Arlette Mintzer
הזמן של
Arlette Mintzer
"ומי ממוקם תמיד בסוף סולם העדיפויות של הכל? מי השקופים ביותר באומללותם? בעלי החיים''. תודה לסמדר על המאמר ותודה לאורנה על ההפניה אליו.
מאמר מצויין ומאיר עיניים. חשוב להפיצו בקרב אנשי חינוך וגם לקובעי מדיניות במשרד החינוך. תודה לורד טוהר ולעדי וולפסון.
סגירה
בחזרה לכתבה