Adi Leviatan
הזמן של
Adi Leviatan
מה זאת אומרת "מצאתי את אפיקי ההשקעה המתאימים לי" זו אמירה כללית ולא מחייבת. בקיצור מה שכתבת נשאר רובו ככולו באוויר ללא שום עצה משמעותית באמת.
סגירה
בחזרה לכתבה