Meirav Chemla
הזמן של
Meirav Chemla
מכול המסקנות מתפרש שבמקביל לבניית החמאס הביבזם קושש לעצמו קואליציית כתות על מנת שתמליך אותו .הביבזם פתח את הגבול לחמאס וגם צעק לו בקול גדול תפדלו קואליציה זו אינה מיצגת את מדינת ישראל ש... המשך קריאה

מכול המסקנות מתפרש שבמקביל לבניית החמאס הביבזם קושש לעצמו קואליציית כתות על מנת שתמליך אותו .הביבזם פתח את הגבול לחמאס וגם צעק לו בקול גדול תפדלו קואליציה זו אינה מיצגת את מדינת ישראל שלי בשום צורה ושום ערך קיים.

כול מילה כותב באמת מחונן . רק שאנשים כמו המופרע שהוא כותב עליו לא מתנצלים הם לא מבקשים סליחה או אומרים תודה הם חבית בלי תחתית משוללת חרטה
בשל זאת היא צריכה להקרא קואליציה ולא ממשלה מכיוון שאינה מושלת אלה רק כופה את משטרה הרצחני מצביעה לעצמה בידי עצמה ולמען עצמה ושימורה .
סגירה
בחזרה לכתבה