצמנו ב-1992, בימים שקניתי את הסלולרי הראשון שלי – שילמתי בימים ההם משהו כמו שקל לדקה של שיחה. אולי יותר.

30 ש"ח שאני משלם כיום לחודש הוא מחיר הוגן כלפיי ומשאיר שולי רווח צרים מאוד לספק. אני מקווה שבמחיר הזה הספק שלי יוכל להחזיק מעמד לאורך זמן.

14.90  ש"ח לחבילה חודשית הוא מחיר שלהערכתי אינו מכסה את העלויות לספק. אחרי שהמחיר הזה ישבור את היריבים וישכיב אותם גוססים בזירה, ואחרי שהללו ייצאו ממנה על אלונקה והמחיר יזנק לגבהים, כולנו נתחרט על כך.

אבל כבר יהיה מאוחר מדי – לא יישאר מי שיציע לנו מחיר זול יותר.

עכשיו אתם יכולים להכניס כאן את השיר של מרטין נימלר.

14.90  ש"ח לחבילה חודשית הוא מחיר שלהערכתי אינו מכסה את העלויות לספק. אחרי שישבור את היריבים וישכיב אותם גוססים בזירה, המחיר יזנק לגבהים וכולנו נתחרט על כך

סלולרי כולנו צורכים – חלק מאתנו ברמה היסטרית, אחרים ברמה עוד יותר היסטרית. זהו מוצר צריכה בסיסי כיום.

אני יודע שבמדינה שבה ראש הממשלה סוחב עימו כמה תיקי חקירה, שמחאה יומיומית לא מזיזה ליועץ המשפטי למשפחה את הביצה, ושבה אשת ראש הממשלה זורקת לארץ חלה טרייה – אין זמן לדברים טריוויאליים כאלה.

מצד שני, אני חושש לעמוד שוב במצב, שבו אני שוקל אם אני יכול להרשות לעצמי להעלות את הפוסט הזה, כי אמצא את עצמי משלם לפי מילה, ולפי זמן אוויר, ולפי הקריזה של בעל-המניות, שהתעורר בבוקר, הרטיב את האצבע ברוק, ולפי כיוון הרוח קבע את המחיר.

כמו פעם.

וכמו שקורה, אגב, במחיר של כמעט כל מוצרי המזון שאנחנו קונים.

ותחשבו על זה.

פוסטים המתפרסמים בבלוגים של זמן ישראל מייצגים את כותביהם בלבד. הדעות, העובדות וכל תוכן המוצג בפוסט זה הם באחריות הבלוגר/ית וזמן ישראל אינו נושא באחריות להם. במקרה של תלונה, אנא צרו קשר.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
ל- הדי בן - עמר ואחרים. היה לי את אחד המכשירים הסלולרים הראשונים בארץ שלא נבנה בגודל של מגדלי עזריאלי. אני זוכר היטב את המחירים. (בניגוד לאחרים ועדי עובדים חזקים - רפא"ל ואחרים קיבלו את... המשך קריאה

ל- הדי בן – עמר ואחרים. היה לי את אחד המכשירים הסלולרים הראשונים בארץ שלא נבנה בגודל של מגדלי עזריאלי. אני זוכר היטב את המחירים. (בניגוד לאחרים ועדי עובדים חזקים – רפא"ל ואחרים קיבלו את התנאים שהשיג מאוחר יותר כחולון – הוא הפך את כל הארץ לועד עובדים חזק מול חברות הסלולר). מכל מקום כבר אז היה קשר מעניין בין להיות טוב להמונים לבין להרוויח מהם במקביל משהו שכתבתי בערך לפני 12 שנה. עמירם
תרומות 30.08.2007
התרומה של נוחי דנקנר לצפון זיכתה אותו בתשואות. הגביר הגיע. המדינה במקום לקחת מיסים פי כמה ממיליונרים נותנת להם אפשרויות פילנתרופיות. הבעיה של הצפון במקרה זה או נתמכי אגודות צדקה במקרים אחרים, שהם תלויים ברצונו הטוב של מישהו שיתכן שבוקר אחד יתעורר על צד שמאל. גרוע מזה, יתכן שהממשלה לא תסכים להיכנע לאלו דרישות כלכליות שלו. לדוגמא חברות הסלולר, שדנקנר אחד מבעליהן, חויבו להודיע לפני שהמטלפן נכנס לתא קולי דבר שהיה לטובת הצרכן ונתן יחסי ציבור לשר התקשורת. חברות הסלולר פשוט העלו את מחיר השיחה כך שהן היו המרוויחות, והצרכן נדפק. תארו לעצמכם שהממשלה לא הייתה מאפשרת לעלות את מחיר השיחה, איפה הייתה אז התרומה.

עוד 450 מילים ו-1 תגובות
גיא זהר גיא זהר
עודכן לפני שעתיים
זירת הבלוגים
הזמן שלך לומר את דעתך
הצטרפות

למקרה שפיספסת

אביחי מנדלבליט מאשר אירועים בהפרדה מגדרית

היום ה-24 לפני הבחירות שלא-מעניינות-כמעט-אף-אחד מתנהל, בינתיים, בצל הצהרת איימן עודה שיצטרף לממשלת שמאל-מרכז "אחרי סיום הכיבוש", הצהרת עמיר פרץ על תמיכה בממשלת נתניהו מבחוץ והמלצת היועמ"ש להתיר אירועים בהפרדה מגדרית

09:02 עריכה

מפלגת "ימינה" השיקה אמש סרטון תעמולה חדש שכולו אהבה. אם מקשיבים לסרטון עד הסוף מבינים שמושא האהבה הלוהטת בסרטון, זאת ש"אי אפשר לא לאהוב אותה" היא דווקא לא איילת שקד אלא ישראל.

קשה לחשוב על ניגוד גדול יותר מהמסרים בקמפיין של "הימין החדש" במערכת הבחירות באביב השנה. אולי זה בגלל שמנהל הקמפיין של "ימינה" הוא לא שלמה פילבר ויניב קציר הציניים שניהלו באפריל את הקמפיין של הימין החדש אלא מתן להמן האידיאולוגי שניהל את הקמפיין של איחוד מפלגות הימין.

08:26 עריכה

יאיר גולן, מספר 3 ברשימת המחנה הדמוקרטי, מכנה את דבריו של בצלאל סמוטריץ' נגד שירות נשים ביחידות קרביות בצה"ל "חשוכים ופרימיטיבים" וקורא לו לחזור בו מהם. כך הצהיר גולן הבוקר בראיון ברשת ב'.

גולן התייחס גם להצהרתו של יו"ר הרשימה המשותפת איימן עודה על נכונותו להצטרף לממשלת מרכז-שמאל (אחרי סיום הכיבוש) ואמר:"יש לברך על הצהרה כזאת ולא לצאת נגדה".

יאיר גולן (צילום: פלאש 90)
יאיר גולן (צילום: פלאש 90)

 

08:15 עריכה

דוד ביטן מעריך ש"הגיוני" שמפלגת העבודה תצטרף לממשלת ימין בראשות הליכוד ובנימין נתניהו. ביטן אמר הבוקר בראיון לרשת ב': "מפלגת העבודה שינתה את הרכבה האנושי כאשר נפטרה מחברות הכנסת סתיו שפיר ושלי יחימוביץ' וכעת היא מתאימה יותר להצטרף לממשלת ליכוד".

לדברי ביטן: "העבודה, כמפלגה חברתית, אינה יכולה להרשות לעצמה להיכנס לאופוזיציה ולא לממשלה".

דבריו של ביטן נאמרו על רקע הודעת יו"ר העבודה הנוכחי, עמיר פרץ, מאתמול לפיה "אם יחליט נתניהו לקבל את יוזמת השלום של דונלד טראמפ ("עסקת המאה") מפלגת העבודה תתמוך בו מבחוץ ותעניק לו רשת ביטחון".

עמיר פרץ, איציק שמולי ואורלי לוי-אבקסיס מגישים את רשימת העבודה-גשר לועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-22 (צילום: נועם רבקין פנטון/פלאש90)
עמיר פרץ, איציק שמולי ואורלי לוי-אבקסיס מגישים את רשימת העבודה-גשר לועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-22 (צילום: נועם רבקין פנטון/פלאש90)
08:07 עריכה

איימן עודה מבין מה רוצים הבוחרים הערבים – ולכן הצהיר על נכונותו להצטרף לממשלה (עם סיום הכיבוש). כך סבור פרשן זמן ישראל שלום ירושלמי. בטור שפרסם הבוקר מסביר ירושלמי: "המסר שמנסים ראש הרשימה המשותפת איימן עודה וחברי כנסת ערביים נוספים להעביר בימים האחרונים – שילוב הרשימה המשותפת בקואליציה – לא בא מן השפה אל החוץ".

לפי ירושלמי: "יש כאן קריאה מחושבת שאין לה סיכוי להתקבל במציאות הישראלית, אבל היא עדיין נשענת על שאיפות ומאווים גדולים, וגם על תסכול לא פשוט. עודה רוכב על זרם הישראליזציה שהולך וגובר במגזר, וכך הוא גם מקווה להוציא את המצביעים הערביים האדישים אל הקלפיות ב-17 בספטמבר".

"הציבור הערבי רוצה לראות את חברי הכנסת שלו בעמדות השפעה. הציבור הזה רוצה להרגיש את השותפות שלהם בקבלת החלטות יומיומיות, ולא לשמוע רק את הצעקות שלהם ממרחק הספסלים האחוריים בכנסת".

איימן עודה בארוע השקת קמפיין הרשימה המשותפת בתל אביב, ב-20 באוגוסט 2019 (צילום: גילי יערי/פלאש90)
איימן עודה בארוע השקת קמפיין הרשימה המשותפת בתל אביב, ב-20 באוגוסט 2019 (צילום: גילי יערי/פלאש90)
07:58 עריכה

בוקר טוב! אחרי שבית המשפט המחוזי פסל אירוע בהפרדה מגדרית בעפולה ואחר כך התחרט ואיפשר לקיים אותו, ובית המשפט העליון פסל את החלטת המחוזי, הגיע תורו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט להתערב בפרשה שמסעירה את המערכת הפוליטית ומפיחה מעט רוח חיים בתרדמת של מערכת הבחירות: מנדלבליט אמר אמש שההחלטה אם לקיים אירוע בהפרדה מגדרית נמצאת באחריותה של העירייה.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
0
עוד 5 עדכונים

זה ייגמר בבכי ישראל ויהודי ארה״ב נשאבים לתוך הקלחת הפוליטית באמריקה

עד לאחרונה, ישראל נהנתה מקונצנזוס נדיר בזירה הפוליטית המקוטבת של ארצות הברית ● איסור הכניסה לארץ של המחוקקות תומכות ה-BDS בשבוע שעבר, והעמידה האיתנה של ממשלת ישראל לצד דונלד טראמפ - גם כשהוא תוקף את יהודי ארה״ב - הזיקה ליחסי המדינות באופן שעלול להיות בלתי הפיך, אם ישראל לא תתעשת מייד ● פרשנות

עוד 1,400 מילים

מיקה נבחרה כסמל לשילוב. עכשיו היא עומדת בפני גירוש

מיקה באקרו, ילדה ממוצא פיליפיני, מככבת בחוברת לימוד שהוציא המרכז לטכנולוגיה חינוכית, כדוגמה ומופת לסובלנות ולשילוב בישראל ● ביום ראשון עצרה רשות האוכלוסין וההגירה את מיקה ומשפחתה ● הערעור שהגישו היום נגד גירושם וכליאתם - נדחה

מימין: מיקה באקרו המועמדת לגירוש, בחוברת של מט״ח

מיקה באקרו, ילדה בת 13 של בני זוג מהפיליפינים, מככבת בחוברת לימוד של המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח), כדוגמה ומופת לשילוב בחברה הישראלית. בימים אלה מיקה ומשפחתה מועמדים לגירוש.

מט"ח, גוף עצמאי הפועל לתועלת הציבור למען קידום מערכת החינוך בישראל, הוציא לפני כשנתיים חוברות לימוד לכיתות ד' במקצועות חברה, ואזרחות. נושא החוברות היה "ישראלים צעירים" והוצגו בו ילדים ממגזרים שונים בחברה.

מיקה באקרו השתתפה באחת החוברות שהפיקה מט״ח לצד חברה לכיתה, כדוגמה לישראלית צעירה. שניהם למדו באותה העת בבית ספר בלפור בתל אביב והשתתפו בפעילות של הצופים.

מיקה באקרו בחוברת של מט״ח
מיקה באקרו בחוברת של מט״ח

"ההורים שלי מהגרי עבודה שהגיעו לארץ לפני 20 שנה מהפיליפינים, כדי לעבוד כמטפלים בקשישים", סיפרה על עצמה מיקה בחוברת. "כאן הם נפגשו והתחתנו ונולדו להם שתי בנות, אני ומאורין אחותי. אף פעם לא הייתי בפיליפינים, אבל אני יודעת טגאולוג, השפה שמדברים בפיליפינים, אני יודעת גם עברית כמובן".

ביום ראשון, 18 באוגוסט, עצרה רשות האוכלוסין וההגירה את מיקה, את הוריה, שילה וראנדי, ואת אחותה מאורין, כחלק ממבצע הגירוש של עובדות זרות מהפיליפינים, שאשרת העבודה שלהן פגה. הארבעה נעצרו ביום ראשון ומאז הם כלואים בכלא "גבעון" ברמלה.

"הבן שלי לומד עם מיקה מכיתה א', היא חברה טובה שלו וחלק בלתי נפרד מהכיתה ומחבורה גדולה של ילדים", אומרת רותי בטינגר, שעיצבה את חוברות "הישראלים הצעירים" עבור מט"ח, ושבנה הצטלם לצד מיקה בחוברת.

"אנחנו, הורי וילדי בית הספר המומים מהמעצר ומוחים עליו. הגענו אתמול (ד') לבית המשפט, שבו התרחש הדיון אודות גורל המשפחה, והילדים הורשו להיפגש עם מיקה ומאורין. זה היה מאורע מאוד קשה, כי הילדים יצאו בוכים ועצובים. חשוב לנו לחזק את המשפחה ואת הבנות כי הן חלק מהשפחה ומהקהילה שלנו".

מחאה נגד גירוש עובדים פיליפינים וילדיהם (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)
מחאה נגד גירוש עובדים פיליפינים וילדיהם (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

היום (ה׳) החליט בית הדין לעררים בתל אביב לדחות את הערעור שהגישו שילה ולסקו ורנדי בקארו ושתי בנותיהם, על ההחלטה לגרשם לפיליפינים. כמו כן נדחתה בקשתם להשתחרר מהכלא עד לגירושם ונקבע כי "רשות האוכלוסין וההגירה תפעל להרחקתם בהקדם האפשרי".

במינהל האוכלוסין סירבו להתייחס למעצר הספציפי של בני המשפחה, בין השאר משום שמעצרם של בני המשפחה נדון כעת בבית הדין לערעורים.

באשר לסוגיית גירושם של אזרחים זרים נמסר ממינהל האוכלוסין: "מדובר באזרחיות זרות השוהות בישראל תקופה ארוכה מאוד, בניגוד לכל דין וללא כל מעמד מוסדר. בחלק מהמקרים, אם לא ברובם, אבות הילדים ממתינים להם במדינת המוצא, ולחלקם יש גם ילדים נוספים שם, נוסף על הילדים השוהים כאן.

"העובדות, שכולן כבר אינן עובדות בסיעוד שנים רבות, נעצרו בגין שהיה בלתי חוקית ואולם, מתוך התחשבות ורצון לבוא לקראתן, הוחלט כהחלטה עקרונית לסמוך עליהן ולאפשר לילדיהן לסיים את שנת הלימודים כראוי ושהאמהות יכבדו את הסיכום, ייצאו באופן עצמאי יחד עם ילדיהן ויחזרו לביתן (ללא "גירוש").

"בניגוד לתמונה המצטיירת, מדובר במאות שוהות בלתי חוקיות אם לא יותר.

"אנו מצרים על הניסיון הבלתי פוסק לנצל את ההחלטה המתחשבת לרעה. המציאות מוכיחה כי עד כה, לאחר שעבר המועד שבו התחייבו לצאת, כי האמהות לא עמדו בהתחייבותן, וכי אף אחת מהן לא כיבדה את הסיכום עם הרשויות.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
0
עוד 441 מילים

תגובות אחרונות

הקפה הזול מתקרר: קופיקס סגרה השנה עשרה סניפים ומכירותיה ירדו ב-8%

רשת הקפה והמרכולים המוזלים הכפילה את ההפסד ברבעון ביותר מפי 2 לרמה של 6 מיליון שקל ● צברה עד כה הפסד של 48 מיליון שקל ● קופיקס מפעילה כיום 106 סניפי קפה ו-31 סופרים בישראל ועוד 139 סניפים בזכיינות ברוסיה

רשת הקפה והמזון המוזל קופיקס ממשיכה להציג הפסדים ולסגור סניפים. ההכנסות לרבעון השני ירדו ב-8% לרמה של 68 מיליון שקל. הירידה נובעת הן מפעילות בתי הקפה והן מפעילות המרכולים. קופיקס מסבירה את הירידה בצמצום מספר הסניפים ובירידה במכירות של הסניפים שהיו פתוחים גם אשתקד.

למרות החולשה במכירות, הרשת הצליחה לשמור על יציבות הרווח הגולמי ברבעון, ברמה של כ-18 מיליון שקל, הודות לצמצום הוצאות ושיפור תנאי הסחר תחת המטרייה של רשת רמי לוי.

בשורה התחתונה, קופיקס הכפילה את ההפסד הרבעוני ביותר מפי 2 לרמה של כ-6 מיליון שקל, ובמחצית הראשונה כולה ההפסד גדל ל-11.5 מיליון שקל. ההפסד מיוחס הן לפעילות בתי הקפה והן לפעילות המרכולים.

מתחילת השנה הנוכחית, קופיקס סגרה 10 סניפים של בתי הקפה בהפעלה עצמית וזכיינות, ופתחה סניף מרכול אחד.

אבי כץ (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)
אבי כץ (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בסך הכל, הרשת מפעילה כיום 106 סניפי קפה ו-31 סניפי סופר קופיקס. במקביל, קופיקס פתחה עד היום 139 בתי קפה בזכיינות ברוסיה.

קופיקס דיווחה על תוצאותיה אתמול אחר הצהריים. הרשת, שהוקמה ב-2013 על ידי אבי כץ, פרצה לשוק במכירת מגוון מוצרים במחיר אחיד של 5 שקלים. לפני ארבע שנים היא הונפקה בבורסה בתל אביב.

מנכ"לית הרשת היא איריס גרייבר ובעלת השליטה היא רשת רמי לוי המחזיקה כ-50% והמייסד אבי כץ מחזיק כ-10%. עד היום צברה קופיקס הפסדים של 48 מיליון שקל בסך הכל.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
0
עוד 198 מילים

הקשר בין בחירות וחקירות לא התחיל בכחול-לבן

מאז ומתמיד נהגו המפלגות בישראל לשכור חוקרים פרטיים וחברות אבטחת מידע ולשלב אותם בקמפיין הבחירות ● אם פעם החשש היה גניבת סרטוני התעמולה לפני שידורם, היום בעיקר חוששים מחפרפרות והדלפות ● ועדיין, מומחים בתחום אומרים: האזנות סתר כמעט אף פעם לא מאותרות

החקירה הפנימית שנערכה בכחול-לבן, אשר נחשפה בימים האחרונים בתקשורת, אינה אירוע חריג בפוליטיקה. גם ההדלפות והמתיחויות הפנימיות ברשימת המרכז-ימין החדשה אינן דבר חדש.

מפלגות פוליטיות היו מאז ומתמיד – וימשיכו להיות – כר פורה לחילוקי דעות ומאבקים, חלקם ממניעים ענייניים וחלקם תוצאה של הכוח, הכבוד ולעתים גם הכסף, הכרוכים בעשייה הפוליטית.

כמה חוקרים פרטיים ששוחחו עם זמן ישראל מעידים, כי מאז ומתמיד נהגו המפלגות בישראל לשכור את שירותיהם. לרוב מדובר בבדיקות שנועדו לחשוף חפרפרות, לוודא שהמטה אינו מושא להאזנות סתר, לבצע תחקירי עומק על יריבים, ולחשוף חדירות סייבר. כחול-לבן לא המציאו דבר.

לדברי ח"כ לשעבר איתן כבל, הנוהג לשכור משרדי חקירות היה נפוץ בעיקר בשנות השמונים והתשעים, טרום עידן האינטרנט והרשתות החברתיות, כאשר תשדירי התעמולה בטלוויזיה נתפסו ככאלה שיכולים להכריע מערכות בחירות.

איתן כבל (צילום: מרים אלסטר/פלאש90)
איתן כבל (צילום: מרים אלסטר/פלאש90)

"הניסיון לגנוב, או לפחות המחשבה שגונבים לך את החומר, וכבר באותו לילה יודעים לתת לך תשובה מוחצת, הפכה להיות אחד הדברים הכי מרכזיים בקמפיינים", אמר כבל.

"לדעתי, אם אתה שואל אותי על אמת, זה אגדות. אבל אז משרדי חקירות עבדו סביב השעון במערכות הבחירות.

"אני אספר לך אנקדוטה. ב-2006, כשניהלתי את קמפיין מפלגת העבודה, פנה אלי אחד המשרדים ואמר בוא תשכור את שירותיי. שאלתי, כמה אתה רוצה? והוא ענה: לא פחות ממיליון שקל. עניתי לו: מצידי, שיגנבו את הכל".

כבל מעריך שהתפתחות תחום הסייבר עשויה לגרום לצמיחה מחודשת של תחום החקירות הפרטיות בקמפיינים, מחשש לחדירה למאגרי מידע, גניבת חומרים והטמעת וירוסים שיפגעו ביכולות השיווק והתפעול של המפלגות.

"ב-2006, כשניהלתי את קמפיין מפלגת העבודה, פנה אלי אחד המשרדים ואמר בוא תשכור את שירותיי. שאלתי, כמה אתה רוצה? והוא ענה: לא פחות ממיליון שקל. עניתי לו: מצידי, שיגנבו את הכל"

לדברי החוקרים הפרטיים, החקירות הנוכחיות אכן עוסקות בעיקר בסייבר, אך גם באיתור חפרפרות והאזנות סתר. ובעוד שהאזנות סתר כמעט אף פעם לא מאותרות, חפרפרות דווקא נחשפו בכמה מקרים.

לדברי אסף ויצמן, יו"ר לשכת החוקרים הפרטיים, בחלק מהמקרים שבהם שכרו מפלגות משרדי חקירות, המטרה היתה להפריך מידע שקרי שנועד לפגוע בהן.

"כל בן אדם שרוצה לברר את האמת ולהציג אותה, בניגוד לטענות של מישהו אחר, משתמש בחוקר פרטי. זה נכון גם לחברות ומפלגות. הרעיון בשימוש בחוקרים פרטיים הוא שהם באים בצורה סמויה, משקפים את המציאות כפי שהיא, ומציגים את ההוכחות והראיות לכך".

ויצמן מבהיר כי חקירות שנועדו לאסוף מידע מכפיש על יריבים פוליטיים פחות נפוצות, הן בגלל העלות הגבוהה הכרוכה בפעילות כזאת, והן משום שחוקרים חוששים לתת יד למה שעשוי להפוך לסחיטה.

"רוב העיסוק שלנו היום במה שקשור למפלגות ובחירות קשור למדיה ולעניין הדיגיטלי. המון מפלגות משתמשות בפרופילים מזויפים, בקבלני קולות, בקניית חבילות לייקים ובטכניקות דומות, כדי לקבוע את סדר היום הציבורי".

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
0
עוד 398 מילים
לאן באמת הולכים כספי המסים של תושבי עפולה?

עיריית עפולה מציגה: פחות 3 מיליון שקל לתושבים, 2 מיליון שקל יותר למשכורות

תחקיר זמן ישראל משכורות מנופחות, קיצוץ בשירותים לציבור, מינויים שנויים במחלוקת, הקמת אגף עירוני שרבים מערערים על נחיצותו וניסיון להעביר את אחד מבתי הספר בעיר לידי ש"ס ● כתבה שנייה על התנהלותו של ראש עיריית עפולה, העיר שמסרבת לרדת מהכותרות

עוד 2,368 מילים ו-1 תגובות

ליברמן: בעד מצעדי גאווה, לא בקרב הקהילה החרדית

יו"ר ישראל ביתנו הגיב להקלטה מ-2013 בה נשמע מתנגד לקיום מצעדי גאווה ואמר: "מפלגתנו דוגלת בעיקרון של חיה ותן לחיות ומכבדת כל אדם באשר הוא" ● איימן עודה הצהיר על נכונות לשבת בקואליציית מרכז-שמאל בתנאים מסוימים ● חבריו לרשימה פחות מתלהבים ● גם בכחול-לבן מסתייגים ● גדעון סער: "שקד תהיה בליכוד, היא כרגע בחניית ביניים"

עוד 37 עדכונים

פרשנות כחול-לבן צריכה לתת לנתניהו חיבוק דב

הווטו שמטילים בכחול-לבן על ישיבה עם נתניהו משרתת את ראש הממשלה ● כל עוד כחול-לבן פוסלים אותו אישית, הוא אינו נדרש להסביר מדוע אינו רוצה להקים ממשלת אחדות ● אבל התפקיד של כחול-לבן כעת הוא למנוע את האפשרות שתקום ממשלת ימין צרה שתפרק את הדמוקרטיה הישראלית, גם במחיר ישיבה עם נתניהו ● רק כך ישימו את "ישראל לפני הכל" ויגיעו לשלטון

הסערה סביב חקירת ההדלפות בכחול-לבן מנופחת ומופרזת משיקולים פוליטיים של ערב בחירות – ומפספסת את העיקר: מה שחשוב באמת בבחירות הללו הוא מניעת מהלכים בסגנון טורקיה, הונגריה ופולין, שיפרקו את הדמוקרטיה הישראלית.

הסיכויים של בנימין נתניהו להקים ממשלת ימין-חרדים צרה ללא ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, שתקנה לו חסינות או תאפשר לו לכהן במקביל לניהול משפטו, אמנם אינם גבוהים, אך יש לזכור שבשתי מערכות הבחירות האחרונות ניבאו הסקרים האחרונים לליכוד חמישה ושישה מנדטים פחות מהתוצאה הסופית.

כמו במבצעי קומנדו מתוכננים היטב, שכה מוכרים לרמטכ"לים בצמרת כחול-לבן, אי אפשר להשאיר בבחירות האלה דבר ליד המקרה. נדרש ניהול סיכונים הדוק כדי למנוע מנתניהו ממשלה עם מפלגות הימין והחרדים, השותפות לשאיפותיו לפרק את הדמוקרטיה. הפסד אינו אופציה, כי אז מינוי שומרי סף שבויים כמו במשרד מבקר המדינה ובנציבות שירות המדינה יהיה רק קדימון חביב למה שעלול לקרות כאן.

לכחול-לבן יש מהלך בשרוול שיכול לדחוק כבר כעת את נתניהו לפינה. ראשיה צריכים להפנים, בהלימה עם סיסמת הבחירות "ישראל לפני הכל", שמניעת ממשלת ימין צרה חשובה אפילו מסילוק נתניהו. זאת טובת המדינה.

ומשום שכך, עליהם להודיע, גם אם בחוסר רצון: באנו להחליף את נתניהו, אבל אם ניאלץ לבחור בין לשבת באופוזיציה ולתת לממשלת החסינות לפעול כרצונה, לבין שותפות בממשלת אחדות בראשות נתניהו, נבחר באפשרות השניה מתוך אחריות לאומית. זהו הרע במיעוטו.

על כחול-לבן להודיע, גם אם בחוסר רצון: אם ניאלץ לבחור בין לשבת באופוזיציה ולתת לממשלת החסינות לפעול כרצונה, לבין שותפות בממשלת אחדות בראשות נתניהו, נבחר באפשרות השניה מתוך אחריות לאומית

ממשלת אחדות, גם אם בהובלת נתניהו, תעצור את מהלכי העיוועים דוגמת סיפוח חלק מהשטחים, החינוך הדתי-לאומני שרפי פרץ מבקש להשליט, המשך "רפורמות" כמו הפוליטיזציה של מוסד הייעוץ המשפטי במשרדי הממשלה, והחלשת בית המשפט העליון. ממשלה כזאת תשאיר את הסמוטריצ'ים בחוץ, על הזיותיהם המשיחיות והאנטי-דמוקרטיות, ותחזיר את הימין הדתי לממדיו הטבעיים.

הווטו המוטל כעת על נתניהו מצד ראשי כחול-לבן משרת אותו. הוא ממילא אינו רוצה להקים איתם ממשלת אחדות בכל תרחיש, משום שברור לו שבממשלה כזאת הוא לא יזכה בחסינות ולא יוכל לכהן כשכתבי אישום חמורים מרחפים מעל לראשו. נוח לו שראשי כחול-לבן פוסלים אותו, משום שהוא אינו נדרש להסביר מדוע אינו רוצה להקים איתם ממשלה.

הווטו המוטל כעת על נתניהו מצד ראשי כחול-לבן משרת אותו. נוח לו שראשי כחול-לבן פוסלים אותו, משום שהוא אינו נדרש להסביר מדוע אינו רוצה להקים איתם ממשלה

חיבוק דב מצד כחול-לבן יכניס את נתניהו למלכוד. הוא ייאלץ לחלץ מהגורן ומהיקב טיעונים לפסילתם, מה שיסייע לחשוף את כוונותיו האמיתיות, שאינן מקובלות גם על חלק לא מבוטל ממצביעי הליכוד.

לפי סקר המכון הישראלי לדמוקרטיה ממאי האחרון, 26% ממצביעי הליכוד מתנגדים למתן חסינות לנתניהו. הצפת שיח החסינות בעקבות הסרת הווטו, עשויה להגשים את חלומה של כחול-לבן לזכות במצביעי ליכוד.

מטרה טקטית חשובה נוספת שניתן להשיג היא חיזוק מפלגת ימינה על חשבון הליכוד. השיח הציבורי על ממשלת האחדות שעשויה לקום, שתיתפס בימין העמוק ובימין הדתי כממשלת מרכז במקרה הטוב, תבריח מהליכוד מצביעים מהאגף הימני שלו, ותקשה על המפלגה לבצע את "משתה" המנדטים המוכר ביום הבחירות. כפועל יוצא, יגדלו סיכוייה של כחול-לבן להיות המפלגה הגדולה ביותר, ושל בני גנץ להיות ראש הממשלה הבא.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
0
עוד 478 מילים

פרשנות בסוף, זה נגמר בפיתוח התיירות הישראלית לאומן

למרות ההצהרות הפומפוזיות, המצעדים הצבאיים והתמונות החגיגיות, בנימין נתניהו חזר מאוקראינה עם הישגים שהם כמעט חסרי משמעות

עוד 595 מילים
יהדות ארה״ב סוערת והממשלה בישראל שותקת

איימן עודה: "טראמפ אנטישמי ונתניהו שותק שתיקה דוחה"

עודה הוא ראש המפלגה הראשון שתקף את התבטאותו של נשיא ארה"ב נגד היהודים ● מנכ"ל התנועה הרפורמית: "נתניהו הפך את עצמו לכלי במשחק הפוליטי הפנים-אמריקאי על חשבון האינטרסים של ישראל והעם היהודי" ● בליכוד ובימינה מעדיפים לשתוק ● והיחיד שמסכים עם טראמפ הוא ברוך מרזל

יו"ר הרשימה המשותפת איימן עודה הוא ראש המפלגה הראשון בפוליטיקה הישראלית שמגיב להתבטאותו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לפיה "היהודים שמצביעים למפלגה הדמוקרטית הם או בורים או לא נאמנים".

עודה מסר לזמן ישראל: "בסוף כל משפט איסלמופובי שמישהו אומר מסתתרת אמירה אנטישמית. אני לא יודע מה יותר דוחה, האמירה האנטישמית של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, או השתיקה הצבועה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו".

לעומת הביקורת החריפה שעוררו דבריו של טראמפ בקרב יהודי ארצות הברית, בהנהגה הישראלית שותקים.

דונלד טראמפ ובנימין נתניהו (צילום: קובי גדעון/פלאש 90)
דונלד טראמפ ובנימין נתניהו (צילום: קובי גדעון/פלאש 90)

"נתניהו הפך את עצמו לשותף נלהב של האנטישמים"

עד כה, הגיבו לדבריו של טראמפ רק קומץ פוליטיקאים ישראלים. נתניהו ויו"ר ימינה איילת שקד, סירבו להתייחס לדבריו של טראמפ, וכך גם שאר הבכירים במפלגות המרכזיות, כולל הליכוד, כחול-לבן, ישראל ביתנו, והעבודה-גשר.

היחיד מהליכוד שהגיב, בזהירות רבה, היה ח"כ גדעון סער, שאמר בראיון לגלי צה"ל: "צריך להיות זהירים כדי לשמור על התמיכה בישראל גם במערכת הפוליטית וגם בציבור האמריקאי".

״בזמן שטראמפ מסית לאנטישמיות, נאלם נתניהו דום. אותו נתניהו גם אירח בארץ את נשיא הפיליפינים, שהשווה את עצמו להיטלר. בכל ההיסטוריה היהודית לא קם מנהיג שהיה מוכן להיות שותף כה נלהב של אנטישמים"

יו"ר המחנה הדמוקרטי, ניצן הורוביץ, טרם הגיב, ועד כה היחידה ממפלגתו שהגיבה הייתה ח"כ תמר זנדברג שאמרה: "הטלת ספק ב'נאמנות' מיעוטים מהדהדת מאנטישמיות, שהופנתה נגד העם היהודי במשך דורות. במקום שראש ממשלת ישראל יהיה הראשון לדרוש התנצלות, נתניהו ממשיך להעדיף את הברית עם טראמפ".

ואילו ח"כ עופר כסיף מהרשימה המשותפת אמר: "טראמפ אמר שרוב יהודי ארה"ב אינם נאמנים. בעולם נורמלי, נשיא שהיה מדבר ככה על יהודי ארצו היה זוכה לגינוי החריף ביותר מראש ממשלת ישראל. אבל לא במקרה של נתניהו.

"בזמן שטראמפ מסית לאנטישמיות, נאלם נתניהו דום. אותו נתניהו גם אירח בארץ את נשיא הפיליפינים, שהשווה את עצמו להיטלר. בכל ההיסטוריה היהודית לא קם מנהיג שהיה מוכן להיות שותף כה נלהב של אנטישמים".

מרזל: "טראמפ צודק"

היחיד שגיבה פומבית את דברי טראמפ הוא ברוך מרזל ממפלגת הימין הקיצוני "עוצמה יהודית". מרזל אמר לזמן ישראל: "הדבר האחרון שאפשר להאשים את טראמפ ואת האמירה הזאת היא שזאת אמירה אנטישמית. הרי אכפת לו מארץ ישראל ומעם ישראל יותר מלכל נשיא אחר. זה לא אומר שאמירתו נכונה".

ברוך מרזל (צילום: הדס פרוש, פלאש 90)
ברוך מרזל (צילום: הדס פרוש, פלאש 90)

לדברי מרזל: "לא צריך לעשות הכללות, יש הרבה חברים ומצביעים במפלגה הדמוקרטית וחלקם אנשים טובים, אפילו חברים שלי. ועם זאת, טראמפ צודק בכך שיש ביהדות ארצות הברית גורמים, כמו הרפורמים למשל, שארץ ישראל ועם ישראל הם לא הדבר הכי חשוב בשבילם, הם קודם כל אמריקאים ואפשר להגיד שהם לא נאמנים לעם שלהם, אולי אף בוגדים בעמם אם הם בכלל נשארו יהודים".

הרב קריב: "נתניהו היה צריך להגיב"

הרב גלעד קריב, מנכ"ל התנועה הרפורמית בישראל וחבר ברשימת המחנה הדמוקרטי, אמר לזמן ישראל: "התבטאות הנשיא טראמפ ספוגה בניחוח אנטישמי ויש בה התרסה חמורה נגד מליוני יהודים אמריקאים שמסורים למדינתם, ליהדותם ולמדינת ישראל גם יחד".

גלעד קריב (צילום: יונתן סינדל, פלאש 90)
גלעד קריב (צילום: יונתן סינדל, פלאש 90)

קריב לא חסך ביקורת גם מנתניהו, מקורבו של טראמפ, שבינתיים מסרב להגיב להתבטאותו. "במציאות תקינה, ראש ממשלת ישראל ושריו היו צריכים להגיב על הדברים ולדחות אותם" אמר קריב, "אולם חלק לא מבוטל משרי הממשלה אוחזים באותה דעה נפסדת וראש הממשלה, כפי שהוכח בפרשת חברות הקונגרס, הפך עצמו לכלי במשחק הפוליטי הפנים-אמריקאי המכוער".

"במציאות תקינה ראש ממשלת ישראל ושריו היו צריכים להגיב לדברים ולדחות אותם, אולם חלק לא מבוטל משרי הממשלה אוחזים באותה דעה נפסדת״

"זו היא רק דוגמה נוספת לאופן שבו נפגעים האינטרסים ארוכי הטווח של מדינת ישראל והעם היהודי על מזבח הפוליטיקה והחשבונות האישיים", סיכם קריב.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
0
עוד 523 מילים
סגירה