Zvi Goren
הזמן של
Zvi Goren

איש תקשורת מ-1967, דרך קול ישראל, הטלוויזיה הישראלית – ערוץ 1, גלי צה"ל, על המשמר, דבר/דבר ראשון, שידורי קשת; מבקר תיאטרון, מחול, אופרה וקולנוע באתר הרשת מטרופוליס, ובאתר "הבמה" מ-2004.

צר לי לאכזב אותך, אבל מה שהיה הוא מה שיהיה, צנזורה, דובר צה”ל, ועדת עורכים ותדרוכים אישיים יצרו את הנרטיב מבראשית והתקשורת כרתה ברית דמים אתם - צריך להיות רון כדי שהאף יריח סירחון וידוו... המשך קריאה

צר לי לאכזב אותך, אבל מה שהיה הוא מה שיהיה, צנזורה, דובר צה"ל, ועדת עורכים ותדרוכים אישיים יצרו את הנרטיב מבראשית והתקשורת כרתה ברית דמים אתם – צריך להיות רון כדי שהאף יריח סירחון וידווח עליו בלי מורא ובמקצועיות למופת. סבתא שלך הייתה אומרת שמגיע לו פרס ומכאן תביני מה מגיע לעמיתיו.

סגירה
בחזרה לכתבה