Marcel Lupu
הזמן של
Marcel Lupu
המלפפון יריב לוין, חמוץ מקולקל, מנסה להשתלט על המדינה! הוא לא מחשיב את נתניהו - אין לא יותר מה להגיד - לא את העם וגם את החוק! הוא החוק, המדינה, הוא הכומיסר הבולשביקי! רוסיה של סטלין, סל... המשך קריאה

המלפפון יריב לוין, חמוץ מקולקל, מנסה להשתלט על המדינה! הוא לא מחשיב את נתניהו – אין לא יותר מה להגיד – לא את העם וגם את החוק! הוא החוק, המדינה, הוא הכומיסר הבולשביקי! רוסיה של סטלין, סליחה של לוין!

פרקליטי נתניהו ימשיכו לבקש עוד מאה עדים על מנת למשוך זמן. אולי ישכחו בשביל מה מתדיינים! זאת לא דמוקרטיה! השאלה מי משלום אלפי שקלים לשעת פרקליט!
סגירה
בחזרה לכתבה