David Rosen
הזמן של
David Rosen
מי שלא מבין את חומרת הדברים, או מבין ולמרות זאת מעדיף אינטרסים פוליטיים של שימור הקואליציה, הוא אדם חסר אחריות המבצע פשע לאומי חברתי נגד החברה הישראלית ונגד ביטחון המדינה. למה שיבינו?... המשך קריאה

מי שלא מבין את חומרת הדברים, או מבין ולמרות זאת מעדיף אינטרסים פוליטיים של שימור הקואליציה, הוא אדם חסר אחריות המבצע פשע לאומי חברתי נגד החברה הישראלית ונגד ביטחון המדינה.

למה שיבינו? מישהו שם משרת /שירת בצבא חוץ מגלנט?
דיכטר וברקת – תולעת אדם ללא עמוד שידרה

"כדאי שהקואליציה תפעל לא רק בתוך ישראל, אלא גם מחוצה לה, וזאת כדי לגרום למדינות העולם, לגופים בינלאומיים שונים ולדעת הקהל הבינלאומית ככלל ללחוץ על ישראל כדי להקטין את היקף הפגיעות בה." ... המשך קריאה

"כדאי שהקואליציה תפעל לא רק בתוך ישראל, אלא גם מחוצה לה, וזאת כדי לגרום למדינות העולם, לגופים בינלאומיים שונים ולדעת הקהל הבינלאומית ככלל ללחוץ על ישראל כדי להקטין את היקף הפגיעות בה."

– גם פסול מוסרית וגם מטופש בצורה שלא תיאמן. מפחיד שיש אנשים בארץ שחושבים כך.
בוז

קראתי בעניין אבל איבדת אותי ב"גם אחרי מלחמת ששת הימים ישראל סירבה להצעות מצריות למו"מ לשלום." לא ברור אם כתבת זאת מכוונת זדון , בורות או אמונה באגדות אורבניות שעיתון הארץ אוהב לפמפם ... המשך קריאה

קראתי בעניין אבל איבדת אותי ב"גם אחרי מלחמת ששת הימים ישראל סירבה להצעות מצריות למו"מ לשלום."
לא ברור אם כתבת זאת מכוונת זדון , בורות או אמונה באגדות אורבניות שעיתון הארץ אוהב לפמפם בכל מקרה מה שקרה במציאות אחרי ששת הימים חודש לאחר המלחמה ,זו ועידת חרטום של הליגה הערבית שסיכום הרשמי שלה הוא:
לא להכרה בישראל
לא למשא ומתן עם ישראל
לא לשלום עם ישראל
שנודעו כשלושת הלאווים.
לא ברור הרצון האובססיבי הזה לקבע את מעמד ישראל כאשמה בלעדית ותוך הצגת מציאות מזוייפת של כמיהה בלתי פוסקת לשלום מצד מצרים. זה כבר על גבול הפארסה.

סגירה
בחזרה לכתבה