Yael Weiss-inbar
הזמן של
Yael Weiss-inbar
עצם כהונתו של ראש ממשלה נאשם בפלילים שמשלתח דרך נאמניו במערכת החוק עומדת בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית. אבל אפילו בית המשפט הגבוה לצדק שכח מה משמעות המילה.
"אני מגנה את זה בכל תוקף, ישוב ויתעקש נתניהו"? אפילו לגנות הוא כבר לא טורח. הכול כבר מותר, שהרי בג"צ אישר לו הכול.
כל כך נכון, וכל כך עצוב. אבל כמו שננץ גזר על עצמו שתיקה במשך רוב מועמדותו - הרי גם אוויל מחריש חכם ייחשב - כך הוא גוזר על עצמו עכשיו חירשות. כל כך הרבה אנשים כאובים ממעשה הבגידה הנורא ה... המשך קריאה

כל כך נכון, וכל כך עצוב.
אבל כמו שננץ גזר על עצמו שתיקה במשך רוב מועמדותו – הרי גם אוויל מחריש חכם ייחשב – כך הוא גוזר על עצמו עכשיו חירשות.
כל כך הרבה אנשים כאובים ממעשה הבגידה הנורא הזה, וכולם מדברים אל הקיר.

"היגולת הפוליטית" שלו היא היעדר כל מעצורים וכל גבולות, נכונות להשליך זוהמה לכל עבר ולשקר בלי הרף בלי לסבול מהתוצאות, כי העדר כבר מאולף ויש הרבה מלככי פנכה שיתמכו בו כי הם תלויים בו. מלב... המשך קריאה

"היגולת הפוליטית" שלו היא היעדר כל מעצורים וכל גבולות, נכונות להשליך זוהמה לכל עבר ולשקר בלי הרף בלי לסבול מהתוצאות, כי העדר כבר מאולף ויש הרבה מלככי פנכה שיתמכו בו כי הם תלויים בו.
מלבד זאת – אפס יכולת מנהיגות.

סגירה
בחזרה לכתבה