"כמו כוכבת בסדרת פשע"

מעקב זמן ישראל דוח ביקורת חמור של מבקר עיריית חיפה מאשר את ממצאי תחקירי זמן ישראל במלואם ● בין היתר, מאשר המבקר כי החוקר המיוחד שהעסיקה ראשת העיר קליש-רותם אסף ממצאים מכפישים (ולעיתים מסולפים) נגד יריביה הפוליטיים, ללא אישור הגורמים הממונים עליו ● המבקר: "ההתנהלות חמורה ומנוגדת לכללי מנהל תקין" ● במועצת העיר דורשים לפתוח מייד בחקירה פלילית

ראשת עיריית חיפה עינת קליש-רותם (צילום: ראובן הכהן, דוברות עיריית חיפה)
ראובן הכהן, דוברות עיריית חיפה
ראשת עיריית חיפה עינת קליש-רותם

באוקטובר אשתקד פנה החוקר המיוחד של עיריית חיפה, רואה חשבון יהודה ברלב, אל מבקר העירייה עופר טל, לאחר שנודע לו כי ההתקשרות בינו לבין העירייה והחברה הכלכלית של חיפה עומדת לבחינה מדוקדקת של מבקר הפנים, אשר צפוי גם להוציא בהמשך דוח ביקורת מפורט בעניינו.

ההתקשרות הזו עם רו"ח ברלב – שהתחילה בתור יוזמה נקודתית ומוגבלת ל"ביקורת חקירתית" במטרה לאתר הוצאות מנופחות או לא יעילות במסדרונות העירייה – התנפחה בעצמה בינתיים לדרישות תשלום של מעל ל-2 מיליון שקל, ללא תקרה ומבלי שאיש ייתן חשבון לאילו משימות נשלח החוקר.

שורת תחקירים בזמן ישראל חשפה חשדות כי תחת הכותרת "ביקורת חקירתית" עשו ראשת העיר עינת קליש-רותם וסביבתה שימוש בחוקר החיצוני כדי ליזום חקירות פסולות נגד יריביה הפוליטיים וכדי לחסל חשבונות עם מתנגדיה בעבר ובהווה.

גם ראשי הנהלת העירייה התנערו בינתיים מהחוקר החיצוני המיוחד שנשכר לבצע חקירות: הגזבר והיועצת המשפטית, הממונים על אישורי העבודה והחשבונות שהיועץ מגיש, העידו כי לא ידעו על חלק נכבד מהמשימות הללו, לא אישרו אותם, ובדיעבד אף סירבו לחתום על תשלום החשבונות האחרונים שהגיש, בגובה 355 אלף שקל. בעקבות כך הגיש ברלב תביעה נגד העירייה בדרישה לשלם לו את מלוא הסכום.

הגזבר והיועצת המשפטית העידו כי לא ידעו על חלק נכבד מהמשימות הללו, לא אישרו אותם, ובדיעבד אף סירבו לחתום על תשלום החשבונות האחרונים שהגיש

ברלב פנה, כאמור, למבקר העירייה וביקש להיפגש עימו כדי שיוכל להשמיע את גירסתו המלאה וכדי שיוכל להציג בפני טל את ההנחיות שקיבל מהגורמים בעירייה אשר הזמינו ממנו את העבודות, הממצאים והליקויים שתוקנו לטענתו. במהלך אוקטובר ונובמבר התקיימו שתי פגישות כאלה במשרדי העירייה בהשתתפות ברלב ושניים מעובדיו.

רואה חשבון יהודה ברלב בהרצאה במכללה האקדמית רופין (צילום: המרכז האקדמי רופין)
רואה חשבון יהודה ברלב בהרצאה במכללה האקדמית רופין (צילום: המרכז האקדמי רופין)

אלא שגם גם על הפגישות הללו, שהתקיימו כאמור לבקשת ברלב וביוזמתו – במסגרת המלחמה על שמו הטוב – הוגש לעיריית חיפה חשבון: 15 שעות עבודה ולמעלה מ-5,000 שקל. בדוח שחיבר טל ואשר אשר הוגש אתמול (שלישי) באופן רשמי למועצת עיריית חיפה אתמול, מתקשה המבקר להסתיר את חמתו מהניסיונות להוציא עוד כספים מעיריית חיפה, ללא הצדקה:

"הביקורת מעירה בחומרה, שלא יעלה על הדעת שרואה החשבון יחייב את העירייה בגין פגישות אלה שהתקיימו בהתאם להצעתו, ואין בינן לבין ביקורת חקירתית דבר. נוכח האמור, הביקורת הנחתה את גזברות העירייה, שלא לשלם לרואה החשבון בגין שעות…ניתוח הנתונים שהוצגו לעיל מצביע על אי סדר וחוסר בקרה מוחלט אחר עבודתו של רואה החשבון". (ההדגשות במקור)

המשפט האחרון – שבא לתאר מעין "השתנה מהמקפצה" בתהליך עקום ללא בקרה מינימלית – מהווה עוד נקודת שיא בדוח הביקורת המיוחד בעניין העסקתו של ברלב, אשר כולו זרוע בהערות קשות על האופן שבו העסיקה העירייה (וככל הנראה בעיקר ראשת העירייה קליש-רותם) את החוקר המיוחד בהליכי העסקה פרטיזניים.

הדוח מתאר כיצד נשכר ברלב כיועץ חיצוני שנשכר לביצוע חקירות והגיש חשבוניות על אלפי שעות עבודה (למעלה מ-4,000 עבור העירייה ועוד למעלה מאלף עבור החברה הכלכלית, בעלות כוללת של למעלה מ-2 מיליון שקל), פעמים רבות תוך הסתרה מכוונת של מטרותיה, ומבלי שאיש טרח או יכל לבדוק כראוי: מה חקר היועץ, באישורו של מי, לאיזו תכלית ומהם תוצרי אותה הבדיקה.

בסיכום הביניים מתאר המבקר מה שנחזה ככאוס מוחלט בתהליכי העבודה בעירייה:

"בהתייחס לעירייה העלתה הביקורת כי לא נקבעה תוכנית עבודה מראש לביצוע על ידי רואה החשבון או רשימת הנושאים בהם יעסוק, ולא הוצאו הזמנות מפורטות לכל נושא ונושא… נציגי העירייה לא הנפיקו לרואה החשבון הזמנות עבודה לביצוע משימה חדשה ולחילופין, לא העלו על הכתב את נושא הבדיקה המבוקש, אבני דרך לעדכונים, הסכום הכולל המאושר לביצוע המטלה ואופן קבלת התוצרים".

מבקר עיריית חיפה עופר טל בישיבת מועצת העיר, 28 ביוני 2022 (צילום: צילום מסך)
מבקר עיריית חיפה עופר טל בישיבת מועצת העיר, 28 ביוני 2022 (צילום: צילום מסך)

בתחקירי זמן ישראל תואר כיצד טיפל החוקר המיוחד בעשרות נושאים אשר לפחות חלקם (אם לא רובם) כלל אינם נופלים תחת הגדרת "ביקורת חקירתית" ונראים כמו ייעוץ ישיר לראשת העיר, בפוזיציה של מעין מנכ"ל-על המתלווה אליה לפגישות ובוחן החלטות ביצוע הנמצאות בתחום סמכותם של מנהלי העירייה המקבלים שכר. מבקר הפנים מהדהד טענה זו גם בביקורתו:

"כעולה מדיווחי השעות של רואה החשבון הוא עסק במגוון רחב מאד של נושאים, שלרובם אין בידי הגורמים העירוניים כל תיעוד בכתב על כך שהוא התבקש לבצע את הבדיקה. בהיעדר הזמנות עבודה ספציפיות, לא ניתן לדעת גם מיהו הגורם שהזמין את העבודה והאם הוא בעל הסמכות לכך".

התוצאה, לטענת המבקר, הייתה ברדק.

"הלכה למעשה, אי הסדר המתואר לעיל גרם לכך שלא היה כל תיאום בין בעלי התפקידים הבכירים (ראשת העיר, גזבר, יועמ"ש)  – האחד לא היה מודע לקיומה של בדיקה בנושא מסויים מטעם גורם אחר… דרך פעולה זו מנוגדת לסדרי מנהל תקין, פוגעת בצורך בבקרה על השימוש בכספי ציבור ועלולה להביא לבזבוז משאבים". (ההדגשות במקור)

ללא תקרת סכומים ובניגוד לכללי מנהל תקין

לכאוס הזה ניתן ביטוי כמעט מתחילת העסקתו של ברלב, על פי המבקר. כבר בהתחלה, עת נשכר משרד רו"ח ברלב לצורך ביצוע שתי עבודות חקירה ללא מכרז, בהחלטת ועדת מנכ"ל, נקבע שכרו בגובה של כמעט 40% מעל לתקרה המותרת.

כבר בחודשים הראשונים, התירו גורמים עלומים בעירייה לרואה החשבון החיצוני להגיש חשבוניות עבור נושאי חקירה שלא נשכר עבורם כלל, ואף לא אושרו בוועדת מנכ"ל, ובכלל זה בנושא "הרכש" – נושא שיהווה בסיס לחשד לחיסול חשבונות נגד חברת מועצה ויריבה פוליטית של ראשת העיר.

עינת קליש-רותם (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
עינת קליש-רותם (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

בהמשך נחתם הסכם מתמשך בעקבות זכייתו של רו"ח ברלב במכרז. אולם המבקר מצא כי ההתקשרות הזאת נחתמה כ"הסכם פתוח", כהגדרתו, מבלי להציג בפני ועדת המכרזים או בפני ראשת העיר את "אומדן ההוצאות הצפוי לתשלום לרואה החשבון בגין הביקורת החקירתית או הסכום המירבי לתשלום". המבקר מצא כי התנהלות זו היא פתח לשחיתות:

"מצב הדברים המתואר מאפשר להוסיף ליועץ מטלות ומשימות ללא הגבלה, בניגוד לכללי מנהל תקין ועל כל המשמעויות הנובעות מכך".

ההפקרות המשיכה גם הלאה: לאחר שהחל לעבוד עבור העירייה, החליטה החברה הכלכלית של חיפה, שראשת העיר קליש-רותם משמשת יו"ר שלה, למשוך את פעולתו של ברלב גם אליה. על פי הכללים, מבהיר המבקר, יש לערוך מכרז נפרד, ולא ניתן לגזור מפעילות בעירייה לחברות העירוניות העובדות תחתיה.

ואכן, גם היועצת המשפטית של העירייה הבהירה בזמן אמת כי "על החברה הכלכלית לערוך התקשרות נפרדת מהתקשרות העירייה, כולל בחינת ניגודי עניינים ועמידה בהוראות הדין המתחייבות", וכי "החברה הכלכלית אינה יכולה לאמץ את ההתקשרות הקיימת מול עיריית חיפה".

היועצת המשפטית של עיריית חיפה ימית קליין (צילום: יחצ)
היועצת המשפטית של עיריית חיפה ימית קליין (צילום: יחצ)

למרות ההוראה הזאת ציפצפו בחברה הכלכלית על ההנחיות, והשתמשו במכרז של עיריית חיפה כדי להעסיק את חברת החקירות של ברלב בעלות מצטברת של כמעט חצי מיליון שקל. בתחילה אף ניסו בעירייה להכחיש בכלל את ההתקשרות כאשר נשאלו על כך במועצת העיר. בהמשך נחשפה ההתקשרות בתחקירי זמן ישראל.

למרבה האירוניה, ההתקשרות הנגררת והפסולה בחברה הכלכלית הניבה לחברת ברלב אפילו יותר כסף פר שעה מאשר בעירייה עצמה – מאחר שלעירייה ניתנה הנחה בתעריף ולחברה הכלכלית לא. המבקר קובע כי גם אופן ההתקשרות עם החברה הכלכלית וגם הקביעה של תעריף שונה הינם פסולים בנסיבות אלה.

השודד הגדול בחנות הדגים

את מי שירת הכאוס הזה, המתואר שחור על גבי לבן בדוח הביקורת? בתחקירי זמן ישראל תוארו שורה של אירועים בהם עלה חשש כי בפועל מפעיל ברלב מערך חקירות נגד דמויות המהוות יריבים פוליטיים או מקצועיים לראשת העירייה, במטרה להכפיש את שמם או לחבל בעבודתם, אולי כדי שיחדלו מלהוות כאב ראש לצמרת העירייה.

בין הגורמים שנמנו בתחקירים: מספר חברי מועצה, עובד עירייה בכיר לשעבר, עמותה חיצונית שביקרה את ראשת העירייה וגורמים נוספים, אשר את חלקם לא ניתן אפילו לזהות בבירור, כיוון שהם מוסווים בסיכומי שעות העבודה שהגיש היועץ תחת שורה של שמות קוד, כנהוג בארגון פשע ולא בגוף עירוני האמור לטפל בכספי ציבור באופן שקוף, על פי כללי המנהל התקין.

המבקר סוקר את המקרים והטענות כולם ומוצא כי ברוב המקרים פעולת היועץ החיצוני לא הייתה תקינה או לכל הפחות בלתי ניתנת להסבר הגיוני:

"בחלק מהדיווחים תחת תיאור העבודה נרשמו מילות קוד, שאינן מאפשרות לדעת מהי מהות העבודה, כגון: 'השוד הגדול'; 'חנות מידע'; 'חנות דגים'; 'חנות מכולת'; 'תביעת דיבה'; 'ניצול מרות'; 'תוכנית עבודה'; 'עץ בעלויות ומידע עיסקי'; 'הוקי קרח'. הביקורת מעירה בחומרה כי אף לא אחד מהגורמים העירוניים (ראש העיר, היועמ"ש והגזבר) אינו יודע להסביר מה מהות הנושאים המעורפלים הללו שדווחו כנושאי עבודה. יתרה מכך, אין שום חומר כתוב שנמצא אצלם בנושאים אלה, ואף לא אחד מהם אישר את ביצועם". (ההדגשה במקור)

בכלל, סגנון העבודה מול היועץ החיצוני, האמור להיות כפוף לכללים ולביקורת של הממונים עליו בעירייה, ואשר צריך להגיש לצד חשבוניות התשלום תוצרי עבודה ברורים כדי שהעירייה תוכל ליישמם, כלל הרבה מאד קודים ומעט מאד תוכן:

"במקרים רבים, תחת תיאור העבודה נכתבה מילה כוללנית שאינה מאפשרת לדעת מהי מהות העבודה, כגון: איזכור שמות של בעלי תפקידים בעירייה מבלי להוסיף באיזה עניין; מילים כוללניות כ'התכתבות', 'מיילים', 'הכנת טיוטת מצגת', 'ניתוח הסכם קבלן/מכרז', 'זום', 'טיוטת ניתוח ומסקנות ביניים', 'מצגת חומרים', 'תיאומים'".

בתגובה לטענות הללו על לשון אמורפית שלא ניתן ללמוד ממנה דבר, השיב ברלב למבקר כי "הביקורת החקירתית נמנעה מפירוט ואזכור שמות כדי לא לחשוף פרטים בפרויקטים רגישים כשהחשבון חשוף לעובדים רבים".

היכל עיריית חיפה, ספטמבר 2021 (צילום: זלמנסון זלר, מתוך אתר פיקיויקי)
היכל עיריית חיפה, ספטמבר 2021 (צילום: זלמנסון זלר, מתוך אתר פיקיויקי)

המבקר לא מקבל את ההנמקה הזאת: "על הגורמים העירוניים לדרוש ולוודא שדיווחי השעות יהיו מפורטים כך שכל שעה שבוצעה תשוייך לפרויקט שרואה החשבון עסק בו, וזאת על מנת לאפשר בקרה נאותה אחר העבודה המתבצעת, ולא להסתפק בדיווחים מעורפלים כוללניים, שאינם ברורים ובהירים".

המבקר ניסה אף הוא, כפי שעשינו אנו בתחקירים, לבדוק מה עומד מאחורי שמות הקוד הפיקנטיים. הגזבר והיועצת המשפטית הממונים על העסקתו של החוקר החיצוני הבהירו לו (וחזרו על כך גם בדיוני ועדת הביקורת של המועצה) כי אין להם שמץ של מושג. הם לא יודעים ולא מעיזים לנחש מהי חנות הדגים ומה הקשר להוקי קרח.

קליש-רותם לא ידעה, היא לא ידעה

אם לא הם, אולי ראשת העירייה קליש-רותם יודעת? הרי היא עבדה בצמידות מול היועץ החיצוני, ועל פי היומן שחשף עו"ד אלעד מן מעמותת "הצלחה" אף נפגשה איתו ללא הגורמים המקצועיים בעירייה על בסיס חודשי. קליש-רותם אף חתמה בעצמה על חלק מהחשבוניות לתשלום עבור החוקר החיצוני.

ובכן, קליש-רותם אימצה מוחה לבקשת המבקר, אך הצליחה להיזכר רק בקומץ מהקודים: היא מסרה למבקר כי "השוד הגדול" הוא כינוי לבדיקה סביב מת"ם (מתחם תעשיות ההייטק במבואות הדרומיים של חיפה) וכי "חנות מכולת" הוא הכינוי לעיריית חיפה עצמה. "אלה היו שניים מהנושאים העיקריים שעליהם ישבתי עם רואה החשבון", מסרה. לא ברור מדוע "עיריית חיפה", המעסיקה את רואה החשבון, בכלל זקוקה לשם קוד מסתורי.

קליש-רותם זכרה גם שברלב שוחח איתה על "חנות הדגים", אך לא הצליחה למקד באיזה הקשר: "אני זוכרת שהוא (ברלב) הציג לי את 'חנות דגים' – אבל אני לא זוכרת מה היה הנושא בדיוק. את כל השאר (שאר הקודים, א"ה) אני לא ממש זוכרת, ויש כאן ברשימה כמה שמות קוד שלא נראים לי מוכרים בכלל, אני מניחה שמדובר בנושאים שבהם טיפל מול היועמ"ש או הגזבר".

"אני זוכרת שהוא (ברלב) הציג לי את 'חנות דגים' – אבל אני לא זוכרת מה היה הנושא בדיוק. את כל השאר (שאר הקודים, א"ה) אני לא ממש זוכרת, ויש כאן ברשימה כמה שמות קוד שלא נראים לי מוכרים בכלל"

רואה חשבון יהודה ברלב (צילום: צילום מסך)
רואה חשבון יהודה ברלב (צילום: צילום מסך)

אלא שבדיקה מול הגזבר ומול היועמ"ש העלתה, כאמור, חרס. הם כבר הבהירו שאין להם מושג מה עומד מאחורי הקודים האלה, והגזבר שהיה האיש הממונה על אישור עבודתו של היועץ טען כי מודר לחלוטין, ובמכוון, מכל מידע באשר לתוכן, מהות או מטרת החקירות.

חקירת "חנות הדגים" הפכה בחודשים האחרונים לאחד הקוריוזים גם בדיוני ועדת הביקורת שהתכנסה לדון במשמעויות טיוטת דוח המבקר. יותר מפעם אחת הועלתה סברה כי מדובר בעוד חקירה שהופנתה נגד יריב פוליטי – הפעם מדובר בחבר המועצה מהאופוזיציה יוסי שלום, אשר בבעלות אחיו חנות דגים בחיפה.

מדוע שהעירייה תחקור עסק פרטי של יריב פוליטי לראשת העיר? מה העלתה ה"חקירה" הזאת, אם בכלל? לאף אחד אין תשובות וספק אם אי פעם תהיינה. אבל לפחות את כולם במועצה זה שיעשע במידת מה.

מדוע שהעירייה תחקור עסק פרטי של יריב פוליטי לראשת העיר? מה העלתה ה"חקירה" הזאת, אם בכלל? לאף אחד אין תשובות וספק אם אי פעם תהיינה. אבל לפחות את כולם במועצה זה שיעשע במידת מה

ראשת העיר עצמה העלתה בפני המבקר סברה שמדובר בחקירה של "הונאת קבלנים" שעבדו בשירות העירייה. המבקר לא הצליח לאשר שכך הדבר, אבל החוקר ברלב אכן חקר מספר טענות להונאה של קבלנים, ובניגוד לנושאים אחרים – הונאה כזו ככל שהייתה קיימת אכן נופלת להגדרה "ביקורת חקירתית", אשר תוצאותיה יכולות לחסוך לעירייה כספים.

אלא שגם במקרה זה, בחינת ועדת הביקורת של המועצה מעלה תהיות לגבי יעילות הבדיקה של חברת הייעוץ החיצוני של ברלב.

מתברר כי היועצת המשפטית בעירייה ביקשה לקבל את תוצרי החקירה המוגדרים "הונאת קבלנים", וקיבלה לידיה מצגת המראה כי נבדקו שלושה קבלנים אשר נטען כי לא השלימו עבודות. אולם אז התברר כי אין חשדות ממשיים נגד הקבלנים, שלא התגלתה "הונאת קבלנים" כלל בחקירה של ברלב, ואף לא ננקטה נגדם כל סנקציה. בחלק מהמקרים התברר כי כאשר בוצעה נגד הקבלנים חקירה (שכאמור העלתה חרס), אפילו לא התבקשה תגובתם.

ג'אקי ואקים, לשעבר גזבר עיריית חיפה
ג'אקי ואקים, לשעבר גזבר עיריית חיפה

קוד אחר שנבדק, "ניצול מרות", התברר עם הזמן כחקירה שככל הנראה ניהל החוקר המיוחד נגד בכיר לשעבר בעירייה – הגזבר ז'קי ואקים. רו"ח ברלב הכחיש, אך ואקים עצמו חשף את הפרטים במסגרת תחקיר זמן ישראל ואף הציג תצהיר המוכיח לכאורה כי קליש-רותם עצמה הייתה מעורבת בחקירה שהופעלה נגדו, ואשר מטרתה הייתה הכפשתו "בגלל שעבד תחת השלטון הקודם".

מבקר העירייה לא יכול היה להרחיב את הבדיקה של סוגיה זו, כיוון שהמנדט שניתן לו נוגע רק לעובדי עירייה המועסקים בה כיום. לפיכך העביר את הממצאים, המעוררים לכאורה חשש לחקירה "מוזמנת", לבחינתה של היועצת המשפטית של העירייה.

המבקר דורש: להשיב את הכספים

חשש כבד אף יותר לשימוש ביועץ למטרות חקירות פסולות נגד יריבים עלה בשתי פרשות אחרות: דוח החקירה נגד חברת המועצה סופי נקש, יו"ר ועדת הכספים ויריבתה המרה של קליש-רותם, אשר נחשף בתחקיר זמן ישראל והחקירה הפסולה והבלתי מוסברת נגד עמותה חיצונית בשם "שומרי הסף", אשר הגישה בג"ץ נגד ראש העירייה – חקירה אשר נחשפה בתחקיר דה מרקר.

המבקר ניסה להתחקות אחרי שורשי החקירות הללו והתקשה למצוא להן צידוק כלשהו. החקירה נגד נקש הוסוותה כאילו מדובר בחקירה במערך הרכש של העירייה, ולטענת רו"ח ברלב נעשתה "בשיתוף פעולה מלא… ובעקבות כך הצגנו לאורגנים השונים בעירייה (מנכ"ל העירייה, גזבר והיועצת המשפטית) את מסקנותינו".

סופי נקש, יו"ר ועדת הכספים במועצת עיריית חיפה (צילום: עמוד הפייסבוק של סופי נקש)
סופי נקש, יו"ר ועדת הכספים במועצת עיריית חיפה (צילום: עמוד הפייסבוק של סופי נקש)

אולם המבקר בדק וגילה כי מנהל אגף הרכש מעולם לא תושאל ולא ידע על כל בדיקה במערך הרכש שברשותו. היועצת המשפטית והגזבר התנערו זה מכבר לחלוטין מהבדיקה שבוצעה נגד נקש, והיועמ"שית אף פתחה בבדיקה נפרדת של המחלקה המשפטית שהעלתה כי הממצאים נגד נקש אינם מדויקים, ובחלקם אף מסולפים.

למבקר מסרה היועצת המשפטית כי סוגיית החשש לניגוד עניינים של נקש כבר טופלה במאי 2020, בתלונה קודמת של קליש-רותם נגד נקש למבקר המדינה ועוד לפני שכירתו של ברלב, וכי למעשה ברלב מיחזר מסמכים קודמים בענין:

"המסמכים שהציג רואה החשבון ליועמ"ש הם אותם מסמכים שהגישה ראשת העיר למבקר המדינה במאי 2020… הנושא נבדק על ידינו וניתן מענה על ידי הוועדה למניעת ניגודי עניינים ומשרד הפנים. לפיכך הטיפול המשפטי בנושא זה הסתיים ולא ניתנה כל הנחיה נוספת בענין זה, גם לא למשרד רואה החשבון (ברלב) ולא היה כל צורך בהמשך בחינה ובדיקה נוספים על ידינו…דוח הרכש שהוצג לי באוגוסט 2021 (בוצע) ללא ידיעתי מעורבתי, הנחייתי או הסכמתי".

לאור עמדת הגורמים המעורבים עולה תהייה שלא מקבלת תשובה: מדוע ובהוראת מי מגיש יועץ חיצוני של העירייה דוח חקירה נגד חברת מועצה, יריבה פוליטית של ראשת העיר, ללא תגובתה וללא ביקורת של הייעוץ המשפטי, ומסווה אותו תחת הכינוי "דוח רכש"? על השאלה הזאת המבקר לא משיב בדוח.

באשר לחקירה התמוהה והפסולה נגד עמותת "שומרי הסף" – עמותה חיצונית אשר נאבקה בנושאים עקרוניים מול ראשת העירייה ואשר רו"ח ברלב הגיש בעניינה חשבון על עשרות שעות חקירה – המבקר מבהיר:

"אף גורם עירוני אינו מאשר שהוא הזמין בדיקה על עמותת שומרי הסף, גם רואה החשבון ברלב לא העביר לעירייה שום מסמך, חוות דעת, סיכום או תזכיר המעידים על עבודה שביצע בנוגע לעמותה, אולם הוא דיווח על שעות עבודה שנעשו בנושא 'שומרי הסף'. יוצא שאכן בוצעה חקירה בנושא זה, שאיש מהעירייה אינו יודע מה טיבה, מה מהותה ומהם ממצאיה".

המבקר העביר את המשך הבדיקה בנושא זה ליועמ"שית של עיריית חיפה כדי שתחליט כיצד לפעול גם בסוגיה זו.

עו"ד ימית קליין, היועצת המשפטית של עיריית חיפה, בישיבת מועצת העיר, 28 ביוני 2022 (צילום: צילום מסך)
עו"ד ימית קליין, היועצת המשפטית של עיריית חיפה, בישיבת מועצת העיר, 28 ביוני 2022 (צילום: צילום מסך)

בסיכום דבריו נמנע מבקר הפנים מלהמליץ להעביר נושאים לבחינה פלילית. עם זאת, הוא מסיים בהמלצה "לעצור תשלומים שטרם שולמו לרואה החשבון" עד אשר זה יעביר לידי העירייה "חומר כתוב ומפורט כפי שהתחייב בהסכם שנחתם איתו". אם לא יעביר תוצרים אלה, ממליץ המבקר "לדרוש מרואה החשבון השבה כספית" של התשלומים שכבר הועברו אליו.

חברי ועדת הביקורת של המועצה אשר דנו בחודשים האחרונים בדוח ובהשלכותיו – ואשר זימנו את בעלי התפקידים בעירייה לרבות ראשת העיר (אשר סירבה להופיע בפני הוועדה) – העלו במהלך הדיונים טענה כי לפחות חלק מהממצאים (בעיקר אלה הנוגעים לניסיונות להסוות לכאורה חקירות נגד יריבים או גורמים פוליטיים תחת שמות קוד) מעלים חשדות לפלילים.

חברי ועדת הביקורת של המועצה אשר דנו בחודשים האחרונים בדוח ובהשלכותיו, העלו במהלך הדיונים טענה כי לפחות חלק מהממצאים מעלים חשדות לפלילים

חברי מועצה: ראשת העיר מתנהלת כמו ראש ארגון פשע

אמש התקיים דיון סוער במיוחד סביב הדוח שהוגש, דיון אליו קליש-רותם נמנעה מלהגיע, ונמסר מטעמה כי היא חולה. יו"ר ועדת הביקורת של המועצה יוסי שלום האשים את ראשת העיר כמי ש"מתנהלת כראש ארגון פשע, ומתחבאת בבית רק כדי לא לעמוד מול הציבור ולהסביר את ההתנהלות הכי פושעת בתולדות העיר חיפה".

"ראשת העיר מבצעת חקירות סמויות נגד עובדים וחברי מועצה בלי לדווח לאף אחד ועסוקה בתפירת תיקים נגד חברי מועצה כמו כוכבת ראשית בסדרת פשע בפריים-טיים. לו עובד עירייה היה מתנהג כמוה, הוא כבר היה עכשיו מזמן בעיצומה של חקירה פלילית".

מ"מ ראש הועדה וחברת המועצה שרית גולן-שטיינברג (שהייתה אחד הגורמים המרכזיים שהביאו לחשיפת הממצאים) מסרה כי "העדויות והממצאים הקשים העולים מן הדוח מחייבים, לדעתי, פתיחת חקירה פלילית נגד כל המעורבים בהפעלת היועץ לביקורת חקירתית לביצוע חקירות, אשר ספק לגבי חלקן אם הן מותרות על-פי חוק באופן בו בוצעו.

"בכוונתי לפנות ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לפתיחה מיידית בחקירה על סמך הממצאים שנאספו. אם המשטרה לא תחל בחקירה, אנחנו מתכוונים לעתור לבג"ץ בנושא".

השקף הראשון במצגת של מ
השקף הראשון במצגת של מ"מ ועדת ביקורת הפנים שרית גולן-שטיינברג שהציגה את מסקנות הועדה (צילום: צילום מסך)

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
עוד 2,691 מילים ו-1 תגובות
סגירה