E-sjel
הזמן של
E-sjel
הניסיון להידמות לארה"ב זו טעות. ארה"ב על אף עוצמתה, היא מדינה נחשלת במספר תחומים חשובים. כמו עזרה סוציאלית, בריאות ועוני. למה לא לנסות להדמות לנורבגיה?
הצבת פחי אשפה באזורי טבע, עם או בלי הפרדה למיחזור, זה לא הפתרון. הפתרון הנכון הוא שכול אחד לוקח איתו את האשפה שלו בחזרה הביתה. בבית מופרדת האשפה ונשלחת למיחזור.
מה רע בלחיות בישראל של לפני אלפיים שנה? הגברים חוזרים לנהל את הענינים... שוב אפשר יהיה להקריב עזים בבית המקדש שיקום על הר הבית... אין צורך במכוניות שגורמות לתאונות דרכים, יהיו חמורים בש... המשך קריאה

מה רע בלחיות בישראל של לפני אלפיים שנה?
הגברים חוזרים לנהל את הענינים…
שוב אפשר יהיה להקריב עזים בבית המקדש שיקום על הר הבית…
אין צורך במכוניות שגורמות לתאונות דרכים, יהיו חמורים בשפה…
הגוים (ערבים) יעבדו ויספקו את כל צרכינו…
האפיקורסים ישמרו על הגבולות…
סוף סוף אפשר יהיה להרוג את הכופרים…
כול איש תחת גפנו ותחת תאנתו…
והארץ תהיה שוב זבת חלב ודבש…

״בכל העולם, בכל מערכת בחירות, תמיד יש צד אחד חושב שהצד השני רימה איכשהו״ - שקר מוחלט. במרבית מדינות המערב מקבלים את תוצעות הבחירות ללא ערעור.
נאט״ו זה ברית הגנה בהשתתפות של 30 מדינות מאירופה ומדינות צפון אמריקה. הטענה ש ״משתמשים בנאט״ו ככלי לקידום אינטרסים כלכליים" היא מגוחכת ומצביעה על חוסר ידע.
אין דבר כזה ״רצון האל״. יש רק רצונם ופרשנותם של בני אדם למה שהם חושבים שהאלוהים רוצה. חוק הלאום הוא מהותי ביותר ואומר שישראל היא מדינת הלאום רק של העם היהודי. לערבים יש ב16 מדינות לאום ... המשך קריאה

אין דבר כזה "רצון האל". יש רק רצונם ופרשנותם של בני אדם למה שהם חושבים שהאלוהים רוצה. חוק הלאום הוא מהותי ביותר ואומר שישראל היא מדינת הלאום רק של העם היהודי. לערבים יש ב16 מדינות לאום ערביות-מוסלמיות, וליהודים יש מדינה אחת. זה לא גורר הפלית הערבים בישראל רק קובע שישראל היא מדינת הלאום של היהודים.

סגירה
בחזרה לכתבה