אודות האתר
מדיניות פרטיות

בעת שימוש באתר "זמן ישראל" (להלן: "האתר") נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, וכיו"ב. זהו מידע שנמסר על ידך ביודעין בעת הרשמה לשירותים באתר.

מידע נוסף שנאסף באתר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, זמן השהות שלך באתר, המיקום הגיאוגרפי שממנו התחברת, ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, אנו נבקש ממך במישרין – או דרך ספק שירות שבו אתה חבר, כגון פייסבוק או טוויטר או גוגל – אך ורק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים, ובכלל זה שמך, כתובת האימייל שלך ותמונת הפרופיל שלך. המידע שיתבקש יהיה מוצג לך בגלוי.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של האתר ובאחריותנו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים לך באתר.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

במסגרת השירותים שמספק האתר, באפשרותך להירשם לקבלת ניוזלטר יומי או תקופתי. אולם, בכל עת ניתן לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו של הניוזלטר או כל דיוור נוסף באימייל מהאתר.

האתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, אנו רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה שרכשת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באתר זה, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר שתחייב חשיפת פרטיך;
  • אם יבוצע על ידך באתר פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • אם האתר יימכר או יעביר בכל צורה שהיא את פעילותו לתאגיד כלשהו – ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו כלפיך.

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. ניתן להשתמש באתר ללא צורך ב-Cookies, אולם לא ניתן להתחבר, להגיב או להירשם לאתר ללא השימוש ב-Cookies.

פרסומות של צדדים שלישיים

האתר עשוי למכור שטחי פרסום, ובכלל זה לאפשר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות המופיעות באתר. במקרה זה, המודעות שיופיעו בעת ביקורך באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר.

אבטחת מידע

האתר משתמש במערכות ובנהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האתר לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל mail@zman.co.il או בדואר רגיל אל זמן ישראל, דרך יגאל אלון 120, תל אביב.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

סגירה
בחזרה לכתבה