Lear Bahack
הזמן של
Lear Bahack
העגה הצבאית המשתמשת במילה "אירוע" לתיאור כל דבר שמצריך טיפול או מעקב, חדרה עמוק לשיח העיתונאי-תקשורתי-פוליטי. התוכנית המסתמנת לחקיקת פסקת ההתגברות -"אירוע". הסיטואציה שבה מושבע ראש ממשל... המשך קריאה

העגה הצבאית המשתמשת במילה "אירוע" לתיאור כל דבר שמצריך טיפול או מעקב, חדרה עמוק לשיח העיתונאי-תקשורתי-פוליטי.
התוכנית המסתמנת לחקיקת פסקת ההתגברות -"אירוע".
הסיטואציה שבה מושבע ראש ממשלה שנאשם בפלילים – "אירוע".

צריך לשים סוף לאירוע הזה שהמילה "אירוע" משמשת להכל, לפני שחס וחלילה נתרגל לאירוע הזה!

העגה הצבאית המשתמשת במילה "אירוע" לתיאור כל דבר שמצריך טיפול או מעקב, חדרה עמוק לשיח העיתונאי-תקשורתי-פוליטי. התוכנית המסתמנת לחקיקת פסקת ההתגברות -"אירוע". הסיטואציה שבה מושבע ראש ממשל... המשך קריאה

העגה הצבאית המשתמשת במילה "אירוע" לתיאור כל דבר שמצריך טיפול או מעקב, חדרה עמוק לשיח העיתונאי-תקשורתי-פוליטי.
התוכנית המסתמנת לחקיקת פסקת ההתגברות -"אירוע".
הסיטואציה שבה מושבע ראש ממשלה שנאשם בפלילים – "אירוע".

צריך לשים סוף לאירוע הזה שהמילה "אירוע" משמשת להכל, לפני שחס וחלילה נתרגל לאירוע הזה!

נתניהו רוצה עסקת טיעון מתוקה מתוקה, כי האלטרנטיבה היא הרשעה וחנינה מיידית על ידי ההוא שהבטיח לשמור על נתניהו מאוחדת.
ראוי לציין שיש תקדימים מרשויות מקומיות בישראל בהם הורשע ראש הרשות בקבלת שוחד מבעלי מקומון שסיפקו סיקור אוהד בתמורה להטבות לעסקיהם.
סגירה
בחזרה לכתבה