נתניהו חשב שיעשה קסם. זה לא עבד על בג"ץ והיועמ"שית

ההתנהלות נתניהו סביב חוק הגיוס מלמדת כי חשב שהוא יכול לרבע את המעגל ולגרד עוד זמן מבג"ץ ● אבל נתניהו לא קרא נכון את המפה ● בג"ץ לא טרח לתת ולו גרם של משקל לעמדתו ביחס לעתירות, וגם לא לבקשתו לקבל ארכה של 30 ימים לצורך השלמת חוק חדש ● יחד עם היועמ"שית, בית המשפט שלח מסר ברור: לא תתאפשר כל מניפולציה של המשך אי גיוס החרדים או תשלומי התמיכות ללא הסמכה מפורשת בחוק ● פרשנות

ראש הממשלה בנימין נתניהו במליאת הכנסת בעת ההצבעה על תקציב המדינה, 13 במרץ 2024 (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
יונתן זינדל/פלאש90
ראש הממשלה בנימין נתניהו במליאת הכנסת בעת ההצבעה על תקציב המדינה, 13 במרץ 2024

עד הרגע האחרון האמין ראש הממשלה בנימין נתניהו שיצליח, בכוח יכולת השכנוע הפנומנלית שלו, לגרד עוד זמן מבג"ץ – מבלי שזה יקבל החלטה בעניין גיוס תלמידי הישיבות.

חליפת המכתבים הנזעמת בין מזכיר הממשלה, עו"ד יוסי פוקס, לבין המשנה ליועצת המשפטית לממשלה למשפט ציבורי-מנהלי, ד"ר גיל לימון – שנמשכה על פני כל השבוע האחרון – נעשתה במטרה לרכך את היועצת גלי בהרב-מיארה על מנת שתסכים להגן על המרקחת המבולבלת שנתניהו יצר, ושהתכוון להביא לאישור הממשלה.

זה לא עזר. בדיונים שקיימו היועצת ואנשיה עם נתניהו ואנשיו, היא הציגה עמדה קשוחה. טיוטת ההודעה לבג"ץ שחוברה בלשכתה ביום רביעי ונשלחה לעיונו של ראש הממשלה, לא נתנה לנתניהו שום מרחב תמרון. לא בשאלת המועד שבו אי-גיוסם של תלמידי הישיבות מתחיל להיות בלתי חוקי; לא בשאלת הפסקת תקצוב המוסדות התורניים שבהם רשומים מועמדים לשירות ביטחון; ואפילו לא בשאלת המועד שממנו ייכנסו לתוקף ההוראות החדשות.

בדיונים שקיימו היועצת ואנשיה עם נתניהו ואנשיו, היא הציגה עמדה קשוחה, וטיוטת ההודעה לבג"ץ שחוברה בלשכתה ביום רביעי ונשלחה לעיונו של ראש הממשלה, לא נתנה לנתניהו שום מרחב תמרון

היועצת הסכימה לדחות את הגשת התשובה מהמועד שנקבע – רביעי בלילה – עד לאתמול בצהריים. השעות נקפו ואולם התייחסות עניינית מלשכת ראש הממשלה לנוסח שחובר במשרד המשפטים בוששה לבוא. בסופו של דבר החליט נתניהו לפנות בעצמו, במכתב חתום על ידו, לשופטי בג"ץ, ולבקש מהם להימנע מלקבל החלטה במשך 30 יום.

המשנה ליועמ"שית, ד"ר גיל לימון, בדיון בוועדת החוקה של הכנסת, 11 ביולי 2023 (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
המשנה ליועמ"שית, ד"ר גיל לימון, בדיון בוועדת החוקה של הכנסת, 11 ביולי 2023 (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

"בשבועות האחרונים עשינו מאמץ אינטנסיבי על מנת לגבש את ההסדר הדרוש, ואכן הושגה התקדמות ניכרת, אם כי המלאכה טרם הושלמה", הוא כתב, והוסיף:

"דרוש עוד פרק זמן קצר לגיבוש סופי של ההסדר, להשלמת עבודת המטה המקצועית, לקביעת המסלולים והמסגרות שיאפשרו למתגייסים לשמור על אורח חייהם במהלך שירותם, ולהבטיח שאלו שתורתם אומנותם יוכלו ללמוד תורה".

גם בהקשר הזה, נתניהו לא קרא נכון את המפה. היועצת צירפה את הערות מזכיר הממשלה ואת מכתבו של נתניהו לנוסח תשובתה לעתירות, שבעיקרה מצטרפת לכל טענות העותרים: משעה שהחלטת הממשלה שהגדירה תקופת ביניים, מ-1 ביולי 2023 ועד 31 במרץ 2024, עומדת לפוג – אין עוד הסמכה חוקית להימנעות מגיוס תלמידי הישיבות או להמשך תקצוב המוסדות התורניים שבהם הם רשומים.

הפרשנות שנתנה היועצת להוראות החוק לא הותירה מקום לספק: הגיליוטינה נפלה. בהרב-מיארה אפילו הקשיחה בכמה נקודות את הנוסח הסופי שנשלח לבית המשפט, לעומת הטיוטה שהופצה בערב הקודם.

הפרשנות שנתנה היועצת להוראות החוק לא הותירה מקום לספק: הגיליוטינה נפלה. בהרב-מיארה אפילו הקשיחה בכמה נקודות את הנוסח הסופי שנשלח לבית המשפט, לעומת הטיוטה שהופצה בערב הקודם

"עם פקיעת תוקפה של החלטת הממשלה", כתבה היועצת לבית המשפט, "ובהיעדר מסגרת נורמטיבית חלופית, החל מיום 1 באפריל לא יהיה עוד מקור סמכות המאפשר הימנעות גורפת מהליכים לגיוס בני הישיבות. במצב דברים זה כלל גורמי המדינה יהיו מחויבים לפעול להליכי הגיוס של תלמידי הישיבות החל מיום 1 באפריל, בהתאם לדין".

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

היועצת אפילו טרחה והשמיטה את המשפט שנכתב בטיוטה, ושלפיו "אופן המימוש" של החובה לגייס את תלמידי הישיבות "ייקבע על ידי רשויות הגיוס". לא, לאיש אין יותר שיקול דעת שאפשר לנצל לרעה לשם המשך מסמוס הליכי הגיוס.

כך לעניין הגיוס, וכך גם לעניין תשלומי התמיכות: "בהיעדר בסיס נורמטיבי לאי גיוסם של תלמידי הישיבות", נכתב בתשובת היועצת, "לא תקום עוד סמכות להעברת כספי תמיכות למוסדות תורניים, בגין תלמידים המיועדים לשירות ביטחון".

"בהיעדר בסיס נורמטיבי לאי גיוסם של תלמידי הישיבות, לא תקום עוד סמכות להעברת כספי תמיכות למוסדות תורניים, בגין תלמידים המיועדים לשירות ביטחון"

ואולם לפנים משורת הדין, ואף בהיעדר הסמכה חוקית להמשיך להעביר כספים עבור אותם תלמידי ישיבות, הציעה היועצת שתי הוראות זמניות לצורך תקופת התארגנות – האחת, להמשיך לשלם לאותם תלמידי ישיבות למשך "תקופת מעבר קצרה"; והשנייה, להמשיך לשלם עד סוף שנת הלימודים, בחודש אוגוסט, למוסדות שעקב גריעת תלמידי הישיבות ירדו מתחת לתנאי הסף לקבלת תמיכות בכלל – מה שעלול לפגוע בתלמידי ישיבות שאינם מועמדים לגיוס.

נתניהו, בעמדה שהעביר, הציג עמדה נחרצת נגד הפסקה מיידית של התשלומים: "מדובר במאות מוסדות שעלולים להיסגר כתוצאה מתקופת מעבר קצרה מדי. כתוצאה מכך תיווצר פגיעה באלפי מועמדים לשירות ביטחון באופן אישי, ולפיכך אין להורות בצו על הפסקת התמיכות לפני סוף שנת הלימודים".

תלמידי ישיבת קמיניץ בירושלים, 22 באוגוסט 2024 (צילום: חיים גולדברג/פלאש90)
תלמידי ישיבת קמיניץ בירושלים, 22 באוגוסט 2024 (צילום: חיים גולדברג/פלאש90)

לא רק היועצת המשפטית התעלמה מהעמדה שהציג נתניהו – שהייתה מנותקת מכל יסוד משפטי העומד בבסיס הפרשה; גם שופטי בג"ץ לא טרחו לתת ולו גרם של משקל – לא לעמדתו של נתניהו ביחס לעתירות, ולא לבקשתו לקבל ארכה של 30 ימים לצורך השלמת חוק חדש.

לא רק היועצת המשפטית התעלמה מהעמדה שהציג נתניהו – שהייתה מנותקת מכל יסוד משפטי העומד בבסיס הפרשה; גם שופטי בג"ץ לא טרחו לתת ולו גרם של משקל לעמדתו ולבקשתו לקבל ארכה של 30 ימים

במקום זאת, זמן קצר אחרי הודעת היועצת הוציאו השופטים צו-ביניים המפסיק את תשלום התמיכות, החל מ-1 באפריל, לכלל תלמידי הישיבות שהם מועמדים לשירות ביטחון.

ההחלטת גרמה להרעשה כבדה במערכת הפוליטית, אף שלא היה בה דבר בלתי צפוי. בכל הנוגע למתן תמיכות מתקציב המדינה, אין מקום להתגמשות ומניפולציות. אם תלמידי הישיבות הללו צריכים להתגייס, הם אינם צריכים להמשיך להיות רשומים בישיבות ובמוסדות התורניים. ואם הם אינם רשומים – לא יכול להינתן תקצוב בגינם.

המשמעות: כל תלמיד ישיבה שקיבל דחיית שירות לפני יולי 2023 מכוח החוק, או אחרי מועד זה מכוח החלטת הממשלה – לא תשולם תמיכה כספית בגינו, וזאת החל מיום שני הקרוב, 1 באפריל, שאז תפקע החלטת הממשלה מיוני 2023.

אלפים בעצרת שוויון בנטל בתל אביב במחאה על חוק הגיוס, 14 במרץ 2024 (צילום: אבשלום ששוני/פלאש90)
אלפים בעצרת שוויון בנטל בתל אביב במחאה על חוק הגיוס, 14 במרץ 2024 (צילום: אבשלום ששוני/פלאש90)

השופטים השתמשו בנימוקיה של היועצת עצמה כדי לדחות את הצעתה לקבוע תקופת התארגנות שבה הכספים ימשיכו להיות מועברים: "בשים לב, בין היתר, לעמדת היועצת המשפטית לממשלה בדבר אי-חוקיות העברת כספי התמיכות בהיעדר מקור סמכות לכאורי להמשך התקצוב".

ובמילים אחרות: אם אין סמכות לשלם, אין סמכות לשלם. גם לא לתקופת מעבר קצרה. העלמת עין מפני תשלומים מקופת המדינה הנעשים שלא בהתאם לחוק, היא מדרון חלקלק. בית המשפט אינו מוכן לאפשר בהקשר הזה אפילו גלישה מזערית.

אם אין סמכות לשלם, אין סמכות לשלם. גם לא לתקופת מעבר קצרה. העלמת עין מפני תשלומים הנעשים שלא בהתאם לחוק, היא מדרון חלקלק. בית המשפט אינו מוכן לאפשר בהקשר הזה אפילו גלישה מזערית

לצד זאת, בית המשפט הסכים לחוס על המוסדות התורניים שעקב גריעת התמיכות בתלמידי הישיבות שהם מועמדים לשירות ביטחון, יורדים מתחת לתנאי הסף להכרה כללית בהם, כך שהם לא יכולים לקבל תמיכות בכלל – גם לא בעבור תלמידי ישיבות שאינם מיועדים להתגייס.

כדי להימנע מפגיעה בתלמידי ישיבות שאינם מיועדים לשירות ביטחון, הורו השופטים כי מוסדות אלה ימשיכו לקבל בכל זאת תקציב, רק בעבור תלמידי ישיבות שאינם אמורים להתגייס, וזאת עד סוף שנת הלימודים הנוכחית.

הפגנת חרדים נגד חוק הגיוס בבני ברק, 9 בפברואר 2022 (צילום: פלאש90)
הפגנת חרדים נגד חוק הגיוס בבני ברק, 9 בפברואר 2022 (צילום: פלאש90)

השופטים גם התירו לנתניהו לעדכן בהתקדמות מהלכי החקיקה של חוק חדש עד סוף חודש אפריל, וקבעו שדיון מסכם בעתירות יתקיים בפני הרכב מורחב של תשעה שופטים במהלך חודש מאי.

בית המשפט הקפיד שלא לקבוע בינתיים דבר, במסגרת צו הביניים, בנושא הליכי הגיוס עצמם. הצו שהוציאו השופטים עוסק אך ורק בנושא תשלומי התמיכות.

ואולם ברור כי השופטים נערכים למתן פסק דין שלא רק יורה על בטלות החלטת הממשלה, הפוקעת ממילא ביום שני הקרוב, אלא גם יאסור על כל מניפולציה של המשך אי הגיוס או תשלומי התמיכות ללא הסמכה מפורשת בחוק. וחוק שייחקק צריך לעמוד באמות המידה החוקתיות – בראש ובראשונה בעקרון השוויון. זהו מעגל שאין אפשרות לרבע.

ברור כי בג"ץ נערך למתן פסק דין שלא רק יורה על בטלות החלטת הממשלה, הפוקעת ממילא ביום שני הקרוב, אלא גם יאסור על כל מניפולציה של המשך אי הגיוס או תשלומי התמיכות ללא הסמכה מפורשת בחו

הפסקת התמיכות ותחילת ההיערכות לגיוס תלמידי הישיבות, מבשרות רעידת אדמה במישור הפוליטי, הביטחוני, הכלכלי והחברתי. לפי שעה, נראה שאין שום מהלך שיכול לעצור את ההתרחשויות האלה.

תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך

comments icon-01
2
הגיעה העת שירושלים תנהג כברוקלין. בברוקלין חילונים וחרדים עובדים במהלך השבוע... מפרנסים את משפחתם... לומדים בשעות הפנאי ובשישי שבת. ירושלים וברוקלין דומות.. ולכן כולם יעבדו ישרתו וילמדו... המשך קריאה

הגיעה העת שירושלים תנהג כברוקלין.
בברוקלין חילונים וחרדים עובדים במהלך השבוע… מפרנסים את משפחתם… לומדים בשעות הפנאי ובשישי שבת.
ירושלים וברוקלין דומות.. ולכן כולם יעבדו ישרתו וילמדו תורה בשעות הפנאי.

עוד 1,138 מילים ו-2 תגובות
סגירה