"התנהלות שאינה מתקבלת על הדעת"

מעקב זמן ישראל מינוי בכירים באופן לא תקין, מכרזים מנוגדים לכללים, בזבוזים מיותרים ללא אישור גזבר, החלטות תמוהות ופרטיזניות ומאות עובדים ותקנים שנוספו ללא צורך: דוח מבקר הפנים של חיפה על ניהול כוח האדם של קליש רותם מאשר את ממצאי תחקירי זמן ישראל על ניהול כושל ובלתי תקין של העירייה ● "הוצאות העירייה עלו ללא כל סיבה" ● קליש רותם: "מודה למבקר, הממצאים ילמדו לעומק"

ראשת עיריית חיפה עינת קליש רותם בישיבת מועצת העיר. מצד שמאל: סגנה נחשון צוק (צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה)
ראובן כהן, עיריית חיפה
ראשת עיריית חיפה עינת קליש רותם בישיבת מועצת העיר. לשמאלה סגנה, נחשון צוק

דוח בדיקה חריף במיוחד של מבקר הפנים בעיריית חיפה על ניהול כוח האדם בעירייה מעלה כי במהלך כהונתה של עינת קליש רותם נוספו מאות תקנים ועובדים למצבת כוח האדם, עשרות מהם בתפקידים בכירים ובשכר גבוה, וזאת לכאורה ללא סמכות, בניגוד לנהלים ולעיתים ללא כל תיעוד על האופן שבו נשכרו.

במהלך השנים האחרונות נוספו יותר מ־600 תקנים למצבת כוח האדם בעירייה, ללא הנמקה מקצועית ובלי שאוכלוסיית העיר תגדל באופן משמעותי.

הגידול לווה בהקמת מנהלות חדשות, לעיתים בהוראה ישירה של ראשת העיר, בהוצאה של מכרזים פגומים בחלקם, בשדרוג מעמדם ושכרם של מנהלים קיימים ובהוספת תקנים שמעולם לא היו קיימים קודם לכן ושהצורך בקיומם לא קיבל כלל גיבוי של הדרג המקצועי, לרבות מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה.

חלק מהפעולות אושרו על־ידי גורם עלום המכונה "הנהלת העירייה" – שם קוד שגם המבקר התקשה לאתר את זהותו. המבקר מעיר בחריפות על העדרם המתמיד של תהליכים ארגוניים לבחינת הצורך בהוספת תקנים, על מחסור בפרוטוקולים סביב המינויים השונים – ועל העדר הנמקות מקצועיות לניפוח החריג במצבת כוח האדם ובתקציב.

 בניין עיריית חיפה ב-2012 (צילום: Yakovleva, ויקיפדיה)
בניין עיריית חיפה (צילום: Yakovleva, ויקיפדיה)

רבים מהממצאים נחשפו בעבר גם בתחקירי זמן ישראל. כפי שחשפנו, קליש רותם הקימה כבר במהלך 2019 מנהלות מיותרות שאליהן היא מינתה לא אחת את מקורביה, ככל הנראה בניסיון לעקוף את בעלי התפקידים

הממצאים מעלים חשש כבד כי במקרים רבים נשכרו בעלי תפקידים בעירייה תוך עקיפת הגורמים הממונים, ובהוראה ישירה של ראשת העיר וסגנה נחשון צוק. מנכ"ל העירייה הקודם אוהד שגב, הגזבר ובכירים נוספים בעירייה נאלצו לעזוב את תפקידם בשנתיים האחרונות בין היתר על רקע ה"הנחתות" האלה של ראשת העירייה, ללא הסכמתם.

רבים מהממצאים הללו נחשפו בעבר גם בתחקירי זמן ישראל. כפי שחשפנו, קליש רותם הקימה כבר במהלך 2019 מנהלות מיותרות שאליהן היא מינתה לא אחת את מקורביה, ככל הנראה בניסיון לעקוף את בעלי התפקידים המקבילים בעירייה.

כמו כן, קליש רותם שכרה חוקר פרטי מיוחד לביצוע חקירות פסולות נגד יריביה. לאחר שאיבדה את הרוב במליאת המועצה ולנוכח ביקורת ציבורית עזה על בזבוז של עשרות מיליוני שקלים, נאלצה קליש רותם לסגור חלק מהמנהלות ב־2021, ולהפסיק את פעילותו של החוקר, שמונה לכאורה בניגוד לכללי מנהל תקין.

לאחר שהיועצת המשפטית של העירייה סירבה לשלם את יתרת שכרו בגובה מאות אלפי שקלים לביצוע פעולות שלא אושרו על־ידה, תבע החוקר לאחרונה את העירייה.

ראשת עיריית חיפה עינת קליש רותם (צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה)
ראש עיריית חיפה עינת קליש רותם (צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה)

סגנית ראש מנהל החינוך לא קשורה לחינוך

קליש רותם נכנסה ללשכת ראש העיר בנובמבר 2018 לאחר ניצחון סוחף ומרהיב בבחירות מול ראש העיר לשעבר יונה יהב, ברוב של 58% מהבוחרים. החריגות והקומבינות שמתאר לכאורה המבקר החלו כבר ב־2019, חודשים ספורים אחרי בחירתה.

כך היה סביב מכרז לשדרוג מעמדו של ראש אגף טכנולוגיות לתפקיד סמנכ"ל ב־2019 – מכרז שהמבקר מוצא בו פגמים וקובע כי בעקבותיו "הוצאות העירייה עלו ללא כל סיבה מניחה את הדעת" בהחלטה ש"לא הובאה לאישור הגזבר טרם קבלתה […] הביקורת מעירה בחומרה כי כל החלטה (מנומקת) שהיא בעלת נפקות תקציבית מחויבת להגיע לפתחו של הגזבר טרם ביצועה".

המבקר מצא שהגזבר לא השתתף כלל גם בישיבה סביב מכרז חדש ל"סגנית ראש מנהל חינוך", "אף כי לפרסום המכרזים יש השלכות תקציביות". לאחר שהמכרז יצא לדרך, התבקש הגזבר לאשר בדיעבד את התוספת התקציבית, מבלי הנמקה מקצועית.

גם במכרז הזה מצא המבקר שפע של פגמים במסגרת עבודת מטה לקויה – התפקיד החדש אויש מבלי שצוין למי הסגנית החדשה כפופה, והמנהלת שנבחרה, קובע המבקר, "אינה עומדת בתנאי הסף" הנדרשים לתפקיד.

עינת קליש-רותם ביום הניצחון בבחירות לראשות עיריית חיפה, 31 באוקטובר 2018 (צילום: Meir Vaknin/Flash90)
עינת קליש רותם ביום הניצחון בבחירות לראשות עיריית חיפה, 31 באוקטובר 2018 (צילום: Meir Vaknin/Flash90)

הסגנית החדשה, שאמורה לפקח ולהנחות עשרות עובדים בתחום החינוך העירוני של אחת הערים הגדולות בישראל, יצאה לדרך ללא הכשרה בתחום. "כמו עובד שאינו משפטן הנדרש להנחות מקצועית עורכי דין"

כך, הסגנית החדשה – שהיא גם במקרה אשת שלומה של קליש רותם – שאמורה לפקח ולהנחות עשרות עובדים בתחום החינוך העירוני של אחת הערים הגדולות בישראל, יצאה לדרך ללא הכשרה בתחום החינוך כלל. על כך כותב המבקר: "שקול הדבר לעובד שאינו משפטן הנדרש להנחות מקצועית את עורכי הדין בשירות המשפטי".

הזלזול הבוטה במנהל תקין המשיך גם סביב מכרז לתפקיד סגן ראש מנהל תפעול ופיתוח תשתיות – תפקיד חדש שהומצא בקדנציה הזאת, שבמסגרתו נחשפה תוספת של כמיליון וחצי שקלים לתקציב, ללא "מסמך המפרט את הצורך בתפקידים החדשים".

מכרז לבחירת "סגן מהנדס העיר" התבצע באופן תמוה אף יותר, ללא הנמקות ובכתב יד, והמבקר מצא כי הינו "בניגוד לכללי מנהל תקין". המבקר טוען כי ניפוח כמות הבכירים אכל מהתקציב לטובת שירות לתושב. בבחינה של המנהלות השונות שהוקמו ללא הנמקה ראויה קובע המבקר:

במקרים רבים הוגדלה והורחבה השדרה הניהולית הבכירה, דבר הסודק את המבנה הארגוני המקובל והמוכתב לעירייה ממשרד הפנים […] הרחבה השדרה הניהולית באה על חשבון התקציב להעסקת עובדי שטח, שאין חולק לגבי חשיבות עבודתם ותוצריה לטובת התושבים.

ראשת עיריית חיפה עינת קליש רותם (צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה)
ראש עיריית חיפה עינת קליש רותם (צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה)

ואכן, לצד המינויים המיותרים והבלתי תקינים לכאורה בצמרת הנהלת העירייה, מצא המבקר כי מאות משרות בתחומי הרווחה אינן מאוישות, על אף שהן ממשיכות להיות מתוקצבות. המבקר קובע:

שמירת היקף של כ־734 משרות לא מאוישות אינו עולה בקנה אחד עם מנהל תקין, שכן התקציב המוקצה להן והמשך תקצובן והכללתן בשיא כוח האדם בעת שאינן מאוישות מצביע על ניהול לקוי […] חלק מהתקנים במנהל הרווחה והשירותים החברתיים אינם מאוישים זמן ממושך […] אף שהדבר מונע יוזמות ופעילויות לטובת התושבים.

קליש אכלה בוסר ושיני עובדים תכהנה

לעיתים, כך מוצא המבקר, עובד נבחר לתפקיד אחד ומועסק בכלל בתפקיד אחר ובמחלקה אחרת, "תוך כדי אפשרות לעקיפת ההוראות של עמידה במכרז, אישור ועדת הכספים, וממילא בניגוד לכללי מנהל תקין… ייעוד המשרות לתפקידים אחרים מאלה שנועדו להם, הינה פעולה של כדין ואף ניתן לומר כי יש בכך הטעיה של הגורם המשלם בעבור המשרות".

במקרים אחרים נמצא כי ניוד של עובדים גרר איתו, במקרה או שלא, גם שדרוג דרגתו ושכרו של עובד, "ללא קריטריונים ברורים" ומבלי שנעשתה "הערכה כספית של העלות הנוספת"

במקרים אחרים נמצא כי ניוד של עובדים גרר איתו, במקרה או שלא, גם שדרוג דרגתו ושכרו של עובד, "ללא קריטריונים ברורים" ומבלי שנעשתה "הערכה כספית של העלות הנוספת שנבעה מהשינויים". כמו כן, לא אחת שודרג שכרם ומעמדם של בכירים ללא אישור ועדת השדרוגים, ולעיתים אף ללא כינוסה כלל, ללא תיעוד בפרוטוקולים, ו"בניגוד לכללי מנהל תקין". לדברי המבקר:

הביקורת מעירה בחומרה כי חלק מהשדרוגים אושרו שלא באמצעות התכנסות הוועדה. אין צורך להכביר מילים בקשר למשמעות אישור שדרוג של משרות בדרך הנדרשת.

ד”ר עינת קליש-רותם ביומה הראשון בלשכת ראשות עיריית חיפה, 20 בנובמבר 2018 (צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה)
ד"ר עינת קליש רותם ביומה הראשון בלשכת ראשות עיריית חיפה, 20 בנובמבר 2018 (צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה)

המבקר מבהיר כי שדרוג מישרות ללא מכרז נעשה "בניגוד להוראות החוק". במקרים שונים של שיפורי דרגה ושכר של עובדים מצא המבקר כי הן נעשו כדי לצ'פר עובדים מסוימים ללא סיבה, גם כן בניגוד לחוק.

המבקר קובע כי מקרים אלה לא נבעו בהכרח "מצרכים ממשיים של העירייה, אלא ממניעים אחרים, כמו, למשל, לשפר את תנאי העסקתו של עובד כלשהו (תוך) חריגה מההוראות המחייבות ומההסכמים הקיבוציים".

המבקר קובע כי המשמעות היא חריגות שכר וכי יש לבחון את התערבות משרד הפנים באמצעות "חיוב אישי" – גביית קנסות ותשלומים על עובדי ציבור הפועלים באופן בלתי חוקי או מוציאים הוצאות שלא כדין. המשמעות עלולה להיות שקליש רותם אישרה את המינוי הפגום, אך הקנסות יושתו על העובדים.

לסיכום קובע הדוח כי במהלך השנים 2019–2022 נפתחו כ־667 תקנים חדשים:

במרבית המקרים לא קיימים מסמכים המתעדים את הבקשות להוספת תקנים חדשים ואת המניעים לכך. לא בכל המקרים ניתן לדעת מיהו הגורם או הגורמים שיזמו ודרשו את הגדלת התקנים, כך שייתכן שחלק מהתקנים נפתחו ללא סמכות […] בחלק מהמקרים הדרישה לפתיחת תקנים הגיעה מ'הנהלת העירייה' שאין בהירות במי מדובר.

מנכ”ל עיריית חיפה היוצא אוהד שגב (צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה)
מנכ"ל עיריית חיפה לשעבר אוהד שגב (צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה)

סביב דיוני הביקורת נחשפה מערכת היחסים העכורה בין קליש רותם לבין המנכ"ל היוצא של העירייה אוהד שגב, שפוטר אשתקד מתפקידו לאחר שסירב לסמוך ידו על העסקת החוקר הפרטי שביצע חקירות מוזמנות נגד יריביה הפוליטיים של ראשת העיר, כפי שנחשף בזמן ישראל.

בתגובתה לדוח הודתה קליש רותם למבקר על "העבודה המקיפה והיסודית שנעשתה" והבטיחה כי ממצאי הדוח "ילמדו לעומק", אך נמנעה מלקחת אחריות על הליקויים הרבים הנחשפים, שחלקם לכאורה מצביעות על עבירות על החוק.

בתגובתה לדוח הודתה קליש רותם למבקר על "העבודה המקיפה והיסודית שנעשתה" והבטיחה כי ממצאי הדוח "ילמדו לעומק", אך נמנעה מלקחת אחריות על הליקויים הרבים

חלק מהאחריות היא מטילה על המנכ"ל הקודם שגב ועל סמנכ"ל משאבי האנוש שהתפטר צפריר רוזן – עזיבות שלוו בביקורת קשה על אופן הניהול בעירייה. קליש רותם טוענת בתגובתה כי באפריל 2021 החליטה לפטר את שגב בעקבות הליקויים (ככל הנראה התבלבלה, הפיטורים היו באפריל 2022).

בישיבת מועצה בשבוע שעבר אף הטילה את האחריות על הגזבר החדש, ששימש בעבר ראש אגף תקציבים, וכינתה אותו "כושל" ו"מנותק", על אף שהמבקר מבהיר כי האחריות אינה שלו או של קודמו.

סמל העיר חיפה בכניסה להיכל העירייה (צילום: מצילומי יהודית גרעין-כל, מתוך אתר פיקיויקי)
סמל העיר חיפה בכניסה להיכל העירייה (צילום: מצילומי יהודית גרעין־כל, מתוך אתר פיקיויקי)

בתגובה שהגיש לטיוטת הדוח בפברואר האחרון טען שגב כי הוא ובעלי תפקידים אחרים בעירייה הודרו מהליך קבלת ההחלטות באופן קבוע. לטענתו, תקציב 2021 אושר "ללא כל התייעצות איתי ו/או עם גזבר העירייה"

בתגובה שהגיש לטיוטת הדוח בפברואר האחרון טען שגב כי הוא ובעלי תפקידים אחרים בעירייה הודרו מהליך קבלת ההחלטות באופן קבוע. לטענתו, תקציב 2021 (שכלל רבות מהחריגות המופיעות בדוח המבקר, א"ה), אושר "ללא כל התייעצות איתי ו/או עם גזבר העירייה.

החלטה זאת הונחתה על גזבר העיר וצוותו תוך קביעת סד זמנים מטורף לביצוע, מה שהוביל לצערי הרב להגשת תקציב שלא לי כמנכ"ל העירייה ולא לראש המנהלים/האגפים (התאפשר) לבחון כלל ועיקר את ישימותו ואת התייחסותו לצרכים ולשינויים שבוצעו או אלה אשר היו אמורים להתבצע בשנת 2022, ובכלל זה נושא התאמת התקנים לתקציב.

קליש רותם טענה בתגובתה כי החל מנובמבר 2021 היא החלה לזמן באופן שבועי את כל המנהלים הבכירים בעירייה לישיבות "פורום ראש העיר" כדי לדון בסוגיות הניהוליות הבוערות. אך שגב טוען כי הישיבה הייתה למעשה לצורכי מראית עין בלבד.

סדר יומה של הישיבה היה מוכתב על־ידי ראש העיר ועל ידה בלבד וזאת מבלי להיוועץ עימי על מנת לבחון את רשימת הסוגיות והבעיות אותם אני חווה מדי יום בניהול השוטף של העירייה.

חברת מועצת עיריית חיפה שרית גולן־שטיינברג (צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של גולן, צילום מסך)
חברת מועצת עיריית חיפה שרית גולן־שטיינברג (צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של גולן, צילום מסך)

ועדת הביקורת של המועצה, שקיבלה לידיה את הביקורת, אימצה את מסקנות המבקר והמליצה כי יועבר לממונה על השכר במשרד האוצר וליחידת האכיפה על השכר לבחינת ממצאיו.

"הממצאים שנחשפו בפנינו מטרידים ואנו מתכוונים להפנותם לגורמים הרלוונטיים לבדיקה", מסרה יו"ר הועדה לביקורת בעירייה עו"ד שרית גולן שטיינברג, המתמודדת על ראשות העיר מול קליש רותם בבחירות הקרובות. "קליש רותם, בהתנהלותה הפושעת, טינפה כל חלקה טובה בעירייה ודרדרה את כולנו לתהום של אי־סדרים והעדר מנהל תקין שעוד לא נראו בעיריית חיפה.

"גם הפעם בתגובתה לממצאים החמורים בוחרת ראש העיר להמשיך בקמפיין 'אכלו לי, שתו לי' ולהאשים את כולם מלבד את עצמה. ראש העיר מתעלמת לחלוטין מהעובדות המובאות בדוח וכדרכה מאז כניסתה לתפקיד לא לוקחת אחריות על הכשלים".

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
1
אני שומעת שהיא בסך הכל נפטרה מהרבה עובדים לא יעילים שיהב הביא, מקורבים ליהב וכנראה לא עבדו כמעט. איך זה מנהל לקוי? במקביל מינתה אנשים שהיא יכולה לסמוך עליהם ושלא ישימו לה מקלות בגלגלים.... המשך קריאה

אני שומעת שהיא בסך הכל נפטרה מהרבה עובדים לא יעילים שיהב הביא, מקורבים ליהב וכנראה לא עבדו כמעט. איך זה מנהל לקוי? במקביל מינתה אנשים שהיא יכולה לסמוך עליהם ושלא ישימו לה מקלות בגלגלים. לא כדי לתת להם ג'ובים, אלא כדי להצליח לעבוד ולהוציא דברים לפועל למען העיר חיפה. קליש טענה לא פעם שבעלי תפקידים בעירייה שמרו אמונים ליהב וחיבלו בה במכוון כדי שהוא יוכל לרוץ ולהיבחר שוב. הם נשארו נאמנים לו, כנראה על חשבון עבודה למען התושב החיפאי.

עוד 1,557 מילים ו-1 תגובות
סגירה